رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

افزایش سرمایه در نفت پارس
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : صعودی

197

: افزایش سرمایه 25درصدی از محل آورده نقدی جهت اجرای 11 طرح توسعه نفت پارس، تصویب شد.

گزارش مجمع افزایش سرمایه نفت پارس

ولید هلالات

مجمع فوق العاده شرکت نفت پارس جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی از محل آورده نقدی روز ۲۸ مهرماه ساعت ۱۱ صبح برگزار گردید. ۸۸.۸۹درصد از سهامداران در مجمع حاضر بودند.

مهندس راحت ریاست مجمع را برعهده داشت همچنین نظار اول و دوم از سوی شرکت پرشیا و سرمایه گذاری ملی ایران تعیین شدند. مهندس وفائی جزئیات طرح افزایش سرمایه را برای سهامداران تشریح کرد.

وی در خصوص افزایش سرمایه گفت، سرمایه شرکت طی سه سال اخیر از ۲۵میلیارد تومان به ۱۰۰میلیارد تومان رسید تا الزامات بورس رعایت شود همچنین همکنون قصد داریم سرمایه را به ۲۰۰میلیارد تومان در دو مرحله افزایش دهیم که در مرحله اول سرمایه با ۲۵درصد افزایش از آورده نقدی به ۱۲۵میلیارد تومان می رسد و در مرحله بعدی، هیات مدیره مجوز خواهد داشت که سرمایه را به ۲۰۰میلیارد تومان در سال ۹۶ برساند.


11طرح پیشبینی شده شرکت استراتژیک و توسعه ای هستند. برخی طرح ها برای بهبود فرآیند یا کاهش مخاطرات است و برخی دیگر منجر به افزایش مقدار تولید می شوند. به طور کلی شرکت نفت پارس عملکرد مناسبی داشته و توانسته سود خود را در سال 93 با افزایش 13درصد نسبت به سال 92 به پایان ببرد و سال 94 هم رشد سود 17درصدی تجربه شد.

مهندس وفائی گفت در طرح اول با انجام ۲.۳میلیارد تومان هزینه سود ۷۵۰میلیون تومان رشد می کند چون با این طرح روغن پایه تعدیل می شود و ۳ تا ۵ درصدی اکسترکت به رافینیت تعدیل می گردد.

وی افزود در خطوط بسته بندی وضعیت عملکردی بسیار سنتی است به شکلی که برای پر کردن در خط ضد یخ باید خط روغن را خاموش کرد بنابراین تصمیم داریم با اجرای طرح تا آذر ماه ۶۵ میلیون لیتر به ظرفیت بسته بندی شرکت بیفزاییم. این طرح با اهمیت سود را ۵میلیارد تومان در یک سال افزایش می دهد.

وفائی گفت با بهبود کیفیت پارافین در طرح دیگری که تعریف کرده ایم ۵.۷میلیارد تومان بر سود یک سال افزوده می شود به شکلی که در یک مرحله تصفیه انجام می شود و ضمن افزایش ظرفیت، تصفیه اسلاک وکس و تولید پارافین بهبود خواهد یافت.

وی در خصوص طرح بسته بندی پارافین نیز گفت که این طرح ظرفیت بسته بندی را ۷۰میلیون تن بالا می برد و در نهایت سود خالص را ۹میلیارد تومان در یک سال بهبود می بخشد.

وفایی در خصوص طرح های استراتژیک گفت نیازمند خرید و نصب بویلرهای جدید هسیتم و اگر بویلر یدکی نداشته باشیم و به هر علتی عملیات متوقف شود روزانه ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت ضرر خواهد خورد. وی وضعیت تامین آب در آینده را نگران کننده دانست و گفت به همین علت طرحی برای تصفیه آب فاضلاب داریم.

وی از خرید دستگاه میکسر خبر داد و گفت شکل ادتیو های مصرفی شرکت به گونه ای است که نیازمند خورد شدن برای حل شدن در روغن را دارد. به دلیل نداشتن میکسر همکنون ادتیو ها در جای دیگری خورد و به شکل گلوله در می اید که منجر به کاهش کیفیت آنها می شود اما با این میکسر مشکل حل می شود.

