رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

427

: در روزهای گذشته در مطالب مختلفی به فضای افت و نزول در شاخص کل اشاره کرده بودیم. بازار در فقر نقدینگی و در بسته بودن بخش قابل توجهی از نمادها در مسیر افت قرار گرفته بود و روز گذشته نیز افت قابل توجهی را رقم زد. اما هدف احتمالی این افت و خیز کدام محدوده‌ها می‌تواند باشد؟ پاسخ این سوال را در تحلیل امروز در ادامه مطلب بخوانید.

در شرایطی که در بازارهای رقیب یعنی بازار ارز و طلا شاهد نوسانات قابل توجه و رشد محسوس حجم معاملات هستیم، بازار بورس در فاز رکود فرو رفته است. بسته بودن بسیاری از نمادهای مورد توجه بازار در هفته های اخیر، افزایش نسبت قیمت بر در آمد در سقف ماه های گذشته و افزایش سود سپرده بانکی، تعطیلی پایان سال در بازارهای جهانی و عواملی از این دست، همه و همه دست به دست داده اند که بازار بورس در فقر نقدینگی، در مسیر نزول قرار گیرد.

در بررسی نمودار شاخص کل مشاهده می کنیم که پس از فتح قله ۸۱۵۰۰ واحدی، شاخص در مسیر افت قرار گرفت و پس از تشکیل الگوی سقف، افت بیشتر را تجربه کرد. همان گونه که در تصویر اول نشان داده شده است، شاخص پس از خروج از مثلث قطری نمایش داده شده، در آستانه نزدیک شدن به اولین حمایت مهم خود در محدوده ۷۸۰۰۰ واحد منطبق بر تبدیل سطح نمایشش داده شده است. در صورت واکنش به این سطح با توجه به قدرت نزول قبلی بعید به نظر می رسد که شاخص موفق به فتح سقف قبلی شود و چنانچه سقفی پایین تر از سقف قبلی تشکیل دهد، حتماً باید اهمیت ویژه ای برای آن قائل بود، چرا که می تواند آرایشی شبیه به سر و شانه سقف را برای ریزش بیشتر تشکیل دهد. خط گردن این آرایش احتمالی همان محدوده ۷۸۰۰۰ واحد است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.

فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی

اما به سراغ نمودار بعدی برویم!

در نمودار بعدی اما با این فرض که محدوده ۷۸۰۰۰ واحد نتواند در مقطع فعلی مانع از افت بیشتر در کوتاه مدت شود، آرایش قیمت را آنالیز کرده ایم. در این تصویر همان طور که نشان داده شده است، افت بیشتر می تواند در گام اول در قالب یک الگوی سایفر تا محدوده حمایتی ۷۷۲۰۰ الی ۷۶۵۰۰ واحد ادامه یابد و حتی از این بیشتر نیز در قالب یک الگوی شارک ادامه یابد! خط میانی چنگال نمایش داده شده نیز در همین تراز واقع است.

فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی

اما در تصویر سوم نگاهی متفاوت از آنالیز گام های حرکتی شاخص کل داشته ایم. پس از تشکیل آخرین موج صعودی، روز گذشته نخستین روزی بود که MACD به منفی رفت و عملاً با توجه به اینکه گام حرکتی قیمت در صعود از همین محدوده تا سقف، از محدوده ۷۸۲۳۰ واحد آغاز شده است، چنانچه قیمت موفق شود به زیر این محدوده برود، حاکی از قدرتمندتر بودن فروشندگان داشته و باید در انتظار افت بیشتر باشیم. هدف بعدی در صورت وقوع این امر، در محدوده ۷۵۰۰۰ واحد واقع است.

اما قبل از آن بار دیگر تأکید می شود که محدوده ۷۸۲۳۰ واحد که منطبق بر اصلاح ۶۱ درصد فیبوناچی و کف ابر کومو نیز می باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است و تا شکسته نشده است نباید در انتظار افت بیشتر باشیم.

فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی

جمع بندی: در محدوده ۷۸۰۰۰ واحد شاهد حضور حمایت های معتبری برای شاخص هستیم. رشد قیمت از این سطوح حمایتی محتمل است اما تا زمانی که سقف قبلی شکسته نشود، سیگنال رشد پایدار نخواهیم داشت. از دست رفتن محدوده ۷۸۰۰۰ واحد منجر به افت تا کانال ۷۵۰۰۰ واحدی خواهد شد. برای تصمیم گیری در خصوص ورود و خروج به بازار، توصیه می شود ابتدا در انتظار بررسی واکنش شاخص کل به محدوده ۷۸۰۰۰ واحد باشید.

