رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - ۰۲ مهر ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

113

: در بررسی‌های قبلی در دو هفته گذشته برای شاخص کل، به بیان پتانسیل‌های افت و خیز شاخص کل پرداختیم و با در نظر گرفتن مواردی از جمله شرایط خاص شهریور ماه برای تسویه اعتبارات، انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ سود بین بانکی و نیمه تعطیل بودن دو هفته اخیر انتظار داشتیم رویه معاملاتی با تمایلات کاهشی دنبال شود. اما در این تحلیل به بررسی اولین هفته کاری نیمه دوم سال ۹۵ می‌پردازیم.
علت تحلیل: چشم انداز هفته پیش رو
نتیجه‌گیری: در مقطع فعلی به عنوان نزدیک‌ترین و با اهمیت‌ترین سطح مقاومتی در کوتاه مدت، شاخص کل باید موفق به عبور از تنکان‌سن متناظر کف در تراز ۷۶۴۹۵ واحد بشود. در صورت وقوع این امر می‌توان انتظار رشد بیشتر را در کوتاه مدت داشت.

در بررسی های قبلی در دو هفته گذشته برای شاخص کل، به بیان پتانسیل های افت و خیز شاخص کل پرداختیم و با در نظر گرفتن مواردی از جمله شرایط خاص شهریور ماه برای تسویه اعتبارات، انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ سود بین بانکی و نیمه تعطیل بودن دو هفته اخیر انتظار داشتیم رویه معاملاتی با تمایلات کاهشی دنبال شود. اما در این تحلیل به بررسی اولین هفته کاری نیمه دوم سال ۹۵ می پردازیم.

در دو هفته اخیر سایه سنگین تسویه اعتبارات بر سر بازار سنگینی می نمود و این موضوع به بهانه ای برای رکود بازار بدل شده بود. اما با آغاز به کار هفته جدید از فردا، عملاً انتظار داریم بازار با تخصیص اعتبارات جدید، از این بهانه عبور کرده و با رشد همراه شود. در بررسی تحرکات قیمتی در بسیاری از نمادها و گروه ها شاهد وقوع واگرایی و یا کف سازی قیمت هستیم. این بدین معنی است که در کوتاه مدت افت قیمت از ترازهای فعلی بعید به نظر می رسد و انتظار می رود شاهد رشد قیمت ها باشیم. صنایعی هم چون فلزات اساسی و کانه های فلزی، خودروسازی و قطعات، فرآورده های نفتی و پالایشی از جمله صنایعی هستند که در نمادهای زیر مجموعه آن ها تحرکاتی را شاهد هستیم که می توانند با رشد قیمت همراه شده و منجر به رشد بازار شوند.

اما در این هفته با توجه به اینکه شرایط تکنیکی نمودار شاخص تغییر محسوسی را تجربه نکرده است، خیلی حرفی برای گفتن از این منظر نداریم. اما بد نیست نگاهی به وضعیت تکنیکی شاخص کل با ابزار ایچیموکو داشته باشیم.

همان گونه که در نمودار زیر نشان داده شده است، با به اشباع رسیدن اسیلاتور ترکیبی از استوکستیک و اراس ای، شاخص کل وقتی با سیگنال هم جهت این اشباع و کراس ها همراه شده است که در اندیکاتور ایچیموکو شاهد شکسته شدن تنکان سن (خط قرمز رنگ در نمودار) متناظر با پیوت مربوط به آن کراس بوده باشیم. به عبارت ساده تر سیگنال فروش وقت قابل قبول بوده و منجر به افت بیشتر قیمت شده است که علاوه بر کراس اسیلاتور در محدوده اشباع خرید، شاهد شکسته شدن تنکان سن متناظر سقف نیز بوده باشیم. این نقاط را بر روی نمودار برای درک بیشتر مشخص کرده و علامت گذاری کرده ایم.

آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در مقطع فعلی به عنوان نزدیک ترین و با اهمیت ترین سطح مقاومتی در کوتاه مدت، شاخص کل باید موفق به عبور از تنکان سن متناظر کف در تراز ۷۶۴۹۵ واحد بشود. در صورت وقوع این امر می توان انتظار رشد بیشتر را در کوتاه مدت داشت. موردی که به نظر می رسد با توجه به پتانسیل های ذکر شده برای مهرماه و در نظر گرفتن گام های زمانی ذکر شده در تحلیل قبلی در این لینک http://www.ershan.ir/analysis/62556 قابل تحقق بوده و تمایلات صعودی در هفته جاری غالب خواهد بود.

