رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
221

عنوان بلاگ : ارزش در معرض خطر
دسته : آموزشی


خلاصه تیل گولدیمان را میتوان مبدع عبارت ارزش در معرض خطر به حساب آورد در اواخر دهه 1980، او مدیر بخش تحقیقات بانک جی. پی. مورگان بود. گروه مدیریت ریسک باید در مورد این مسئله تصمیم می گرفت که آیا سرمایه گذاری بدون ریسک در اوراق قرضه بلندمدت و تولید درآمد پایدار را انتخاب کند یا با سرمایه گذاری در ارز و سهام، ارزش بازار سهام خود را ثابت نگه دارد. بانک به این نتیجه رسید که ریسک ارزش از ریسک درآمد مهمتر است....

تاریخچه و مفهوم ارزش در معرض خطر

عبارت " ارزش در معرض خطر" تا اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد ادبیات مالی نشده بود، اما نقطه آغازین توجه به ارزش در معرض خطر به سال­ها پیش بازمی­گردد، یعنی به حدود سال ۱۹۲۲ که در آن سال بورس اوراق بهادار نیویورک برای اولین بار به طور غیررسمی سرمایه شرکت­های عضو را مورد آزمون قرار داد.

البته، مفهوم ارزش در معرض خطر اولین بار توسط بامول در سال 1963 یعنی سه دهه قبل از کاربست وسیع آن، به هنگام بررسی مدلی با عنوان "معیار حد اطمینان عایدی موردانتظار"[1] پیشنهاد شد (Bamoul, 1963). در عین حال در نگاه کلی­ تر می­توان گفت که " مدل­های ایمنی"[2] اساتید مالی چون روی[3] در سال 1952 و تلسر[4] در سال 1955 مقدمه شکل­ گیری مدل­های ارزش در معرض خطر بوده است.

تیل گولدیمان را می­توان مبدع عبارت ارزش در معرض خطر به حساب آورد (Guldimann, 2000). در اواخر دهه 1980، او مدیر بخش تحقیقات بانک جی. پی. مورگان بود. گروه مدیریت ریسک باید در مورد این مسئله تصمیم می­ گرفت که آیا سرمایه­ گذاری بدون ریسک در اوراق قرضه بلندمدت و تولید درآمد پایدار را انتخاب کند یا با سرمایه­ گذاری در ارز و سهام، ارزش بازار سهام خود را ثابت نگه دارد. بانک به این نتیجه رسید که ریسک ارزش[5] از ریسک درآمد[6] مهم­ تر است. این امر باعث شد که بانک یک گروه تحقیقاتی را برای پژوهش در زمینه ریسک آماده کند.

در آن زمان به مدیریت صحیح ریسک مشتقه­ ها توجه زیادی می­ شد. گروه سی[7] که نماینده جی. پی. مورگان هم در آن حضور داشت، سلسله مباحث بهترین روش مدیریت ریسک را آغاز کردند. عبارت " ارزش در معرض خطر" در ژوئیه 1993 راه خود را در گزارش گروه سی پیدا کرد. این اولین بار بود که عبارت ارزش در معرض خطر به طور گسترده مورد استفاده قرار می­ گرفت. اسامی دیگر ارزش در معرض خطر، سرمایه در معرض خطر[8] و دلارهای در معرض خطر[9] بود که برای مدتی کاربرد داشتند. با توجه به تاریخچه یاد شده، اعتقاد عمومی در ادبیات مالی بر این است که ارزش در معرض خطر رویکردی جدید برای مدیریت و کنترل ریسک است.

طی سال­های اخیر، سنجه ارزش در معرض خطر از مقبولیت و محبوبیت خاصی نزد سرمایه­ گذاران و فعالین بخش مالی برخوردار بوده است. دلیل محبوبیت و همچنین عمومیت این روش، سادگی آن در ایجاد شکل آماری خلاصی از زیان­های بالقوه، طی یک افق زمانی معین بود (Mohamed, ۲۰۰۵).

