رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب وحید محمدی پلارتی
ارتباطات وحید محمدی پلارتی
...

عنوان بلاگ : سگ سیاه افسردگی
دسته : آموزشی


خلاصه در این پست کلیپ جالبی برای شما آماده شده که ایمان دارم خیلی به درد خواهد خورد، بویژه اگر بر اثر معاملات زیان ده، یا بر اثر بیش از حد معامله کردن دچار افسردگی شده باشید.در اصل این کلیپ می تونه به تریدرهایی که به افسردگی دچار شدند کمک کنه.(می‌توانید این ویدیوی تاثیر‌گذار را در پایان متن تماشا کنید)

سگ سیاه میشه منو رها کنی؟

هر وقت این سگ سیاه سر وکله اش پیدا می شد احساس تهی بودن می کردم و زندگی به نظرم خیلی کند می آمد. هر جایی و هر وقتی ممکن بود پیدایش شود.آن سگ سیاه باعث می شد خیلی پیرتر از آنچه که بودم به نظر برسم.بقیه مردم دنیا در حال لذت بردن از زندگی بودند ولی من انگار فقط می توانستم زندگی را از دریچه نگاه آن سگ سیاه ببینم.کارهایی که قبلا از انجامشان لذت می بردم ناگهان با حضور او لذتشان را از دست داده بودند.

او اشتهایم را کور می کرد.حافظه و قدرت تمرکزم را کم کرده بود.با وجود او، نه می توانستم کاری کنم، نه می توانستم جایی بروم.در مهمانیها و اجتماع اعتماد به نفس مرا می دزدید و فرار می کرد.

بزرگ ترین ترس من این بود که مردم قضیه را بفهمند و در موردم قضاوت کنند.همیشه نگران بودم کسی مرا با او ببیند و خجالتزده شوم.سگ سیاه مجبورم می کرد هرچه بگویم منفی باشد.او مرا کج خلق می کرد و باعث می شد دیگران برایشان سخت باشد که با من وقت بگذرانند.او احساس عشق را در وجودم از بین برده بود.

داشتن یک سگ سیاه در زندگی به معنای کمی غمگین بودن،بی حوصلگی و دل گرفتگی گذرا نیست.خیلی خیلی بدتر از اینها و مجموعه ای از این حس ها است.هر چه سنم با لاتر می رفت ،سگ سیاه بزرگتر می شد و به تدریج دیگر همیشه با من بود.با هر چه دم دستم می آمد سعی می کردم او را از خودم دور کنم اما او همیشه برنده بود.بنابراین شروع کردم به استفاده از دارو و الکل ،اما باز هم فایده نداشت.سر انجام از همه چیز و همه کس بریدم.سگ سیاه موفق شده بود زندگی ام را از من بگیرد.وقتی انسان همه لذت های زندگی را از دست بدهد از خود می پرسد اصلا فایده زندگی چیست.

خوشبختانه این اولین باری بود که تصمیم گرفتم از کسی کمک بگیرم واین نقطه عطفی در زندگی ام بود.پیش مشاور رفتم و فهمیدم مهم نیست که چه کسی باشی.سگ سیاه ملیونها نفر را در دنیا گرفتار خود کرده است.

یاد گرفتم که از سگ سیاه نترسم و او را آموزش دهم.

فهمیدم که ورزش به صورت منظم و روزانه باعث می شود که بتوانم کم کم از شر سگ سیاه خلاص شوم. صحبت کردن در مورد احساساتم با دیگران نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد.قدم بزنید ،بدوید و از سگ سیاه دور شوید.دفتری بردارید و زمانهایی از زندگی خود که به آنها افتخار می کنید را در آن ثبت کنید. مهم تر از همه اینکه بیاد داشته باشید،هر چقدر هم که اوضاع بد شود،اگر مسیر درستی را انتخاب کنید و با افراد درستی در زندگی مشورت کنید روزهای سیاه سگی خواهند گذشت.

نمی توانم بگویم از آن سگ سیاه سپاسگزارم،اما او معلم خوبی برایم بود.او مرا مجبور کرد که زندگی ام را دوباره ارزیابی کنم.یاد گرفتم که بجای فرار کردن از مشکلات با آنها روبرو شوم.سگ سیاه شاید همیشه در زندگی ام خواهد ماند، اما هیچوقت دیگر آن هیولای سابق نخواهد بود.ما با هم کنار آمده ایم. با صبر ،نظم،آگاهی و کمی شوخ طبعی می توان بدترین سگ های سیاه را کنترل کرد.اگر هر وقت احتیاج به کمک داشتید از کمک خواستن خجالت نکشید. تنها چیزی که مایه خجالت است ،از دست دادن یک زندگی است.

متن بر گرفته از فیلم آموزشی سازمان جهانی بهداشت و سلامت است.

