رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب احمد ترحمی هرندی
ارتباطات احمد ترحمی هرندی
...
احمد ترحمی هرندی
@sepahaninvestmentco
17

عنوان بلاگ : بورس . توافق ژنو 3
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه با سلام به دوستان عزیز در مقاله اول نگاه به توافق ژنو از منظر مشکلات بیان شد به عبارت دیگر نیمه خالی لیوان را نظاره کردیم اما همانطور که قبلاً گفتم این لیوان کاملاً هم خالی نیست در این مقاله سعی می کنم به موارد مثبت نیز نظری بیفکنم   و از آنجا که می دانم دوستان زیاد حوصله غرق شدن در مسائل سیاسی را ندارند فقط به اهم مطالب آنهم بطور مختصر می پردازم:

در مقاله اول نگاه به توافق ژنو از منظر مشکلات بیان شد به عبارت دیگر نیمه خالی لیوان را نظاره کردیم اما همانطور که قبلاً گفتم این لیوان کاملاً هم خالی نیست در این مقاله سعی می کنم به موارد مثبت نیز نظری بیفکنم و از آنجا که می دانم دوستان زیاد حوصله غرق شدن در مسائل سیاسی را ندارند فقط به اهم مطالب آنهم بطور مختصر می پردازم:

قبلاً تذکر دو نکته را ضروری می دانم اولاً اینکه برای کسی که می خواهد کار اقتصادی انجام دهد ابتدا شناخت اوضاع سیاسی ضروری ترین موضوع است مخصوصاً در امور میان مدت و بلند مدت، نوسان گیری کوتاه مدت در بورس داستان دیگری دارد.

دوماً علت اینکه ابتدا به نیمه خالی لیوان نگاه کردم و هشدار دادم این است که همه می دانیم سرمایه ترسو است و بدبین بودن در عین واقع گرائی، لازمه موفقیت در دنیای اقتصاد است.

به هر حال مواردی که دولت ما می تواند با تکیه بر آن شرایط را دگرگون نماید به شرح زیر است:

۱-نظر سنجی ها در آمریکا نشان می دهد درصد قاطعی از مردم موافق توافق هسته ای با ایران هستند این موضوع می تواند با نزدیک شدن به انتخابات آتی رئیس جمهوری آمریکا و کنگره آمریکا به عنوان یک برگ برنده برای دمکراتها مطرح شود البته نباید از نظر دور داشت که این شرایط می تواند براحتی با یک حرکت نابخردانه از طرف ایران معکوس گردد.

۲-وابستگی اروپا به گاز روسیه برای اروپا بسیار سخت و از نظر استراتژیک بسیار خطرناک است و اروپا به شدت به دنبال قطع این وابستگی است و تنها گزینه قابل دسترسی برای اروپا ، ایران است استفاده از این ابزار توسط ایران به مهارت سیاسی بالایی نیاز دارد و راه رفتن بر لبه تیغ است چرا که ایران در عین حال بایستی مواظب باشد که دشمنی روسیه را بر نیانگیزد

۳- ایران و غرب منافع بسیار مشترکی در منطقه دارند(دشمنان مشترک دوستان مشترک و امنیت مشترک) اگر ما بتوانیم با تعریف این منافع وجوه اشتراک خود را تقویت کنیم رسیدن به توافق بسیار ساده تر می شود.

۴- همانطور که در مقاله اول بیان نمودم یکی از موانع مهم سر راه توافق مخالفت شدید عربستان است اما ما می توانیم با استفاده از مدت تمدید این روابط را بهبود ببخشیم می توانیم با امتیاز دادن در بحرین و توافقی مرضی الطرفین در سوریه و تا حدودی عراق و همکاری در یمن مشکلات با عربستان را حداقل برای هموار کردن راه توافق کم کنیم حتی شروع این همکاری ها هم می تواند مسیر توافق را هموار کند این همکاری ها مشکل قیمت جهانی نفت را نیز تا حدود زیادی حل میکند واز این نظر حتی می تواند باعث رضایت روسیه نیز باشد.

۵-بر اساس بر آوردها اگر توافق صورت گیرد ایران نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که این موضوع به شدت در رفع رکود اقتصادی اروپا موثر باشد و حرکت جدید اقتصادی در اروپا را موجب گردد.

همانگونه که در مقاله اول اشاره شد با توجه به کاردانی و تجربه مسئولین فعلی امید است استفاده از اهرمهای فوق که بسیار است( اگر تند روها بگذارند) فرا راه آنها قرار گیرد (این مورد را در جلسه اخیر اپک و سعی وافر وزیر نفت برای تنش زدایی ایران و عربستان مشاهده کردیم) به نظر من ۳۵ سال شعار مرگ بر این و آن و تمام دنیا دادن کافی است هر چه بایستی تاوان این اعمال را بدهیم پرداخت کرده ایم خدا کند بزرگان ما نیز به این مهم پی برده باشند و بیایند تا مدتی هم شعار دوستی را امتحان کنیم.


