رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : سهام عدالت چیست؟


خلاصه بر اساس تعریف پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت، منظور از سهام عدالت، فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکت های دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است که اهدافی مانند توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی و ... را دنبال می کند.

تاسیس ۳۳۷ شرکت شهرستانی و ۳۰ شرکت استانی

برای اجرای این طرح ابتدا تعیین اولویت برای افراد مشمول انجام گرفت و به وسیله آن ۶ دهک جمعیتی کشور از پایین ترین درآمد به بالا (در حدود ۴۲ میلیون نفر) مشخص شدند. سپس فرآیند اجرایی آن از طریق انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت و تاسیس شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی در کلیه شهرستان های کشور به تعداد ۳۳۷ شرکت و همچنین تاسیس شرکت سرمایه گذاری استانی در هر استان متشکل از شرکت های تعاونی در کلیه استان های کشور در مجموع به تعداد ۳۰ شرکت سرمایه گذاری، عملیاتی شد. با توجه به موافقت مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۱/۴/۸۵ و با پیشنهاد رییس جمهور دولت قبل، ۵۰ درصد قیمت سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی، مشمول بخشودگی قرار گرفته است. قیمت ۵۰ درصد دیگر سهام دو دهک یاد شده و نیز بهای سهام چهار دهک بعدی با اقساط ۱۰ ساله تقسیط شده است که متناسب با میزان سود دریافتی سهام، وصول و تسویه می شود. همچنین سهام تخصیصی به وسیله دولت در طرح سهام عدالت از بین شرکت های سودده دولتی انتخاب شده اند.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تا کنون ۵۶ شرکت دولتی بورسی و غیربورسی به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت واگذار شده است که در ادامه جزئیات آن تشریح می شود.

ردیفوزارتخانهشرکت مادر تخصصینام شرکتبازار عرضهدرصد مالکیت سهام عدالت
۱نیرومدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)پارس سوئیچبورسی۵/۴۵%
۲ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبرغیربورسی۶۲/۴۸%
۳خدمات مهندسی برق (مشانیر)غیربورسی۴۲%
۴نیروترانسبورسی۷/۳۰%
۵نیرو و صنایعسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و ساتکابشهر صنعتی کاوهغیربورسی۳۸/۲۱%
۶شهر صنعتی رشتغیربورسی۴۹/۲۸%
۷شهر صنعتی البرزغیربورسی۱۶/۲۳%
۸توانیر و سازمان گسترش و نوسازیمدیریت پروژه های نیروگاه های ایران (مپنا)بورسی۵۷/۲۵%
۹صنایعسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایرانسیمان داراببورسی۵۰%
۱۰سیمان دشتسانبورسی۳۴%
۱۱فولاد آلیاژی ایرانبورسی۴۶/۳۹%
۱۲فولاد مبارکه اصفهانبورسی۱۹/۳۰%
۱۳ملی صنایع مس ایرانبورسی۹۳/۳۶%
۱۴چادرملوبورسی۷/۲۰%
۱۵گل گهربورسی۹/۱۰%
۱۶آلومینیوم ایران (ایرالکو)بورسی۳۰%
۱۷فولاد خوزستانبورسی۳۰%
۱۸سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانسایپابورسی۹۳/۰%
۱۹ایران خودروبورسی۱%
۲۰سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانبورسی۳۶/۲۳%
۲۱سرمایه گذاری رنابورسی۵/۴%
۲۲مگاموتورغیربورسی۷۹/۶%
۲۳نفتملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانپالایش نفت بندرعباسبورسی۴۰%
۲۴پالایش نفت لاوانبورسی۴۰%
۲۵پالایش نفت تهرانبورسی۴۰%
۲۶پالایش نفت شیرازبورسی۴۰%
۲۷پالایش نفت کرمانشاهغیربورسی۴۰%
۲۸پالایش نفت آبادانغیربورسی۴۰%
۲۹پالایش نفت اراکغیربورسی۴۰%
۳۰پالایش نفت اصفهانبورسی۳۰%
۳۱پالایش نفت تبریزبورسی۴۰%
۳۲ملی پخش فرآورده های نفتیغیربورسی۴۰%
۳۳ملی صنایع پتروشیمیحمل و نقل پتروشیمیبورسی۲۹%
۳۴هلدینگ خلیج فارسبورسی۴۰%
۳۵پتروشیمی شهید تندگویانغیربورسی۱۰%
۳۶پتروشیمی جمبورسی۱۵%
۳۷پتروشیمی مارونبورسی۳۰%
۳۸پتروشیمی بیستونغیربورسی۳۰%
۳۹پتروشیمی فجرغیربورسی۳۰%
۴۰پتروشیمی خوزستانغیربورسی۳۰%
۴۱پتروشیمی تبریزغیربورسی۱۰%
۴۲پتروشیمی ارومیهغیربورسی۳۰%
۴۳پتروشیمی بوعلی سیناغیربورسی۳۰%
۴۴پتروشیمی بندر امامغیربورسی۳۰%
۴۵ملی نفت ایرانملی حفاری ایرانغیربورسی۳۰%
۴۶پایانه های صادراتی مواد نفتیغیربورسی۴۰%
۴۷-ملی گاز ایرانغیربورسی۴۰%
۴۸ارتباطات و فن آوری اطلاعات-مخابرات ایرانبورسی۲۰%
۴۹-کارخانجات مخابراتی ایرانبورسی۳۵%
۵۰اقتصاد و دارایی-بانک تجارتبورسی۴۰%
۵۱-بانک صادراتبورسی۴۰%
۵۲-بانک ملتبورسی۳۰%
۵۳-پست بانکبورسی۲۵%
۵۴راه و ترابری-هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)غیربورسی۴۰%
۵۵بازرگانیبازرگانی دولتی ایرانکشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانبورسی۲۴%
۵۶صنایع و معادن-دخانیات ایرانغیربورسی۴۰%

