رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
وساپا (مجاز)
سرمایه گذاری سایپا
بورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
89

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا
نوع تحلیل : بنیادی   |   نظر کارشناس : صعودی

586

: شرکت سرمایه گذاری سایپا به منظور ايجاد يک شرکت تخصصي در زمينه مديريت بازار سرمايه فعال می باشد .بیشترین میزان سرمایه گذاری شرکت در بخش خودرو و واسطه گری های مالی می باشد . در بخش خودرو، شرکت سایپا و در بخش واسطه گری های مالی شرکت رنا بیشترین سهم را دارا می باشند . در کل با توجه به حضور زیرمجموعه هایی شرکت از قبیل سرمایه گذاری رنا ، سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان در ترکیب سهامداری سایپا ، می توان بزرگترین سهم این شرکت را سایپا در نظر گرفت .

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری سایپا در سال ۱۳۴۴ با نام شرکت سهامی دیروپ ایران با ظرفیت اسمی سالانه ۵۰۰ر۱ تن انواع رنگها و ۵۰۰ تن رزین فعالیت خود را آغاز کرد. بر اساس تصمیمات گروه خودروسازی سایپا (واحد تجاری اصلی )به منظور ایجاد یک شرکت تخصصی در زمینه مدیریت بازار سرمایه نام شرکت طی چند مرتبه تغییر در سال ۱۳۹۰ به گروه سرمایه گذاری سایپا تغییر یافت .

هم اکنون شرکت سرمایه گذاری سایپا دارای ۲ پرتفوی بورسی و غیر بورسی با این ترکیب می باشد:

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

بدین ترتیب ۷۸% از پرتفوی بورسی و ۲۲% غیر بورسی می باشد.(این محاسبات بر اساس مبلغ بهای تمام شده می باشد)

بیشترین میزان سرمایه گذاری شرکت در بخش خودرو و واسطه گری های مالی می باشد . در بخش خودرو، شرکت سایپا و در بخش واسطه گری های مالی شرکت رنا بیشترین سهم را دارا می باشند . در کل با توجه به حضور زیرمجموعه هایی شرکت از قبیل سرمایه گذاری رنا ، سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان در ترکیب سهامداری سایپا ، می توان بزرگترین سهم این شرکت را سایپا در نظر گرفت . لذا با توجه به افزایش میزان تولید سایپا و نیز رونق نسبی بخش خودرو و افزایش قیمتی سهم سایپا ، می توان روند رو به رشد سودآوری را در شرکت مدنظر قرار داد .

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

بدین ترتیب شرکت سرمایه گذاری سایپا به صورت مستقیم و غیر مستقیم مالک ۲۳.۳% از سهام سایپا می باشد.

برآورد ارزش روز خالص داراییها

پرتفوی بورسی

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

پرتفوی غیر بورسی

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

ارزشگذاری شرکت های پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایه گذاری کارکنان سایپا بر اساس مالکیت سهام سایپا می باشد.

ارزش شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان با احتساب مالکیت ۱۰.۶% سهام سایپا در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان با احتساب مالکیت ۲.۴% ،حدود ۱۳۳ میلیارد تومان برآورد می گردد.

با توجه به مالکیت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا بر شرکت های پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (۷۳%) و تجارت الکترونیک خودرو تابان (۸۰%) می توان ارزش این شرکت را تنها با احتساب مالکیت بر شرکت سایپا حدود ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد نمود .

بررسی وضعیت املاک

زمین ایزد شهر با متراژ ۹۹۷۲۵ مترمربع با بهای تمام شده ۱۱۰ میلیارد تومان به ارزش ۱۶۵ میلیارد تومن در نظر گرفته شده است.

پروژه ساختمان الهیه با بهای تمام شده ۸۵ میلیارد تومن به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

زمین پلاسکو کار با بهای تمام شده ۳۳ میلیارد تومان به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محاسبه ارزش روز خالص دارایی ها(NAV)

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

نتیجه گیری

شرکت سرمایه گذاری سایپا دارای ویژگی های خاصی می باشد که باعث گردیده این شرکت نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری متمایز به نظر برسد. عمده دلیل جذابیت این شرکت مالکیت(مستقیم و غیر مستقیم) ۲۳% نسبت به شرکت سایپا می باشد . در دوران تحریم ها، آسیب های زیادی به صنعت خودرو وارد آمد که در دوران کنونی شاهد اخباری مبنی بر تغییرات چشمگیر و بهبود این صنعت می باشیم. از دیگر جذابیت های این شرکت وضعیت مطلوب ترازنامه ای آن است، شرکت با وجود نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان دارایی (به ارزش دفتری) ، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این نشان از ارزش بالای شرکت می باشد.

ارزش روز هر سهم این شرکت در تاریخ ۱۴مهر۹۵ با احتساب ارزشگذاری شرکت های کارکنان سایپا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان و ارزشگذاری املاک این شرکت مطابق با پیش بینی ها و اخبار مربوط معادل ۱۶۹۱ ریال می باشد که هم اکنون قیمت هر سهم این شرکت معادل ۷۴% از ارزش شرکت در حال معامله می باشد.

با توجه به وابستگی قیمتی این سهم به هر سهم سایپا ، حساسیت NAV این سهم نسبت به قیمت هر سهم سایپا بدین صورت می باشد.

