رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب احمد ترحمی هرندی
ارتباطات احمد ترحمی هرندی
...
احمد ترحمی هرندی
@sepahaninvestmentco
41

عنوان بلاگ : بورس و توافق ژنو


خلاصه دوستان عزیز سلام در 48 ساعت گذشته و پس از تمدید توافق ژنو سعی کردم در حالت سکوت شرایط را بررسی کنم از همان ابتدا اصلاً خوشبین نبودم ساعتها تحلیلهای سیاسی و نظرات مختلف را بررسی کردم و هنوز هم کمتر نکته مثبتی به نظرم میرسد به هیچ عنوان قصد نا امید کردن و هراساندن دوستان را ندارم اما معتقدم هشدار دادن شرط عقل است.

در ۴۸ ساعت گذشته و پس از تمدید توافق ژنو سعی کردم در حالت سکوت شرایط را بررسی کنم از همان ابتدا اصلاً خوشبین نبودم ساعتها تحلیلهای سیاسی و نظرات مختلف را بررسی کردم و هنوز هم کمتر نکته مثبتی به نظرم میرسد به هیچ عنوان قصد نا امید کردن و هراساندن دوستان را ندارم اما معتقدم هشدار دادن شرط عقل است و اگر شرایط را به درستی بررسی کنیم مطمئناً نه تنها غافلگیر نخواهیم شد بلکه به خوبی می توانیم از آن بهره ببریم حداقل من در چند ماه گذشته و در موج نزولی بازار به دلیل عدم بررسی به موقع و دقیق شرایط تا حد زیادی متضرر گردیدم در اینجا ابتدا شرایط سیاسی را بررسی کنیم.

به نظر من تمدید توافق ژنو مجبور شدن به انتخاب گزینه بد است برای جلوگیری و سر پوش گذاشتن به شرایطی که نتیجه آن برای هیچ کس معلوم نیست و تنش را به سرعت بالا می برد اگر قرار بود توافقی صورت گیرد امروز بهتر از هر روزی در آینده است زیرا اولاً در آینده قدرت چانه زنی ایران به شدت کاهش خواهد یافت که مهمترین دلایل قابل بیان آن عبارتند از:

۱-افزایش میزان تولید جهانی نفت و بی اثر شدن خروج نفت تولیدی ایران از بازار جهانی

۲-کاهش بهای جهانی نفت و ایجاد مشکل برای اقتصاد و حتی عدم تمایل قبول کردن ریسک خرید غیر رسمی خریداران

۳- تاثیر بیشتر تحریم های باقیمانده بر اقتصاد ایران

۴- تغییر شرایط سیاسی در آمریکا از اول ژانویه(۱۱ دی ماه) که خود اولاً هزینه توافق را برای اوباما افزایش خواهد داد و ثانیاً شاید حتی کنگره بخواهد با تحریمهای جدید کلاً بازی را برهم بزند

