رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کریمی
@rahimkarimi80
99

عنوان بلاگ : یک تجربه ...
دسته : آموزشی


خلاصه مهمترین عاملی که اغلب سرمایه گذاران را پس از کسب اولین تجربه معامله در بازار سرمایه , موجب گردیده همچنان حاضر باشند چیست؟ " کسب منافع مالی و بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی" عاملی است که , همواره به عنوان انگیزه ای مضاعف موجب ترغیب برای حضور و معامله نمودن در شرایط مساعد و نا مساعد بازار می شود. قطعا به تعداد تک تک معاملات انجام شده تجربیات گوناگونی توسط همه سرمایه گذاران کسب گریده است و در پی یک اشتباه های صورت گرفته نیز به خود گفته اند که دیگر آن را تکرار نخواهیم نمود , ولی در اکثر موارد اشتباه های گذشته ...

مهمترین عاملی که اغلب سرمایه گذاران را پس از کسب اولین تجربه معامله در بازار سرمایه , موجب گردیده همچنان حاضر باشند چیست؟

" کسب منافع مالی و بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی" عاملی است که , همواره به عنوان انگیزه ای مضاعف موجب ترغیب برای حضور و معامله نمودن در شرایط مساعد و نا مساعد بازار می شود.

قطعا به تعداد تک تک معاملات انجام شده تجربیات گوناگونی توسط همه سرمایه گذاران کسب گریده است و در پی یک اشتباه های صورت گرفته نیز به خود گفته اند که دیگر آن را تکرار نخواهیم نمود , ولی در اکثر موارد اشتباه های گذشته تکرار شده اندو ....

تکرار یک اشتباه برای دو یا چند بار در واقع نشان از عدم تجربه پذیری و نداشتن برنامه ای برای اصلاح اشتباهات قبلی می باشد.

برای رفع این مشکل و در واقع برای به حداقل رساندن این اشتباه ها چه راهکاری را می توانیم برای خود تدوین نماییم ؟

به عنوان یک تجربه ....

سعی نموده ام اصولی را بر اساس شرایط روحی و شخصیتی متناسب خودم برگزیده و بر آنها نیز پایبند باشم. یعنی در هنگام انجام یک معامله شرط های ذیل را علاوه بر اینکه وضعیت یک سهم چگونه باشد و .. ( انتخاب سهم و شناسایی قیمت خرید مناسب و ... فرایندی است که در تجربیات آتی نگاشته خواهد شد ) رعایتشان را بر خود الزام دانسته و پایبند بودن بر آنها را اولویت هر خرید خود می دانم:

  1. هیجان
  2. تعصب ( رعایت حد ضرر و حد سود )

۱ . هیجان

در گذشته بارها اتفاق افتاده که سهمی را مورد بررسی قرار داده و نقطه ورود مناسبی را در قیمت های پایین تر برای آن در نظر گرفته ایم
ولیکن سهم قبل از رسیدن به محدوده مورد نظر با افزایش تقاضا همراه شده و در همان روز حتی به درصدهای بالا نیز رسیده است ,در همین حین " هیجان " بر تصمیم و برنامه ریزی که برای خرید صورت گرفته بود غالب گشته و موجب ورود در قیمت های بالاتر گردیده. " در این شرایط به ندرت اتفاق افتاده که سهمی با رشد بالایی نیز مواجه شود ,در اغلب موارد سهم با رشد اندک و نهایت افت در روزهای بعد همراه گشته و تا محدوده ای که برای خرید در نظر گرفته شده بود افت نموده ."

در این شرایط با توجه به ورود در قیمت های بالا اشتباه هایی از قبیل اتخاذ تصمیمات هیجانی دیگر تکرار خواهند شد .

بزرگترین سم در یک معامله دوری از هیجان می باشد, هر گاه که در چنین موقعیتی مانند مثال فوق قرار گرفتیم به خاطر بیاوریم که " بازار هیچ گاه به انتها نمی رسد و فرصت برای ورود همیشه فراهم است " , در نتیجه از دست رفتن یک موقعیت نمی تواند ما را از دست یابی فرصت های دیگر دور نماید.

یک سرمایه گذار با هوش قطعا از روزهای قبل بررسی ها خود را انجام داده است و با توجه به برنامه ریزی های صورت داده منتظر ورود در قیمت های انتخابی خود خواهد بود.

