رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
مهدی حسینی
@hoseyni_boss
308

عنوان بلاگ : شرکت های "رشدی" و سرمایه گذار ریسک گریز Growth Companies & Risk Averse Investor
دسته : آموزشی


خلاصه بررسی سهام مناسب خرید از دیدگاه "بن گراهام" استاد وارن بافت

شرکت های رشدی به آنهایی گفته می شود که سود سالیانه شان و تقسیم سود نقدیشان روندی فزاینده دارد و معمول دارای P/E نسبتاً بالایی هستند.
طبیعی است که چنین سهمی برای سرمایه گذاری جذاب است ، اما شرط کلیدی ان است که قیمتش متورم نشده باشد و ما انرا گران خریداری نکنیم. سهام زیادی وجود داشته اند که در قیمت های گران خریداری شده اند و امروز سرمایه گذاران شاهد کاهش قیمت مستمر انها هستند. شرکت IBM یک مثال زنده از سهام امریکایی است که در مواقعی بیش از 50% قیمت خود را ظرف شش ماه از دست داده است.

سهمی که دارای سود مستمر و فزاینده باشد و دورنمای عملیاتی و تولیدی ان از نظر سرمایه گذاران و بازار مطلوب باشد ، یقینا سهم محبوبی است و سرمایه گذار برای ان قیمت بیشتری می پردازد و به این دلیل دارای P/E بالاتر از متوسط بازار و صنعت است. به بیان دیگر گران است.
"بن گراهام" این گونه سهام را که به سهام "رشدی " معروف هستند برای سرمایه گذار غیر حرفه ای و محتاط ریسکی میداند و توصیه نمیکند. او معتقد است که در مجموع دارای شرایط عدم اطمینان بالایی هستند و قیمت انان بر اساس پیش بینی اینده و فرض تداوم عملکرد کارامد شرکت تعیین شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که برخی از سرمایه گذاران و معامله گران مطلع و با تجربه تلاش میکنند با چنین سهامی تعامل کوتاه مدت داشته باشند و انان را در شرایط خاص یا رکود بازار در قیمتهای پایین تر خریداری و پس از یک افزایش خوب به فروش رسانند . روی سخن بن گراهام در این مبحث با سرمایه گذار غیر حرفه ای و محافظه کار است.
اما به طور معمول یک سرمایه گذارکه حرفه اصلی او سرمایه گذاری نیست و از اطلاعات پردازش شده تکنیکال و بنیادی بهره نمیگیرد و درک گزارشات مالی و اخبار شرکتها برایش مشکل است ، قادر نخواهد بود از چنین تاکتیک معاملاتی با موفقیت استفاده کند.


بن گراهام میگوید سرمایه گذار غیر حرفه ای فردی است که در کنار زندگی روزمره و فعلیتهای دیگر، به منظور افزایش درامد و ثروت و حفظ قدرت خرید پس اندازهای خود اقدام به سرمایه گذاری میکند . چنین سرمایه گذاری بطور معمول ریسک زیادی را تحمل نمیکند. بنابراین لزومی ندارد به سراغ سهامی برود که در کوچه و بازار و همه جا از ان صحبت میشود. سهم معروف و محبوب قطعا دارای قیمتی متورم است و ارزش ذاتی ان به مراتب کمتر از قیمت بازار ان است.
جالب است که تحقیقات تجربی بازار همیشه بیشترین زیان سرمایه گذاران را ناشی از خرید در قیمتهای گران و متورم میدانند. بن گراهام میگوید که بازار ها دارای کارامدی کامل نیستند و همیشه در آنها سهامی را میتوان شناسایی نمود که از چشم بازار دور می مانند. او به سرمایه گذار غیر حرفه ای با خصوصیات فوق الذکر توصیه میکند که سراغ شناسایی گروهی از شرکت های بزرگ برود که:
کوچک نباشند
چندان محبوبیت نداشته و سر زبانها نباشند
دارای صورتها و گزارشات مالی خوبی باشند(سلامت مالی )
دارای سابقه سودی مورد قبول باشند.
قیمت انها متورم نباشد(P/E , P/B پایین)
بن گراهام میگوید سهامی را که با این مشخصه ها انتخاب میکنید ممکن است در کوتاه مدت ، عملکرد اعجاب انگیزی نداشته باشند اما ریسک سرمایه گذاری آنان بسیار کم است و بازده انها بسیار بهتر از "سهام رشدی" است ، زیرا اولا گران خریداری نمیشوند و ثانیا دارای سلامت مالی هستند.

پارامتر های انتخاب سهام برای سرمایه گذاران معمولی و حرفه ای، ریسک پذیر و ریسک گریز ، در فصول اینده کتاب "سرمایه گذارهوشمند" مفطلا بیان خواهند شد. "بن گراهام" همیشه بدنبال سهامی است که ارزش انها بیشتر از قیمت بازارشان است. اینگونه سهام را "سهام ارزشی" میگویند. به بیان دیگر "بن گراهام" بدنبال سهازیر قیمت است و در سراسر کتاب خود پارامتر ها و کلید های شناسایی سهام زیر قیمت را یکی پس از دیگری مطرح میکند.
گرچه پارامتر های متعدد و خوبی برای شناسایی سهم مورد نظر "بن گراهام" در کتاب او عنوان شده است که با شما در فصول اینده به بحث گذارده میشود. اما بطور کلی میتوان ادعا نمود که چنانچه دو نسبت (P/E) و (P/B) سهمی پایین تر از متوسط نسبتهای بخش اقتصادی خود باشد ، ان سهم ارزان است. اما علت این ارزانی چیست که به عهده تحلیل سایر پارامتر هاست.