۵- هماهنگی کشورهای ضد ایرانی که منافع شان با توافق ایران و غرب مورد تهدید قرار می گیرد که طیف وسیعی از کشورها را در بر گرفته است در صدر آنها روسیه، عربستان، قطر، امارات، و اسرائیل و....و در مرحله دوم چین، ترکیه، آذربایجان و... است حال بعضی از تحلیلگران برای رد کردن تحلیل فوق استدلال می کنند که تمدید توافق به دلیل کمبود وقت بوده است معلوم است که چنین توافق بزرگی نیاز به وقت بیشتری دارد من این تحلیل را قبول ندارم به این دلیل که توافق شاید در جزئیات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد اما رسیدن به یک توافق کلی اصلاً اینگونه نیست. یادم نرفته ۴ ماه پیش قبل از تمدید بار اول صحبتها بر سر نوشته شدن توافق و تعدادی پرانتز خالی بود که هر روز می گفتند کمتر شده است ولی آیا حالا خود را از آن موقع هم دورتر از توافق نمیبینیم؟ به نظر من گذشت زمان شکاف را بزرگتر می کند چنین توافقی نیاز به یک تصمیم قاطع در دو طرف دارد که فعلاً چنین اراده ای در هیچ کدام از طرفین خصوصاً غرب وجود ندارد آنها زمان می خرند تا بدون اینکه غنی سازی درصد بالای ایران اضافه گردد فشار تحریمها اثر کند البته بعضی دیگر نیز میگویند توافق انجام شده فقط برای اینکه مخالفان به آن حمله نکنند اعلام نشده من اصلاً باور ندارم مخالفان اینقدر بی اطلاع نیستند چه خارجی و چه داخلی با همه این احوال نمی توانم به طور حتم و یقین بر استدلال های خود پافشاری کنم بایستی راهنمایی برای آزمون مطالب خود بیابیم به نظر من یکی از چراغهای راهنما که با آن می توانیم بفهمیم اوضاع به کدام طرف در حال حرکت است نظاره و رهگیری عملکرد شرکتهای غربی است در ایران. برای مثال شایعاتی در مورد قرارداهای شرکتهای خودرو ساز غربی با شرکتهای خودرویی ایرانی است که نحوه اجرایی شدن آنها می تواند راهنمای خوبی باشد دوم در روزهای آینده بودجه به مجلس ارائه میگردد این نیز راهنمای خوبی است

حال اگر بپذیریم شرایط بحرانی خواهد بود چه باید بکنیم من اعتقاد دارم برای ما که در این بازار فعالیت می کنیم خروج از بازار و تسلیم شدن کار غیر منطقی است بایستی با بررسی اوضاع نحوه فعالیت خود را به درستی انتخاب کنیم به عبارت دیگر اگر مطالب فوق را بپذیریم به نظر من شرایط باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم در سال آینده خواهد شد که این خود باعث رشد قیمت در بعضی از صنایع بورس می گردد در هر حال کسانی که شرایط را به درستی بررسی کنند برندگان آینده خواهند بود

پر سود و موفق باشید


خلاصه دوستان عزیز سلام در 48 ساعت گذشته و پس از تمدید توافق ژنو سعی کردم در حالت سکوت شرایط را بررسی کنم از همان ابتدا اصلاً خوشبین نبودم ساعتها تحلیلهای سیاسی و نظرات مختلف را بررسی کردم و هنوز هم کمتر نکته مثبتی به نظرم میرسد به هیچ عنوان قصد نا امید کردن و هراساندن دوستان را ندارم اما معتقدم هشدار دادن شرط عقل است.

در ۴۸ ساعت گذشته و پس از تمدید توافق ژنو سعی کردم در حالت سکوت شرایط را بررسی کنم از همان ابتدا اصلاً خوشبین نبودم ساعتها تحلیلهای سیاسی و نظرات مختلف را بررسی کردم و هنوز هم کمتر نکته مثبتی به نظرم میرسد به هیچ عنوان قصد نا امید کردن و هراساندن دوستان را ندارم اما معتقدم هشدار دادن شرط عقل است و اگر شرایط را به درستی بررسی کنیم مطمئناً نه تنها غافلگیر نخواهیم شد بلکه به خوبی می توانیم از آن بهره ببریم حداقل من در چند ماه گذشته و در موج نزولی بازار به دلیل عدم بررسی به موقع و دقیق شرایط تا حد زیادی متضرر گردیدم در اینجا ابتدا شرایط سیاسی را بررسی کنیم.