با وجود اینکه، تغییر در ارزش یک پرتفوی می­تواند به عناصر گوناگون ریسک مربوط باشد، ارزش در معرض خطر می­ک وشد تا کاهش ارزش پرتفوی را از نقطه نظر ریسک بازار برآورد کند. ریسک بازار، نااطمینانی در درآمدهای آینده را به علت تغییر شرایط بازار (قیمت­ها یا نرخ­ها) در بر می­گیرد (Kormas, ۱۹۹۸).

در حقیقت ارزش در معرض خطر طراحی شد تا عدد معینی به تحلیلگر ارائه کند و در آن عدد اطلاعاتی در مورد ریسک پرتفوی به طور فشرده مستتر باشد. این معیار برآوردی از سطح زیان روی یک پرتفوی یا سبد سرمایه­ گذاری است که به احتمال معین کوچکی پیش­ب ینی می­شود که با آن مساوی شود و یا از آن تجاوز کند. ارزش در معرض خطر بر خلاف سنجه­ های سنتی ریسک، نمایی کلی و جامع از ریسک پرتفوی ارائه می­ نماید. در نتیجه ارزش در معرض خطر، در واقع سنجش ریسک با نگاهی آینده­ نگر می­باشد که برای تمام انواع اسناد مالی کارایی دارد. مدل ارزش در معرض خطر دربردارنده سه عامل اصلی افق زمانی، سطح اطمینان و میزان سرمایه است (Dowd et al., ۲۰۰۳). برای آشنایی با نحوه سنجش این متغیر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://files.ershants.ir/fileserver/source/1102/var1.pdf

[1] . Expected-gain Confidence Limit Criterion

[2] . Safety Models

[3] . Roy

[4] . Telser

[5] . Value Risk

[6] . Earning Risk

[7] . Group of Thirty (G-30)

[8] . Capital at Risk

[9] . Dollars at Risk

[10] . Variance- Covariance Method

منابع:
  • صنوبر ، ناصر 1391 مدیریت مالی استراتژیک ، نشر فروزش
  • رضازاده ، علی 1393 ، پورتفوی بهبنه ، رساله دکتری دانشگاه تبریز

خلاصه تیل گولدیمان را میتوان مبدع عبارت ارزش در معرض خطر به حساب آورد در اواخر دهه 1980، او مدیر بخش تحقیقات بانک جی. پی. مورگان بود. گروه مدیریت ریسک باید در مورد این مسئله تصمیم می گرفت که آیا سرمایه گذاری بدون ریسک در اوراق قرضه بلندمدت و تولید درآمد پایدار را انتخاب کند یا با سرمایه گذاری در ارز و سهام، ارزش بازار سهام خود را ثابت نگه دارد. بانک به این نتیجه رسید که ریسک ارزش از ریسک درآمد مهمتر است....

تاریخچه و مفهوم ارزش در معرض خطر

عبارت " ارزش در معرض خطر" تا اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد ادبیات مالی نشده بود، اما نقطه آغازین توجه به ارزش در معرض خطر به سال­ها پیش بازمی­گردد، یعنی به حدود سال ۱۹۲۲ که در آن سال بورس اوراق بهادار نیویورک برای اولین بار به طور غیررسمی سرمایه شرکت­های عضو را مورد آزمون قرار داد.

البته، مفهوم ارزش در معرض خطر اولین بار توسط بامول در سال 1963 یعنی سه دهه قبل از کاربست وسیع آن، به هنگام بررسی مدلی با عنوان "معیار حد اطمینان عایدی موردانتظار"[1] پیشنهاد شد (Bamoul, 1963). در عین حال در نگاه کلی­ تر می­توان گفت که " مدل­های ایمنی"[2] اساتید مالی چون روی[3] در سال 1952 و تلسر[4] در سال 1955 مقدمه شکل­ گیری مدل­های ارزش در معرض خطر بوده است.

