رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - ۱۹ شهریور ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

631

: در نیمه دوم تابستان سال جاری، بازار سرمایه عمدتاً به دلیل ثبات قیمت‌های جهانی، نبود محرک خبری و نزدیک شدن به سال مالی بسیاری از کارگزاری‌های فعال، دوران شبیه به رکودی را سپری می‌کند و حجم پایین معاملات نیز به این افت و خیز دامن می‌زند.
علت تحلیل: چشم انداز هفته پیش رو
نتیجه‌گیری: در هفته پیش رو با توجه به رشد یکپارچه حجم و ارزش معاملات و شاخص کل در روزهای انتهایی هفته گذشته، انتظار داریم آخرین فشارهای فروش ناشی از تسویه اعتباری‌ها نیز جذب شده و کف های قیمتی بسته شود.

شاخص کل در هفته گذشته در تراز ۷۷۱۶۷.۹۰ واحد کار خود را آغاز کرد و در ۷۶۶۶۹.۶۰ واحد به کار خود خاتمه داد و افت ۰.۶۵ درصدی را در کارنامه خود به جای گذاشت.

در نیمه دوم تابستان سال جاری، بازار سرمایه عمدتاً به دلیل ثبات قیمت های جهانی، نبود محرک خبری و نزدیک شدن به سال مالی بسیاری از کارگزاری های فعال، دوران شبیه به رکودی را سپری می کند و حجم پایین معاملات نیز به این افت و خیز دامن می زند.

اما در هفته ای که گذشت، به لحاظ تکنیکی شاهد رسیدن شاخص کل به خط روند صعودی کوتاه مدت بودیم. این محدوده حمایتی در میانه کانال ۷۶۰۰۰ واحد با واکنش مثبت همراه شد و رشد قیمت در نمادهای بورسی را رقم زد. اما این رشد در صورتی پایدار خواهد بود که در روزهای آینده شاهد شکسته شدن سطوح مقاومت و سیگنال در باند ۷۷۰۰۰ الی ۷۷۵۰۰ واحد باشیم.

در نموار زیر میانگین متحرک ساده ۱۳ روزه را مشاهده می نماییم. همانطور که نشان داده شده است، هر بار که قیمت توانسته است از تراز متناظر پیوت اصلی در این میانگین عبور نماید، با رشد یا افت همراه بوده است. لذا در مقطع فعلی باید بگوییم رشد بیشتر شاخص کل در روزهای آینده منوط بر این خواهد بود که شاخص موفق به عبور از تراز ۷۷۵۶۰ واحد شود. در این صورت اهداف اصلی در سقف قبلی در ۷۸۸۰۰ واحد و در سقف کانال صعودی در ۸۱۷۰۰ واحد قرار دارند.

اما در بررسی تایم های پایین تر (یکساعته) شاهد این هستیم که شاخص نتوانسته است بر میانگین سقف و کف ۲۶ روزه خود در ۷۷۰۰۰ واحد غلبه نماید و لذا اینگونه باید بگوییم: تا زمانی که شاهد شکسته شدن سطوح مقاومتی ذکر شده نباشیم، یک افت مقطعی دیگر در بازار در شهریورماه مورد انتظار است. البته انتظار نداریم که این افت با شکسته شدن کف های قیمتی قبلی همراه باشد و بیشتر انتظار می رود که در بعد زمان شاهد خودنمایی این موضوع باشیم.

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - 19 شهریور 95

در ادامه اما به بررسی حجم و ارزش معاملات غیر بلوکی در هفته گذشته می پردازیم. همان گونه که مشهود است، در روز یکشنبه که شاخص بیشترین افت را تجربه نموده است، حجم و ارزش معاملات غیر بلوکی فزونی یافته و این روند وقتی ثبات خواهد یافت که در روزهای آینده نیز شاهد رشد بیشتر حجم و ارزش معاملات باشیم. آنچه مهم است این است که در سه روز انتهایی هفته، شاخص و حجم و ارزش معاملات همگی در یک سو رشد کرده و ادامه داشتن این موضوع می تواند منجر به پایداری روند رو به رشد آغاز شده و بسته شدن کف های قیمتی بشود. لذا باید در هفته آینده به تراز ۱۶۰۰ میلیارد ریال برای ارزش معاملات غیر بلوکی به عنوان یک مقاومت مهم، توجه ویژه مبذول داشت.

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - 19 شهریور 95

جمع بندی مطالب فوق اینکه در هفته پیش رو با توجه به رشد یکپارچه حجم و ارزش معاملات و شاخص کل در روزهای انتهایی هفته، انتظار داریم آخرین فشارهای فروش ناشی از تسویه اعتباری ها نیز جذب شود و علیرغم اینکه با توجه به تعطیلی روز دوشنبه، به نظر می رسد با نزدیک شدن به سطوح مقاومتی کوتاه مدت انتظار افزایش عرضه ها می رود، پیش بینی می کنیم که این عرضه ها جذب شده و رشد حجم و ارزش معاملات، به بسته شدن کف های قیمتی، امیدوارترمان کند.

