رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
23

عنوان بلاگ : ترور ، تحریم و بورس - بخش سوم
دسته : آموزشی


خلاصه ترور و تحریم از مصادیق ابر سازه اقدامات ضد امنیتی سازمان یافته محسوب می شوند. برا ی شناخت دینامیسم آثار اقدامات ضد امنیتی بر فعالیت های اقتصادی بنگاهها و قیمت سهام آنها ضروری است بازیگران و ارکان کلیدی آن شناسایی شود .

۱- بازیگران

سرمایه گذاران ، خریداران ، دولت ، بنگاهها و رسانه ها عوامل اصلی مربوط به دینامیسم تاثیر اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی بر فعالیتهای اقتصادی به شمار می روند. خریداران ، همه مصرف کنندگان کالاها و خدمات را در بر می گیرد که ممکن است رفتار آنها تحت تاثیر اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی قرار گیرد. نهادهای عمومی به دولتها ، مراکز قانونگذاری ، نهادهای کنترلی ، امنیتی و نهادهای فرا ملی نظیر سازمان ملل دلالت دارد و ممکن است به شیوه های گوناگون به اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی واکنش نشان دهند. سازمانها و شرکت ها نیز تحت تاثیر رفتار خریداران و نهادهای عمومی قرار گیرند و علاوه بر آن ممکن است به صورت مستقیم نیز مورد هدف اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی قرار گیرند. در مجموع هر سه گروه خریداران ، نهادهای عمومی و بنگاهها تحت تاثیر اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی قرار می گیرند ( سیژنکتا[1] ، 2005).

۲- عوامل پیش نیاز

هدف اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی ایجاد ترس و استرس در میان مردم و نهایتا تغییر الگوی مصرفی خریداران ، سرمایه گذاران ، رفتار مدیریتی و اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف معمولا مناطق شهری را در اولویت قرار می دهند . رسانه ها در این میان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. تروریستها معمولا با این ابزار به هدایت ، تشویش ، توجیه و انحراف افکار عمومی می پردازند. اطلاعات اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی توسط رسانه ها به سرعت در اقصی نقاط جهان منتشر می شود و با استفاده از اثر متسلسل به بزرگنمایی آثار اقدام می کنند و موجبات اثربخشی هر چه وسیعتر آثار اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی می شوند. سیستم های ارتباطات به دست اندرکاران این برنامه ها امکان می دهد با کارایی زیاد در ارتباط باشند و با استفاده از وسایل مدرن ارتباطی همچون اینترنت و دیگر تکنولوژی های پیشرفته از حصول اهدافشان مطمئن می شوند ( کرن شاو[2] 2001 ، سیژنکتا[3] 2005 ).

۳- اثرات مستقیم و غیر مستقیم

اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی هم آثار مستقیم و هم آثار غیر مستقیم بر جای می گذارند و هر دو نیز با کارکرد دینامیکی تشدید همراه است. آثار مستقیم ، نتایج بی واسطه تحمیلی بر بازیگران مخصوصا بنگاهها را شامل می شود که از آن جمله می توان به اخراج کارکنان و کاهش نیروی کار ، تخریب اموال و نظایر آن اشاره نمود. اثرات غیر مستقیم مواردی همچون کاهش تقاضای مصرف کنندگان ، قطع زنجیره ارزش و تامین ، اعمال سیاستها ، قوانین و مقررات جدید ، بعلاوه پدیده مضر اقتصاد کلان و زوال روابط بین الملل را در بر می گیرد.