تحلیلگران: مجید حصاری – شهرزاد طراحی


برچسب‌ها:

: در روزهای گذشته در مطالب مختلفی به فضای افت و نزول در شاخص کل اشاره کرده بودیم. بازار در فقر نقدینگی و در بسته بودن بخش قابل توجهی از نمادها در مسیر افت قرار گرفته بود و روز گذشته نیز افت قابل توجهی را رقم زد. اما هدف احتمالی این افت و خیز کدام محدوده‌ها می‌تواند باشد؟ پاسخ این سوال را در تحلیل امروز در ادامه مطلب بخوانید.

در شرایطی که در بازارهای رقیب یعنی بازار ارز و طلا شاهد نوسانات قابل توجه و رشد محسوس حجم معاملات هستیم، بازار بورس در فاز رکود فرو رفته است. بسته بودن بسیاری از نمادهای مورد توجه بازار در هفته های اخیر، افزایش نسبت قیمت بر در آمد در سقف ماه های گذشته و افزایش سود سپرده بانکی، تعطیلی پایان سال در بازارهای جهانی و عواملی از این دست، همه و همه دست به دست داده اند که بازار بورس در فقر نقدینگی، در مسیر نزول قرار گیرد.

در بررسی نمودار شاخص کل مشاهده می کنیم که پس از فتح قله ۸۱۵۰۰ واحدی، شاخص در مسیر افت قرار گرفت و پس از تشکیل الگوی سقف، افت بیشتر را تجربه کرد. همان گونه که در تصویر اول نشان داده شده است، شاخص پس از خروج از مثلث قطری نمایش داده شده، در آستانه نزدیک شدن به اولین حمایت مهم خود در محدوده ۷۸۰۰۰ واحد منطبق بر تبدیل سطح نمایشش داده شده است. در صورت واکنش به این سطح با توجه به قدرت نزول قبلی بعید به نظر می رسد که شاخص موفق به فتح سقف قبلی شود و چنانچه سقفی پایین تر از سقف قبلی تشکیل دهد، حتماً باید اهمیت ویژه ای برای آن قائل بود، چرا که می تواند آرایشی شبیه به سر و شانه سقف را برای ریزش بیشتر تشکیل دهد. خط گردن این آرایش احتمالی همان محدوده ۷۸۰۰۰ واحد است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.

فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی

اما به سراغ نمودار بعدی برویم!

در نمودار بعدی اما با این فرض که محدوده ۷۸۰۰۰ واحد نتواند در مقطع فعلی مانع از افت بیشتر در کوتاه مدت شود، آرایش قیمت را آنالیز کرده ایم. در این تصویر همان طور که نشان داده شده است، افت بیشتر می تواند در گام اول در قالب یک الگوی سایفر تا محدوده حمایتی ۷۷۲۰۰ الی ۷۶۵۰۰ واحد ادامه یابد و حتی از این بیشتر نیز در قالب یک الگوی شارک ادامه یابد! خط میانی چنگال نمایش داده شده نیز در همین تراز واقع است.

فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی

اما در تصویر سوم نگاهی متفاوت از آنالیز گام های حرکتی شاخص کل داشته ایم. پس از تشکیل آخرین موج صعودی، روز گذشته نخستین روزی بود که MACD به منفی رفت و عملاً با توجه به اینکه گام حرکتی قیمت در صعود از همین محدوده تا سقف، از محدوده ۷۸۲۳۰ واحد آغاز شده است، چنانچه قیمت موفق شود به زیر این محدوده برود، حاکی از قدرتمندتر بودن فروشندگان داشته و باید در انتظار افت بیشتر باشیم. هدف بعدی در صورت وقوع این امر، در محدوده ۷۵۰۰۰ واحد واقع است.

اما قبل از آن بار دیگر تأکید می شود که محدوده ۷۸۲۳۰ واحد که منطبق بر اصلاح ۶۱ درصد فیبوناچی و کف ابر کومو نیز می باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است و تا شکسته نشده است نباید در انتظار افت بیشتر باشیم.

فراز و فرودهای شاخص کل از دریچه تکنیکی

جمع بندی: در محدوده ۷۸۰۰۰ واحد شاهد حضور حمایت های معتبری برای شاخص هستیم. رشد قیمت از این سطوح حمایتی محتمل است اما تا زمانی که سقف قبلی شکسته نشود، سیگنال رشد پایدار نخواهیم داشت. از دست رفتن محدوده ۷۸۰۰۰ واحد منجر به افت تا کانال ۷۵۰۰۰ واحدی خواهد شد. برای تصمیم گیری در خصوص ورود و خروج به بازار، توصیه می شود ابتدا در انتظار بررسی واکنش شاخص کل به محدوده ۷۸۰۰۰ واحد باشید.

تحلیلگران: مجید حصاری – شهرزاد طراحی


برچسب‌ها:
1395/10/13
0
/
16
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333