منابع:
  • masireno.ir;farachart.com

خلاصه در این پست کلیپ جالبی برای شما آماده شده که ایمان دارم خیلی به درد خواهد خورد، بویژه اگر بر اثر معاملات زیان ده، یا بر اثر بیش از حد معامله کردن دچار افسردگی شده باشید.در اصل این کلیپ می تونه به تریدرهایی که به افسردگی دچار شدند کمک کنه.(می‌توانید این ویدیوی تاثیر‌گذار را در پایان متن تماشا کنید)

سگ سیاه میشه منو رها کنی؟

هر وقت این سگ سیاه سر وکله اش پیدا می شد احساس تهی بودن می کردم و زندگی به نظرم خیلی کند می آمد. هر جایی و هر وقتی ممکن بود پیدایش شود.آن سگ سیاه باعث می شد خیلی پیرتر از آنچه که بودم به نظر برسم.بقیه مردم دنیا در حال لذت بردن از زندگی بودند ولی من انگار فقط می توانستم زندگی را از دریچه نگاه آن سگ سیاه ببینم.کارهایی که قبلا از انجامشان لذت می بردم ناگهان با حضور او لذتشان را از دست داده بودند.

او اشتهایم را کور می کرد.حافظه و قدرت تمرکزم را کم کرده بود.با وجود او، نه می توانستم کاری کنم، نه می توانستم جایی بروم.در مهمانیها و اجتماع اعتماد به نفس مرا می دزدید و فرار می کرد.

بزرگ ترین ترس من این بود که مردم قضیه را بفهمند و در موردم قضاوت کنند.همیشه نگران بودم کسی مرا با او ببیند و خجالتزده شوم.سگ سیاه مجبورم می کرد هرچه بگویم منفی باشد.او مرا کج خلق می کرد و باعث می شد دیگران برایشان سخت باشد که با من وقت بگذرانند.او احساس عشق را در وجودم از بین برده بود.

داشتن یک سگ سیاه در زندگی به معنای کمی غمگین بودن،بی حوصلگی و دل گرفتگی گذرا نیست.خیلی خیلی بدتر از اینها و مجموعه ای از این حس ها است.هر چه سنم با لاتر می رفت ،سگ سیاه بزرگتر می شد و به تدریج دیگر همیشه با من بود.با هر چه دم دستم می آمد سعی می کردم او را از خودم دور کنم اما او همیشه برنده بود.بنابراین شروع کردم به استفاده از دارو و الکل ،اما باز هم فایده نداشت.سر انجام از همه چیز و همه کس بریدم.سگ سیاه موفق شده بود زندگی ام را از من بگیرد.وقتی انسان همه لذت های زندگی را از دست بدهد از خود می پرسد اصلا فایده زندگی چیست.

خوشبختانه این اولین باری بود که تصمیم گرفتم از کسی کمک بگیرم واین نقطه عطفی در زندگی ام بود.پیش مشاور رفتم و فهمیدم مهم نیست که چه کسی باشی.سگ سیاه ملیونها نفر را در دنیا گرفتار خود کرده است.

یاد گرفتم که از سگ سیاه نترسم و او را آموزش دهم.

فهمیدم که ورزش به صورت منظم و روزانه باعث می شود که بتوانم کم کم از شر سگ سیاه خلاص شوم. صحبت کردن در مورد احساساتم با دیگران نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد.قدم بزنید ،بدوید و از سگ سیاه دور شوید.دفتری بردارید و زمانهایی از زندگی خود که به آنها افتخار می کنید را در آن ثبت کنید. مهم تر از همه اینکه بیاد داشته باشید،هر چقدر هم که اوضاع بد شود،اگر مسیر درستی را انتخاب کنید و با افراد درستی در زندگی مشورت کنید روزهای سیاه سگی خواهند گذشت.

نمی توانم بگویم از آن سگ سیاه سپاسگزارم،اما او معلم خوبی برایم بود.او مرا مجبور کرد که زندگی ام را دوباره ارزیابی کنم.یاد گرفتم که بجای فرار کردن از مشکلات با آنها روبرو شوم.سگ سیاه شاید همیشه در زندگی ام خواهد ماند، اما هیچوقت دیگر آن هیولای سابق نخواهد بود.ما با هم کنار آمده ایم. با صبر ،نظم،آگاهی و کمی شوخ طبعی می توان بدترین سگ های سیاه را کنترل کرد.اگر هر وقت احتیاج به کمک داشتید از کمک خواستن خجالت نکشید. تنها چیزی که مایه خجالت است ،از دست دادن یک زندگی است.

متن بر گرفته از فیلم آموزشی سازمان جهانی بهداشت و سلامت است.

منابع:
  • masireno.ir;farachart.com
1394/02/31 از نهایت‌نگر
0
/
19
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333