از میان ۵۶ شرکت واگذار شده، سهام ۳۳ شرکت در بازار سرمایه معامله می شود که می توان برای آن ها ارزش سهام واگذار شده را به قیمت روز محاسبه کرد. همان گونه که جدول فوق نشان می دهد شرکت های واگذار شده جزو شرکت های باثبات (به لحاظ بنیادی قوی) اقتصاد کشور هستند و دورنمای روشنی را در پیش رو خواهند داشت.

نمودار زیر بر اساس ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت محاسبه شده است.

بر اساس قیمت روز سهام های واگذار شده، ۵۶۸۳۳۴ میلیارد ریال سهام به شش دهک جمعیتی کشور واگذار شده است.

منابع:
  • www.vase.ir

خلاصه بر اساس تعریف پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت، منظور از سهام عدالت، فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکت های دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است که اهدافی مانند توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی و ... را دنبال می کند.

تاسیس ۳۳۷ شرکت شهرستانی و ۳۰ شرکت استانی

برای اجرای این طرح ابتدا تعیین اولویت برای افراد مشمول انجام گرفت و به وسیله آن ۶ دهک جمعیتی کشور از پایین ترین درآمد به بالا (در حدود ۴۲ میلیون نفر) مشخص شدند. سپس فرآیند اجرایی آن از طریق انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت و تاسیس شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی در کلیه شهرستان های کشور به تعداد ۳۳۷ شرکت و همچنین تاسیس شرکت سرمایه گذاری استانی در هر استان متشکل از شرکت های تعاونی در کلیه استان های کشور در مجموع به تعداد ۳۰ شرکت سرمایه گذاری، عملیاتی شد. با توجه به موافقت مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۱/۴/۸۵ و با پیشنهاد رییس جمهور دولت قبل، ۵۰ درصد قیمت سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی، مشمول بخشودگی قرار گرفته است. قیمت ۵۰ درصد دیگر سهام دو دهک یاد شده و نیز بهای سهام چهار دهک بعدی با اقساط ۱۰ ساله تقسیط شده است که متناسب با میزان سود دریافتی سهام، وصول و تسویه می شود. همچنین سهام تخصیصی به وسیله دولت در طرح سهام عدالت از بین شرکت های سودده دولتی انتخاب شده اند.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تا کنون ۵۶ شرکت دولتی بورسی و غیربورسی به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت واگذار شده است که در ادامه جزئیات آن تشریح می شود.

