رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - ۲۳ شهریور ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

43

: در هفته گذشته در چارچوب زمانی چهار ساعته مطابق انتظار با شکست مقاومت ۱۳۳۰ دلار شاهد رشد قیمت تا مقاومت بعدی در تراز ۱۳۴۵ دلار بودیم. اما قیمت موفق به شکست تراز مقاومتی ۱۳۵۴ دلار نشد و آهنگ نزولی به خود گرفت.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی هفتگی

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

 • شاخص تغییرات ماهیانه خالص خرده فروشی(Core Retail Sales m/m)

تعریف: تغییرات در کل ارزش فروش اقتصاد آمریکا در سطح خرده فروشی به صورت ماهانه که شامل فروش اتومبیل نمی شود.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: از آنجایی که این شاخص از نشانه های تغییرات در روند مصرفی می باشد، ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات ماهیانه خالص خرده فروشی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص بهای تولیدکننده (PPI)

تعریف: این شاخص نشان دهنده تغییرات ماهانه کالاها و خدمات فروش رفته در اقتصاد آمریکا می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف کننده نیز مشاهده می شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش ران برای تورم می باشد. ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص بهای تولیدکننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا (Philly Fed Manufacturing Index)

تعریف: این شاخص که توسط بانک فدرال فیلادلفیا گزارش می شود، بیانگر پیش بینی از چشم انداز تولیدات کارخانه ای در این ناحیه بر اساس نظر سنجی از 250 کارخانه فعال در فیلادلفیا می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا طی پنج ماه اخیر به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص خرده فروشی(Retail Sales m/m)

تعریف: تغییرات در کل ارزش فروش در سطح خرده فروشی که به صورت ماهانه منتشر می شود.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات شاخص خرده فروشی طی پنج ماه اخیر به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص بهای مصرف کننده (CPI m/m)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تغییرات بهای کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 26 شهریورماه (16 سپتامبر)

نتیجه: تغییرات بهای مصرف کننده نشان دهنده تغییرات در تورم می باشد. از آنجایی که از معیارهای اصلی فدرال رزرو برای تغییرات نرخ بهره آمریکا تورم می باشد، ارقام این گزارش از شاخص های مهم برای تصمیم گیری به شمار می رود. ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص بهای مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص تغییرات ماهانه خالص بهای مصرف کننده (Core CPI m/m)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تغییرات بهای کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان به جز بخش انرژی و غذا می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 26 شهریورماه (16 سپتامبر)

نتیجه: تغییرات بهای مصرف کننده نشان دهنده تغییرات در تورم می باشد. از آنجایی که تغییرات مصرفی در بخش انرژی و غذا در بلندمدت ناپایدار است، خالص سازی این شاخص از بخش غذا و انرژی می تواند نمایانگر روند بلند مدت تورم باشد. در مجموع ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات ماهانه خالص بهای مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص تمایلات مصرف کننده (Prelim UoM Consumer Sentiment)

تعریف: این گزارش که در نتیجه همه پرسی از 500 مصرف کننده اتخاذ می گردد، نشان دهنده خوش بینی افراد نسبت به چشم انداز اقتصاد آمریکا می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 26 شهریورماه (16 سپتامبر)

نتیجه: اعتماد مالی افراد به اقتصاد یکی از موارد تعیین کننده روند مصرف می باشد و تاثیر مثتقیمی بر میزان مصرف خواهد گذاشت. در مجموع ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • طی انتشار قبلی گزارش مورخ 12 آگوست، با منتشر شدن ارقام ضعیف تر از انتظار بر خلاف روند نزولی روزانه، قیمت طلا با افزایشی معادل 13.86 دلار مواجه شد. لازم به ذکر است با فروکش شدن هیجانات ناشی از این خبر، روند قیمت طلا به حالت قبل از انتشار بازگشت.
 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تمایلات مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

۲) تحلیل اونس:

در هفته گذشته در چارچوب زمانی چهار ساعته مطابق انتظار با شکست مقاومت ۱۳۳۰ دلار شاهد رشد قیمت تا مقاومت بعدی در تراز ۱۳۴۵ دلار بودیم. اما قیمت موفق به شکست تراز مقاومتی ۱۳۵۴ دلار نشد و آهنگ نزولی به خود گرفت. در حال حاضر مهمترین حمایت در تراز ۱۳۱۴ دلار قرار دارد که شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد کرد. از طرفی مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۴۷ دلار واقع شده است که قبل از آن می توان تراز ۱۳۴۰ دلار را نیز به عنوان سطح مقاومتی ذکر کرد. عبور از تراز ۱۳۴۰ دلار می تواند باعث رشد قیمت تا تراز مقاومت بعدی شود.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:

: در هفته گذشته در چارچوب زمانی چهار ساعته مطابق انتظار با شکست مقاومت ۱۳۳۰ دلار شاهد رشد قیمت تا مقاومت بعدی در تراز ۱۳۴۵ دلار بودیم. اما قیمت موفق به شکست تراز مقاومتی ۱۳۵۴ دلار نشد و آهنگ نزولی به خود گرفت.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی هفتگی

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

 • شاخص تغییرات ماهیانه خالص خرده فروشی(Core Retail Sales m/m)

تعریف: تغییرات در کل ارزش فروش اقتصاد آمریکا در سطح خرده فروشی به صورت ماهانه که شامل فروش اتومبیل نمی شود.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: از آنجایی که این شاخص از نشانه های تغییرات در روند مصرفی می باشد، ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات ماهیانه خالص خرده فروشی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص بهای تولیدکننده (PPI)

تعریف: این شاخص نشان دهنده تغییرات ماهانه کالاها و خدمات فروش رفته در اقتصاد آمریکا می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف کننده نیز مشاهده می شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش ران برای تورم می باشد. ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص بهای تولیدکننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا (Philly Fed Manufacturing Index)

تعریف: این شاخص که توسط بانک فدرال فیلادلفیا گزارش می شود، بیانگر پیش بینی از چشم انداز تولیدات کارخانه ای در این ناحیه بر اساس نظر سنجی از 250 کارخانه فعال در فیلادلفیا می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا طی پنج ماه اخیر به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص خرده فروشی(Retail Sales m/m)

تعریف: تغییرات در کل ارزش فروش در سطح خرده فروشی که به صورت ماهانه منتشر می شود.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات شاخص خرده فروشی طی پنج ماه اخیر به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 25 شهریورماه (15 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص بهای مصرف کننده (CPI m/m)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تغییرات بهای کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 26 شهریورماه (16 سپتامبر)

نتیجه: تغییرات بهای مصرف کننده نشان دهنده تغییرات در تورم می باشد. از آنجایی که از معیارهای اصلی فدرال رزرو برای تغییرات نرخ بهره آمریکا تورم می باشد، ارقام این گزارش از شاخص های مهم برای تصمیم گیری به شمار می رود. ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص بهای مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص تغییرات ماهانه خالص بهای مصرف کننده (Core CPI m/m)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تغییرات بهای کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان به جز بخش انرژی و غذا می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 26 شهریورماه (16 سپتامبر)

نتیجه: تغییرات بهای مصرف کننده نشان دهنده تغییرات در تورم می باشد. از آنجایی که تغییرات مصرفی در بخش انرژی و غذا در بلندمدت ناپایدار است، خالص سازی این شاخص از بخش غذا و انرژی می تواند نمایانگر روند بلند مدت تورم باشد. در مجموع ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات ماهانه خالص بهای مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

 • شاخص تمایلات مصرف کننده (Prelim UoM Consumer Sentiment)

تعریف: این گزارش که در نتیجه همه پرسی از 500 مصرف کننده اتخاذ می گردد، نشان دهنده خوش بینی افراد نسبت به چشم انداز اقتصاد آمریکا می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 26 شهریورماه (16 سپتامبر)

نتیجه: اعتماد مالی افراد به اقتصاد یکی از موارد تعیین کننده روند مصرف می باشد و تاثیر مثتقیمی بر میزان مصرف خواهد گذاشت. در مجموع ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

 • طی انتشار قبلی گزارش مورخ 12 آگوست، با منتشر شدن ارقام ضعیف تر از انتظار بر خلاف روند نزولی روزانه، قیمت طلا با افزایشی معادل 13.86 دلار مواجه شد. لازم به ذکر است با فروکش شدن هیجانات ناشی از این خبر، روند قیمت طلا به حالت قبل از انتشار بازگشت.
 • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تمایلات مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

۲) تحلیل اونس:

در هفته گذشته در چارچوب زمانی چهار ساعته مطابق انتظار با شکست مقاومت ۱۳۳۰ دلار شاهد رشد قیمت تا مقاومت بعدی در تراز ۱۳۴۵ دلار بودیم. اما قیمت موفق به شکست تراز مقاومتی ۱۳۵۴ دلار نشد و آهنگ نزولی به خود گرفت. در حال حاضر مهمترین حمایت در تراز ۱۳۱۴ دلار قرار دارد که شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد کرد. از طرفی مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۴۷ دلار واقع شده است که قبل از آن می توان تراز ۱۳۴۰ دلار را نیز به عنوان سطح مقاومتی ذکر کرد. عبور از تراز ۱۳۴۰ دلار می تواند باعث رشد قیمت تا تراز مقاومت بعدی شود.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 23 شهریور 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:
1395/06/23
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333