رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
26

عنوان بلاگ : توهم عبور از رکود
دسته : آموزشی


خلاصه شاید به عنوان یک معیار عمومی بتوان از رشد تولید ناخالص داخلی برای تشخیص رونق و رکود اقتصادی یاد کرد ولی هنگامی که از عبارت عبور از رکود استفاده می کنیم بایستی به معانی وسیع تر رکود توجه داشت و نگاهی به شاخصهایی همچون ورشکستگی شرکتها، تقاضای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تقاضای واردات چه واسطه ای و چه مصرفی،نرخ بیکاری کارگران سه ماهه، تقاضای خرید مواد اولیه از بورس کالا و البته تقاضای تامین مالی زنجیره های تامین از نظام بانکی داشته باشیم.

حمید ترحمی هرندی

شاید به عنوان یک معیار عمومی بتوان از رشد تولید ناخالص داخلی برای تشخیص رونق و رکود اقتصادی یاد کرد ولی هنگامی که از عبارت عبور از رکود استفاده می کنیم بایستی به معانی وسیع تر رکود توجه داشت و نگاهی به شاخصهایی همچون ورشکستگی شرکتها، تقاضای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تقاضای واردات چه واسطه ای و چه مصرفی،نرخ بیکاری کارگران سه ماهه، تقاضای خرید مواد اولیه از بورس کالا و البته تقاضای تامین مالی زنجیره های تامین از نظام بانکی داشته باشیم.

با نگاهی عمیق تر به اقتصاد در می یابیم که ما در این شاخصها نه تنها با بهبود مواجه نبوده ایم بلکه عقب گرد نیز کرده ایم. برای مثال در مورد تقاضای خرید مواد اولیه از بورس کالا، به راحتی از آمار معاملات می توان دریافت که روند تقاضا کاهشی است. برای مثال می توانید آمار معاملات مس، آلومنیوم، فولاد، سنگ آهن و ... را در ۴ دوره ۳ماهه اخیر مقایسه نمایید.

همچنین به نظر اینجانب رشد GDP، باید همراه با توازن رشد در بخش های مختلف، میزان دوام آن و قدرت اشتغال زایی اش مد نظر قرار گیرد. برای مثال در وضعیت فعلی کشور ما، که رکود سنگین تر از هر زمانی در اقتصاد قابل لمس است، آمارهای مقطعی از رشد GDP که عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت و میعانات گازی است نمی تواند به منزله پایان رکود قلمداد شود.

برای شخص بنده که چند سالیست به عنوان فعال بازار سرمایه با آیینه اقتصاد کشور یعنی بورس در کنش بوده ام، رکود اقتصادی و فرو رفتن هر چه بیشتر در آن، در دوره اخیر بیش از هر زمانی قابل ملاحظه است. به جرات می توانم بگویم در بین صنایع پیشرو در کشور، در حال حاضر تنها دو صنعت پتروشیمی و خودرو هستند که سال ۹۳ چندان با فروش محصولات خود با مشکل رو به رو نبوده اند. در بقیه صنایع همچون صنعت فلزات اساسی، سیمان، کاشی و سرامیک، محصولات شیمیایی، محصولات دارویی، انبوه سازی و املاک و مستغلات و ... گزارشات عملکرد شرکتهای بورسی نشان می دهد که وضعیت عملیاتی شرکتها به شدت با مشکل مواجه گشته و هر روز به مرز بحرانی نزدیکتر می شود. حرکت رو به پایین این روزهای شاخص بورس (۱۲ روز کاهش پیاپی) نیز مبین همین واقعیت است. علت بنیادی آن را نیز در صورت های مالی شرکتها و گزارشات ضعیف عملکرد آنها می توان دید که عمدتا ناشی از رکود حاکم و افت تقاضای محصولات تولیدی است

اما در مورد آن دو صنعتی که با رشد مواجه بوده اند:

صنعت پتروشیمی از آنجا که بیشتر بازار فروشش صادراتی است توانسته خود را از رکود داخلی رهانده و همزمان با گشایش اندک سیاست خارجی و کمرنگ تر شدن تحریم ها بر صادرات خود بیافزاید. اما این صنعت نیز همانند بخش نفت و میعانات گازی از اشتغال زایی ضعیفی برخوردار است و با تمرکز مالکیت آن در دست گروههای خاص بعید است که قدرت به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد را داشته باشد.

در مورد صنعت خودرو نیز حرکت جهشی آن نه به علت عملکرد قوی در این دوره، بلکه به خاطر عملکرد ضعیف در سال گذشته است که به دلیل عدم توانایی در ورود قطعات، تولیدشان با توقف مواجه شده بود. هر چند با بازگشت تولید خودرو به ظرفیت کامل در سال جاری احتمالا منجر به افزایش GDP و رشد اقتصادی خواهد گشت لیکن باید توجه داشت که این رشد نیز مقطعی است و مطمئنا در سال آینده ادامه نخواهد داشت.


