رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

82

: بیمه به عنوان یکی از اجزای بازار مالی، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی برعهده دارد. صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، از یک سو منجر به اطمینان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان یک موسسه مالی منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می‌ شود. در این یادداشت وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

بیمه به عنوان یکی از اجزای بازار مالی، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی برعهده دارد. صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، از یک سو منجر به اطمینان و تسهیل فعالیت های اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان یک موسسه مالی منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می شود.

این صنعت به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی سطح توسعه یافتگی کشورها می باشد. و جز صنایع تخصصی و البته پر ریسک بوده که شیوه مدیریتی آن بر پایه مدیریت ریسک می باشد. از آنجا که اساس فعالیت بیمه گری مبتنی بر آمار و احتمالات بوده و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد، شرکت بیمه ای موفق تر و ماندگارتر خواهد بود که از یک سو بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه نیروی انسانی خود برآورد مطمئن تری از ریسک های فعالیت خود داشته باشد و حق بیمه ها را دقیق تر محاسبه و دریافت کند، از سوی دیگر با روش های بهینه بازاریابی بیمه گذار را مجذوب و وفادار به شرکت نگه دارد.

با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت ضریب نفوذ این صنعت در GDP کشور نگاهی به چند شرکت بورسی مهم این صنعت از منظر نسبت های مختلف به صورت مقایسه ای داشته باشیم:

توانگری

توانگری مالی نشان دهنده میزان آمادگی شرکت های بیمه از لحاظ مالی در مواجهه با حوادث غیرقابل پیش بینی است. از آنجایی که شرکت های بیمه مسئولیت پرداخت خسارات آتی بیمه گذاران را متعهد می شوند، باید همواره آمادگی پرداخت خسارات را داشته باشند. شرکت های بیمه ملزم هستند تا مبلغ پولی برای پوشش خسارات آتی ذخیره کنند. با این حال، شرکت های بیمه در دسته کسب و کارهای پرریسک به شمار می آیند و ممکن است حوادثی غیرقابل پیش بینی رخ دهد که بیشتر از مبلغ خسارت مورد انتظار بوده یا بر اثر سرمایه گذاری نادرست به وجود آید. بنابراین، حق فنی به رغم جنبه احتیاطی و آینده نگری که دارد، نمی تواند به تنهایی کافی به نظر برسد. توانگری مالی، منبع مازاد دیگری از سرمایه است که شرکت های بیمه را در رویارویی با حوادث غیرقابل پیش بینی و حمایت از بیمه گذاران یاری می کند.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

در نمودار بالا توانگری ۱۱ شرکت بیمه ای برای ۴ سال متوالی آورده شده است. همانطور که مشخص است توانگری بیمه پارسیان و سامان صعودی و توانگری بیمه ایران، ما و میهن کاملاً نزولی بوده است. همچنین توانگری بیمه ایران، دی و میهن در سال ۹۴ زیر سطح مطلوب ( زیر ۱۰۰) بوده است که ازمیان این سه، بیمه ایران در سطح سه توانگری (۵۰ تا ۷۰) و بیمه های دی و میهن در سطح چهار توانگری قرار دارند(۱۰ تا ۵۰).

شایان ذکر است شرکت های بیمه ای که در سطح سه قرار می گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارایه کنند و شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را مشخص کنند. علاوه بر این بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین نامه توانگری، شرکت های بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده نموده است.