خلاصه با سلام به دوستان عزیز در مقاله اول نگاه به توافق ژنو از منظر مشکلات بیان شد به عبارت دیگر نیمه خالی لیوان را نظاره کردیم اما همانطور که قبلاً گفتم این لیوان کاملاً هم خالی نیست در این مقاله سعی می کنم به موارد مثبت نیز نظری بیفکنم   و از آنجا که می دانم دوستان زیاد حوصله غرق شدن در مسائل سیاسی را ندارند فقط به اهم مطالب آنهم بطور مختصر می پردازم:

در مقاله اول نگاه به توافق ژنو از منظر مشکلات بیان شد به عبارت دیگر نیمه خالی لیوان را نظاره کردیم اما همانطور که قبلاً گفتم این لیوان کاملاً هم خالی نیست در این مقاله سعی می کنم به موارد مثبت نیز نظری بیفکنم و از آنجا که می دانم دوستان زیاد حوصله غرق شدن در مسائل سیاسی را ندارند فقط به اهم مطالب آنهم بطور مختصر می پردازم:

قبلاً تذکر دو نکته را ضروری می دانم اولاً اینکه برای کسی که می خواهد کار اقتصادی انجام دهد ابتدا شناخت اوضاع سیاسی ضروری ترین موضوع است مخصوصاً در امور میان مدت و بلند مدت، نوسان گیری کوتاه مدت در بورس داستان دیگری دارد.

دوماً علت اینکه ابتدا به نیمه خالی لیوان نگاه کردم و هشدار دادم این است که همه می دانیم سرمایه ترسو است و بدبین بودن در عین واقع گرائی، لازمه موفقیت در دنیای اقتصاد است.

به هر حال مواردی که دولت ما می تواند با تکیه بر آن شرایط را دگرگون نماید به شرح زیر است:

۱-نظر سنجی ها در آمریکا نشان می دهد درصد قاطعی از مردم موافق توافق هسته ای با ایران هستند این موضوع می تواند با نزدیک شدن به انتخابات آتی رئیس جمهوری آمریکا و کنگره آمریکا به عنوان یک برگ برنده برای دمکراتها مطرح شود البته نباید از نظر دور داشت که این شرایط می تواند براحتی با یک حرکت نابخردانه از طرف ایران معکوس گردد.

۲-وابستگی اروپا به گاز روسیه برای اروپا بسیار سخت و از نظر استراتژیک بسیار خطرناک است و اروپا به شدت به دنبال قطع این وابستگی است و تنها گزینه قابل دسترسی برای اروپا ، ایران است استفاده از این ابزار توسط ایران به مهارت سیاسی بالایی نیاز دارد و راه رفتن بر لبه تیغ است چرا که ایران در عین حال بایستی مواظب باشد که دشمنی روسیه را بر نیانگیزد

۳- ایران و غرب منافع بسیار مشترکی در منطقه دارند(دشمنان مشترک دوستان مشترک و امنیت مشترک) اگر ما بتوانیم با تعریف این منافع وجوه اشتراک خود را تقویت کنیم رسیدن به توافق بسیار ساده تر می شود.

۴- همانطور که در مقاله اول بیان نمودم یکی از موانع مهم سر راه توافق مخالفت شدید عربستان است اما ما می توانیم با استفاده از مدت تمدید این روابط را بهبود ببخشیم می توانیم با امتیاز دادن در بحرین و توافقی مرضی الطرفین در سوریه و تا حدودی عراق و همکاری در یمن مشکلات با عربستان را حداقل برای هموار کردن راه توافق کم کنیم حتی شروع این همکاری ها هم می تواند مسیر توافق را هموار کند این همکاری ها مشکل قیمت جهانی نفت را نیز تا حدود زیادی حل میکند واز این نظر حتی می تواند باعث رضایت روسیه نیز باشد.

۵-بر اساس بر آوردها اگر توافق صورت گیرد ایران نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که این موضوع به شدت در رفع رکود اقتصادی اروپا موثر باشد و حرکت جدید اقتصادی در اروپا را موجب گردد.

همانگونه که در مقاله اول اشاره شد با توجه به کاردانی و تجربه مسئولین فعلی امید است استفاده از اهرمهای فوق که بسیار است( اگر تند روها بگذارند) فرا راه آنها قرار گیرد (این مورد را در جلسه اخیر اپک و سعی وافر وزیر نفت برای تنش زدایی ایران و عربستان مشاهده کردیم) به نظر من ۳۵ سال شعار مرگ بر این و آن و تمام دنیا دادن کافی است هر چه بایستی تاوان این اعمال را بدهیم پرداخت کرده ایم خدا کند بزرگان ما نیز به این مهم پی برده باشند و بیایند تا مدتی هم شعار دوستی را امتحان کنیم.

1393/09/09 از اصفهان
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333