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - 02 مهر 95

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: در بررسی‌های قبلی در دو هفته گذشته برای شاخص کل، به بیان پتانسیل‌های افت و خیز شاخص کل پرداختیم و با در نظر گرفتن مواردی از جمله شرایط خاص شهریور ماه برای تسویه اعتبارات، انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ سود بین بانکی و نیمه تعطیل بودن دو هفته اخیر انتظار داشتیم رویه معاملاتی با تمایلات کاهشی دنبال شود. اما در این تحلیل به بررسی اولین هفته کاری نیمه دوم سال ۹۵ می‌پردازیم.
علت تحلیل: چشم انداز هفته پیش رو
نتیجه‌گیری: در مقطع فعلی به عنوان نزدیک‌ترین و با اهمیت‌ترین سطح مقاومتی در کوتاه مدت، شاخص کل باید موفق به عبور از تنکان‌سن متناظر کف در تراز ۷۶۴۹۵ واحد بشود. در صورت وقوع این امر می‌توان انتظار رشد بیشتر را در کوتاه مدت داشت.

در بررسی های قبلی در دو هفته گذشته برای شاخص کل، به بیان پتانسیل های افت و خیز شاخص کل پرداختیم و با در نظر گرفتن مواردی از جمله شرایط خاص شهریور ماه برای تسویه اعتبارات، انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ سود بین بانکی و نیمه تعطیل بودن دو هفته اخیر انتظار داشتیم رویه معاملاتی با تمایلات کاهشی دنبال شود. اما در این تحلیل به بررسی اولین هفته کاری نیمه دوم سال ۹۵ می پردازیم.

در دو هفته اخیر سایه سنگین تسویه اعتبارات بر سر بازار سنگینی می نمود و این موضوع به بهانه ای برای رکود بازار بدل شده بود. اما با آغاز به کار هفته جدید از فردا، عملاً انتظار داریم بازار با تخصیص اعتبارات جدید، از این بهانه عبور کرده و با رشد همراه شود. در بررسی تحرکات قیمتی در بسیاری از نمادها و گروه ها شاهد وقوع واگرایی و یا کف سازی قیمت هستیم. این بدین معنی است که در کوتاه مدت افت قیمت از ترازهای فعلی بعید به نظر می رسد و انتظار می رود شاهد رشد قیمت ها باشیم. صنایعی هم چون فلزات اساسی و کانه های فلزی، خودروسازی و قطعات، فرآورده های نفتی و پالایشی از جمله صنایعی هستند که در نمادهای زیر مجموعه آن ها تحرکاتی را شاهد هستیم که می توانند با رشد قیمت همراه شده و منجر به رشد بازار شوند.

اما در این هفته با توجه به اینکه شرایط تکنیکی نمودار شاخص تغییر محسوسی را تجربه نکرده است، خیلی حرفی برای گفتن از این منظر نداریم. اما بد نیست نگاهی به وضعیت تکنیکی شاخص کل با ابزار ایچیموکو داشته باشیم.

همان گونه که در نمودار زیر نشان داده شده است، با به اشباع رسیدن اسیلاتور ترکیبی از استوکستیک و اراس ای، شاخص کل وقتی با سیگنال هم جهت این اشباع و کراس ها همراه شده است که در اندیکاتور ایچیموکو شاهد شکسته شدن تنکان سن (خط قرمز رنگ در نمودار) متناظر با پیوت مربوط به آن کراس بوده باشیم. به عبارت ساده تر سیگنال فروش وقت قابل قبول بوده و منجر به افت بیشتر قیمت شده است که علاوه بر کراس اسیلاتور در محدوده اشباع خرید، شاهد شکسته شدن تنکان سن متناظر سقف نیز بوده باشیم. این نقاط را بر روی نمودار برای درک بیشتر مشخص کرده و علامت گذاری کرده ایم.

آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در مقطع فعلی به عنوان نزدیک ترین و با اهمیت ترین سطح مقاومتی در کوتاه مدت، شاخص کل باید موفق به عبور از تنکان سن متناظر کف در تراز ۷۶۴۹۵ واحد بشود. در صورت وقوع این امر می توان انتظار رشد بیشتر را در کوتاه مدت داشت. موردی که به نظر می رسد با توجه به پتانسیل های ذکر شده برای مهرماه و در نظر گرفتن گام های زمانی ذکر شده در تحلیل قبلی در این لینک http://www.ershan.ir/analysis/62556 قابل تحقق بوده و تمایلات صعودی در هفته جاری غالب خواهد بود.

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - 02 مهر 95

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/07/02
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333