رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
خبهمن (مجاز)
گروه بهمن
بورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 2
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
86

خبهمن و سناریوهای صعود
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

426

: در نماد خبهمن به لحاظ تکنیکی شاهد رسیدن قیمت به محدوده حمایتی مهمی هستیم که می‌تواند بنا بر دلایل تکنیکی متعددی، موجبات برگشت قیمت به مسیر صعودی را فراهم آورد. در تحلیل امروز با نگاهی به آخرین وضعیت این نماد، به بررسی پتانسیل‌های تکنیکی آن پرداخته‌ایم.
علت تحلیل: نزدیک شدن به محدوده حمایتی

گروه بهمن در ابتدای سال مالی جاری ۳۳۹ ریال سود پیشبینی کرد اما آن را به ۲۳۷ ریال در گزارش های بعدی کاهش داد. این هلدینگ خودرویی که در سال گذشته ۲۹۷ ریال سود محقق کرده است که با کاهش سرمایه گذاری مواجه شد اما ذکر دلایل آن با اهمیت است:

۲۰ درصد از سود شرکت وابسته به تقسیم سود خدیزل بوده است که با سود ۷۸۵ ریالی هر سهم این شرکت، پیش بینی تقسیم ۶۰۰ ریال وجود داشته است اما در گزارش جدید بدون کاهش eps سود تقسیمی به ۴۰۰ ریال تنزل یافته است.

بهمن موتور که بخش اعظم فروش خودرویی شرکت را انجام می دهد، سود هر سهم خود را از ۳۷۱ ریال به ۲۸۰ ریال در گزارش جدید کاهش می دهد و این منجر به کاهش ۲۲۵ میلیارد ریالی سود خالص خبهمن می شود.

بازرگانی کارآمد ابریشم که ۲۱۱ میلیارد ریال سود تقسیمی برای شرکت اصلی داشت در گزارش بعدی زیان ده معرفی می شود.

دست آخر اینکه سود تلفیقی مربوط به صاحبان سهام اصلی در سطح ۲۷۳ میلیارد تومان پیشبینی شده که در ۶ ماه نخست، ۲۱۷ میلیارد تومان از آن( به علت تحقق اندک هزینه مالی) پوشش یافته است. این در حالی است که سود خالص خبهمن ۱۲۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به تبدیل خبهمن به یک هلدینگ و اهمیت NAV در تصمیم گیری ها، به نظر می رسد که هم اکنون سود تلفیقی بیش از سود شرکت اصلی می بایستی مد نظر واقع شود. لذا خبهمن شرکتی با ارزش بازار ۹۳۰ میلیارد تومان و سود تلفیقی ۲۷۳ میلیارد تومانی است که می تواند یک گزینه سرمایه گذاری مطلوب در یک دیدگاه بلند مدتی باشد.

از منظر تکنیکی و با توجه به آرایش امواج الیوت قیمت هر سهم خبهمن پس از اتمام یک حرکت ۵ موجی صعودی در مسیر اصلاحی قرار گرفته و با تکمیل حرکت سه موجی ABC در حال پایان بخشیدن به اصلاح قیمتی خود می باشد. از طرفی دیگر قیمت در حال تکمیل الگوی هارمونیک گارتلی می باشد. از این رو انتظار می رود قیمت در محدوده PRZ مورد اشاره حمایت شده و با افزایش تقاضا برای خرید سهم موجبات رشد قیمتی سهم فراهم گردد.

خبهمن و سناریوهای صعود

تحلیلگر: آدنا طروسیان: در نماد خبهمن به لحاظ تکنیکی شاهد رسیدن قیمت به محدوده حمایتی مهمی هستیم که می‌تواند بنا بر دلایل تکنیکی متعددی، موجبات برگشت قیمت به مسیر صعودی را فراهم آورد. در تحلیل امروز با نگاهی به آخرین وضعیت این نماد، به بررسی پتانسیل‌های تکنیکی آن پرداخته‌ایم.
علت تحلیل: نزدیک شدن به محدوده حمایتی

گروه بهمن در ابتدای سال مالی جاری ۳۳۹ ریال سود پیشبینی کرد اما آن را به ۲۳۷ ریال در گزارش های بعدی کاهش داد. این هلدینگ خودرویی که در سال گذشته ۲۹۷ ریال سود محقق کرده است که با کاهش سرمایه گذاری مواجه شد اما ذکر دلایل آن با اهمیت است:

۲۰ درصد از سود شرکت وابسته به تقسیم سود خدیزل بوده است که با سود ۷۸۵ ریالی هر سهم این شرکت، پیش بینی تقسیم ۶۰۰ ریال وجود داشته است اما در گزارش جدید بدون کاهش eps سود تقسیمی به ۴۰۰ ریال تنزل یافته است.

بهمن موتور که بخش اعظم فروش خودرویی شرکت را انجام می دهد، سود هر سهم خود را از ۳۷۱ ریال به ۲۸۰ ریال در گزارش جدید کاهش می دهد و این منجر به کاهش ۲۲۵ میلیارد ریالی سود خالص خبهمن می شود.

بازرگانی کارآمد ابریشم که ۲۱۱ میلیارد ریال سود تقسیمی برای شرکت اصلی داشت در گزارش بعدی زیان ده معرفی می شود.

دست آخر اینکه سود تلفیقی مربوط به صاحبان سهام اصلی در سطح ۲۷۳ میلیارد تومان پیشبینی شده که در ۶ ماه نخست، ۲۱۷ میلیارد تومان از آن( به علت تحقق اندک هزینه مالی) پوشش یافته است. این در حالی است که سود خالص خبهمن ۱۲۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به تبدیل خبهمن به یک هلدینگ و اهمیت NAV در تصمیم گیری ها، به نظر می رسد که هم اکنون سود تلفیقی بیش از سود شرکت اصلی می بایستی مد نظر واقع شود. لذا خبهمن شرکتی با ارزش بازار ۹۳۰ میلیارد تومان و سود تلفیقی ۲۷۳ میلیارد تومانی است که می تواند یک گزینه سرمایه گذاری مطلوب در یک دیدگاه بلند مدتی باشد.

از منظر تکنیکی و با توجه به آرایش امواج الیوت قیمت هر سهم خبهمن پس از اتمام یک حرکت ۵ موجی صعودی در مسیر اصلاحی قرار گرفته و با تکمیل حرکت سه موجی ABC در حال پایان بخشیدن به اصلاح قیمتی خود می باشد. از طرفی دیگر قیمت در حال تکمیل الگوی هارمونیک گارتلی می باشد. از این رو انتظار می رود قیمت در محدوده PRZ مورد اشاره حمایت شده و با افزایش تقاضا برای خرید سهم موجبات رشد قیمتی سهم فراهم گردد.

خبهمن و سناریوهای صعود

تحلیلگر: آدنا طروسیان


1395/10/19
1
/
15
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333