این آثار غیر مستقیم گاه بسیار شکننده و طاقت فرسا هستند. علی الخصوص نوسانات تقاضا به علت ترس و وحشت از فعالیت های تروریستی بسیار مخرب است. می دانیم شدت اثرگذاری یک پدیده به میزان در دسترس بودن و اهمیت آن مربوط می شود. ترس احساس مهمی است که از عدم اطمینان و فقدان کنترل ناشی می شود . عدم اطمینان و فقدان کنترل دو تعیین کننده اصلی ادراک است. علاوه بر این ترس بر رفتار و عکس العمل مدیران اثر می گذارد. ترس ماهیت تصمیم گیری مدیران و اعمالی که آنها در پی حوادث تروریستی انجام می دهند را محدود می کند. ارتباط بین ترس و رفتار از تحقیقات حوزه علم رفتار ریشه گرفته و می تواند رفتار خرید را تحت تاثیر قرار دهد (تورسکی[4] ، 1990) . خریداران و مدیران ممکن است حتی به یک پیشامد با احتمال خیلی اندک نیز واکنش افراطی نشان دهند . نمونه این رفتار ها را می توانید در زمان خرید سهام ، خرید بیمه و یا شرکت در قرعه کشی های بانک تحقیق کنید. ترس و عدم توانایی در پیش بینی حوادثٍ آتی موجب می شود برخی خرید های آتی خود را به زمان حال منتقل کنند که موجب صف و تورم می شود و برخی خریدهای خود را لغو نموده و یا به آینده منتقل نمایند که این نیز موجب رکود و کسادی می گردد.

به موازات واکنش خریداران و نهادهای عمومی به انواع آثار مستقیم و غیر مستقیم اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی ، شرکتها نیز ممکن است با کاهش درآمد ناشی از کاهش فروش مواجه شوند و صرف هزینه تبلیغات با هدف احیای فروش نیز موجب افزایش هزینه ها می شود . این فرآیند به اضمحلال تدریجی بنیان اقتصادی بنگاه می انجامد.

از آثار غیر مستقیم دیگر موضوع تغییرات غیر قابل پیش بینی و یا قطع زنجیره تامین است. قطع شدن زنجیره تامین باعث بروز مشکلات جدی در فرآیند زنجیره ارزش می شود. شرکتهایی که در عرصه جهانی فعالیت می کنند ، علاوه بر مشکل قطع زنجیره ارزش ، با مسایلی همچون افزایش هزینه های امنیت ، کاهش کارایی حمل و نقل و سیستم های لجستیک ؛ کمبود مواد اولیه ، قطعات یدکی و غیره مواجه می شوند.

بدیهی است در آن سو نهادهای عمومی در پاسخ به اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی به اتخاذ سیاست های جدید و تصویب قوانین و مقررات می پردازند. هر چند این اقدامات ممکن است شرایط امنیتی را بهبود بخشد ولی به مانعی برای دادوستد آسان تبدیل می شوند که خود موجب افزایش هزینه ها می شود. برای مثال افزایش بازرسی از کانتینر های مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و ملی ، برنامه های جدید امنیتی برای محافظت از بندر ها و نظایر آن باعث کاهش کارایی و اثربخشی حمل و نقل و لجستیک می شود. این سیاستها و سایر اقدامات مشابه اختلافات تجاری را نیز افزایش می دهد و در مجموع فرآیند خلق ارزش تحت تاثیر منفی قرار می گیرد.

پدیده های اقتصاد کلان همانند کاهش واقعی یا ادراکی در درآمد سرانه ، قدرت خرید ویا ارزش سهام ، افزایش هزینه تامین سرمایه ، کسری بودجه و تراز پرداختها نیز بر کارکرد و تصمیم های بنگاهها اثر می گذارد. تولید ناخالص ملی کاهش می یابد ، درآمدهای مالیاتی کم می شود و استانداردهای زندگی دچار افول می شود. مشکل این است که این عوامل مجددا بر عوامل اولیه اثر گذاشته و تشدید متوالی رو به تخریب را موجب می شود. این موضوع با قواعد دینامیک سیستم به خوبی قابل تبیین است و برخورد متفاوت را نیز طلب می کند. در شماره آتی این جستار مشخصا به پیشینه تجربی رابطه تحریم و ترور بر بورس اوراق بهادار می پردازیم.