صنعت بیمه را می توان از جهات مختلف و از طریق نسبت های مختلف بررسی کرد. جدول زیر شامل مهمترین نسبت های این صنعت برای ۱۲ شرکت بیمه ای در سال ۹۴ می باشد (که براساس سرمایه تنظیم شده است). که در ادامه به بررسی هر کدام از این نسبت ها خواهیم پرداخت.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

 • درآمد حق بیمه سهم نگهداری نشان دهنده توانایی شرکت در نگهداری و استفاده از سود حاصل از حق بیمه هایی که جذب کرده است، چرا که در صورت واگذاری بخشی از این حق بیمه ها تنها کارمزد حاصل از واگذاری را دریافت خواهد کرد. بنابراین بیشتر بودن این نسبت نشان از توانایی بالای شرکت بیمه ای دارد. همانطور که در جدول بالا مشخص است بیمه میهن، اتکای، اتکام و دانا دارای بالا ترین نسبت ها هستند و بیمه ما کمترین درصد از این نسبت را دارد.
 • هر شرکت بیمه یک بخشی از حق بیمه واگذاری خود را به عنوان درآمد کارمزد شناسایی می کند که هرچقدر این نسبت بیشتر باشد در اصل قدرت بالای چانه زنی آن شرکت در بستن قرار داد های اتکایی را نشان می دهد. با توجه به جدول بیمه ما، بساما و بپاس بالاترین میزان درصد ها را داشته اند به عبارتی شرکت هایی که کمترین درصد نگهداری حق بیمه را داشته اند بیشترین درصد کارمزد دریافتی را دارندکه نشان از انگیزه این شرکت ها به واگذاری حق بیمه های دریافتی دارد.
 • نسبت حق بیمه صادره به حقوق صاحبان سهام نشان دهنده ریسک شرکت در بازپرداخت خسارت وارده می باشد. به عبارتی اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد، توانایی شرکت در پرداخت هزینه ها چه مقدار است. با توجه به جدول بیمه دانا و آسیا بیشترین نسبت را دارند که دلیل اصلی این امر در این دو شرکت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد. پایین بودن این نسبت نیز نشان دهنده این است که شرکت از ظرفیت های خود به طور کامل استفاده نکرده است.
 • پرداخت هزینه اداری و عمومی کمتر در مقابل حق بیمه صادره می تواند نشان از کارایی و عملکرد مناسب پرسنل باشد و برعکس. اگر نگاهی به این 12 شرکت داشته باشیم متوجه عملکرد خوب بیمه پارسیان می شویم. گرچه میانگین این نسبت در کل صنعت حدود 10 درصد می باشد، ولی این نسبت برای بیمه پارسیان در سال 94 معادل 6 درصد است. همچنین بیمه تعاون، سرمد و آرمان به ترتیب با داشتن 20، 17 و 16 بیشترین درصد از این نسبت را به خود اختصاص داده اند.
 • بخش عمده درآمد شرکت های بیمه ای ناشی از سود حاصل از فعالیت بیمه ای و سود حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد، نسبت سود عملیاتی به حق بیمه صادره به نوعی نشان دهنده حاشیه سود عملیاتی شرکت می باشد که هر چه بیشتر باشد نشان از عملکرد مناسب شرکت در درآمدزایی از حق بیمه های جذب شده دارد. اتکام و اتکای بیشترین درصد از این نسبت را دارند. در بین شرکت هایی که فعالیت اصلی آن ها جذب حق بیمه است نه اتکای آن، ملت، دی و ما بیشترین حاشیه سود را دارند.
 • فاصله زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت در یک شرکت بیمه، ضرورت استفاده از وجوه نقد را دو چندان می کند، از این رو مدیریت سرمایه گذاری و وجوه نقد در شرکت های بیمه دارای اهمیت زیادی است و جز فعالیت های اصلی آن ها به شمار می رود. در بین شرکت های مذکور در جدول به ترتیب بیمه اتکای، اتکام و ما بیشترین حجم از دارایی های خود را سرمایه گذاری کرده اند ولی اگر نگاهی به نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری ها به سود خالص بی اندازیم در می یابیم که آسیا، میهن و دانا به شدت وابسته به سود حاصل از سرمایه گذاری خود هستند، به گونه ای که اگر سود حاصل از سرمایه گذاری نبود این شرکت ها از محل سرمایه گذاری اصلی خود زیانده خواهند بود. بنابراین مهم ترین ریسکی که این دسته از شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. ریسک ناشی از کاهش نرخ بهره بانکی می باشد (کما اینکه زمزمه های سود 13 درصدی نیز شنیده می شود) چرا که سود حاصل از سرمایه گذاری این شرکت ها را کاهش خواهد داد. در نتیجه بهترین حالت ایجاد تعادل بین سود حاصل از سرمایه گذاری و سود حاصل از فعالیت های بیمه ای می باشد که شرکت های اتکام، اتکای و پارسیان عملکرد مناسب تری از این نظر داشته است.
 • نسبت مطالبات به حق بیمه صادره بیمه ملت 105 درصد می باشد که نشان دهنده عدم ورود نقدینگی متناسب با فعالیت بیمه ای به شرکت می باشد. به عبارتی شرکت به اندازه حق بیمه هایی که طی یکسال تولید کرده طلب دارد.
 • ضریب خسارت عبارت است از خسارت وارد شده به حق بیمه عاید شده که هرچه این نسبت در شرکتی کمتر باشد نشان از بهینه بودن پرتفوی آن شرکت دارد. شرکت های اتکای، اتکام، بساما و ما کمترین ضرایب خسارت و ملت و میهن بیشترین ضرایب خسارت را دارا هستند.