دبیر مجمع در خصوص مخازن جدید به عنوان یازدهیم طرح توسعه شرکت گفت همکنون کل لوبکات خریداری شده از پالایشگاه های مختلف را در یک منبع می ریزیم و چون کیفیت های مختلفی دارند، نتیجه تولید مطلوب نیست بنابراین باید ۸ مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی بسازیم تا بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم.

در نهایت وی گفت طرح مزبور ۲ سال ۴ ماه زمان می برد اما آثار سود و زیانی آن در سال ۹۶ دیده می شود. وی بازدهی داخلی این طرح با که بیش از ۱۰۰میلیارد تومان نقدینگی می طلبد بیش از ۳۱درصد اعلام کرد.

در پایان جلسه، از وفائی پرسیدم تک نرخی شدن ارز چه تاثیری بر سود و زیان شما طی سال جاری و آتی خواهد داشت همچنین در طرح توجیهی سود شرکت با افزایش بیش از سی درصدی فرض شده، آیا چنین اتفاقی در عالم عمل خواهد افتاد؟

وفایی در پاسخ گفت چون ماده اولیه و محصول بر اساس نرخ مرکز مبادلات است بنابراین تک نرخی شدن ارز، نرخ فروش را در کل بازار افزایش می دهد همچنین واردات به عنوان یک رقیب سر سخت با تک نرخی شدن ارز، دچار افزایش هزینه می شود که این نیز به نفع شرکت های داخلی خواهد بود.

در خصوص وضعیت سودآوری نیز با توجه به توضیحاتی که در خصوص تک تک طرح ها شد، انتظار داریم که سودآوری به نحو با اهمیتی رشد کند بنابراین تحقق این امر یعنی رشد سودآوری سال آینده دور از ذهن و واقعیت نیست. وفایی گفت معتقدم طرح DBN و پارافین هم منجر به بهبود حاشیه سود و هم منجر به رشد مقدار فروش شود.

در نهایت مجمع سهامداران به ۲۵درصد افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره رای مثبت داد.: افزایش سرمایه 25درصدی از محل آورده نقدی جهت اجرای 11 طرح توسعه نفت پارس، تصویب شد.

گزارش مجمع افزایش سرمایه نفت پارس

ولید هلالات

مجمع فوق العاده شرکت نفت پارس جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی از محل آورده نقدی روز ۲۸ مهرماه ساعت ۱۱ صبح برگزار گردید. ۸۸.۸۹درصد از سهامداران در مجمع حاضر بودند.

مهندس راحت ریاست مجمع را برعهده داشت همچنین نظار اول و دوم از سوی شرکت پرشیا و سرمایه گذاری ملی ایران تعیین شدند. مهندس وفائی جزئیات طرح افزایش سرمایه را برای سهامداران تشریح کرد.

وی در خصوص افزایش سرمایه گفت، سرمایه شرکت طی سه سال اخیر از ۲۵میلیارد تومان به ۱۰۰میلیارد تومان رسید تا الزامات بورس رعایت شود همچنین همکنون قصد داریم سرمایه را به ۲۰۰میلیارد تومان در دو مرحله افزایش دهیم که در مرحله اول سرمایه با ۲۵درصد افزایش از آورده نقدی به ۱۲۵میلیارد تومان می رسد و در مرحله بعدی، هیات مدیره مجوز خواهد داشت که سرمایه را به ۲۰۰میلیارد تومان در سال ۹۶ برساند.


11طرح پیشبینی شده شرکت استراتژیک و توسعه ای هستند. برخی طرح ها برای بهبود فرآیند یا کاهش مخاطرات است و برخی دیگر منجر به افزایش مقدار تولید می شوند. به طور کلی شرکت نفت پارس عملکرد مناسبی داشته و توانسته سود خود را در سال 93 با افزایش 13درصد نسبت به سال 92 به پایان ببرد و سال 94 هم رشد سود 17درصدی تجربه شد.