[1] Ciznokta

[2] Crenshaw

[3] Ciznokta

[4] Tversky

منابع:
  • • صنوبر ، ناصر ، (1392) ، ديناميسم تاثير تهديدهاي سازمان يافته ضد امنيتي بر فضاي کسب وکار ، همايش ملي سرمايه گذاري و امنيت ملي

خلاصه ترور و تحریم از مصادیق ابر سازه اقدامات ضد امنیتی سازمان یافته محسوب می شوند. برا ی شناخت دینامیسم آثار اقدامات ضد امنیتی بر فعالیت های اقتصادی بنگاهها و قیمت سهام آنها ضروری است بازیگران و ارکان کلیدی آن شناسایی شود .

۱- بازیگران

سرمایه گذاران ، خریداران ، دولت ، بنگاهها و رسانه ها عوامل اصلی مربوط به دینامیسم تاثیر اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی بر فعالیتهای اقتصادی به شمار می روند. خریداران ، همه مصرف کنندگان کالاها و خدمات را در بر می گیرد که ممکن است رفتار آنها تحت تاثیر اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی قرار گیرد. نهادهای عمومی به دولتها ، مراکز قانونگذاری ، نهادهای کنترلی ، امنیتی و نهادهای فرا ملی نظیر سازمان ملل دلالت دارد و ممکن است به شیوه های گوناگون به اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی واکنش نشان دهند. سازمانها و شرکت ها نیز تحت تاثیر رفتار خریداران و نهادهای عمومی قرار گیرند و علاوه بر آن ممکن است به صورت مستقیم نیز مورد هدف اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی قرار گیرند. در مجموع هر سه گروه خریداران ، نهادهای عمومی و بنگاهها تحت تاثیر اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی قرار می گیرند ( سیژنکتا[1] ، 2005).

۲- عوامل پیش نیاز

هدف اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی ایجاد ترس و استرس در میان مردم و نهایتا تغییر الگوی مصرفی خریداران ، سرمایه گذاران ، رفتار مدیریتی و اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف معمولا مناطق شهری را در اولویت قرار می دهند . رسانه ها در این میان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. تروریستها معمولا با این ابزار به هدایت ، تشویش ، توجیه و انحراف افکار عمومی می پردازند. اطلاعات اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی توسط رسانه ها به سرعت در اقصی نقاط جهان منتشر می شود و با استفاده از اثر متسلسل به بزرگنمایی آثار اقدام می کنند و موجبات اثربخشی هر چه وسیعتر آثار اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی می شوند. سیستم های ارتباطات به دست اندرکاران این برنامه ها امکان می دهد با کارایی زیاد در ارتباط باشند و با استفاده از وسایل مدرن ارتباطی همچون اینترنت و دیگر تکنولوژی های پیشرفته از حصول اهدافشان مطمئن می شوند ( کرن شاو[2] 2001 ، سیژنکتا[3] 2005 ).

۳- اثرات مستقیم و غیر مستقیم

اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی هم آثار مستقیم و هم آثار غیر مستقیم بر جای می گذارند و هر دو نیز با کارکرد دینامیکی تشدید همراه است. آثار مستقیم ، نتایج بی واسطه تحمیلی بر بازیگران مخصوصا بنگاهها را شامل می شود که از آن جمله می توان به اخراج کارکنان و کاهش نیروی کار ، تخریب اموال و نظایر آن اشاره نمود. اثرات غیر مستقیم مواردی همچون کاهش تقاضای مصرف کنندگان ، قطع زنجیره ارزش و تامین ، اعمال سیاستها ، قوانین و مقررات جدید ، بعلاوه پدیده مضر اقتصاد کلان و زوال روابط بین الملل را در بر می گیرد.

