رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
حبیب صنوبر
@habib_531
69

عنوان بلاگ : چرا در اغلب بلاگ ها از زبان حیوانات (فابل )سخن میگوییم !!
دسته : آموزشی


خلاصه اغلب مشاهده گردیده است که همکاران ارجمند مطالب مدیریتی را در قالب جنگل و اززبان حیوانات بیان میکنند برآن شدم تا گذری بر تاریخ آن بیفکنم نویسندگان صاحب ذوق در حوزه داستان و شاعرانی كه خلاقه توانسته اند در حوزه اغلب ادبیات و مدیریت خودشان را معرفی كنند، عموماً آدم هایی بوده اند كه در دوران های مختلف توانسته اند آرا و عقاید خود را آن گونه كه می خواهند بیان كنند، حال این بیان گاه به شكل های استعاری و پنهان بوده و گاه صورتی آشكار به خودگرفته است.

نویسندگان صاحب ذوق در حوزه داستان و شاعرانی که خلاقه توانسته اند در حوزه های مختلف خودشان را معرفی کنند، عموماً آدم هایی بوده اند که در دوران های مختلف توانسته اند آرا و عقاید خود را آن گونه که می خواهند بیان کنند، حال این بیان گاه به شکل های استعاری و پنهان بوده و گاه صورتی آشکار به خودگرفته است. اما در دوران هایی نویسندگان شخصیت های اثرشان را از حیوانات برگزیده اند. این انتخاب به چند دلیل انجام می گرفته است.:

دلیل نخست این بوده که در برخی دوران ها به دلایل فشار پادشاهان امکان مستقیم نویسی و یا از انسان ها و ظلم و جوری که بر آنها می رود نوشتن باعث دستگیری و ایجاد مشکل برای نویسنده شده و او از خیر این کار می گذشته است.

اما وقتی حرف و سخن از زبان حیوانات باشد دیگر نمی شود خرده ای بر اتفاقات گرفت چرا که شخصیت ها انسانی نیستند.

دلیل دوم«جنگلی » بودن مسأله است. جنگل در معانی انسانی آن جدای از طبیعت و بکر بودن و سبزبودن و تمام اتفاقات و ویژگی های منحصر به فرد و خوب معنی دیگری هم دارد و آن تداعی معنی هرج و مرج است. انسانها قانون جنگل را قانونی می دانندکه مروج این است که پرزور کم توان را می کشد و هرکس قوی تر است می ماند. دراین فضا بیان هر مسأله ای راحت می شود چرا که به جز قاعده زورگویی قاعده دیگری قابل بیان نیست.

دلیل سوم ویژگی های انسان هایی است که گاه از سر اشاره به حیوانات نزدیکند، مثلاً آدم های زبر و زرنگ به پلنگ، آدم های مرموز به روباه و مار، آدم های درنده خو به گرگ، پاک و آسمانی به کبوتر و... این ویژگی ها یکی دیگر از دلایلی است که نویسنده شخصیت هایی انسانی اش را به حیوانات بدل کرده و آنها را در داستان هایش می آورد.

فابل (fabel)

فابلدر معنای لغوی لاتین به معنای بازگفتن است و بر روایت کردن تأکید دارد.« در اصطلاح ادبی فابل داستان کوتاه و ساده ای است که معمولاً شخصیت های آن حیوانات هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخلاقی یا معنوی است. البته «فابل» گاهی نیز برای داستان های مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع خارق العاده وافسانه ها و اسطوره های جهانی و داستان های دروغین و ساختگی به کار می رود، شخصیت ها در «فابل» اغلب حیواناتند، اما گاهی اشیای بی جان هم در آن حضور دارند».

در واقع داستان های «فابل» که با شخصیت های حیوانی نوشته می شوند آنقدر توانستند تأثیرگذار باشند که گاه در حوزه کودک هم حضورپیدا کردند، حضور آنها در حوزه کودک به این شکل بود که کودکان علاقه مند بودند حیوانات با زبان کودکانه برای آنهاحرف بزنند، این حضور تا جایی پیش رفت که شرکتهای بزرگ فیلمسازی دنیا بر آن شدند شخصیت های کارتونی آثارشان را از حیوانات انتخاب کنند، خرس، فیل، الاغ، خرگوش، سمور، زنبور عسل، ملخ، خوک، شیر، زرافه و خیلی از حیوانات دیگر پس از حضور موفق در نوشتار درهنرهای بصری هم حضور پیدا کردند و توانستند بسیار موفق جلوه کنند. حتی این موفقیت تا امروز هم ادامه داشته است، همان طور که می دانید کارتون شیرشاه و شرک جزو کارتون های پربیننده ای هستندکه در شخصیت های آنها حیوان هم هست. توجه کودکان به این آثار اگرچه از دلایلی که در ابتدای اثر در موردآثار «فابل» نام بردم فاصله دارد اما می توان مواردی را یافت که می شود با آن دلایل مطابقت هایی پیدا کرد.