" برای معامله خود برنامه ریزی کنید و بر اساس برنامه ریزی تان معامله کنید "

به خاطر داشته باشید در برنامه هایتان همیشه چند سهم را مورد بررسی قرار دهید و با حرکت هیجانی یکی از سهم های بررسی شده اتان در قیمت های بالا , دچار " هیجان " نگردید, در واقع با آسودگی خاطر در پی رصد سایر سهم های بررسی شده دیگرتان باشید تا در فرصت شناسایی شده به راحتی و طبق برنامه وارد شوید.

" خونسرد بودن " در تمام تایم معاملاتی راهکار دوری از اشتباه های هیجانی می باشد و سرمایه گذارانی که روحیه و شخصیت هیجانی در معاملات ندارد و روش معاملاتی آنها نوسان گیری و ... نیست قطعا در زمان هیجان ها دچار اشتباه می گردند.

راهکار دیگرِ دوری از هیجان کاذب بازار ,دور بودن از بازار در تایم معاملاتی پر هیجان می باشد, با یک برنامه ریزی دقیق برای ورود می توان بجای نشستن کامل جلوی کامپیوتر و رصد بازار در زمان های کمی بازار را رصد نمود و در بازه مناسب خرید به بازار مراجعه نمود.

  1. تعصب

داشتن تعصب بیش از حد نسبت به یک سهم متاسفانه در اکثر معاملاتِ سرمایه گذاران موجب اشتباه های جبران ناپذیری چه در روندهای صعودی و چه در روندهای نزولی می گردد .

بسیار مشاهده شده سرمایه گذاری سهمی را در قیمت مناسب وارد شده است و حتی با رسیدن به سود های معقول بر اساس شایعات و ... اسیر طمع گردیده و بدون پایبندی به بر نامه ای که برای خروج در نقطه هدف داشته, با تعصب بر خریدهای خود می افزاید و همین عامل نیز در ادامه موجب بالا رفتن میانگین خرید وکاسته شدن سود فرد می شود.

به این نکته باید توجه داشت که هیچ گاه همه روندهای صعودی دائما به صعود خود ادامه نخواهند داد و در واقع نقطه ای نیز برای بازگشت و شکسته شدن روند صعودی وجود دارد , اگر سرمایه گذار حرفه ای بر اساس یک برنامه مدون وارد یک معامله شد, می بایستی توجه داشته باشد که همیشه اخبار و شایعات پس از رشد های بالا افزایش می یابند و بارها و بارها نیز پس از ورود به روندهای رو به افت تکرار میگردند که گاها موجب گمراهی معامله گران می گردند.

از هرگونه شایعه و شنیده ای که می تواند بر روند تصمیم گیری تاثیر بگذارد می بایستی دوری نمود و بدون توجه به این موارد به معاملات و برنامه خودتان پایبند باشید و هر گاه اینگونه اخبار و شنیده ها را پس از بررسی مجدد سهم هایی که وارد شده اید مغایر دیدید به فراموشی بسپارید و بدون توجه به آنها, به کار خودتان ایمان داشته و اقدام نمایید.

تعصب بیش از حد در روند های نزولی بسیار مشاهده می شود. از آنجایی که هیچ کس تمایل به ضرر کردن و از دست دادن سرمایه ندارد , پس از ورود های اشتباه بسیار اتفاق افتاده که سرمایه گذار با تعصب بیش از حد خود به نگهداری سهم خریداری شده فراتر از حد ضرری که بر اساس تحلیل و بررسی تعیین نموده بود باقی می ماند و همین امر موجب میگردد که سرمایه اش به عاقبت " حکایت قورباقه پخته " مبتلا می شود.

داشتن برنامه و رعایت حد ضرر و حد سود راهکار مهمی برای پرهیز و اجتناب از هر گونه تعصب بیش از حد نسبت به هر سهم می گردد. و پایبند بودن به برنامه های تدوین ششده پس از رعایت موارد فوق مهمترین و اصلی ترین اقدامی است که هر سرمایه گذار باهوش می بایستی آن را رعایت نماید.

مجدد باید تکرار کنیم که :

" بازار هیچ گاه به انتها نمی رسد و فرصت برای ورود همیشه فراهم است "

زین پس سعی نمایید برای هری یک از معاملات خود نکات مثبت و منفی را درقالب یک تجربه ثبت نمایید و عواقب آن را پس از مدتی مورد تجدید نظر قرار دهید و نهایتا از نکات بدست آمده حاصل از رعایت موارد فوق بهترین راهکار را برای خود بر گزینید.