در پرتفوی شرکت های بیمه ای چه می گذرد؟

با توجه به جدول زیر رشته شخص ثالث بیشترین حجم بیمه تولیدی کشور را در سال ۹۴ به خود اختصاص داده است این در حالی است که نسبت خسارت این رشته از سایر رشته ها خیلی بیشتر بوده و در خیلی از مواقع زیانده می باشد. لازم به ذکر است دلیل اصلی این حجم بیمه تولیدی در این رشته قوانین حاکم بر این صنعت و عدم آزادی شرکت ها در جذب حق بیمه ها می باشد. در حالی که در جهان بخش اعظمی از بیمه تولیدی مربوط به بیمه های عمر می باشد که به نسبت سایر رشته های در دسترس حاشیه سود بالاتری دارد، اما بیمه شخص ثالث، درمان و بدنه اتومبیل حاشیه سود بسیار کمی دارند. در نتیجه شرکت هایی توانایی ساخت سود بالاتر را خواهند داشت که پرتفوی بهینه تری از رشته هایی با حاشیه سود بالاتر بسازند (مثل عمر ، نفت ، مهندسی ، پول و..).

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

نمودار زیر نیز حق بیمه تولیدی و نسبت خسارت شرکت های بیمه ای را در سال ۹۴ نشان می دهد. بیمه ایران با جذب ۳۹ درصد از کل حق بیمه های تولیدی (۲۳ میلیارد تومان) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. البته لازم به ذکر است این شرکت به نسبت حق بیمه های تولیدی خسارت پرداختی بالایی نیز دارد که نشان از بهینه نبودن پرتفوی شرکت دارد (بخش اعظمی از پرتفو مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد). بیمه های پاسارگاد، کارآفرین و ما کمترین نسبت خسارت را داشته اند.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

ذخایر

در شرکت های بیمه ای آن بخش از حق بیمه صادره که قابل انتساب به پوشش خطر در دوره مالی جاری باشد، به عنوان حق بیمه تحقق یافته و بخشی از آن که قابل انتساب به پوشش خطر پس از پایان دوره مالی جاری است به عنوان حق بیمه تحقق نیافته(ذخیره حق بیمه) شناسایی می شود. در پایان دوره مالی، حق بیمه تحقق یافته به عنوان درآمد حق بیمه در صورت سود و زیان و حق بیمه تحقق نیافته در ترازنامه و در بخش بدهی های شرکت گزارش می شود. بنابراین توجه به این که ذخایر به عنوان یک عامل کاهنده سود در شرکت های بیمه ای از اهمیت بالایی برخوردار است نگاهی به ذخایر شرکت های بیمه ای در سه رشته ی مهم (شخص ثالث، درمان و عمر) خواهیم داشت. لازم به ذکر است معمولاً این ذخایر براساس عملکرد واقعی سال های گذشته شرکت در نظر گرفته می شود.

