رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : قیمت پایانی و حجم مبنا
دسته : آموزشی


خلاصه قیمت پایانی و حجم مبنا در این قسمت تشریح شده‌اند.

قیمت پایانی و حجم مبنا

فایل پیوست حاوی کل مطلب آموزشی است. این فایل را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

قیمت پایانی

تعریف

یک سهم در هر روز معاملاتی در قیمت های مختلفی و در اندازه های مختلفی معامله می شود.

«قیمت پایانی» برابر با میانگین وزنی قیمت های معامله شده در همان روز است.

مثال

فرض کنید یک سهم در طول یک روز معاملاتی ۴ بار معامله شود. قیمت و اندازه های معامله به شرح زیر است:

و میانگین وزنی برابر است با:

01

در نتیجه بدون در نظر گرفتن حجم مبنا، «قیمت پایانی» آن روز برابر است با ۶۰۲۲ ریال.

02

پرسش و پاسخ:

چه تفاوتی میان «قیمت آخرین معامله» و «قیمت پایانی» وجود دارد؟

 • «قیمت آخرین معامله» برابر است با آخرین قیمتی که تا آن لحظه معامله شده است. اما «قیمت پایانی» برابر است با میانگین وزنی قیمت های مختلفی که تا آن لحظه معامله شده است.

03

حجم مبنا

تعریف

می دانیم که محدوده نوسان سهام در بورس %۴± نسبت به قیمت پایانی روز قبل است. یعنی اگر قیمت پایانی روز قبل (مثلاً شنبه) ۶۰۲۲ ریال باشد، محدوده نوسان روز بعد (یکشنبه) برابر است با:

04

مثال بالا در حالتی است که سهام در آن روز حداقل به مقدار «حجم مبنا» معامله شده باشد. مثلاً اگر حجم مبنای این سهم 200 هزار سهم است، در آن روز حداقل 200 هزار سهم مورد معامله قرار گرفته است.

حال فرض کنید که به جای ۲۰۰ هزار سهم، تنها ۱۵۰ هزار سهم تا انتهای آن روز مورد معامله قرار گرفته باشد. یعنی از %۱۰۰ تنها %۷۵ از حجم مبنا به اصلاح پُر شده باشد:

05

در نتیجه قیمت پایانی برابر %۴+ روز قبل (۶۰۲۲ ریال) نخواهد بود، بلکه %۷۵ از %۴+ مورد قبول است:

06

و قیمت پایانی آن روز برابر است با:

07

مشاهده شد که قیمت پایانی به جای ۶۲۶۳ ریال، ۶۲۰۳ ریال می شود:

08

پرسش و پاسخ

استفاده از حجم مبنا چه استفاده ای دارد؟

 • استفاده از حجم مبنا باعث جلوگیری از نوسان های ساختگی می شود. اگر حجم مبنا وجود نداشته باشد، یک یا چند سرمایه گذار می توانند با معامله تعداد کمی از سهام (خصوصاً شرکت های کوچک)، باعث تغییرات زیاد قیمتی شوند.
 • مثلاً می تواند با معامله تنها چند سهم، قیمت سهام را از 200 تومان پس از 5 روز به 243 تومان برساند (هر روز %4+ و در کل %21.5 تغییر قیمت). اما با وجود حجم مبنا، حتماً باید حداقلی از سهام معامله بشود تا %4+ در قیمت پایانی آن روز منظور گردد. معامله به اندازه حجم مبنا (پر کردن حجم مبنا) بسیاری از اوقات خارج از توان یک یا چند سهامدار است. به خصوص در مورد شرکت های بزرگ با حجم مبنای بالا، این مساله آشکارتر است.

حجم مبنا از چه زمانی در بورس رواج یافت؟

 • حجم مبنا در سال 1382 تصویب شد. به کارگیری حجم مبنا باعث بروز مخالفت هایی از جانب به خصوص سرمایه گذاران حقوقی شد، زیرا به سادگی به بازده های بالا دست نمی یافتند. این امر باعث حرکت بسیاری به سمت سهام شرکت های کوچک شد.

حجم مبنا چگونه محاسبه می شود؟

 • در ابتدا 0.0006 (شش ده هزارم) تعداد سهام شرکت به عنوان حجم مبنا محاسبه می شد. در سال 83 این نسبت به 0.0008 رسید. مثلاً حجم مبنای شرکتی که 2 میلیارد سهم داشت، برابر یک میلیون و 600 هزار سهم می شد.
 • در سال 86 ضریب شرکت هایی با سهام بین یک میلیارد تا سه میلیارد به 0.0005 و ضریب محاسبه حجم مبنا برای شرکت های بزرگ و بیش از سه میلیارد سهم به 0.0004 کاهش یافت تا انگیزه بیشتری برای معامله سهام شرکت های متوسط و بزرگ ایجاد شود. همچنین ضریب شرکت های بسیار بزرگ 0.0003 در نظر گرفته شد. برای نمونه، ضریب فعلی چند شرکت در جدول زیر آمده است:

09

آیا همه سهم ها حجم مبنا دارند؟

 • خیر. سهامی که در فرابورس معامله می شوند حجم مبنا ندارند. یعنی اگر حتی یک برگ سهم معامله شود می تواند تغییر قیمت %5± ایجاد کند (محدوده نوسان قیمت در فرابورس 5%± است). ■

خلاصه قیمت پایانی و حجم مبنا در این قسمت تشریح شده‌اند.