پیشینه فابل

شاید از همان زمانی که انسان در رابطه با حیوان قرار گرفت تاریخ «فابل» رقم خورد و نمی شود تاریخ دقیقی را برای این مبحث مشخص کرد. در حکایت های حیوانات در اداب فارسی و مدیریتی درباره این رابطه آمده است : «در این دوران انسان به حیوان همچون موجودی که با او در حیات جسمی و روحی شریک است،می نگریست و چه بسا گاهی به دلایل مختلف برای او نسبت به خود برتری قائل بود. بسیاری از حیوانات را قوی تر از خود می یافت و آنها را مظهر قدرت می شمرد، برخی را حیله گر می یافت و برخی را شرور و این تجربه ها به شکل گرفتن اعتقادهای خاصی درباره حیوانات منجر شد. تجسم یافتن کهن الگوها در هند، مصر و یونان و... در قالب حیوانات خاصی یا ترکیبی از چند حیوان از این نگرش همراه با خضوع حکایت می کند. بی شک این نگرش نخستین تا مدت ها باقی مانده است و حضور حیوان در مقدس ترین مکان ها به شکل نقاشی یا مجسمه های عظیم خود حکایت از مقام ومنزلت حیوان نزد انسان های بدوی دارد.

آثار ادب کهن فارسی درمورد حیوانات

«به طور کلی حکایت های حیوانات در آثار فارسی اعم از نظم و نثر دو شکل کلی دارد. برخی آثار خود حکایت ها را موضوع کار قرار داده اند و باب ها یا فصولی از کتاب را به داستان های کم و بیش طولانی از حیوانات اختصاص داده اند، یعنی داستان های اصلی در آنها، با شخصیت های حیوانی شکل می گیرد. این ویژگی در وهله اول در «کلیله و دمنه» سپس «مرزبان نامه» به چشم می خورد و بعد در برخی بخش های «جواهرالاسمار» و «سندبادنامه» دیگر آثار اغلب در زمره آثار داستانی نیستند بلکه بیشتر شامل باب هایی در موضوعات متنوع اخلاقی و تعلیمی هستند که به اقتضای سخن از حکایت های حیوانات نیز در آن گنجانده شده است. مانند «جوامع الحکایات»، «فرائد السلوک»، «بهارستان» جامی که فصل ها و باب هایی با عناوین مختلف چون در فضایل علم یا وجود یا قناعت و... دارند که برای تأیید سخن در باب مسائل مختلف از آن حکایت ها بهره گرفته شده است.

منابع:
  • گردآوری نویسنده و سایت http://www.aftabir.com/

خلاصه اغلب مشاهده گردیده است که همکاران ارجمند مطالب مدیریتی را در قالب جنگل و اززبان حیوانات بیان میکنند برآن شدم تا گذری بر تاریخ آن بیفکنم نویسندگان صاحب ذوق در حوزه داستان و شاعرانی كه خلاقه توانسته اند در حوزه اغلب ادبیات و مدیریت خودشان را معرفی كنند، عموماً آدم هایی بوده اند كه در دوران های مختلف توانسته اند آرا و عقاید خود را آن گونه كه می خواهند بیان كنند، حال این بیان گاه به شكل های استعاری و پنهان بوده و گاه صورتی آشكار به خودگرفته است.

نویسندگان صاحب ذوق در حوزه داستان و شاعرانی که خلاقه توانسته اند در حوزه های مختلف خودشان را معرفی کنند، عموماً آدم هایی بوده اند که در دوران های مختلف توانسته اند آرا و عقاید خود را آن گونه که می خواهند بیان کنند، حال این بیان گاه به شکل های استعاری و پنهان بوده و گاه صورتی آشکار به خودگرفته است. اما در دوران هایی نویسندگان شخصیت های اثرشان را از حیوانات برگزیده اند. این انتخاب به چند دلیل انجام می گرفته است.:

دلیل نخست این بوده که در برخی دوران ها به دلایل فشار پادشاهان امکان مستقیم نویسی و یا از انسان ها و ظلم و جوری که بر آنها می رود نوشتن باعث دستگیری و ایجاد مشکل برای نویسنده شده و او از خیر این کار می گذشته است.

اما وقتی حرف و سخن از زبان حیوانات باشد دیگر نمی شود خرده ای بر اتفاقات گرفت چرا که شخصیت ها انسانی نیستند.

دلیل دوم«جنگلی » بودن مسأله است. جنگل در معانی انسانی آن جدای از طبیعت و بکر بودن و سبزبودن و تمام اتفاقات و ویژگی های منحصر به فرد و خوب معنی دیگری هم دارد و آن تداعی معنی هرج و مرج است. انسانها قانون جنگل را قانونی می دانندکه مروج این است که پرزور کم توان را می کشد و هرکس قوی تر است می ماند. دراین فضا بیان هر مسأله ای راحت می شود چرا که به جز قاعده زورگویی قاعده دیگری قابل بیان نیست.