در روزهای آتی مطالب حوزه تجربه ها با دیدگاه های دیگر بروز آوری خواهد شد و از تمامی دوستان عزیز نیز می خواهم ما را در این مسیر از تجربیات شخصی اشان بی بهره نگذارند

منابع:
  • تجربه و نوشته شخصی

خلاصه مهمترین عاملی که اغلب سرمایه گذاران را پس از کسب اولین تجربه معامله در بازار سرمایه , موجب گردیده همچنان حاضر باشند چیست؟ " کسب منافع مالی و بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی" عاملی است که , همواره به عنوان انگیزه ای مضاعف موجب ترغیب برای حضور و معامله نمودن در شرایط مساعد و نا مساعد بازار می شود. قطعا به تعداد تک تک معاملات انجام شده تجربیات گوناگونی توسط همه سرمایه گذاران کسب گریده است و در پی یک اشتباه های صورت گرفته نیز به خود گفته اند که دیگر آن را تکرار نخواهیم نمود , ولی در اکثر موارد اشتباه های گذشته ...

مهمترین عاملی که اغلب سرمایه گذاران را پس از کسب اولین تجربه معامله در بازار سرمایه , موجب گردیده همچنان حاضر باشند چیست؟

" کسب منافع مالی و بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی" عاملی است که , همواره به عنوان انگیزه ای مضاعف موجب ترغیب برای حضور و معامله نمودن در شرایط مساعد و نا مساعد بازار می شود.

قطعا به تعداد تک تک معاملات انجام شده تجربیات گوناگونی توسط همه سرمایه گذاران کسب گریده است و در پی یک اشتباه های صورت گرفته نیز به خود گفته اند که دیگر آن را تکرار نخواهیم نمود , ولی در اکثر موارد اشتباه های گذشته تکرار شده اندو ....

تکرار یک اشتباه برای دو یا چند بار در واقع نشان از عدم تجربه پذیری و نداشتن برنامه ای برای اصلاح اشتباهات قبلی می باشد.

برای رفع این مشکل و در واقع برای به حداقل رساندن این اشتباه ها چه راهکاری را می توانیم برای خود تدوین نماییم ؟

به عنوان یک تجربه ....

سعی نموده ام اصولی را بر اساس شرایط روحی و شخصیتی متناسب خودم برگزیده و بر آنها نیز پایبند باشم. یعنی در هنگام انجام یک معامله شرط های ذیل را علاوه بر اینکه وضعیت یک سهم چگونه باشد و .. ( انتخاب سهم و شناسایی قیمت خرید مناسب و ... فرایندی است که در تجربیات آتی نگاشته خواهد شد ) رعایتشان را بر خود الزام دانسته و پایبند بودن بر آنها را اولویت هر خرید خود می دانم:

  1. هیجان
  2. تعصب ( رعایت حد ضرر و حد سود )

۱ . هیجان

در گذشته بارها اتفاق افتاده که سهمی را مورد بررسی قرار داده و نقطه ورود مناسبی را در قیمت های پایین تر برای آن در نظر گرفته ایم
ولیکن سهم قبل از رسیدن به محدوده مورد نظر با افزایش تقاضا همراه شده و در همان روز حتی به درصدهای بالا نیز رسیده است ,در همین حین " هیجان " بر تصمیم و برنامه ریزی که برای خرید صورت گرفته بود غالب گشته و موجب ورود در قیمت های بالاتر گردیده. " در این شرایط به ندرت اتفاق افتاده که سهمی با رشد بالایی نیز مواجه شود ,در اغلب موارد سهم با رشد اندک و نهایت افت در روزهای بعد همراه گشته و تا محدوده ای که برای خرید در نظر گرفته شده بود افت نموده ."

در این شرایط با توجه به ورود در قیمت های بالا اشتباه هایی از قبیل اتخاذ تصمیمات هیجانی دیگر تکرار خواهند شد .

بزرگترین سم در یک معامله دوری از هیجان می باشد, هر گاه که در چنین موقعیتی مانند مثال فوق قرار گرفتیم به خاطر بیاوریم که " بازار هیچ گاه به انتها نمی رسد و فرصت برای ورود همیشه فراهم است " , در نتیجه از دست رفتن یک موقعیت نمی تواند ما را از دست یابی فرصت های دیگر دور نماید.

یک سرمایه گذار با هوش قطعا از روزهای قبل بررسی ها خود را انجام داده است و با توجه به برنامه ریزی های صورت داده منتظر ورود در قیمت های انتخابی خود خواهد بود.

" برای معامله خود برنامه ریزی کنید و بر اساس برنامه ریزی تان معامله کنید "

به خاطر داشته باشید در برنامه هایتان همیشه چند سهم را مورد بررسی قرار دهید و با حرکت هیجانی یکی از سهم های بررسی شده اتان در قیمت های بالا , دچار " هیجان " نگردید, در واقع با آسودگی خاطر در پی رصد سایر سهم های بررسی شده دیگرتان باشید تا در فرصت شناسایی شده به راحتی و طبق برنامه وارد شوید.

