رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
33

عنوان بلاگ : ازگشت فعالان حقیقی به بازار سهام باعث رشد مناسب حجم و ارزش معاملات
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه پس از 9 ماه ریزش های متوالی بازار سهام ، بالاخره درطی روزهای گذشته شاخص کل روند صعودی به خود گرفت. از بعد تحلیلی در شرایط کنونی عوامل تقویت‌کننده وضعیت بازار قابل رویت است. به اعتقاد کارگزاران قیمت‌های حداقلی سهام در بورس تهران ، ورود نقدینگی قابل توجه به بازار سهام ، افت قابل توجه هیجانات فروش ، خوش‌بینی به آینده اقتصادی و مذاکرات سیاسی، رشد محسوس حجم و ارزش معاملات و رشد حضور حقیقی‌ها در بازار سهام همگی عواملی هستند که باعث رشد پایدار بازار سهام شده اند.

پس از ۹ ماه ریزش های متوالی بازار سهام ، بالاخره درطی روزهای گذشته شاخص کل روند صعودی به خود گرفت.تحلیل گران بازار سهام دلیل رشد چند روز متوالی بازار سهام را از دو منظر بررسی کردند به عقیده آنان ابتدا از منظر تکنیکالی اگر بررسی شود، شاخص بورس در صورتی که بتواند از مرز ۷۵ هزار واحد بگذرد احتمال رسیدن به کانال های بالاتر را نیز خواهد داشت. اما از بعد تحلیلی در شرایط کنونی عوامل تقویت کننده وضعیت بازار قابل رویت است. به اعتقاد کارگزاران قیمت های حداقلی سهام در بورس تهران ، ورود نقدینگی قابل توجه به بازار سهام ، افت قابل توجه هیجانات فروش ، خوش بینی به آینده اقتصادی و مذاکرات سیاسی، رشد محسوس حجم و ارزش معاملات و رشد حضور حقیقی ها در بازار سهام همگی عواملی هستند که باعث رشد پایدار بازار سهام شده اند. در این راستا کارشناسان معتقدندتا ۳ ماه آینده مباحث مربوط به بودجه مانند تعیین نرخ بهره مالکانه معادن و تصمیمات در حوزه خوراک پتروشیمی ها می توانند جز مهم ترین عواملی باشند که به تغییر جهت بازار کمک می کنند، به طوری که چنانچه این موارد، هم جهت با بازار باشند مانع از افت بازار سرمایه خواهند شد، اما اگر این عوامل بر خلاف مسیر بازار حرکت کنند ممکن است باعث بازگشت رکود به بازار سهام شوند. علاوه براین عوامل ،برخی از معامله گران بازار قیمت های جهانی نیز بر روند بازار موثر دانستند به نظر آنان حمایت های دولت، تصمیمات در حوزه خروج از رکود، بسته های پیشنهادی سازمان بورس برای تحرک این بازار همگی می توانند از عوامل موثر بر تقویت روند مثبت کنونی بازار سرمایه باشند. در این رابطه تعدادی از فعالان اقتصادی نیز براین باورند که عوامل متعددی از قبیل بهبود شرایط سیاسی و امید به مثبت شدن روند مذاکرات، اصلاح قیمت قابل ملاحظه شرکت های بورسی، کاهش قیمت بر درآمد (P/E) بازارسرمایه و انتشار به موقع و مناسب گزارش های ۶ ماهه شرکت های بورس منجر به رشد بورس خواهند شد. بنابراین با وجود چنین عواملی تمام شرایط برای رشد بازار فراهم بوده و تنها عامل بازدارنده می توانست وجود جذابیت در بازارهای رقیب باشد که اخبار اخیر مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی باعث ایجاد شوک به بازار شده و باعث تشکیل روند صعودی در بورس اوراق بهادار شده است. به اعتقاد کارشناسان به نظر می رسد چنانچه در روزهای آینده، بازار سرمایه دچار رشدهای هیجانی نشود، روند صعودی مدت داری در بازار سرمایه حاکم خواهد بود.تعدادی از معامله گران بازار نیز معتقدند این جهش می تواند سیگنال خوبی از خروج بازار سهام از شرایط رکودی کنونی باشد. در این بین به نظر می رسد اخبار مثبت هسته ای که طی روزهای اخیر به گوش می رسد در کنار قیمت های مناسب سهام در این بازار از عوامل مهم حمایت معامله گران از بازار باشند. در عین حال تحلیلگران معتقدند بازگشت فعالان حقیقی به بازار سهام و رشد مناسب حجم و ارزش معاملات سیگنال های خوب و مناسبی برای بازگشت شکوفایی به فضای بورس محسوب می شوند.کارگزاران بازار در راستای رشد روز های گذشته بازار معتقدند که این حرکت مثبت بازار با رشدی آرام آغاز شده است و به تدریج با حضور صنایع و شرکت های مختلف قوت خواهد گرفت و عده ای دیگر نیز رشد روزهای اخیر را هیجانی می دانند که به تدریج از شدت آن کاسته خواهد شد و به روندی متعادل باز می گردد، اما در مجموع این رشد را آغازی برای ورود قیمت ها و شاخص ها به مدار صعودی و جبران زیان ماه های گذشته سهامداران ارزیابی کردند. اما به عقیده بعضی از فعالان بازار روند صعودی شکل گرفته ناشی از خوش بینی نسبت به آینده مذاکرات، گزارش های مثبت ۶ ماهه و کف قیمتی سهام با توجه به افت های پیاپی را عوامل حرکت مثبت بازار می دانند و معتقدند در صورت تحقق خوش بینی های ایجاد شده و ورود پول های جدید از سوی حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین ارزنده بودن قیمت های فعلی و کاهش ریسک صنایع، بازار به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد.