با توجه به این که رشته های مذکور (به جز عمر) حاشیه سود بالایی برای شرکت ها ندارند، کم بودن سهم آن ها در پرتفوی شرکت ها نشان از پتانسیل آن شرکت در جذب رشته هایی با حاشیه سود بالاتر دارد.

در جدول ذیل به بررسی ذخایر ۱۰ شرکت بورسی در رشته شخص ثالث می پردازیم همانطور که مشخص است بخش اعظمی از پرتفوی بیمه های ملت، آسیا و میهن را رشته شخص ثالث تشکیل داده است. (در جدول ذخایری که برای سال ۹۵ محتاطانه در نظر گرفته شده اند با رنگ سبز و ذخایری که جسورانه برآورد شده اند با رنگ قرمز مشخص شده است). می توان گفت بیمه ملت و میهن ذخایر رشته ی شخص ثالث خود را محتاطانه و بیمه پارسیان جسورانه در نظر گرفته است.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

در سال ۹۴ حدود ۳۱ درصد از حق بیمه های تولیدی مربوط به بیمه درمان بوده است. این رشته در بیمه های دانا، البرز و پارسیان به ترتیب ۳۱، ۲۵ و ۲۵ درصد از پرتفوهایشان را تشکیل می دهد. در این بین بیمه البرز و ملت ذخایر به نسبت محتاطانه تری و بیمه های پارسیان و بپاس ذخایر جسورانه تری گرفته اند.

شایان ذکر است تنها ۵ و ۱۱ درصد از پرتفوی ملت و بپاس مربوط به درمان می شود.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

رشته عمر و زندگی از دسته رشته هایی است که حاشیه سود معقولی دارند و در جهان حجم زیادی از حق بیمه های جذب شده را تشکیل می دهند. لازم به ذکر است ۴۳ درصد از پرتفوی بیمه سامان و همچنین ۲۸ و ۱۸ درصد از پرتفو بیمه ما و ملت مربوط به این رشته می باشد.

بیمه ملت، بپاس و ما ذخایر خود را برای سال ۹۵ محتاطانه و بیمه های آسیا، پارسیان و دی ذخایر خود را کمتر از سال های گذشته دیده اند(جسورانه).

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

همانطور که اشاره گردید، رشته های نفت، زندگی، مهندسی، هواپیما، پول و... حاشیه سود نسبی بالاتری نسبت به رشته شخص ثالث، بدنه اتومبیل، درمان و.. دارند. لازم به ذکر است بیشترین حجم از پرتفوی اتکام مربوط به رشته های نفت(۳۰ درصد)، آتش سوزی(۲۲ درصد) و مسئولیت(۱۴ درصد) می باشد. همچنین بیشترین حجم از پرتفوی اتکای مربوط به آتش سوزی(۳۷درصد)، نفت(۳۳ درصد) و مهندسی(۹ درصد) می باشد. در نتیجه اتکام و اتکای پرتفوی سود سازتری نسبت به شرکت های دیگر که به طور مستقیم بیمه جذب می کنند دارند.

نتیجه گیری

با توجه به ساختار مالی و ذخایر پرتفوی شرکت های بیمه ای که پیش تر بررسی شد. شرکت های اتکام، اتکای، ما و بساما به لحاظ ساختاری از برتری نسبی برخوردارند. همچنین بیمه های اتکای، اتکام، بساما، ما و بپاس پرتفوی بهینه تری دارند. به عبارتی رشته هایی که در آن ها حق تولیدی بیشتری داشته اند از حاشیه سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار بوده و همچنین ذخایر این شرکت ها در بودجه سال ۹۵ محتاطانه تر برآورد شده است.: بیمه به عنوان یکی از اجزای بازار مالی، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی برعهده دارد. صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، از یک سو منجر به اطمینان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان یک موسسه مالی منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می‌ شود. در این یادداشت وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

بیمه به عنوان یکی از اجزای بازار مالی، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی برعهده دارد. صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، از یک سو منجر به اطمینان و تسهیل فعالیت های اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان یک موسسه مالی منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می شود.