" خونسرد بودن " در تمام تایم معاملاتی راهکار دوری از اشتباه های هیجانی می باشد و سرمایه گذارانی که روحیه و شخصیت هیجانی در معاملات ندارد و روش معاملاتی آنها نوسان گیری و ... نیست قطعا در زمان هیجان ها دچار اشتباه می گردند.

راهکار دیگرِ دوری از هیجان کاذب بازار ,دور بودن از بازار در تایم معاملاتی پر هیجان می باشد, با یک برنامه ریزی دقیق برای ورود می توان بجای نشستن کامل جلوی کامپیوتر و رصد بازار در زمان های کمی بازار را رصد نمود و در بازه مناسب خرید به بازار مراجعه نمود.

  1. تعصب

داشتن تعصب بیش از حد نسبت به یک سهم متاسفانه در اکثر معاملاتِ سرمایه گذاران موجب اشتباه های جبران ناپذیری چه در روندهای صعودی و چه در روندهای نزولی می گردد .

بسیار مشاهده شده سرمایه گذاری سهمی را در قیمت مناسب وارد شده است و حتی با رسیدن به سود های معقول بر اساس شایعات و ... اسیر طمع گردیده و بدون پایبندی به بر نامه ای که برای خروج در نقطه هدف داشته, با تعصب بر خریدهای خود می افزاید و همین عامل نیز در ادامه موجب بالا رفتن میانگین خرید وکاسته شدن سود فرد می شود.

به این نکته باید توجه داشت که هیچ گاه همه روندهای صعودی دائما به صعود خود ادامه نخواهند داد و در واقع نقطه ای نیز برای بازگشت و شکسته شدن روند صعودی وجود دارد , اگر سرمایه گذار حرفه ای بر اساس یک برنامه مدون وارد یک معامله شد, می بایستی توجه داشته باشد که همیشه اخبار و شایعات پس از رشد های بالا افزایش می یابند و بارها و بارها نیز پس از ورود به روندهای رو به افت تکرار میگردند که گاها موجب گمراهی معامله گران می گردند.

از هرگونه شایعه و شنیده ای که می تواند بر روند تصمیم گیری تاثیر بگذارد می بایستی دوری نمود و بدون توجه به این موارد به معاملات و برنامه خودتان پایبند باشید و هر گاه اینگونه اخبار و شنیده ها را پس از بررسی مجدد سهم هایی که وارد شده اید مغایر دیدید به فراموشی بسپارید و بدون توجه به آنها, به کار خودتان ایمان داشته و اقدام نمایید.

تعصب بیش از حد در روند های نزولی بسیار مشاهده می شود. از آنجایی که هیچ کس تمایل به ضرر کردن و از دست دادن سرمایه ندارد , پس از ورود های اشتباه بسیار اتفاق افتاده که سرمایه گذار با تعصب بیش از حد خود به نگهداری سهم خریداری شده فراتر از حد ضرری که بر اساس تحلیل و بررسی تعیین نموده بود باقی می ماند و همین امر موجب میگردد که سرمایه اش به عاقبت " حکایت قورباقه پخته " مبتلا می شود.

داشتن برنامه و رعایت حد ضرر و حد سود راهکار مهمی برای پرهیز و اجتناب از هر گونه تعصب بیش از حد نسبت به هر سهم می گردد. و پایبند بودن به برنامه های تدوین ششده پس از رعایت موارد فوق مهمترین و اصلی ترین اقدامی است که هر سرمایه گذار باهوش می بایستی آن را رعایت نماید.

مجدد باید تکرار کنیم که :

" بازار هیچ گاه به انتها نمی رسد و فرصت برای ورود همیشه فراهم است "

زین پس سعی نمایید برای هری یک از معاملات خود نکات مثبت و منفی را درقالب یک تجربه ثبت نمایید و عواقب آن را پس از مدتی مورد تجدید نظر قرار دهید و نهایتا از نکات بدست آمده حاصل از رعایت موارد فوق بهترین راهکار را برای خود بر گزینید.

در روزهای آتی مطالب حوزه تجربه ها با دیدگاه های دیگر بروز آوری خواهد شد و از تمامی دوستان عزیز نیز می خواهم ما را در این مسیر از تجربیات شخصی اشان بی بهره نگذارند

منابع:
  • تجربه و نوشته شخصی
1394/04/01 از البرز
0
/
30
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333