منابع:
  • آریا سهم

خلاصه پس از 9 ماه ریزش های متوالی بازار سهام ، بالاخره درطی روزهای گذشته شاخص کل روند صعودی به خود گرفت. از بعد تحلیلی در شرایط کنونی عوامل تقویت‌کننده وضعیت بازار قابل رویت است. به اعتقاد کارگزاران قیمت‌های حداقلی سهام در بورس تهران ، ورود نقدینگی قابل توجه به بازار سهام ، افت قابل توجه هیجانات فروش ، خوش‌بینی به آینده اقتصادی و مذاکرات سیاسی، رشد محسوس حجم و ارزش معاملات و رشد حضور حقیقی‌ها در بازار سهام همگی عواملی هستند که باعث رشد پایدار بازار سهام شده اند.

پس از ۹ ماه ریزش های متوالی بازار سهام ، بالاخره درطی روزهای گذشته شاخص کل روند صعودی به خود گرفت.تحلیل گران بازار سهام دلیل رشد چند روز متوالی بازار سهام را از دو منظر بررسی کردند به عقیده آنان ابتدا از منظر تکنیکالی اگر بررسی شود، شاخص بورس در صورتی که بتواند از مرز ۷۵ هزار واحد بگذرد احتمال رسیدن به کانال های بالاتر را نیز خواهد داشت. اما از بعد تحلیلی در شرایط کنونی عوامل تقویت کننده وضعیت بازار قابل رویت است. به اعتقاد کارگزاران قیمت های حداقلی سهام در بورس تهران ، ورود نقدینگی قابل توجه به بازار سهام ، افت قابل توجه هیجانات فروش ، خوش بینی به آینده اقتصادی و مذاکرات سیاسی، رشد محسوس حجم و ارزش معاملات و رشد حضور حقیقی ها در بازار سهام همگی عواملی هستند که باعث رشد پایدار بازار سهام شده اند. در این راستا کارشناسان معتقدندتا ۳ ماه آینده مباحث مربوط به بودجه مانند تعیین نرخ بهره مالکانه معادن و تصمیمات در حوزه خوراک پتروشیمی ها می توانند جز مهم ترین عواملی باشند که به تغییر جهت بازار کمک می کنند، به طوری که چنانچه این موارد، هم جهت با بازار باشند مانع از افت بازار سرمایه خواهند شد، اما اگر این عوامل بر خلاف مسیر بازار حرکت کنند ممکن است باعث بازگشت رکود به بازار سهام شوند. علاوه براین عوامل ،برخی از معامله گران بازار قیمت های جهانی نیز بر روند بازار موثر دانستند به نظر آنان حمایت های دولت، تصمیمات در حوزه خروج از رکود، بسته های پیشنهادی سازمان بورس برای تحرک این بازار همگی می توانند از عوامل موثر بر تقویت روند مثبت کنونی بازار سرمایه باشند. در این رابطه تعدادی از فعالان اقتصادی نیز براین باورند که عوامل متعددی از قبیل بهبود شرایط سیاسی و امید به مثبت شدن روند مذاکرات، اصلاح قیمت قابل ملاحظه شرکت های بورسی، کاهش قیمت بر درآمد (P/E) بازارسرمایه و انتشار به موقع و مناسب گزارش های ۶ ماهه شرکت های بورس منجر به رشد بورس خواهند شد. بنابراین با وجود چنین عواملی تمام شرایط برای رشد بازار فراهم بوده و تنها عامل بازدارنده می توانست وجود جذابیت در بازارهای رقیب باشد که اخبار اخیر مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی باعث ایجاد شوک به بازار شده و باعث تشکیل روند صعودی در بورس اوراق بهادار شده است. به اعتقاد کارشناسان به نظر می رسد چنانچه در روزهای آینده، بازار سرمایه دچار رشدهای هیجانی نشود، روند صعودی مدت داری در بازار سرمایه حاکم خواهد بود.تعدادی از معامله گران بازار نیز معتقدند این جهش می تواند سیگنال خوبی از خروج بازار سهام از شرایط رکودی کنونی باشد. در این بین به نظر می رسد اخبار مثبت هسته ای که طی روزهای اخیر به گوش می رسد در کنار قیمت های مناسب سهام در این بازار از عوامل مهم حمایت معامله گران از بازار باشند. در عین حال تحلیلگران معتقدند بازگشت فعالان حقیقی به بازار سهام و رشد مناسب حجم و ارزش معاملات سیگنال های خوب و مناسبی برای بازگشت شکوفایی به فضای بورس محسوب می شوند.کارگزاران بازار در راستای رشد روز های گذشته بازار معتقدند که این حرکت مثبت بازار با رشدی آرام آغاز شده است و به تدریج با حضور صنایع و شرکت های مختلف قوت خواهد گرفت و عده ای دیگر نیز رشد روزهای اخیر را هیجانی می دانند که به تدریج از شدت آن کاسته خواهد شد و به روندی متعادل باز می گردد، اما در مجموع این رشد را آغازی برای ورود قیمت ها و شاخص ها به مدار صعودی و جبران زیان ماه های گذشته سهامداران ارزیابی کردند. اما به عقیده بعضی از فعالان بازار روند صعودی شکل گرفته ناشی از خوش بینی نسبت به آینده مذاکرات، گزارش های مثبت ۶ ماهه و کف قیمتی سهام با توجه به افت های پیاپی را عوامل حرکت مثبت بازار می دانند و معتقدند در صورت تحقق خوش بینی های ایجاد شده و ورود پول های جدید از سوی حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین ارزنده بودن قیمت های فعلی و کاهش ریسک صنایع، بازار به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد.

منابع:
  • آریا سهم
1393/08/03 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333