این صنعت به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی سطح توسعه یافتگی کشورها می باشد. و جز صنایع تخصصی و البته پر ریسک بوده که شیوه مدیریتی آن بر پایه مدیریت ریسک می باشد. از آنجا که اساس فعالیت بیمه گری مبتنی بر آمار و احتمالات بوده و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد، شرکت بیمه ای موفق تر و ماندگارتر خواهد بود که از یک سو بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه نیروی انسانی خود برآورد مطمئن تری از ریسک های فعالیت خود داشته باشد و حق بیمه ها را دقیق تر محاسبه و دریافت کند، از سوی دیگر با روش های بهینه بازاریابی بیمه گذار را مجذوب و وفادار به شرکت نگه دارد.

با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت ضریب نفوذ این صنعت در GDP کشور نگاهی به چند شرکت بورسی مهم این صنعت از منظر نسبت های مختلف به صورت مقایسه ای داشته باشیم:

توانگری

توانگری مالی نشان دهنده میزان آمادگی شرکت های بیمه از لحاظ مالی در مواجهه با حوادث غیرقابل پیش بینی است. از آنجایی که شرکت های بیمه مسئولیت پرداخت خسارات آتی بیمه گذاران را متعهد می شوند، باید همواره آمادگی پرداخت خسارات را داشته باشند. شرکت های بیمه ملزم هستند تا مبلغ پولی برای پوشش خسارات آتی ذخیره کنند. با این حال، شرکت های بیمه در دسته کسب و کارهای پرریسک به شمار می آیند و ممکن است حوادثی غیرقابل پیش بینی رخ دهد که بیشتر از مبلغ خسارت مورد انتظار بوده یا بر اثر سرمایه گذاری نادرست به وجود آید. بنابراین، حق فنی به رغم جنبه احتیاطی و آینده نگری که دارد، نمی تواند به تنهایی کافی به نظر برسد. توانگری مالی، منبع مازاد دیگری از سرمایه است که شرکت های بیمه را در رویارویی با حوادث غیرقابل پیش بینی و حمایت از بیمه گذاران یاری می کند.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

در نمودار بالا توانگری ۱۱ شرکت بیمه ای برای ۴ سال متوالی آورده شده است. همانطور که مشخص است توانگری بیمه پارسیان و سامان صعودی و توانگری بیمه ایران، ما و میهن کاملاً نزولی بوده است. همچنین توانگری بیمه ایران، دی و میهن در سال ۹۴ زیر سطح مطلوب ( زیر ۱۰۰) بوده است که ازمیان این سه، بیمه ایران در سطح سه توانگری (۵۰ تا ۷۰) و بیمه های دی و میهن در سطح چهار توانگری قرار دارند(۱۰ تا ۵۰).

شایان ذکر است شرکت های بیمه ای که در سطح سه قرار می گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارایه کنند و شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را مشخص کنند. علاوه بر این بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین نامه توانگری، شرکت های بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده نموده است.