دلیل سوم ویژگی های انسان هایی است که گاه از سر اشاره به حیوانات نزدیکند، مثلاً آدم های زبر و زرنگ به پلنگ، آدم های مرموز به روباه و مار، آدم های درنده خو به گرگ، پاک و آسمانی به کبوتر و... این ویژگی ها یکی دیگر از دلایلی است که نویسنده شخصیت هایی انسانی اش را به حیوانات بدل کرده و آنها را در داستان هایش می آورد.

فابل (fabel)

فابلدر معنای لغوی لاتین به معنای بازگفتن است و بر روایت کردن تأکید دارد.« در اصطلاح ادبی فابل داستان کوتاه و ساده ای است که معمولاً شخصیت های آن حیوانات هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخلاقی یا معنوی است. البته «فابل» گاهی نیز برای داستان های مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع خارق العاده وافسانه ها و اسطوره های جهانی و داستان های دروغین و ساختگی به کار می رود، شخصیت ها در «فابل» اغلب حیواناتند، اما گاهی اشیای بی جان هم در آن حضور دارند».

در واقع داستان های «فابل» که با شخصیت های حیوانی نوشته می شوند آنقدر توانستند تأثیرگذار باشند که گاه در حوزه کودک هم حضورپیدا کردند، حضور آنها در حوزه کودک به این شکل بود که کودکان علاقه مند بودند حیوانات با زبان کودکانه برای آنهاحرف بزنند، این حضور تا جایی پیش رفت که شرکتهای بزرگ فیلمسازی دنیا بر آن شدند شخصیت های کارتونی آثارشان را از حیوانات انتخاب کنند، خرس، فیل، الاغ، خرگوش، سمور، زنبور عسل، ملخ، خوک، شیر، زرافه و خیلی از حیوانات دیگر پس از حضور موفق در نوشتار درهنرهای بصری هم حضور پیدا کردند و توانستند بسیار موفق جلوه کنند. حتی این موفقیت تا امروز هم ادامه داشته است، همان طور که می دانید کارتون شیرشاه و شرک جزو کارتون های پربیننده ای هستندکه در شخصیت های آنها حیوان هم هست. توجه کودکان به این آثار اگرچه از دلایلی که در ابتدای اثر در موردآثار «فابل» نام بردم فاصله دارد اما می توان مواردی را یافت که می شود با آن دلایل مطابقت هایی پیدا کرد.

پیشینه فابل

شاید از همان زمانی که انسان در رابطه با حیوان قرار گرفت تاریخ «فابل» رقم خورد و نمی شود تاریخ دقیقی را برای این مبحث مشخص کرد. در حکایت های حیوانات در اداب فارسی و مدیریتی درباره این رابطه آمده است : «در این دوران انسان به حیوان همچون موجودی که با او در حیات جسمی و روحی شریک است،می نگریست و چه بسا گاهی به دلایل مختلف برای او نسبت به خود برتری قائل بود. بسیاری از حیوانات را قوی تر از خود می یافت و آنها را مظهر قدرت می شمرد، برخی را حیله گر می یافت و برخی را شرور و این تجربه ها به شکل گرفتن اعتقادهای خاصی درباره حیوانات منجر شد. تجسم یافتن کهن الگوها در هند، مصر و یونان و... در قالب حیوانات خاصی یا ترکیبی از چند حیوان از این نگرش همراه با خضوع حکایت می کند. بی شک این نگرش نخستین تا مدت ها باقی مانده است و حضور حیوان در مقدس ترین مکان ها به شکل نقاشی یا مجسمه های عظیم خود حکایت از مقام ومنزلت حیوان نزد انسان های بدوی دارد.

آثار ادب کهن فارسی درمورد حیوانات

«به طور کلی حکایت های حیوانات در آثار فارسی اعم از نظم و نثر دو شکل کلی دارد. برخی آثار خود حکایت ها را موضوع کار قرار داده اند و باب ها یا فصولی از کتاب را به داستان های کم و بیش طولانی از حیوانات اختصاص داده اند، یعنی داستان های اصلی در آنها، با شخصیت های حیوانی شکل می گیرد. این ویژگی در وهله اول در «کلیله و دمنه» سپس «مرزبان نامه» به چشم می خورد و بعد در برخی بخش های «جواهرالاسمار» و «سندبادنامه» دیگر آثار اغلب در زمره آثار داستانی نیستند بلکه بیشتر شامل باب هایی در موضوعات متنوع اخلاقی و تعلیمی هستند که به اقتضای سخن از حکایت های حیوانات نیز در آن گنجانده شده است. مانند «جوامع الحکایات»، «فرائد السلوک»، «بهارستان» جامی که فصل ها و باب هایی با عناوین مختلف چون در فضایل علم یا وجود یا قناعت و... دارند که برای تأیید سخن در باب مسائل مختلف از آن حکایت ها بهره گرفته شده است.

منابع:
  • گردآوری نویسنده و سایت http://www.aftabir.com/
1394/03/17 از نهایت‌نگر
0
/
26
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333