رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
زرین حیدری
@zarinheydari
44

عنوان بلاگ : راهکارهایی برای افزایش کارایی بازار
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه دیل کارنگی می‌گوید: انسان آنقدری که از فکر حوادث آینده ناراحت می‌شود، از خود آن حوادث در زحمت نیست. تغییر حجم مبنا و حد نوسان نیز از همان‌گونه موضوع‌هایی است که نگرانی از مضرات احتمالی آن (که قاعدتا فرع بر مزایا و فواید رفع این محدودیت‌ها است) بر دامن ناظران و حتی برخی فعالان بورس چنگ زده است.

اهکارهایی برای افزایش کارآیی بازار

محمدسعید حیدری

مدیر مشاوره مالی و اقتصادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

دیل کارنگی می گوید: انسان آنقدری که از فکر حوادث آینده ناراحت می شود، از خود آن حوادث در زحمت نیست. تغییر حجم مبنا و حد نوسان نیز از همان گونه موضوع هایی است که نگرانی از مضرات احتمالی آن (که قاعدتا فرع بر مزایا و فواید رفع این محدودیت ها است) بر دامن ناظران و حتی برخی فعالان بورس چنگ زده است.

فارغ از دلایل شکل گیری چنین محدودیت هایی و بحث صرف در مورد منافع و مضار آنها (تاکنون بارها توسط صاحب نظران به بوته نقد کشیده شده است)، در اینجا به دنبال مطرح کردن سناریوها و راه حل هایی جهت اصلاح این محدودیت ها هستیم؛ راه حل هایی فراتر از رویکرد ساده حذف یک باره.

الف) درصورت موافقت با رفع کامل حد نوسان و حذف حجم مبنا، قطعا باید این حرکت تدریجی صورت گیرد تا مضرات جانبی دیگری برای بازار نداشته باشد و فعالان و تحلیل گران بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند؛ نکته کلیدی در اینجا و پیشنهاد قابل طرح، تعیین یک زمان بندی پنج و حتی ۱۰ ساله برای این کار و اعلام شفاف آن است و از اقدام هایی که مقطعی است و مراحل بعد آن برای بازار و فعالان آن روش نیست، خودداری شود (به ویژه در این برهه خاص که سازمان بورس در گیرودار تهیه سند راهبردی خود است).

ب) به نظر می رسد در کوتاه مدت افزایش حد نوسان نسبت به کاهش و حذف حجم مبنا در اولویت بالاتری قرار گیرد؛ چراکه حجم مبنا ابزار قدرتمندی در جلوگیری از دست کاری در بازار است و افزون بر این، افزایش حد نوسان با کمکی که ازطریق تسریع در رسیدن قیمت سهام به ارزش ذاتی خود می کند، به افزایش حجم معامله های روزانه کمک کرده و خود به خود مشکل محدودیت هایی که حجم مبنا بر تغییر قیمت سهام اعمال می کند را کم رنگ می کند؛ لذا پیشنهاد می شود اولویت افزایش دامنه نوسان به سهامی تعلق گیرد که حجم مبنای بالاتری داشته و درصد سهام شناور پایینی دارند.

پ) هزینه های بالای معامله ها در کنار محدودیت دامنه نوسان موجب شده است که راهبرد خریدوفروش کوتاه مدت و روزانه در بازار سرمایه غیراقتصادی و به خاطر حاشیه سود پایین آن بسیار پرریسک شود، افزایش دامنه نوسان به ایجاد گروه جدیدی از فعالان بازار سهام در بازار سرمایه ایران تحت عنوان معامله گران روزانه (day traders ) کمک خواهد کرد. وجود این گروه با افزایش حجم معامله ها مشکلات بالا بودن حجم مبنای برخی شرکت ها را تعدیل می کند. در کنار افزایش دامنه نوسان جهت ایجاد این گروه جدید از معامله گران، به منظور کمک هرچه بیشتر به رفع محدودیت های حجم مبنا (با کمترین نیاز به کاهش آن) پیشنهاد می شود طرحی جهت حذف مالیات بر فروش سهام برای معامله هایی که در آن خریدوفروش سهام در طول یک روز معاملاتی صبح تا ظهر رخ می دهد، توسط سازمان بورس به وزارت اقتصاد ارایه شود.