صنعت بیمه را می توان از جهات مختلف و از طریق نسبت های مختلف بررسی کرد. جدول زیر شامل مهمترین نسبت های این صنعت برای ۱۲ شرکت بیمه ای در سال ۹۴ می باشد (که براساس سرمایه تنظیم شده است). که در ادامه به بررسی هر کدام از این نسبت ها خواهیم پرداخت.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

 • درآمد حق بیمه سهم نگهداری نشان دهنده توانایی شرکت در نگهداری و استفاده از سود حاصل از حق بیمه هایی که جذب کرده است، چرا که در صورت واگذاری بخشی از این حق بیمه ها تنها کارمزد حاصل از واگذاری را دریافت خواهد کرد. بنابراین بیشتر بودن این نسبت نشان از توانایی بالای شرکت بیمه ای دارد. همانطور که در جدول بالا مشخص است بیمه میهن، اتکای، اتکام و دانا دارای بالا ترین نسبت ها هستند و بیمه ما کمترین درصد از این نسبت را دارد.
 • هر شرکت بیمه یک بخشی از حق بیمه واگذاری خود را به عنوان درآمد کارمزد شناسایی می کند که هرچقدر این نسبت بیشتر باشد در اصل قدرت بالای چانه زنی آن شرکت در بستن قرار داد های اتکایی را نشان می دهد. با توجه به جدول بیمه ما، بساما و بپاس بالاترین میزان درصد ها را داشته اند به عبارتی شرکت هایی که کمترین درصد نگهداری حق بیمه را داشته اند بیشترین درصد کارمزد دریافتی را دارندکه نشان از انگیزه این شرکت ها به واگذاری حق بیمه های دریافتی دارد.
 • نسبت حق بیمه صادره به حقوق صاحبان سهام نشان دهنده ریسک شرکت در بازپرداخت خسارت وارده می باشد. به عبارتی اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد، توانایی شرکت در پرداخت هزینه ها چه مقدار است. با توجه به جدول بیمه دانا و آسیا بیشترین نسبت را دارند که دلیل اصلی این امر در این دو شرکت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد. پایین بودن این نسبت نیز نشان دهنده این است که شرکت از ظرفیت های خود به طور کامل استفاده نکرده است.
 • پرداخت هزینه اداری و عمومی کمتر در مقابل حق بیمه صادره می تواند نشان از کارایی و عملکرد مناسب پرسنل باشد و برعکس. اگر نگاهی به این 12 شرکت داشته باشیم متوجه عملکرد خوب بیمه پارسیان می شویم. گرچه میانگین این نسبت در کل صنعت حدود 10 درصد می باشد، ولی این نسبت برای بیمه پارسیان در سال 94 معادل 6 درصد است. همچنین بیمه تعاون، سرمد و آرمان به ترتیب با داشتن 20، 17 و 16 بیشترین درصد از این نسبت را به خود اختصاص داده اند.
 • بخش عمده درآمد شرکت های بیمه ای ناشی از سود حاصل از فعالیت بیمه ای و سود حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد، نسبت سود عملیاتی به حق بیمه صادره به نوعی نشان دهنده حاشیه سود عملیاتی شرکت می باشد که هر چه بیشتر باشد نشان از عملکرد مناسب شرکت در درآمدزایی از حق بیمه های جذب شده دارد. اتکام و اتکای بیشترین درصد از این نسبت را دارند. در بین شرکت هایی که فعالیت اصلی آن ها جذب حق بیمه است نه اتکای آن، ملت، دی و ما بیشترین حاشیه سود را دارند.
 • فاصله زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت در یک شرکت بیمه، ضرورت استفاده از وجوه نقد را دو چندان می کند، از این رو مدیریت سرمایه گذاری و وجوه نقد در شرکت های بیمه دارای اهمیت زیادی است و جز فعالیت های اصلی آن ها به شمار می رود. در بین شرکت های مذکور در جدول به ترتیب بیمه اتکای، اتکام و ما بیشترین حجم از دارایی های خود را سرمایه گذاری کرده اند ولی اگر نگاهی به نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری ها به سود خالص بی اندازیم در می یابیم که آسیا، میهن و دانا به شدت وابسته به سود حاصل از سرمایه گذاری خود هستند، به گونه ای که اگر سود حاصل از سرمایه گذاری نبود این شرکت ها از محل سرمایه گذاری اصلی خود زیانده خواهند بود. بنابراین مهم ترین ریسکی که این دسته از شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. ریسک ناشی از کاهش نرخ بهره بانکی می باشد (کما اینکه زمزمه های سود 13 درصدی نیز شنیده می شود) چرا که سود حاصل از سرمایه گذاری این شرکت ها را کاهش خواهد داد. در نتیجه بهترین حالت ایجاد تعادل بین سود حاصل از سرمایه گذاری و سود حاصل از فعالیت های بیمه ای می باشد که شرکت های اتکام، اتکای و پارسیان عملکرد مناسب تری از این نظر داشته است.
 • نسبت مطالبات به حق بیمه صادره بیمه ملت 105 درصد می باشد که نشان دهنده عدم ورود نقدینگی متناسب با فعالیت بیمه ای به شرکت می باشد. به عبارتی شرکت به اندازه حق بیمه هایی که طی یکسال تولید کرده طلب دارد.
 • ضریب خسارت عبارت است از خسارت وارد شده به حق بیمه عاید شده که هرچه این نسبت در شرکتی کمتر باشد نشان از بهینه بودن پرتفوی آن شرکت دارد. شرکت های اتکای، اتکام، بساما و ما کمترین ضرایب خسارت و ملت و میهن بیشترین ضرایب خسارت را دارا هستند.

