رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - ۱۲ مهر ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

170

: اونس طلا در هفته گذشته همان طور که انتظار داشتیم در تراز ۱۳۱۷ دلار حمایت شد که با رشد ۱۰ دلاری همراه بود. در ادامه با توجه به حجم عرضه و برخورد با میانگین ۱۰۰ روزه شاهد افت مجدد قیمت بودیم.

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

شاخص مدیران خرید کارخانه ای (ISM Manufacturing PMI)

تعریف: این گزارش که بر اساس نظرسنجی تهیه می گردد، نشان دهنده سطح پراکندگی شاخص بر اساس مدیران خرید در بخش کارخانه ای می باشد. اعداد بالاتر از 50 شاخص نشان دهنده گسترش فعالیت صنعتی و اعداد زیر 50 شاخص نشان دهنده انقباض در صنعت می باشد.

تاریخ انتشار: دوشنبه مورخ 12 مهر ماه 1395(3 اکتبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • طی معاملات نیم ساعته 1 سپتامبر پس از انتشار گزارش بدتر از انتظار شاخص مدیران خرید، قیمت طلا با افزایشی معادل 5 دلار مواجه شد و در آخر پس از افت هیجانات ناشی از این آمار به روند صعودی ادامه داد.
 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدیران خرید کارخانه ای به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی توسط ای دی پی(ADPNon-Farm Employment Change)

تعریف: این گزارش که هر ماه منتشر می شود و منبع آن موسسه Automatic Data Processing می باشد، در برگیرنده تغییرات تعداد شاغلان اقتصاد طی ماه گذشته بوده (به جز شاغلین بخش کشاورزی و دولتی).

تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ 14 مهرماه (5 اکتبر)

نتیجه: ارقامی بهتر از انتظار نسبت به رقم پیش بینی شده توسط اقتصاددانان باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 15 مهرماه 1395(6 اکتبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m)

تعریف:این شاخص نشان دهنده تغییرات بهای پرداختی به نیروی کار توسط کارفرمایان به جز بخش کشاورزی می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 16 مهر ماه 1395(7 اکتبر)

نتیجه: تغییرات درآمد از شاخص های پیش ران برای نرخ تورم در آمریکا محسوب می گردد و ارقامی بالاتر از انتظار به نفع دلار و به ضرر سرمایه گذاران در بخش طلا خواهد بود.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change)

تعریف: میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته. تعداد شاغلین از آن جهت حایز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 16 مهر ماه 1395(7 اکتبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

تعریف: این شاخص که از اهمیت بالایی برخوردار است، میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته. تعداد شاغلین از آن جهت حایز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 16 مهر ماه 1395(7 اکتبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • طی معاملات یک ربعه 2 سپتامبر پس از انتشار ارقام بدتر از انتظار نرخ بیکاری، قیمت طلا در برابر دلار 25 دلار افزایش یافت و پس از افت هیجانات ناشی از این ارقام، معاملات به روند صعودی با شیب ملایم خود برگشت.
 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص نرخ بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

۲) تحلیل اونس:

اونس طلا در هفته گذشته همان طور که انتظار داشتیم در تراز ۱۳۱۷ دلار حمایت شد که با رشد ۱۰ دلاری همراه بود. در ادامه با توجه به حجم عرضه و برخورد با میانگین ۱۰۰ روزه شاهد افت مجدد قیمت بودیم. در حال حاضر در چارچوب زمانی چهارساعته در صورت شکست تراز ۱۳۰۶ دلار سیگنال فروش صادر خواهد شد که با توجه به آرایش شکست نقاط ورود مشخص خواهند شد. در صورت کلوز کندل چهارساعته در پایین تراز ۱۳۰۶ دلار انتظار فعال سازی معاملات فروش در محدوده ۱۳۳۰-۱۳۳۴ دلار را داریم.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:

: اونس طلا در هفته گذشته همان طور که انتظار داشتیم در تراز ۱۳۱۷ دلار حمایت شد که با رشد ۱۰ دلاری همراه بود. در ادامه با توجه به حجم عرضه و برخورد با میانگین ۱۰۰ روزه شاهد افت مجدد قیمت بودیم.

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

شاخص مدیران خرید کارخانه ای (ISM Manufacturing PMI)

تعریف: این گزارش که بر اساس نظرسنجی تهیه می گردد، نشان دهنده سطح پراکندگی شاخص بر اساس مدیران خرید در بخش کارخانه ای می باشد. اعداد بالاتر از 50 شاخص نشان دهنده گسترش فعالیت صنعتی و اعداد زیر 50 شاخص نشان دهنده انقباض در صنعت می باشد.

تاریخ انتشار: دوشنبه مورخ 12 مهر ماه 1395(3 اکتبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • طی معاملات نیم ساعته 1 سپتامبر پس از انتشار گزارش بدتر از انتظار شاخص مدیران خرید، قیمت طلا با افزایشی معادل 5 دلار مواجه شد و در آخر پس از افت هیجانات ناشی از این آمار به روند صعودی ادامه داد.
 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدیران خرید کارخانه ای به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی توسط ای دی پی(ADPNon-Farm Employment Change)

تعریف: این گزارش که هر ماه منتشر می شود و منبع آن موسسه Automatic Data Processing می باشد، در برگیرنده تغییرات تعداد شاغلان اقتصاد طی ماه گذشته بوده (به جز شاغلین بخش کشاورزی و دولتی).

تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ 14 مهرماه (5 اکتبر)

نتیجه: ارقامی بهتر از انتظار نسبت به رقم پیش بینی شده توسط اقتصاددانان باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 15 مهرماه 1395(6 اکتبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m)

تعریف:این شاخص نشان دهنده تغییرات بهای پرداختی به نیروی کار توسط کارفرمایان به جز بخش کشاورزی می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 16 مهر ماه 1395(7 اکتبر)

نتیجه: تغییرات درآمد از شاخص های پیش ران برای نرخ تورم در آمریکا محسوب می گردد و ارقامی بالاتر از انتظار به نفع دلار و به ضرر سرمایه گذاران در بخش طلا خواهد بود.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change)

تعریف: میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته. تعداد شاغلین از آن جهت حایز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 16 مهر ماه 1395(7 اکتبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

تعریف: این شاخص که از اهمیت بالایی برخوردار است، میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته. تعداد شاغلین از آن جهت حایز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 16 مهر ماه 1395(7 اکتبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • طی معاملات یک ربعه 2 سپتامبر پس از انتشار ارقام بدتر از انتظار نرخ بیکاری، قیمت طلا در برابر دلار 25 دلار افزایش یافت و پس از افت هیجانات ناشی از این ارقام، معاملات به روند صعودی با شیب ملایم خود برگشت.
 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص نرخ بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

۲) تحلیل اونس:

اونس طلا در هفته گذشته همان طور که انتظار داشتیم در تراز ۱۳۱۷ دلار حمایت شد که با رشد ۱۰ دلاری همراه بود. در ادامه با توجه به حجم عرضه و برخورد با میانگین ۱۰۰ روزه شاهد افت مجدد قیمت بودیم. در حال حاضر در چارچوب زمانی چهارساعته در صورت شکست تراز ۱۳۰۶ دلار سیگنال فروش صادر خواهد شد که با توجه به آرایش شکست نقاط ورود مشخص خواهند شد. در صورت کلوز کندل چهارساعته در پایین تراز ۱۳۰۶ دلار انتظار فعال سازی معاملات فروش در محدوده ۱۳۳۰-۱۳۳۴ دلار را داریم.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 12 مهر 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:
1395/07/12
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333