رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : خودکشی نهنگ ها
دسته : آموزشی


خلاصه مقاله جرج آکرلف (George Akerlof) برنده جایزه نوبل اقتصاد را با عنوان "Behavioral macroeconomics and macroeconomic behavior" می خواندم. در قسمتی از آن آقای آکرلف به خودکشی نهنگ ها و مشابهت آن با رفتار مردم در پس انداز کردن پرداخته بود. به نظرم آمد که این رفتار چقدر می تواند شبیه رفتار برخی سهامداران در بازار باشد. در این بلاگ آن را توضیح دادم و بعد با بازار سهام شبیه سازی اش کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که رسانه های اجتماعی نظیر ارشن چقدر می توانند از بروز این رفتار جلوگیری کنند.

چرا نهنگ ها خودکشی می کنند؟

خودکشی نهنگ ها حالتی است که این جانوران بدون هیچ علت ظاهری و بی هیچ دلیل مشخصی خود را به کشتن می دهند. به این ترتیب که به هنگام "مد دریا" و بالا آمدن آب به ساحل می آیند و در هنگام "جزر دریا" و عقب رفتن آب به دریا باز نمی گردند و در نتیجه بر اثر بیرون ماندن از آب و تبخیر آب بدنشان می میرند.

نخستین مورد ثبت شده از خودکشی و به ساحل آمدن یک نهنگ به سال ۱۵۹۸ میلادی باز می گردد. در آن سال یک نهنگ غول پیکر خود را به سواحل هلند افکند و باعث شگفتی و البته مطالعه دانشمندان اروپایی نسبت به این موضوع شد. از آن زمان به بعد و با گسترش اکتشافات به تدریج گزارش های بیشتری درباره ماندن نهنگ ها در سواحل مختلف به دست دانشمندان رسید. اما برای نخستین بار در سال ۱۹۲۸ بود که جانورشناسان متوجه شدند گروه زیادی از نهنگ های کوچک در سواحل آفریقای جنوبی خود را این بار بطور دسته جمعی به ساحل انداخته اند. تنی چند از جانورشناسان اروپایی با همکاری مردم محلی تعدادی از آنها را به قصد نجاتشان به آب انداختند اما با تعجب متوجه شدند که این نهنگها بی آنکه کوچکترین نشانه ای از بیماری یا کسالت داشته باشند حاضر نیستند به عمق دریا بازگردند و دوباره خود را به ساحل می رسانند.

به همین دلیل این پدیده نوعی مرگ آگاهانه و خودکشی دسته جمعی نهنگ ها تلقی شد.

یکی از مهمترین نظریه ها در تحلیل این رفتار نهنگ ها می گوید: از آنجایی که این پستانداران دریایی جهت خود را با فرستادن امواجی صوتی و سپس دریافت انعکاس آن پیدا می کنند، گاهی بر اثر خطای فردی و یا اشتباه رهبر گروهشان و با پیروی جمعی از او ندانسته وارد آبهای کم عمق می شوند و سپس راه بازگشت به آبهای ژرف و عمیق را گم می کنند .

بیایید همین رفتار را در بازار سهام شبیه سازی کنیم:

هنگامی که بازار در رونق است (مد دریا) تعداد زیادی سرمایه گذار نا آشنا و کم تجربه نسبت به مکانیزم های معاملات و شیوه های تجزیه و تحلیل وارد بازار می شوند. آن ها معمولاً در ابتدا به تقلید و کپی برداری معاملات از دیگران می پردازند و چون کل بازار روند صعودی دارد اغلب موفق می شوند. در ادامه هم که کمی تجربه به دست آوردند به خود غره می شوند و به صورت انفرادی معاملات خود را ادامه می دهند. اما آن ها از این موضوع غافل هستند که با اتمام دوره مد دریا، دوره جزر آن شروع می شود و در این هنگام چون قدرت تجزیه و تحلیل خود را بالا نبرده اند در تصمیم گیری های فردی دچار خطاهای پی در پی می شوند و یا اگر از تصمیمات گروهی پیروی می کنند چون نتوانسته اند که رهبر خوبی را انتخاب کنند به زمین خواهند نشست. و جالب تر این که آن ها کماکان بر عقیده قبلی خود پافشاری می کنند تا اینکه سرانجام کل سرمایه خود را ازدست می دهند.

حال چه باید کرد؟

راهکارهایی برای سهامداران تازه وارد وجود دارد تا از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کند. به عنوان یک راهکار مفید استفاده و مطالعه مطالب سایت ارشن را می توان توصیه کرد. در شرایط فعلی که بازار در دوره جزر خود قرار دارد سایت ارشن با کاربران شایسته ای که در اختیار دارد یکی از بهترین گزینه ها برای سهامداران تازه وارد است که با آن بتوانند قدرت تجزیه و تحلیل خود را بالا برند و یا در درون آن گروه های با مدیریت و رهبری مناسب را شناسایی کنند و خود را با آن ها هماهنگ نمایند. به امید آنکه در دریای اوراق بهادار هرگز به زمین ننشینند.

منابع:
  • این نوشته حاصل مطالعات نگارنده در موضوع اقتصاد رفتاری است.