خلاصه شاید به عنوان یک معیار عمومی بتوان از رشد تولید ناخالص داخلی برای تشخیص رونق و رکود اقتصادی یاد کرد ولی هنگامی که از عبارت عبور از رکود استفاده می کنیم بایستی به معانی وسیع تر رکود توجه داشت و نگاهی به شاخصهایی همچون ورشکستگی شرکتها، تقاضای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تقاضای واردات چه واسطه ای و چه مصرفی،نرخ بیکاری کارگران سه ماهه، تقاضای خرید مواد اولیه از بورس کالا و البته تقاضای تامین مالی زنجیره های تامین از نظام بانکی داشته باشیم.

حمید ترحمی هرندی

شاید به عنوان یک معیار عمومی بتوان از رشد تولید ناخالص داخلی برای تشخیص رونق و رکود اقتصادی یاد کرد ولی هنگامی که از عبارت عبور از رکود استفاده می کنیم بایستی به معانی وسیع تر رکود توجه داشت و نگاهی به شاخصهایی همچون ورشکستگی شرکتها، تقاضای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تقاضای واردات چه واسطه ای و چه مصرفی،نرخ بیکاری کارگران سه ماهه، تقاضای خرید مواد اولیه از بورس کالا و البته تقاضای تامین مالی زنجیره های تامین از نظام بانکی داشته باشیم.

با نگاهی عمیق تر به اقتصاد در می یابیم که ما در این شاخصها نه تنها با بهبود مواجه نبوده ایم بلکه عقب گرد نیز کرده ایم. برای مثال در مورد تقاضای خرید مواد اولیه از بورس کالا، به راحتی از آمار معاملات می توان دریافت که روند تقاضا کاهشی است. برای مثال می توانید آمار معاملات مس، آلومنیوم، فولاد، سنگ آهن و ... را در ۴ دوره ۳ماهه اخیر مقایسه نمایید.

همچنین به نظر اینجانب رشد GDP، باید همراه با توازن رشد در بخش های مختلف، میزان دوام آن و قدرت اشتغال زایی اش مد نظر قرار گیرد. برای مثال در وضعیت فعلی کشور ما، که رکود سنگین تر از هر زمانی در اقتصاد قابل لمس است، آمارهای مقطعی از رشد GDP که عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت و میعانات گازی است نمی تواند به منزله پایان رکود قلمداد شود.

برای شخص بنده که چند سالیست به عنوان فعال بازار سرمایه با آیینه اقتصاد کشور یعنی بورس در کنش بوده ام، رکود اقتصادی و فرو رفتن هر چه بیشتر در آن، در دوره اخیر بیش از هر زمانی قابل ملاحظه است. به جرات می توانم بگویم در بین صنایع پیشرو در کشور، در حال حاضر تنها دو صنعت پتروشیمی و خودرو هستند که سال ۹۳ چندان با فروش محصولات خود با مشکل رو به رو نبوده اند. در بقیه صنایع همچون صنعت فلزات اساسی، سیمان، کاشی و سرامیک، محصولات شیمیایی، محصولات دارویی، انبوه سازی و املاک و مستغلات و ... گزارشات عملکرد شرکتهای بورسی نشان می دهد که وضعیت عملیاتی شرکتها به شدت با مشکل مواجه گشته و هر روز به مرز بحرانی نزدیکتر می شود. حرکت رو به پایین این روزهای شاخص بورس (۱۲ روز کاهش پیاپی) نیز مبین همین واقعیت است. علت بنیادی آن را نیز در صورت های مالی شرکتها و گزارشات ضعیف عملکرد آنها می توان دید که عمدتا ناشی از رکود حاکم و افت تقاضای محصولات تولیدی است

اما در مورد آن دو صنعتی که با رشد مواجه بوده اند:

صنعت پتروشیمی از آنجا که بیشتر بازار فروشش صادراتی است توانسته خود را از رکود داخلی رهانده و همزمان با گشایش اندک سیاست خارجی و کمرنگ تر شدن تحریم ها بر صادرات خود بیافزاید. اما این صنعت نیز همانند بخش نفت و میعانات گازی از اشتغال زایی ضعیفی برخوردار است و با تمرکز مالکیت آن در دست گروههای خاص بعید است که قدرت به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد را داشته باشد.

در مورد صنعت خودرو نیز حرکت جهشی آن نه به علت عملکرد قوی در این دوره، بلکه به خاطر عملکرد ضعیف در سال گذشته است که به دلیل عدم توانایی در ورود قطعات، تولیدشان با توقف مواجه شده بود. هر چند با بازگشت تولید خودرو به ظرفیت کامل در سال جاری احتمالا منجر به افزایش GDP و رشد اقتصادی خواهد گشت لیکن باید توجه داشت که این رشد نیز مقطعی است و مطمئنا در سال آینده ادامه نخواهد داشت.

1393/07/12 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333