رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
24

عنوان بلاگ : نظر کارشناسان اقتصادی پیرامون تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه


خلاصه قیمت نفت به پایین ترین قیمت خود در چهار سال اخیر رسیده است. دولت یازدهم در بودجه93 برای هر بشکه نفت قیمت 100 دلار در نظر گرفته است و اکنون قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی طی هفته های گذشته به زیر 88 دلار رسیده است. با توجه به این که حداقل 40 درصد منابع مورد نیاز دولت از طریق فروش نفت تامین می شود، این پرسش به وجود می آید که این روند کاهش ها می تواند بودجه کشور را با کسری مواجه کند؟ این اتفاقی بود که چندی پیش مسعود نيلي مشاور اقتصادي دولت هم در خصوص آن هشدار داده بود.
مصطفی شریف استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «همیشه قیمت نفت تاثیر مستقیمی بر بودجه کشور ما داشته است به همین دلیل دولت باید از طریق راه هایی قانونی همچون صندوق توسعه ملی، نوسانات قیمتی نفت را تحت کنترل درآورد تا تاثیرات منفی آن بر کشور و بودجه به حداقل ممکن برسد.» وی افزود: «دولت با توجه به قیمت نفت بودجه خود را طرح ریزی می کند و در پی آن طرح هایی عظیم عمرانی و تعهدهایی را به مردم می دهد؛ به همین دلیل اگر این نوسانات از گذشته پیش بینی نشده و برای آنان چاره ای اندیشیده نشود می تواند تبعات فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد. » وی تاکید کرد: «اما در کنار این مسائل راهکارهایی مناسب و قانونی هم در اختیار دولت قرار دارد که این مسئله را به مشکل و یا دغدغه تبدیل نکند. راهکارهایی همچون صندوق ذخیره ارزی که از طریق آن دیگر نگرانی کسری بودجه برای مسئولان و فعالان کشور به وجود نیاید.» شریف در خاتمه گفت: «هیچ کس نمی تواند منکر آثار منفی این اتفاق باشد و اگر این روند تداوم یابد و تجدید نظری در مورد آن صورت نگیرد، می تواند حوزه های وابسته به خود را تحت تاثیر فراوان قرار دهد، اما با توجه به روندی که دولت یازدهم در پیش گرفته است و در پی آن است که آرامش را بر سیاست های اقتصادی خود حاکم کند، به زودی از راهکارهای قانونی در اختیارش استفاده خواهد کرد تا این روند تعدیل شود.» قیمت ها پیش بینی شده بود آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با فرارو گفت: «دولت با در نظر گرفتن تمام این احتمالات اقدام به برنامه ریزی و تنظیم بودجه کشور کرد و با وجود صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، نوسانات اینچنینی جبران خواهند شد و لطمه ای به بودجه کشور وارد نخواهند کرد.» وی افزود: «دولت در زمان برنامه ریزی بودجه خود با تمام پیش بینی های بدبینانه و نگاه به آینده کشور چه از لحاظ سیاست های خارجی و چه از لحاظ قیمت کالاهایی همچون نفت برنامه ریزی های خود را انجام داده و می توان گقت که تمام این نوسانات را پیش از این در نظر گرفته است.» وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی اظهار کرد: «من معتقدم که این کاهش قیمت ها برای قرادادهای آتی در نظر گرفته شده است و قرادادهای گذشته نفتی ما با همان قیمت پیشین در حال اجرا و تکمیل هستند. به همین دلیل نمی توان این کاهش قیمت ها را به تمام قراردادهای نفتی کشور اطلاق کرد و پیش بینی کرد که بودجه کشور دچار کسری خواهد شد. مگر آنکه خود دولت و مسئولان اقرار کند که این کاهش ها اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و بودجه را با کسری مواجه کرده است.» بغزیان تصریح کرد: «قیمت نفت همیشه با نوسان همراه بوده است و این اتفاق تازه ای در این بازار نیست بلکه طبیعی هم هست. به همین دلیل دولت همیشه باید آمادگی رویارویی با این نوسانات را داشته باشد و نگذارد بودجه کشور را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر آن من به تغییر شرایط خوش بین هستم و معتقدم که این کاهش قیمت ها موقتی و گذراست.»
منابع:
  • فرارو