قیمت پایانی و حجم مبنا

فایل پیوست حاوی کل مطلب آموزشی است. این فایل را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

قیمت پایانی

تعریف

یک سهم در هر روز معاملاتی در قیمت های مختلفی و در اندازه های مختلفی معامله می شود.

«قیمت پایانی» برابر با میانگین وزنی قیمت های معامله شده در همان روز است.

مثال

فرض کنید یک سهم در طول یک روز معاملاتی ۴ بار معامله شود. قیمت و اندازه های معامله به شرح زیر است:

و میانگین وزنی برابر است با:

01

در نتیجه بدون در نظر گرفتن حجم مبنا، «قیمت پایانی» آن روز برابر است با ۶۰۲۲ ریال.

02

پرسش و پاسخ:

چه تفاوتی میان «قیمت آخرین معامله» و «قیمت پایانی» وجود دارد؟

 • «قیمت آخرین معامله» برابر است با آخرین قیمتی که تا آن لحظه معامله شده است. اما «قیمت پایانی» برابر است با میانگین وزنی قیمت های مختلفی که تا آن لحظه معامله شده است.

03

حجم مبنا

تعریف

می دانیم که محدوده نوسان سهام در بورس %۴± نسبت به قیمت پایانی روز قبل است. یعنی اگر قیمت پایانی روز قبل (مثلاً شنبه) ۶۰۲۲ ریال باشد، محدوده نوسان روز بعد (یکشنبه) برابر است با:

04

مثال بالا در حالتی است که سهام در آن روز حداقل به مقدار «حجم مبنا» معامله شده باشد. مثلاً اگر حجم مبنای این سهم 200 هزار سهم است، در آن روز حداقل 200 هزار سهم مورد معامله قرار گرفته است.

حال فرض کنید که به جای ۲۰۰ هزار سهم، تنها ۱۵۰ هزار سهم تا انتهای آن روز مورد معامله قرار گرفته باشد. یعنی از %۱۰۰ تنها %۷۵ از حجم مبنا به اصلاح پُر شده باشد:

05

در نتیجه قیمت پایانی برابر %۴+ روز قبل (۶۰۲۲ ریال) نخواهد بود، بلکه %۷۵ از %۴+ مورد قبول است:

06

و قیمت پایانی آن روز برابر است با:

07

مشاهده شد که قیمت پایانی به جای ۶۲۶۳ ریال، ۶۲۰۳ ریال می شود:

08

پرسش و پاسخ

استفاده از حجم مبنا چه استفاده ای دارد؟

 • استفاده از حجم مبنا باعث جلوگیری از نوسان های ساختگی می شود. اگر حجم مبنا وجود نداشته باشد، یک یا چند سرمایه گذار می توانند با معامله تعداد کمی از سهام (خصوصاً شرکت های کوچک)، باعث تغییرات زیاد قیمتی شوند.
 • مثلاً می تواند با معامله تنها چند سهم، قیمت سهام را از 200 تومان پس از 5 روز به 243 تومان برساند (هر روز %4+ و در کل %21.5 تغییر قیمت). اما با وجود حجم مبنا، حتماً باید حداقلی از سهام معامله بشود تا %4+ در قیمت پایانی آن روز منظور گردد. معامله به اندازه حجم مبنا (پر کردن حجم مبنا) بسیاری از اوقات خارج از توان یک یا چند سهامدار است. به خصوص در مورد شرکت های بزرگ با حجم مبنای بالا، این مساله آشکارتر است.

حجم مبنا از چه زمانی در بورس رواج یافت؟

 • حجم مبنا در سال 1382 تصویب شد. به کارگیری حجم مبنا باعث بروز مخالفت هایی از جانب به خصوص سرمایه گذاران حقوقی شد، زیرا به سادگی به بازده های بالا دست نمی یافتند. این امر باعث حرکت بسیاری به سمت سهام شرکت های کوچک شد.

حجم مبنا چگونه محاسبه می شود؟

 • در ابتدا 0.0006 (شش ده هزارم) تعداد سهام شرکت به عنوان حجم مبنا محاسبه می شد. در سال 83 این نسبت به 0.0008 رسید. مثلاً حجم مبنای شرکتی که 2 میلیارد سهم داشت، برابر یک میلیون و 600 هزار سهم می شد.
 • در سال 86 ضریب شرکت هایی با سهام بین یک میلیارد تا سه میلیارد به 0.0005 و ضریب محاسبه حجم مبنا برای شرکت های بزرگ و بیش از سه میلیارد سهم به 0.0004 کاهش یافت تا انگیزه بیشتری برای معامله سهام شرکت های متوسط و بزرگ ایجاد شود. همچنین ضریب شرکت های بسیار بزرگ 0.0003 در نظر گرفته شد. برای نمونه، ضریب فعلی چند شرکت در جدول زیر آمده است:

09

آیا همه سهم ها حجم مبنا دارند؟

 • خیر. سهامی که در فرابورس معامله می شوند حجم مبنا ندارند. یعنی اگر حتی یک برگ سهم معامله شود می تواند تغییر قیمت %5± ایجاد کند (محدوده نوسان قیمت در فرابورس 5%± است). ■
1393/07/29 از نهایت‌نگر
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333