تیل گولدیمان را می­توان مبدع عبارت ارزش در معرض خطر به حساب آورد (Guldimann, 2000). در اواخر دهه 1980، او مدیر بخش تحقیقات بانک جی. پی. مورگان بود. گروه مدیریت ریسک باید در مورد این مسئله تصمیم می­ گرفت که آیا سرمایه­ گذاری بدون ریسک در اوراق قرضه بلندمدت و تولید درآمد پایدار را انتخاب کند یا با سرمایه­ گذاری در ارز و سهام، ارزش بازار سهام خود را ثابت نگه دارد. بانک به این نتیجه رسید که ریسک ارزش[5] از ریسک درآمد[6] مهم­ تر است. این امر باعث شد که بانک یک گروه تحقیقاتی را برای پژوهش در زمینه ریسک آماده کند.

در آن زمان به مدیریت صحیح ریسک مشتقه­ ها توجه زیادی می­ شد. گروه سی[7] که نماینده جی. پی. مورگان هم در آن حضور داشت، سلسله مباحث بهترین روش مدیریت ریسک را آغاز کردند. عبارت " ارزش در معرض خطر" در ژوئیه 1993 راه خود را در گزارش گروه سی پیدا کرد. این اولین بار بود که عبارت ارزش در معرض خطر به طور گسترده مورد استفاده قرار می­ گرفت. اسامی دیگر ارزش در معرض خطر، سرمایه در معرض خطر[8] و دلارهای در معرض خطر[9] بود که برای مدتی کاربرد داشتند. با توجه به تاریخچه یاد شده، اعتقاد عمومی در ادبیات مالی بر این است که ارزش در معرض خطر رویکردی جدید برای مدیریت و کنترل ریسک است.

طی سال­های اخیر، سنجه ارزش در معرض خطر از مقبولیت و محبوبیت خاصی نزد سرمایه­ گذاران و فعالین بخش مالی برخوردار بوده است. دلیل محبوبیت و همچنین عمومیت این روش، سادگی آن در ایجاد شکل آماری خلاصی از زیان­های بالقوه، طی یک افق زمانی معین بود (Mohamed, ۲۰۰۵).

با وجود اینکه، تغییر در ارزش یک پرتفوی می­تواند به عناصر گوناگون ریسک مربوط باشد، ارزش در معرض خطر می­ک وشد تا کاهش ارزش پرتفوی را از نقطه نظر ریسک بازار برآورد کند. ریسک بازار، نااطمینانی در درآمدهای آینده را به علت تغییر شرایط بازار (قیمت­ها یا نرخ­ها) در بر می­گیرد (Kormas, ۱۹۹۸).

در حقیقت ارزش در معرض خطر طراحی شد تا عدد معینی به تحلیلگر ارائه کند و در آن عدد اطلاعاتی در مورد ریسک پرتفوی به طور فشرده مستتر باشد. این معیار برآوردی از سطح زیان روی یک پرتفوی یا سبد سرمایه­ گذاری است که به احتمال معین کوچکی پیش­ب ینی می­شود که با آن مساوی شود و یا از آن تجاوز کند. ارزش در معرض خطر بر خلاف سنجه­ های سنتی ریسک، نمایی کلی و جامع از ریسک پرتفوی ارائه می­ نماید. در نتیجه ارزش در معرض خطر، در واقع سنجش ریسک با نگاهی آینده­ نگر می­باشد که برای تمام انواع اسناد مالی کارایی دارد. مدل ارزش در معرض خطر دربردارنده سه عامل اصلی افق زمانی، سطح اطمینان و میزان سرمایه است (Dowd et al., ۲۰۰۳). برای آشنایی با نحوه سنجش این متغیر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://files.ershants.ir/fileserver/source/1102/var1.pdf

[1] . Expected-gain Confidence Limit Criterion

[2] . Safety Models

[3] . Roy

[4] . Telser

[5] . Value Risk

[6] . Earning Risk

[7] . Group of Thirty (G-30)

[8] . Capital at Risk

[9] . Dollars at Risk

[10] . Variance- Covariance Method

منابع:
  • صنوبر ، ناصر 1391 مدیریت مالی استراتژیک ، نشر فروزش
  • رضازاده ، علی 1393 ، پورتفوی بهبنه ، رساله دکتری دانشگاه تبریز
1393/08/11 از نهایت‌نگر
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333