ت) به دلیل وجود اثر تحدب در تغییرهای قیمت سهام (وقتی قیمت یک سهم ۵۰ درصد کاهش می یابد، برای بازگشت به قیمت پیشین باید بیش از ۵۰ درصد (معادل ۱۰۰ درصد) قیمت آن رشد کند، این ویژگی تحت عنوان اثر تحدب قابل بیان است)، پیشنهاد می شود جهت ایجاد تعادل در بازار سهام ایران از مدلی تحت عنوان دامنه نوسان نامتقارن استفاده شود (به عنوان نمونه تعریف دامنه نوسان روزانه مثبت شش درصد و منفی پنج درصد).

ث) درصورت افزایش دامنه نوسان سهام، به منظور جلب اطمینان نیروهای محافظه کار بازار می توان سازوکاری را اندیشید که درصورت افزایش نوسان ها (واریانس) قیمت یک سهم به فراتر از یک حد مشخص و معقول، دامنه نوسان قیمت سهم به صورت خودکار و برای یک مدت کوتاه کاهش یابد.

ج) تغییر اتوماتیک محاسبه قیمت پایانی، در اینجا بدون تغییر در حجم مبنا و دامنه نوسان، قیمت پایانی سهامی که دچار صف خرید و یا فروش شده اند (با حجم معاملاتی کمتر از حجم مبنا)، قیمت پایانی سهم بر مبنای میانگین وزنی روزانه (حذف اثر حجم مبنا) محاسبه شود. در اینجا بدون حذف و تعدیل در حجم مبنا، تلاش می شود برخی آثار نامناسب این محدودیت تعدیل و مدیریت شده و سهام زودتر به قیمت ذاتی خود نزدیک شوند.

منبع: هفته نامه بورس


خلاصه دیل کارنگی می‌گوید: انسان آنقدری که از فکر حوادث آینده ناراحت می‌شود، از خود آن حوادث در زحمت نیست. تغییر حجم مبنا و حد نوسان نیز از همان‌گونه موضوع‌هایی است که نگرانی از مضرات احتمالی آن (که قاعدتا فرع بر مزایا و فواید رفع این محدودیت‌ها است) بر دامن ناظران و حتی برخی فعالان بورس چنگ زده است.

اهکارهایی برای افزایش کارآیی بازار

محمدسعید حیدری

مدیر مشاوره مالی و اقتصادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

دیل کارنگی می گوید: انسان آنقدری که از فکر حوادث آینده ناراحت می شود، از خود آن حوادث در زحمت نیست. تغییر حجم مبنا و حد نوسان نیز از همان گونه موضوع هایی است که نگرانی از مضرات احتمالی آن (که قاعدتا فرع بر مزایا و فواید رفع این محدودیت ها است) بر دامن ناظران و حتی برخی فعالان بورس چنگ زده است.

فارغ از دلایل شکل گیری چنین محدودیت هایی و بحث صرف در مورد منافع و مضار آنها (تاکنون بارها توسط صاحب نظران به بوته نقد کشیده شده است)، در اینجا به دنبال مطرح کردن سناریوها و راه حل هایی جهت اصلاح این محدودیت ها هستیم؛ راه حل هایی فراتر از رویکرد ساده حذف یک باره.

الف) درصورت موافقت با رفع کامل حد نوسان و حذف حجم مبنا، قطعا باید این حرکت تدریجی صورت گیرد تا مضرات جانبی دیگری برای بازار نداشته باشد و فعالان و تحلیل گران بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند؛ نکته کلیدی در اینجا و پیشنهاد قابل طرح، تعیین یک زمان بندی پنج و حتی ۱۰ ساله برای این کار و اعلام شفاف آن است و از اقدام هایی که مقطعی است و مراحل بعد آن برای بازار و فعالان آن روش نیست، خودداری شود (به ویژه در این برهه خاص که سازمان بورس در گیرودار تهیه سند راهبردی خود است).