در پرتفوی شرکت های بیمه ای چه می گذرد؟

با توجه به جدول زیر رشته شخص ثالث بیشترین حجم بیمه تولیدی کشور را در سال ۹۴ به خود اختصاص داده است این در حالی است که نسبت خسارت این رشته از سایر رشته ها خیلی بیشتر بوده و در خیلی از مواقع زیانده می باشد. لازم به ذکر است دلیل اصلی این حجم بیمه تولیدی در این رشته قوانین حاکم بر این صنعت و عدم آزادی شرکت ها در جذب حق بیمه ها می باشد. در حالی که در جهان بخش اعظمی از بیمه تولیدی مربوط به بیمه های عمر می باشد که به نسبت سایر رشته های در دسترس حاشیه سود بالاتری دارد، اما بیمه شخص ثالث، درمان و بدنه اتومبیل حاشیه سود بسیار کمی دارند. در نتیجه شرکت هایی توانایی ساخت سود بالاتر را خواهند داشت که پرتفوی بهینه تری از رشته هایی با حاشیه سود بالاتر بسازند (مثل عمر ، نفت ، مهندسی ، پول و..).

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

نمودار زیر نیز حق بیمه تولیدی و نسبت خسارت شرکت های بیمه ای را در سال ۹۴ نشان می دهد. بیمه ایران با جذب ۳۹ درصد از کل حق بیمه های تولیدی (۲۳ میلیارد تومان) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. البته لازم به ذکر است این شرکت به نسبت حق بیمه های تولیدی خسارت پرداختی بالایی نیز دارد که نشان از بهینه نبودن پرتفوی شرکت دارد (بخش اعظمی از پرتفو مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد). بیمه های پاسارگاد، کارآفرین و ما کمترین نسبت خسارت را داشته اند.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

ذخایر

در شرکت های بیمه ای آن بخش از حق بیمه صادره که قابل انتساب به پوشش خطر در دوره مالی جاری باشد، به عنوان حق بیمه تحقق یافته و بخشی از آن که قابل انتساب به پوشش خطر پس از پایان دوره مالی جاری است به عنوان حق بیمه تحقق نیافته(ذخیره حق بیمه) شناسایی می شود. در پایان دوره مالی، حق بیمه تحقق یافته به عنوان درآمد حق بیمه در صورت سود و زیان و حق بیمه تحقق نیافته در ترازنامه و در بخش بدهی های شرکت گزارش می شود. بنابراین توجه به این که ذخایر به عنوان یک عامل کاهنده سود در شرکت های بیمه ای از اهمیت بالایی برخوردار است نگاهی به ذخایر شرکت های بیمه ای در سه رشته ی مهم (شخص ثالث، درمان و عمر) خواهیم داشت. لازم به ذکر است معمولاً این ذخایر براساس عملکرد واقعی سال های گذشته شرکت در نظر گرفته می شود.

