رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
19

عنوان بلاگ : چه کسانی مالیات نمی دهند؟


خلاصه براساس نظر برخی تحلیلگران، مهمترین چالش موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد است. بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. این بخش حدود نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به تنهایی ارزش افزوده ای هم تراز با نفت و صنعت و کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین با اینکه حدود 30 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مشاغل بوده اما کمتر از 10 درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است.
در ایران با این که قانون مالیات به شکل مدرن و البته کمی دیر در میانه دهه 40 شمسی تصویب شد اما از آن زمان تا حدود 10 سال پیش تغییر اساسی در ساختار مالیاتی انجام نشده بود. این در حالی است که اتفاقاتی از جمله دو شوک بزرگ نفتی،انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در این مدت واقع شد که هر کدام می توانستند نظام مالیاتی را دگرگون سازند. این در حالی است که مقدار مالیاتی که در ایران پرداخت نمی شود حدود نیمی از حجم اقتصاد کشور را در بر می گیرد.

براساس نظر برخی تحلیلگران، مهمترین چالش موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد است. بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. این بخش حدود نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به تنهایی ارزش افزوده ای هم تراز با نفت و صنعت و کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین با اینکه حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مشاغل بوده اما کمتر از ۱۰ درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است.

اشخاص حقوقی که سهمی معادل ۲۰ درصد از محصول ناخالص داخلی را در اختیار دارند ۷۰ درصد از پرداخت مالیات را به خود اختصاص داده اند. این بخش به دلیل شفافیت فعالیت های مالی، بیشترین بار مالیاتی را به دوش کشیده و در مقابل عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی در بخش مشاغل و عدم دسترسی به اطلاعات آنها در بخش خدمات یا عدم ثبت بسیاری از فعالیت ها، باعث افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است. البته در این میان بخش بخش کشاورزی که کمتر از ۱۰ درصد از درآمد ملی را ایجاد کرده، معمولا از پرداخت مالیات معاف بوده است.....

تفکیک میزان مالیات پرداختی در سال های گذشته

سالاشخاص حقوقیدرآمدهاثروتکالاها و خدماتوارداتکل
۸۴۶۴.۵۱۵.۲۴.۳۱۴.۶۳۶.۰۱۳۴.۶
۸۵۷۲.۹۱۹.۴۵.۴۱۴.۱۳۹.۸۱۵۱.۶
۸۶۹۲.۶۲۶.۰۷.۸۱۶.۷۴۸.۸۱۹۱.۸
۸۷۱۲۷.۸۳۱.۶۷.۸۱۵.۹۵۶.۷۲۳۹.۷
۸۸۱۶۷.۳۳۳.۹۷.۸۲۸.۴۶۲.۶۳۰۰.۰
۸۹۱۱۶.۵۴۱.۱۱۱.۱۳۷.۹۷۷.۹۲۸۴.۵
۹۰۱۵۷.۹۴۹.۶۱۲.۹۶۰.۱۷۸.۹۳۵۹.۴
۹۱۱۶۹.۷۶۲.۷۱۵.۹۷۰.۵۷۶.۴۳۹۵.۲
۹۲۱۸۰.۰۷۶.۱۲۱.۸۱۳۶.۰-۳۹۵.۲

منبع:سازمان امور مالیاتی

منابع:
  • خبر آنلاین

خلاصه براساس نظر برخی تحلیلگران، مهمترین چالش موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد است. بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. این بخش حدود نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به تنهایی ارزش افزوده ای هم تراز با نفت و صنعت و کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین با اینکه حدود 30 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مشاغل بوده اما کمتر از 10 درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است.
در ایران با این که قانون مالیات به شکل مدرن و البته کمی دیر در میانه دهه 40 شمسی تصویب شد اما از آن زمان تا حدود 10 سال پیش تغییر اساسی در ساختار مالیاتی انجام نشده بود. این در حالی است که اتفاقاتی از جمله دو شوک بزرگ نفتی،انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در این مدت واقع شد که هر کدام می توانستند نظام مالیاتی را دگرگون سازند. این در حالی است که مقدار مالیاتی که در ایران پرداخت نمی شود حدود نیمی از حجم اقتصاد کشور را در بر می گیرد.

براساس نظر برخی تحلیلگران، مهمترین چالش موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد است. بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. این بخش حدود نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به تنهایی ارزش افزوده ای هم تراز با نفت و صنعت و کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین با اینکه حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مشاغل بوده اما کمتر از ۱۰ درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است.

اشخاص حقوقی که سهمی معادل ۲۰ درصد از محصول ناخالص داخلی را در اختیار دارند ۷۰ درصد از پرداخت مالیات را به خود اختصاص داده اند. این بخش به دلیل شفافیت فعالیت های مالی، بیشترین بار مالیاتی را به دوش کشیده و در مقابل عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی در بخش مشاغل و عدم دسترسی به اطلاعات آنها در بخش خدمات یا عدم ثبت بسیاری از فعالیت ها، باعث افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است. البته در این میان بخش بخش کشاورزی که کمتر از ۱۰ درصد از درآمد ملی را ایجاد کرده، معمولا از پرداخت مالیات معاف بوده است.....

تفکیک میزان مالیات پرداختی در سال های گذشته

سالاشخاص حقوقیدرآمدهاثروتکالاها و خدماتوارداتکل
۸۴۶۴.۵۱۵.۲۴.۳۱۴.۶۳۶.۰۱۳۴.۶
۸۵۷۲.۹۱۹.۴۵.۴۱۴.۱۳۹.۸۱۵۱.۶
۸۶۹۲.۶۲۶.۰۷.۸۱۶.۷۴۸.۸۱۹۱.۸
۸۷۱۲۷.۸۳۱.۶۷.۸۱۵.۹۵۶.۷۲۳۹.۷
۸۸۱۶۷.۳۳۳.۹۷.۸۲۸.۴۶۲.۶۳۰۰.۰
۸۹۱۱۶.۵۴۱.۱۱۱.۱۳۷.۹۷۷.۹۲۸۴.۵
۹۰۱۵۷.۹۴۹.۶۱۲.۹۶۰.۱۷۸.۹۳۵۹.۴
۹۱۱۶۹.۷۶۲.۷۱۵.۹۷۰.۵۷۶.۴۳۹۵.۲
۹۲۱۸۰.۰۷۶.۱۲۱.۸۱۳۶.۰-۳۹۵.۲

منبع:سازمان امور مالیاتی

منابع:
  • خبر آنلاین
1393/09/05 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333