ردیفوزارتخانهشرکت مادر تخصصینام شرکتبازار عرضهدرصد مالکیت سهام عدالت
۱نیرومدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)پارس سوئیچبورسی۵/۴۵%
۲ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبرغیربورسی۶۲/۴۸%
۳خدمات مهندسی برق (مشانیر)غیربورسی۴۲%
۴نیروترانسبورسی۷/۳۰%
۵نیرو و صنایعسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و ساتکابشهر صنعتی کاوهغیربورسی۳۸/۲۱%
۶شهر صنعتی رشتغیربورسی۴۹/۲۸%
۷شهر صنعتی البرزغیربورسی۱۶/۲۳%
۸توانیر و سازمان گسترش و نوسازیمدیریت پروژه های نیروگاه های ایران (مپنا)بورسی۵۷/۲۵%
۹صنایعسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایرانسیمان داراببورسی۵۰%
۱۰سیمان دشتسانبورسی۳۴%
۱۱فولاد آلیاژی ایرانبورسی۴۶/۳۹%
۱۲فولاد مبارکه اصفهانبورسی۱۹/۳۰%
۱۳ملی صنایع مس ایرانبورسی۹۳/۳۶%
۱۴چادرملوبورسی۷/۲۰%
۱۵گل گهربورسی۹/۱۰%
۱۶آلومینیوم ایران (ایرالکو)بورسی۳۰%
۱۷فولاد خوزستانبورسی۳۰%
۱۸سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانسایپابورسی۹۳/۰%
۱۹ایران خودروبورسی۱%
۲۰سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانبورسی۳۶/۲۳%
۲۱سرمایه گذاری رنابورسی۵/۴%
۲۲مگاموتورغیربورسی۷۹/۶%
۲۳نفتملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانپالایش نفت بندرعباسبورسی۴۰%
۲۴پالایش نفت لاوانبورسی۴۰%
۲۵پالایش نفت تهرانبورسی۴۰%
۲۶پالایش نفت شیرازبورسی۴۰%
۲۷پالایش نفت کرمانشاهغیربورسی۴۰%
۲۸پالایش نفت آبادانغیربورسی۴۰%
۲۹پالایش نفت اراکغیربورسی۴۰%
۳۰پالایش نفت اصفهانبورسی۳۰%
۳۱پالایش نفت تبریزبورسی۴۰%
۳۲ملی پخش فرآورده های نفتیغیربورسی۴۰%
۳۳ملی صنایع پتروشیمیحمل و نقل پتروشیمیبورسی۲۹%
۳۴هلدینگ خلیج فارسبورسی۴۰%
۳۵پتروشیمی شهید تندگویانغیربورسی۱۰%
۳۶پتروشیمی جمبورسی۱۵%
۳۷پتروشیمی مارونبورسی۳۰%
۳۸پتروشیمی بیستونغیربورسی۳۰%
۳۹پتروشیمی فجرغیربورسی۳۰%
۴۰پتروشیمی خوزستانغیربورسی۳۰%
۴۱پتروشیمی تبریزغیربورسی۱۰%
۴۲پتروشیمی ارومیهغیربورسی۳۰%
۴۳پتروشیمی بوعلی سیناغیربورسی۳۰%
۴۴پتروشیمی بندر امامغیربورسی۳۰%
۴۵ملی نفت ایرانملی حفاری ایرانغیربورسی۳۰%
۴۶پایانه های صادراتی مواد نفتیغیربورسی۴۰%
۴۷-ملی گاز ایرانغیربورسی۴۰%
۴۸ارتباطات و فن آوری اطلاعات-مخابرات ایرانبورسی۲۰%
۴۹-کارخانجات مخابراتی ایرانبورسی۳۵%
۵۰اقتصاد و دارایی-بانک تجارتبورسی۴۰%
۵۱-بانک صادراتبورسی۴۰%
۵۲-بانک ملتبورسی۳۰%
۵۳-پست بانکبورسی۲۵%
۵۴راه و ترابری-هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)غیربورسی۴۰%
۵۵بازرگانیبازرگانی دولتی ایرانکشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانبورسی۲۴%
۵۶صنایع و معادن-دخانیات ایرانغیربورسی۴۰%

از میان ۵۶ شرکت واگذار شده، سهام ۳۳ شرکت در بازار سرمایه معامله می شود که می توان برای آن ها ارزش سهام واگذار شده را به قیمت روز محاسبه کرد. همان گونه که جدول فوق نشان می دهد شرکت های واگذار شده جزو شرکت های باثبات (به لحاظ بنیادی قوی) اقتصاد کشور هستند و دورنمای روشنی را در پیش رو خواهند داشت.

نمودار زیر بر اساس ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت محاسبه شده است.

بر اساس قیمت روز سهام های واگذار شده، ۵۶۸۳۳۴ میلیارد ریال سهام به شش دهک جمعیتی کشور واگذار شده است.

منابع:
  • www.vase.ir
1393/08/26 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333