ب) به نظر می رسد در کوتاه مدت افزایش حد نوسان نسبت به کاهش و حذف حجم مبنا در اولویت بالاتری قرار گیرد؛ چراکه حجم مبنا ابزار قدرتمندی در جلوگیری از دست کاری در بازار است و افزون بر این، افزایش حد نوسان با کمکی که ازطریق تسریع در رسیدن قیمت سهام به ارزش ذاتی خود می کند، به افزایش حجم معامله های روزانه کمک کرده و خود به خود مشکل محدودیت هایی که حجم مبنا بر تغییر قیمت سهام اعمال می کند را کم رنگ می کند؛ لذا پیشنهاد می شود اولویت افزایش دامنه نوسان به سهامی تعلق گیرد که حجم مبنای بالاتری داشته و درصد سهام شناور پایینی دارند.

پ) هزینه های بالای معامله ها در کنار محدودیت دامنه نوسان موجب شده است که راهبرد خریدوفروش کوتاه مدت و روزانه در بازار سرمایه غیراقتصادی و به خاطر حاشیه سود پایین آن بسیار پرریسک شود، افزایش دامنه نوسان به ایجاد گروه جدیدی از فعالان بازار سهام در بازار سرمایه ایران تحت عنوان معامله گران روزانه (day traders ) کمک خواهد کرد. وجود این گروه با افزایش حجم معامله ها مشکلات بالا بودن حجم مبنای برخی شرکت ها را تعدیل می کند. در کنار افزایش دامنه نوسان جهت ایجاد این گروه جدید از معامله گران، به منظور کمک هرچه بیشتر به رفع محدودیت های حجم مبنا (با کمترین نیاز به کاهش آن) پیشنهاد می شود طرحی جهت حذف مالیات بر فروش سهام برای معامله هایی که در آن خریدوفروش سهام در طول یک روز معاملاتی صبح تا ظهر رخ می دهد، توسط سازمان بورس به وزارت اقتصاد ارایه شود.

ت) به دلیل وجود اثر تحدب در تغییرهای قیمت سهام (وقتی قیمت یک سهم ۵۰ درصد کاهش می یابد، برای بازگشت به قیمت پیشین باید بیش از ۵۰ درصد (معادل ۱۰۰ درصد) قیمت آن رشد کند، این ویژگی تحت عنوان اثر تحدب قابل بیان است)، پیشنهاد می شود جهت ایجاد تعادل در بازار سهام ایران از مدلی تحت عنوان دامنه نوسان نامتقارن استفاده شود (به عنوان نمونه تعریف دامنه نوسان روزانه مثبت شش درصد و منفی پنج درصد).

ث) درصورت افزایش دامنه نوسان سهام، به منظور جلب اطمینان نیروهای محافظه کار بازار می توان سازوکاری را اندیشید که درصورت افزایش نوسان ها (واریانس) قیمت یک سهم به فراتر از یک حد مشخص و معقول، دامنه نوسان قیمت سهم به صورت خودکار و برای یک مدت کوتاه کاهش یابد.

ج) تغییر اتوماتیک محاسبه قیمت پایانی، در اینجا بدون تغییر در حجم مبنا و دامنه نوسان، قیمت پایانی سهامی که دچار صف خرید و یا فروش شده اند (با حجم معاملاتی کمتر از حجم مبنا)، قیمت پایانی سهم بر مبنای میانگین وزنی روزانه (حذف اثر حجم مبنا) محاسبه شود. در اینجا بدون حذف و تعدیل در حجم مبنا، تلاش می شود برخی آثار نامناسب این محدودیت تعدیل و مدیریت شده و سهام زودتر به قیمت ذاتی خود نزدیک شوند.

منبع: هفته نامه بورس

1393/08/20 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333