خلاصه مقاله جرج آکرلف (George Akerlof) برنده جایزه نوبل اقتصاد را با عنوان "Behavioral macroeconomics and macroeconomic behavior" می خواندم. در قسمتی از آن آقای آکرلف به خودکشی نهنگ ها و مشابهت آن با رفتار مردم در پس انداز کردن پرداخته بود. به نظرم آمد که این رفتار چقدر می تواند شبیه رفتار برخی سهامداران در بازار باشد. در این بلاگ آن را توضیح دادم و بعد با بازار سهام شبیه سازی اش کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که رسانه های اجتماعی نظیر ارشن چقدر می توانند از بروز این رفتار جلوگیری کنند.

چرا نهنگ ها خودکشی می کنند؟

خودکشی نهنگ ها حالتی است که این جانوران بدون هیچ علت ظاهری و بی هیچ دلیل مشخصی خود را به کشتن می دهند. به این ترتیب که به هنگام "مد دریا" و بالا آمدن آب به ساحل می آیند و در هنگام "جزر دریا" و عقب رفتن آب به دریا باز نمی گردند و در نتیجه بر اثر بیرون ماندن از آب و تبخیر آب بدنشان می میرند.

نخستین مورد ثبت شده از خودکشی و به ساحل آمدن یک نهنگ به سال ۱۵۹۸ میلادی باز می گردد. در آن سال یک نهنگ غول پیکر خود را به سواحل هلند افکند و باعث شگفتی و البته مطالعه دانشمندان اروپایی نسبت به این موضوع شد. از آن زمان به بعد و با گسترش اکتشافات به تدریج گزارش های بیشتری درباره ماندن نهنگ ها در سواحل مختلف به دست دانشمندان رسید. اما برای نخستین بار در سال ۱۹۲۸ بود که جانورشناسان متوجه شدند گروه زیادی از نهنگ های کوچک در سواحل آفریقای جنوبی خود را این بار بطور دسته جمعی به ساحل انداخته اند. تنی چند از جانورشناسان اروپایی با همکاری مردم محلی تعدادی از آنها را به قصد نجاتشان به آب انداختند اما با تعجب متوجه شدند که این نهنگها بی آنکه کوچکترین نشانه ای از بیماری یا کسالت داشته باشند حاضر نیستند به عمق دریا بازگردند و دوباره خود را به ساحل می رسانند.

به همین دلیل این پدیده نوعی مرگ آگاهانه و خودکشی دسته جمعی نهنگ ها تلقی شد.

یکی از مهمترین نظریه ها در تحلیل این رفتار نهنگ ها می گوید: از آنجایی که این پستانداران دریایی جهت خود را با فرستادن امواجی صوتی و سپس دریافت انعکاس آن پیدا می کنند، گاهی بر اثر خطای فردی و یا اشتباه رهبر گروهشان و با پیروی جمعی از او ندانسته وارد آبهای کم عمق می شوند و سپس راه بازگشت به آبهای ژرف و عمیق را گم می کنند .

بیایید همین رفتار را در بازار سهام شبیه سازی کنیم:

هنگامی که بازار در رونق است (مد دریا) تعداد زیادی سرمایه گذار نا آشنا و کم تجربه نسبت به مکانیزم های معاملات و شیوه های تجزیه و تحلیل وارد بازار می شوند. آن ها معمولاً در ابتدا به تقلید و کپی برداری معاملات از دیگران می پردازند و چون کل بازار روند صعودی دارد اغلب موفق می شوند. در ادامه هم که کمی تجربه به دست آوردند به خود غره می شوند و به صورت انفرادی معاملات خود را ادامه می دهند. اما آن ها از این موضوع غافل هستند که با اتمام دوره مد دریا، دوره جزر آن شروع می شود و در این هنگام چون قدرت تجزیه و تحلیل خود را بالا نبرده اند در تصمیم گیری های فردی دچار خطاهای پی در پی می شوند و یا اگر از تصمیمات گروهی پیروی می کنند چون نتوانسته اند که رهبر خوبی را انتخاب کنند به زمین خواهند نشست. و جالب تر این که آن ها کماکان بر عقیده قبلی خود پافشاری می کنند تا اینکه سرانجام کل سرمایه خود را ازدست می دهند.

حال چه باید کرد؟

راهکارهایی برای سهامداران تازه وارد وجود دارد تا از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کند. به عنوان یک راهکار مفید استفاده و مطالعه مطالب سایت ارشن را می توان توصیه کرد. در شرایط فعلی که بازار در دوره جزر خود قرار دارد سایت ارشن با کاربران شایسته ای که در اختیار دارد یکی از بهترین گزینه ها برای سهامداران تازه وارد است که با آن بتوانند قدرت تجزیه و تحلیل خود را بالا برند و یا در درون آن گروه های با مدیریت و رهبری مناسب را شناسایی کنند و خود را با آن ها هماهنگ نمایند. به امید آنکه در دریای اوراق بهادار هرگز به زمین ننشینند.

منابع:
  • این نوشته حاصل مطالعات نگارنده در موضوع اقتصاد رفتاری است.

برچسب ها:
1394/03/02 از نهایت‌نگر
0
/
36
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333