خلاصه قیمت نفت به پایین ترین قیمت خود در چهار سال اخیر رسیده است. دولت یازدهم در بودجه93 برای هر بشکه نفت قیمت 100 دلار در نظر گرفته است و اکنون قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی طی هفته های گذشته به زیر 88 دلار رسیده است. با توجه به این که حداقل 40 درصد منابع مورد نیاز دولت از طریق فروش نفت تامین می شود، این پرسش به وجود می آید که این روند کاهش ها می تواند بودجه کشور را با کسری مواجه کند؟ این اتفاقی بود که چندی پیش مسعود نيلي مشاور اقتصادي دولت هم در خصوص آن هشدار داده بود.
مصطفی شریف استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «همیشه قیمت نفت تاثیر مستقیمی بر بودجه کشور ما داشته است به همین دلیل دولت باید از طریق راه هایی قانونی همچون صندوق توسعه ملی، نوسانات قیمتی نفت را تحت کنترل درآورد تا تاثیرات منفی آن بر کشور و بودجه به حداقل ممکن برسد.» وی افزود: «دولت با توجه به قیمت نفت بودجه خود را طرح ریزی می کند و در پی آن طرح هایی عظیم عمرانی و تعهدهایی را به مردم می دهد؛ به همین دلیل اگر این نوسانات از گذشته پیش بینی نشده و برای آنان چاره ای اندیشیده نشود می تواند تبعات فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد. » وی تاکید کرد: «اما در کنار این مسائل راهکارهایی مناسب و قانونی هم در اختیار دولت قرار دارد که این مسئله را به مشکل و یا دغدغه تبدیل نکند. راهکارهایی همچون صندوق ذخیره ارزی که از طریق آن دیگر نگرانی کسری بودجه برای مسئولان و فعالان کشور به وجود نیاید.» شریف در خاتمه گفت: «هیچ کس نمی تواند منکر آثار منفی این اتفاق باشد و اگر این روند تداوم یابد و تجدید نظری در مورد آن صورت نگیرد، می تواند حوزه های وابسته به خود را تحت تاثیر فراوان قرار دهد، اما با توجه به روندی که دولت یازدهم در پیش گرفته است و در پی آن است که آرامش را بر سیاست های اقتصادی خود حاکم کند، به زودی از راهکارهای قانونی در اختیارش استفاده خواهد کرد تا این روند تعدیل شود.» قیمت ها پیش بینی شده بود آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با فرارو گفت: «دولت با در نظر گرفتن تمام این احتمالات اقدام به برنامه ریزی و تنظیم بودجه کشور کرد و با وجود صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، نوسانات اینچنینی جبران خواهند شد و لطمه ای به بودجه کشور وارد نخواهند کرد.» وی افزود: «دولت در زمان برنامه ریزی بودجه خود با تمام پیش بینی های بدبینانه و نگاه به آینده کشور چه از لحاظ سیاست های خارجی و چه از لحاظ قیمت کالاهایی همچون نفت برنامه ریزی های خود را انجام داده و می توان گقت که تمام این نوسانات را پیش از این در نظر گرفته است.» وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی اظهار کرد: «من معتقدم که این کاهش قیمت ها برای قرادادهای آتی در نظر گرفته شده است و قرادادهای گذشته نفتی ما با همان قیمت پیشین در حال اجرا و تکمیل هستند. به همین دلیل نمی توان این کاهش قیمت ها را به تمام قراردادهای نفتی کشور اطلاق کرد و پیش بینی کرد که بودجه کشور دچار کسری خواهد شد. مگر آنکه خود دولت و مسئولان اقرار کند که این کاهش ها اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و بودجه را با کسری مواجه کرده است.» بغزیان تصریح کرد: «قیمت نفت همیشه با نوسان همراه بوده است و این اتفاق تازه ای در این بازار نیست بلکه طبیعی هم هست. به همین دلیل دولت همیشه باید آمادگی رویارویی با این نوسانات را داشته باشد و نگذارد بودجه کشور را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر آن من به تغییر شرایط خوش بین هستم و معتقدم که این کاهش قیمت ها موقتی و گذراست.»
منابع:
  • فرارو
1393/07/27 از نهایت‌نگر
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333