این آثار غیر مستقیم گاه بسیار شکننده و طاقت فرسا هستند. علی الخصوص نوسانات تقاضا به علت ترس و وحشت از فعالیت های تروریستی بسیار مخرب است. می دانیم شدت اثرگذاری یک پدیده به میزان در دسترس بودن و اهمیت آن مربوط می شود. ترس احساس مهمی است که از عدم اطمینان و فقدان کنترل ناشی می شود . عدم اطمینان و فقدان کنترل دو تعیین کننده اصلی ادراک است. علاوه بر این ترس بر رفتار و عکس العمل مدیران اثر می گذارد. ترس ماهیت تصمیم گیری مدیران و اعمالی که آنها در پی حوادث تروریستی انجام می دهند را محدود می کند. ارتباط بین ترس و رفتار از تحقیقات حوزه علم رفتار ریشه گرفته و می تواند رفتار خرید را تحت تاثیر قرار دهد (تورسکی[4] ، 1990) . خریداران و مدیران ممکن است حتی به یک پیشامد با احتمال خیلی اندک نیز واکنش افراطی نشان دهند . نمونه این رفتار ها را می توانید در زمان خرید سهام ، خرید بیمه و یا شرکت در قرعه کشی های بانک تحقیق کنید. ترس و عدم توانایی در پیش بینی حوادثٍ آتی موجب می شود برخی خرید های آتی خود را به زمان حال منتقل کنند که موجب صف و تورم می شود و برخی خریدهای خود را لغو نموده و یا به آینده منتقل نمایند که این نیز موجب رکود و کسادی می گردد.

به موازات واکنش خریداران و نهادهای عمومی به انواع آثار مستقیم و غیر مستقیم اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی ، شرکتها نیز ممکن است با کاهش درآمد ناشی از کاهش فروش مواجه شوند و صرف هزینه تبلیغات با هدف احیای فروش نیز موجب افزایش هزینه ها می شود . این فرآیند به اضمحلال تدریجی بنیان اقتصادی بنگاه می انجامد.

از آثار غیر مستقیم دیگر موضوع تغییرات غیر قابل پیش بینی و یا قطع زنجیره تامین است. قطع شدن زنجیره تامین باعث بروز مشکلات جدی در فرآیند زنجیره ارزش می شود. شرکتهایی که در عرصه جهانی فعالیت می کنند ، علاوه بر مشکل قطع زنجیره ارزش ، با مسایلی همچون افزایش هزینه های امنیت ، کاهش کارایی حمل و نقل و سیستم های لجستیک ؛ کمبود مواد اولیه ، قطعات یدکی و غیره مواجه می شوند.

بدیهی است در آن سو نهادهای عمومی در پاسخ به اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی به اتخاذ سیاست های جدید و تصویب قوانین و مقررات می پردازند. هر چند این اقدامات ممکن است شرایط امنیتی را بهبود بخشد ولی به مانعی برای دادوستد آسان تبدیل می شوند که خود موجب افزایش هزینه ها می شود. برای مثال افزایش بازرسی از کانتینر های مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و ملی ، برنامه های جدید امنیتی برای محافظت از بندر ها و نظایر آن باعث کاهش کارایی و اثربخشی حمل و نقل و لجستیک می شود. این سیاستها و سایر اقدامات مشابه اختلافات تجاری را نیز افزایش می دهد و در مجموع فرآیند خلق ارزش تحت تاثیر منفی قرار می گیرد.

پدیده های اقتصاد کلان همانند کاهش واقعی یا ادراکی در درآمد سرانه ، قدرت خرید ویا ارزش سهام ، افزایش هزینه تامین سرمایه ، کسری بودجه و تراز پرداختها نیز بر کارکرد و تصمیم های بنگاهها اثر می گذارد. تولید ناخالص ملی کاهش می یابد ، درآمدهای مالیاتی کم می شود و استانداردهای زندگی دچار افول می شود. مشکل این است که این عوامل مجددا بر عوامل اولیه اثر گذاشته و تشدید متوالی رو به تخریب را موجب می شود. این موضوع با قواعد دینامیک سیستم به خوبی قابل تبیین است و برخورد متفاوت را نیز طلب می کند. در شماره آتی این جستار مشخصا به پیشینه تجربی رابطه تحریم و ترور بر بورس اوراق بهادار می پردازیم.

[1] Ciznokta

[2] Crenshaw

[3] Ciznokta

[4] Tversky

منابع:
  • • صنوبر ، ناصر ، (1392) ، ديناميسم تاثير تهديدهاي سازمان يافته ضد امنيتي بر فضاي کسب وکار ، همايش ملي سرمايه گذاري و امنيت ملي
1393/08/03 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333