با توجه به این که رشته های مذکور (به جز عمر) حاشیه سود بالایی برای شرکت ها ندارند، کم بودن سهم آن ها در پرتفوی شرکت ها نشان از پتانسیل آن شرکت در جذب رشته هایی با حاشیه سود بالاتر دارد.

در جدول ذیل به بررسی ذخایر ۱۰ شرکت بورسی در رشته شخص ثالث می پردازیم همانطور که مشخص است بخش اعظمی از پرتفوی بیمه های ملت، آسیا و میهن را رشته شخص ثالث تشکیل داده است. (در جدول ذخایری که برای سال ۹۵ محتاطانه در نظر گرفته شده اند با رنگ سبز و ذخایری که جسورانه برآورد شده اند با رنگ قرمز مشخص شده است). می توان گفت بیمه ملت و میهن ذخایر رشته ی شخص ثالث خود را محتاطانه و بیمه پارسیان جسورانه در نظر گرفته است.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

در سال ۹۴ حدود ۳۱ درصد از حق بیمه های تولیدی مربوط به بیمه درمان بوده است. این رشته در بیمه های دانا، البرز و پارسیان به ترتیب ۳۱، ۲۵ و ۲۵ درصد از پرتفوهایشان را تشکیل می دهد. در این بین بیمه البرز و ملت ذخایر به نسبت محتاطانه تری و بیمه های پارسیان و بپاس ذخایر جسورانه تری گرفته اند.

شایان ذکر است تنها ۵ و ۱۱ درصد از پرتفوی ملت و بپاس مربوط به درمان می شود.

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

رشته عمر و زندگی از دسته رشته هایی است که حاشیه سود معقولی دارند و در جهان حجم زیادی از حق بیمه های جذب شده را تشکیل می دهند. لازم به ذکر است ۴۳ درصد از پرتفوی بیمه سامان و همچنین ۲۸ و ۱۸ درصد از پرتفو بیمه ما و ملت مربوط به این رشته می باشد.

بیمه ملت، بپاس و ما ذخایر خود را برای سال ۹۵ محتاطانه و بیمه های آسیا، پارسیان و دی ذخایر خود را کمتر از سال های گذشته دیده اند(جسورانه).

وضعیت شرکت های بیمه ای بازار سرمایه زیر ذربین

همانطور که اشاره گردید، رشته های نفت، زندگی، مهندسی، هواپیما، پول و... حاشیه سود نسبی بالاتری نسبت به رشته شخص ثالث، بدنه اتومبیل، درمان و.. دارند. لازم به ذکر است بیشترین حجم از پرتفوی اتکام مربوط به رشته های نفت(۳۰ درصد)، آتش سوزی(۲۲ درصد) و مسئولیت(۱۴ درصد) می باشد. همچنین بیشترین حجم از پرتفوی اتکای مربوط به آتش سوزی(۳۷درصد)، نفت(۳۳ درصد) و مهندسی(۹ درصد) می باشد. در نتیجه اتکام و اتکای پرتفوی سود سازتری نسبت به شرکت های دیگر که به طور مستقیم بیمه جذب می کنند دارند.

نتیجه گیری

با توجه به ساختار مالی و ذخایر پرتفوی شرکت های بیمه ای که پیش تر بررسی شد. شرکت های اتکام، اتکای، ما و بساما به لحاظ ساختاری از برتری نسبی برخوردارند. همچنین بیمه های اتکای، اتکام، بساما، ما و بپاس پرتفوی بهینه تری دارند. به عبارتی رشته هایی که در آن ها حق تولیدی بیشتری داشته اند از حاشیه سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار بوده و همچنین ذخایر این شرکت ها در بودجه سال ۹۵ محتاطانه تر برآورد شده است.


1395/07/13
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333