منابع:
  • www.pnfrating.com

خلاصه بررسی سهام مناسب خرید از دیدگاه "بن گراهام" استاد وارن بافت

شرکت های رشدی به آنهایی گفته می شود که سود سالیانه شان و تقسیم سود نقدیشان روندی فزاینده دارد و معمول دارای P/E نسبتاً بالایی هستند.
طبیعی است که چنین سهمی برای سرمایه گذاری جذاب است ، اما شرط کلیدی ان است که قیمتش متورم نشده باشد و ما انرا گران خریداری نکنیم. سهام زیادی وجود داشته اند که در قیمت های گران خریداری شده اند و امروز سرمایه گذاران شاهد کاهش قیمت مستمر انها هستند. شرکت IBM یک مثال زنده از سهام امریکایی است که در مواقعی بیش از 50% قیمت خود را ظرف شش ماه از دست داده است.

سهمی که دارای سود مستمر و فزاینده باشد و دورنمای عملیاتی و تولیدی ان از نظر سرمایه گذاران و بازار مطلوب باشد ، یقینا سهم محبوبی است و سرمایه گذار برای ان قیمت بیشتری می پردازد و به این دلیل دارای P/E بالاتر از متوسط بازار و صنعت است. به بیان دیگر گران است.
"بن گراهام" این گونه سهام را که به سهام "رشدی " معروف هستند برای سرمایه گذار غیر حرفه ای و محتاط ریسکی میداند و توصیه نمیکند. او معتقد است که در مجموع دارای شرایط عدم اطمینان بالایی هستند و قیمت انان بر اساس پیش بینی اینده و فرض تداوم عملکرد کارامد شرکت تعیین شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که برخی از سرمایه گذاران و معامله گران مطلع و با تجربه تلاش میکنند با چنین سهامی تعامل کوتاه مدت داشته باشند و انان را در شرایط خاص یا رکود بازار در قیمتهای پایین تر خریداری و پس از یک افزایش خوب به فروش رسانند . روی سخن بن گراهام در این مبحث با سرمایه گذار غیر حرفه ای و محافظه کار است.
اما به طور معمول یک سرمایه گذارکه حرفه اصلی او سرمایه گذاری نیست و از اطلاعات پردازش شده تکنیکال و بنیادی بهره نمیگیرد و درک گزارشات مالی و اخبار شرکتها برایش مشکل است ، قادر نخواهد بود از چنین تاکتیک معاملاتی با موفقیت استفاده کند.


بن گراهام میگوید سرمایه گذار غیر حرفه ای فردی است که در کنار زندگی روزمره و فعلیتهای دیگر، به منظور افزایش درامد و ثروت و حفظ قدرت خرید پس اندازهای خود اقدام به سرمایه گذاری میکند . چنین سرمایه گذاری بطور معمول ریسک زیادی را تحمل نمیکند. بنابراین لزومی ندارد به سراغ سهامی برود که در کوچه و بازار و همه جا از ان صحبت میشود. سهم معروف و محبوب قطعا دارای قیمتی متورم است و ارزش ذاتی ان به مراتب کمتر از قیمت بازار ان است.
جالب است که تحقیقات تجربی بازار همیشه بیشترین زیان سرمایه گذاران را ناشی از خرید در قیمتهای گران و متورم میدانند. بن گراهام میگوید که بازار ها دارای کارامدی کامل نیستند و همیشه در آنها سهامی را میتوان شناسایی نمود که از چشم بازار دور می مانند. او به سرمایه گذار غیر حرفه ای با خصوصیات فوق الذکر توصیه میکند که سراغ شناسایی گروهی از شرکت های بزرگ برود که:
کوچک نباشند
چندان محبوبیت نداشته و سر زبانها نباشند
دارای صورتها و گزارشات مالی خوبی باشند(سلامت مالی )
دارای سابقه سودی مورد قبول باشند.
قیمت انها متورم نباشد(P/E , P/B پایین)
بن گراهام میگوید سهامی را که با این مشخصه ها انتخاب میکنید ممکن است در کوتاه مدت ، عملکرد اعجاب انگیزی نداشته باشند اما ریسک سرمایه گذاری آنان بسیار کم است و بازده انها بسیار بهتر از "سهام رشدی" است ، زیرا اولا گران خریداری نمیشوند و ثانیا دارای سلامت مالی هستند.

پارامتر های انتخاب سهام برای سرمایه گذاران معمولی و حرفه ای، ریسک پذیر و ریسک گریز ، در فصول اینده کتاب "سرمایه گذارهوشمند" مفطلا بیان خواهند شد. "بن گراهام" همیشه بدنبال سهامی است که ارزش انها بیشتر از قیمت بازارشان است. اینگونه سهام را "سهام ارزشی" میگویند. به بیان دیگر "بن گراهام" بدنبال سهازیر قیمت است و در سراسر کتاب خود پارامتر ها و کلید های شناسایی سهام زیر قیمت را یکی پس از دیگری مطرح میکند.
گرچه پارامتر های متعدد و خوبی برای شناسایی سهم مورد نظر "بن گراهام" در کتاب او عنوان شده است که با شما در فصول اینده به بحث گذارده میشود. اما بطور کلی میتوان ادعا نمود که چنانچه دو نسبت (P/E) و (P/B) سهمی پایین تر از متوسط نسبتهای بخش اقتصادی خود باشد ، ان سهم ارزان است. اما علت این ارزانی چیست که به عهده تحلیل سایر پارامتر هاست.

منابع:
  • www.pnfrating.com
1394/03/18 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333