به نظر من تمدید توافق ژنو مجبور شدن به انتخاب گزینه بد است برای جلوگیری و سر پوش گذاشتن به شرایطی که نتیجه آن برای هیچ کس معلوم نیست و تنش را به سرعت بالا می برد اگر قرار بود توافقی صورت گیرد امروز بهتر از هر روزی در آینده است زیرا اولاً در آینده قدرت چانه زنی ایران به شدت کاهش خواهد یافت که مهمترین دلایل قابل بیان آن عبارتند از:

۱-افزایش میزان تولید جهانی نفت و بی اثر شدن خروج نفت تولیدی ایران از بازار جهانی

۲-کاهش بهای جهانی نفت و ایجاد مشکل برای اقتصاد و حتی عدم تمایل قبول کردن ریسک خرید غیر رسمی خریداران

۳- تاثیر بیشتر تحریم های باقیمانده بر اقتصاد ایران

۴- تغییر شرایط سیاسی در آمریکا از اول ژانویه(۱۱ دی ماه) که خود اولاً هزینه توافق را برای اوباما افزایش خواهد داد و ثانیاً شاید حتی کنگره بخواهد با تحریمهای جدید کلاً بازی را برهم بزند

۵- هماهنگی کشورهای ضد ایرانی که منافع شان با توافق ایران و غرب مورد تهدید قرار می گیرد که طیف وسیعی از کشورها را در بر گرفته است در صدر آنها روسیه، عربستان، قطر، امارات، و اسرائیل و....و در مرحله دوم چین، ترکیه، آذربایجان و... است حال بعضی از تحلیلگران برای رد کردن تحلیل فوق استدلال می کنند که تمدید توافق به دلیل کمبود وقت بوده است معلوم است که چنین توافق بزرگی نیاز به وقت بیشتری دارد من این تحلیل را قبول ندارم به این دلیل که توافق شاید در جزئیات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد اما رسیدن به یک توافق کلی اصلاً اینگونه نیست. یادم نرفته ۴ ماه پیش قبل از تمدید بار اول صحبتها بر سر نوشته شدن توافق و تعدادی پرانتز خالی بود که هر روز می گفتند کمتر شده است ولی آیا حالا خود را از آن موقع هم دورتر از توافق نمیبینیم؟ به نظر من گذشت زمان شکاف را بزرگتر می کند چنین توافقی نیاز به یک تصمیم قاطع در دو طرف دارد که فعلاً چنین اراده ای در هیچ کدام از طرفین خصوصاً غرب وجود ندارد آنها زمان می خرند تا بدون اینکه غنی سازی درصد بالای ایران اضافه گردد فشار تحریمها اثر کند البته بعضی دیگر نیز میگویند توافق انجام شده فقط برای اینکه مخالفان به آن حمله نکنند اعلام نشده من اصلاً باور ندارم مخالفان اینقدر بی اطلاع نیستند چه خارجی و چه داخلی با همه این احوال نمی توانم به طور حتم و یقین بر استدلال های خود پافشاری کنم بایستی راهنمایی برای آزمون مطالب خود بیابیم به نظر من یکی از چراغهای راهنما که با آن می توانیم بفهمیم اوضاع به کدام طرف در حال حرکت است نظاره و رهگیری عملکرد شرکتهای غربی است در ایران. برای مثال شایعاتی در مورد قرارداهای شرکتهای خودرو ساز غربی با شرکتهای خودرویی ایرانی است که نحوه اجرایی شدن آنها می تواند راهنمای خوبی باشد دوم در روزهای آینده بودجه به مجلس ارائه میگردد این نیز راهنمای خوبی است

حال اگر بپذیریم شرایط بحرانی خواهد بود چه باید بکنیم من اعتقاد دارم برای ما که در این بازار فعالیت می کنیم خروج از بازار و تسلیم شدن کار غیر منطقی است بایستی با بررسی اوضاع نحوه فعالیت خود را به درستی انتخاب کنیم به عبارت دیگر اگر مطالب فوق را بپذیریم به نظر من شرایط باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم در سال آینده خواهد شد که این خود باعث رشد قیمت در بعضی از صنایع بورس می گردد در هر حال کسانی که شرایط را به درستی بررسی کنند برندگان آینده خواهند بود

پر سود و موفق باشید

1393/09/05 از اصفهان
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333