رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - ۵ مهر ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

113

: اونس طلا در اولین روز کاری این هفته با تمایلات نزولی کار خود را آغاز کرده است. این در حالی است که در هفته گذشته تمایلات صعودی غالب بر بازار بود و شاهد رشد 36 دلاری قیمت اونس طلا از 1307 دلار تا 1343 دلار بودیم.

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

شاخص اعتماد مصرف کننده(CB Consumer Confidence)

تعریف: این شاخص نشان دهنده میزان اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی و مثبت نگری آنها به اقتصاد کشورشان می باشد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 مهر ماه 1395 (27 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی که به صورت ماهانه (در آخرین سه شنبه هر ماه) منتشر می شود بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص اعتماد مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شاخص سفارش کالاهای بادوام(Core Durable Goods Orders m/m)

تعریف: این شاخص نشان دهنده تغییرات سفارشات خرید کالاهای کارخانه ای جدید برای کالاهای بادوام (به جز بخش حمل و نقل) می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 8 مهر ماه 1395 (28 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی این گزارش که به صورت ماهانه منتشر می شود بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص سفارش کالاهای بادوام به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شاخص تولید ناخالص داخلی نهایی (Final GDP q/q)

تعریف: این شاخص یکی از مقیاس های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در آمریکا تولید می شود. این شاخص 85 روز پس از اتمام هر فصل منتشر می شود.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 8 مهر ماه (29 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی این گزارش بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. چرا که تولید ناخالص داخلی از نشانه های اصلی میزان مشارکت و فعالیت اقتصادی کشور می باشد. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تولید ناخالص داخلی نهایی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 8 مهر ماه (29 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال می باشد، لذا بهبود این شاخص باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

۲) تحلیل اونس:

اونس طلا در اولین روز کاری این هفته با تمایلات نزولی کار خود را آغاز کرده است. این در حالی است که در هفته گذشته تمایلات صعودی غالب بر بازار بود و شاهد رشد ۳۶ دلاری قیمت اونس طلا از ۱۳۰۷ دلار تا ۱۳۴۳ دلار بودیم. در هفته گذشته در چهارچوب زمانی چهار ساعته با شکست تراز ۱۳۳۶ دلار سیگنال خرید جدید صادر شده است. مناسب ترین محدوده ورود به معامله ی خرید بازه ۱۳۱۷-۱۳۲۱ دلار می باشد. در تراز۱۳۲۴ دلار نیز حمایت قیمتی خواهیم داشت. حد ضرر این معامله خرید در تراز ۱۳۰۰ دلار واقع شده است. در صورت فعال سازی تراز ۱۳۲۱ انتظار رشد تا سقف قبلی در تراز ۱۳۴۳ را داریم. مقاومت های پیش روی قیمت در تراز ۱۳۴۸ و ۱۳۶۰ دلار واقع شده است.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:

: اونس طلا در اولین روز کاری این هفته با تمایلات نزولی کار خود را آغاز کرده است. این در حالی است که در هفته گذشته تمایلات صعودی غالب بر بازار بود و شاهد رشد 36 دلاری قیمت اونس طلا از 1307 دلار تا 1343 دلار بودیم.

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

شاخص اعتماد مصرف کننده(CB Consumer Confidence)

تعریف: این شاخص نشان دهنده میزان اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی و مثبت نگری آنها به اقتصاد کشورشان می باشد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 مهر ماه 1395 (27 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی که به صورت ماهانه (در آخرین سه شنبه هر ماه) منتشر می شود بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص اعتماد مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شاخص سفارش کالاهای بادوام(Core Durable Goods Orders m/m)

تعریف: این شاخص نشان دهنده تغییرات سفارشات خرید کالاهای کارخانه ای جدید برای کالاهای بادوام (به جز بخش حمل و نقل) می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 8 مهر ماه 1395 (28 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی این گزارش که به صورت ماهانه منتشر می شود بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص سفارش کالاهای بادوام به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شاخص تولید ناخالص داخلی نهایی (Final GDP q/q)

تعریف: این شاخص یکی از مقیاس های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در آمریکا تولید می شود. این شاخص 85 روز پس از اتمام هر فصل منتشر می شود.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 8 مهر ماه (29 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی این گزارش بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. چرا که تولید ناخالص داخلی از نشانه های اصلی میزان مشارکت و فعالیت اقتصادی کشور می باشد. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تولید ناخالص داخلی نهایی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 8 مهر ماه (29 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال می باشد، لذا بهبود این شاخص باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

۲) تحلیل اونس:

اونس طلا در اولین روز کاری این هفته با تمایلات نزولی کار خود را آغاز کرده است. این در حالی است که در هفته گذشته تمایلات صعودی غالب بر بازار بود و شاهد رشد ۳۶ دلاری قیمت اونس طلا از ۱۳۰۷ دلار تا ۱۳۴۳ دلار بودیم. در هفته گذشته در چهارچوب زمانی چهار ساعته با شکست تراز ۱۳۳۶ دلار سیگنال خرید جدید صادر شده است. مناسب ترین محدوده ورود به معامله ی خرید بازه ۱۳۱۷-۱۳۲۱ دلار می باشد. در تراز۱۳۲۴ دلار نیز حمایت قیمتی خواهیم داشت. حد ضرر این معامله خرید در تراز ۱۳۰۰ دلار واقع شده است. در صورت فعال سازی تراز ۱۳۲۱ انتظار رشد تا سقف قبلی در تراز ۱۳۴۳ را داریم. مقاومت های پیش روی قیمت در تراز ۱۳۴۸ و ۱۳۶۰ دلار واقع شده است.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 5 مهر 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:
1395/07/05
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333