مهندس وفائی گفت در طرح اول با انجام ۲.۳میلیارد تومان هزینه سود ۷۵۰میلیون تومان رشد می کند چون با این طرح روغن پایه تعدیل می شود و ۳ تا ۵ درصدی اکسترکت به رافینیت تعدیل می گردد.

وی افزود در خطوط بسته بندی وضعیت عملکردی بسیار سنتی است به شکلی که برای پر کردن در خط ضد یخ باید خط روغن را خاموش کرد بنابراین تصمیم داریم با اجرای طرح تا آذر ماه ۶۵ میلیون لیتر به ظرفیت بسته بندی شرکت بیفزاییم. این طرح با اهمیت سود را ۵میلیارد تومان در یک سال افزایش می دهد.

وفائی گفت با بهبود کیفیت پارافین در طرح دیگری که تعریف کرده ایم ۵.۷میلیارد تومان بر سود یک سال افزوده می شود به شکلی که در یک مرحله تصفیه انجام می شود و ضمن افزایش ظرفیت، تصفیه اسلاک وکس و تولید پارافین بهبود خواهد یافت.

وی در خصوص طرح بسته بندی پارافین نیز گفت که این طرح ظرفیت بسته بندی را ۷۰میلیون تن بالا می برد و در نهایت سود خالص را ۹میلیارد تومان در یک سال بهبود می بخشد.

وفایی در خصوص طرح های استراتژیک گفت نیازمند خرید و نصب بویلرهای جدید هسیتم و اگر بویلر یدکی نداشته باشیم و به هر علتی عملیات متوقف شود روزانه ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت ضرر خواهد خورد. وی وضعیت تامین آب در آینده را نگران کننده دانست و گفت به همین علت طرحی برای تصفیه آب فاضلاب داریم.

وی از خرید دستگاه میکسر خبر داد و گفت شکل ادتیو های مصرفی شرکت به گونه ای است که نیازمند خورد شدن برای حل شدن در روغن را دارد. به دلیل نداشتن میکسر همکنون ادتیو ها در جای دیگری خورد و به شکل گلوله در می اید که منجر به کاهش کیفیت آنها می شود اما با این میکسر مشکل حل می شود.

دبیر مجمع در خصوص مخازن جدید به عنوان یازدهیم طرح توسعه شرکت گفت همکنون کل لوبکات خریداری شده از پالایشگاه های مختلف را در یک منبع می ریزیم و چون کیفیت های مختلفی دارند، نتیجه تولید مطلوب نیست بنابراین باید ۸ مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی بسازیم تا بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم.

در نهایت وی گفت طرح مزبور ۲ سال ۴ ماه زمان می برد اما آثار سود و زیانی آن در سال ۹۶ دیده می شود. وی بازدهی داخلی این طرح با که بیش از ۱۰۰میلیارد تومان نقدینگی می طلبد بیش از ۳۱درصد اعلام کرد.

در پایان جلسه، از وفائی پرسیدم تک نرخی شدن ارز چه تاثیری بر سود و زیان شما طی سال جاری و آتی خواهد داشت همچنین در طرح توجیهی سود شرکت با افزایش بیش از سی درصدی فرض شده، آیا چنین اتفاقی در عالم عمل خواهد افتاد؟

وفایی در پاسخ گفت چون ماده اولیه و محصول بر اساس نرخ مرکز مبادلات است بنابراین تک نرخی شدن ارز، نرخ فروش را در کل بازار افزایش می دهد همچنین واردات به عنوان یک رقیب سر سخت با تک نرخی شدن ارز، دچار افزایش هزینه می شود که این نیز به نفع شرکت های داخلی خواهد بود.

در خصوص وضعیت سودآوری نیز با توجه به توضیحاتی که در خصوص تک تک طرح ها شد، انتظار داریم که سودآوری به نحو با اهمیتی رشد کند بنابراین تحقق این امر یعنی رشد سودآوری سال آینده دور از ذهن و واقعیت نیست. وفایی گفت معتقدم طرح DBN و پارافین هم منجر به بهبود حاشیه سود و هم منجر به رشد مقدار فروش شود.

در نهایت مجمع سهامداران به ۲۵درصد افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره رای مثبت داد.


1395/07/27
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333