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

تحلیلگر : مریم نصر: شرکت سرمایه گذاری سایپا به منظور ايجاد يک شرکت تخصصي در زمينه مديريت بازار سرمايه فعال می باشد .بیشترین میزان سرمایه گذاری شرکت در بخش خودرو و واسطه گری های مالی می باشد . در بخش خودرو، شرکت سایپا و در بخش واسطه گری های مالی شرکت رنا بیشترین سهم را دارا می باشند . در کل با توجه به حضور زیرمجموعه هایی شرکت از قبیل سرمایه گذاری رنا ، سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان در ترکیب سهامداری سایپا ، می توان بزرگترین سهم این شرکت را سایپا در نظر گرفت .

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری سایپا در سال ۱۳۴۴ با نام شرکت سهامی دیروپ ایران با ظرفیت اسمی سالانه ۵۰۰ر۱ تن انواع رنگها و ۵۰۰ تن رزین فعالیت خود را آغاز کرد. بر اساس تصمیمات گروه خودروسازی سایپا (واحد تجاری اصلی )به منظور ایجاد یک شرکت تخصصی در زمینه مدیریت بازار سرمایه نام شرکت طی چند مرتبه تغییر در سال ۱۳۹۰ به گروه سرمایه گذاری سایپا تغییر یافت .

هم اکنون شرکت سرمایه گذاری سایپا دارای ۲ پرتفوی بورسی و غیر بورسی با این ترکیب می باشد:

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

بدین ترتیب ۷۸% از پرتفوی بورسی و ۲۲% غیر بورسی می باشد.(این محاسبات بر اساس مبلغ بهای تمام شده می باشد)

بیشترین میزان سرمایه گذاری شرکت در بخش خودرو و واسطه گری های مالی می باشد . در بخش خودرو، شرکت سایپا و در بخش واسطه گری های مالی شرکت رنا بیشترین سهم را دارا می باشند . در کل با توجه به حضور زیرمجموعه هایی شرکت از قبیل سرمایه گذاری رنا ، سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان در ترکیب سهامداری سایپا ، می توان بزرگترین سهم این شرکت را سایپا در نظر گرفت . لذا با توجه به افزایش میزان تولید سایپا و نیز رونق نسبی بخش خودرو و افزایش قیمتی سهم سایپا ، می توان روند رو به رشد سودآوری را در شرکت مدنظر قرار داد .

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

بدین ترتیب شرکت سرمایه گذاری سایپا به صورت مستقیم و غیر مستقیم مالک ۲۳.۳% از سهام سایپا می باشد.

برآورد ارزش روز خالص داراییها

پرتفوی بورسی

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

پرتفوی غیر بورسی

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

ارزشگذاری شرکت های پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایه گذاری کارکنان سایپا بر اساس مالکیت سهام سایپا می باشد.

ارزش شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان با احتساب مالکیت ۱۰.۶% سهام سایپا در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان با احتساب مالکیت ۲.۴% ،حدود ۱۳۳ میلیارد تومان برآورد می گردد.

با توجه به مالکیت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا بر شرکت های پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (۷۳%) و تجارت الکترونیک خودرو تابان (۸۰%) می توان ارزش این شرکت را تنها با احتساب مالکیت بر شرکت سایپا حدود ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد نمود .

بررسی وضعیت املاک

زمین ایزد شهر با متراژ ۹۹۷۲۵ مترمربع با بهای تمام شده ۱۱۰ میلیارد تومان به ارزش ۱۶۵ میلیارد تومن در نظر گرفته شده است.

پروژه ساختمان الهیه با بهای تمام شده ۸۵ میلیارد تومن به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

زمین پلاسکو کار با بهای تمام شده ۳۳ میلیارد تومان به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محاسبه ارزش روز خالص دارایی ها(NAV)

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

نتیجه گیری

شرکت سرمایه گذاری سایپا دارای ویژگی های خاصی می باشد که باعث گردیده این شرکت نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری متمایز به نظر برسد. عمده دلیل جذابیت این شرکت مالکیت(مستقیم و غیر مستقیم) ۲۳% نسبت به شرکت سایپا می باشد . در دوران تحریم ها، آسیب های زیادی به صنعت خودرو وارد آمد که در دوران کنونی شاهد اخباری مبنی بر تغییرات چشمگیر و بهبود این صنعت می باشیم. از دیگر جذابیت های این شرکت وضعیت مطلوب ترازنامه ای آن است، شرکت با وجود نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان دارایی (به ارزش دفتری) ، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این نشان از ارزش بالای شرکت می باشد.

ارزش روز هر سهم این شرکت در تاریخ ۱۴مهر۹۵ با احتساب ارزشگذاری شرکت های کارکنان سایپا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان و ارزشگذاری املاک این شرکت مطابق با پیش بینی ها و اخبار مربوط معادل ۱۶۹۱ ریال می باشد که هم اکنون قیمت هر سهم این شرکت معادل ۷۴% از ارزش شرکت در حال معامله می باشد.

با توجه به وابستگی قیمتی این سهم به هر سهم سایپا ، حساسیت NAV این سهم نسبت به قیمت هر سهم سایپا بدین صورت می باشد.

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا

تحلیلگر : مریم نصر


1395/07/17
0
/
24
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333