آدنا طروسیان – مصطفی پازوکی: در نیمه دوم تابستان سال جاری، بازار سرمایه عمدتاً به دلیل ثبات قیمت‌های جهانی، نبود محرک خبری و نزدیک شدن به سال مالی بسیاری از کارگزاری‌های فعال، دوران شبیه به رکودی را سپری می‌کند و حجم پایین معاملات نیز به این افت و خیز دامن می‌زند.
علت تحلیل: چشم انداز هفته پیش رو
نتیجه‌گیری: در هفته پیش رو با توجه به رشد یکپارچه حجم و ارزش معاملات و شاخص کل در روزهای انتهایی هفته گذشته، انتظار داریم آخرین فشارهای فروش ناشی از تسویه اعتباری‌ها نیز جذب شده و کف های قیمتی بسته شود.

شاخص کل در هفته گذشته در تراز ۷۷۱۶۷.۹۰ واحد کار خود را آغاز کرد و در ۷۶۶۶۹.۶۰ واحد به کار خود خاتمه داد و افت ۰.۶۵ درصدی را در کارنامه خود به جای گذاشت.

در نیمه دوم تابستان سال جاری، بازار سرمایه عمدتاً به دلیل ثبات قیمت های جهانی، نبود محرک خبری و نزدیک شدن به سال مالی بسیاری از کارگزاری های فعال، دوران شبیه به رکودی را سپری می کند و حجم پایین معاملات نیز به این افت و خیز دامن می زند.

اما در هفته ای که گذشت، به لحاظ تکنیکی شاهد رسیدن شاخص کل به خط روند صعودی کوتاه مدت بودیم. این محدوده حمایتی در میانه کانال ۷۶۰۰۰ واحد با واکنش مثبت همراه شد و رشد قیمت در نمادهای بورسی را رقم زد. اما این رشد در صورتی پایدار خواهد بود که در روزهای آینده شاهد شکسته شدن سطوح مقاومت و سیگنال در باند ۷۷۰۰۰ الی ۷۷۵۰۰ واحد باشیم.

در نموار زیر میانگین متحرک ساده ۱۳ روزه را مشاهده می نماییم. همانطور که نشان داده شده است، هر بار که قیمت توانسته است از تراز متناظر پیوت اصلی در این میانگین عبور نماید، با رشد یا افت همراه بوده است. لذا در مقطع فعلی باید بگوییم رشد بیشتر شاخص کل در روزهای آینده منوط بر این خواهد بود که شاخص موفق به عبور از تراز ۷۷۵۶۰ واحد شود. در این صورت اهداف اصلی در سقف قبلی در ۷۸۸۰۰ واحد و در سقف کانال صعودی در ۸۱۷۰۰ واحد قرار دارند.

اما در بررسی تایم های پایین تر (یکساعته) شاهد این هستیم که شاخص نتوانسته است بر میانگین سقف و کف ۲۶ روزه خود در ۷۷۰۰۰ واحد غلبه نماید و لذا اینگونه باید بگوییم: تا زمانی که شاهد شکسته شدن سطوح مقاومتی ذکر شده نباشیم، یک افت مقطعی دیگر در بازار در شهریورماه مورد انتظار است. البته انتظار نداریم که این افت با شکسته شدن کف های قیمتی قبلی همراه باشد و بیشتر انتظار می رود که در بعد زمان شاهد خودنمایی این موضوع باشیم.

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - 19 شهریور 95

در ادامه اما به بررسی حجم و ارزش معاملات غیر بلوکی در هفته گذشته می پردازیم. همان گونه که مشهود است، در روز یکشنبه که شاخص بیشترین افت را تجربه نموده است، حجم و ارزش معاملات غیر بلوکی فزونی یافته و این روند وقتی ثبات خواهد یافت که در روزهای آینده نیز شاهد رشد بیشتر حجم و ارزش معاملات باشیم. آنچه مهم است این است که در سه روز انتهایی هفته، شاخص و حجم و ارزش معاملات همگی در یک سو رشد کرده و ادامه داشتن این موضوع می تواند منجر به پایداری روند رو به رشد آغاز شده و بسته شدن کف های قیمتی بشود. لذا باید در هفته آینده به تراز ۱۶۰۰ میلیارد ریال برای ارزش معاملات غیر بلوکی به عنوان یک مقاومت مهم، توجه ویژه مبذول داشت.

چشم انداز هفته پیش رو از دریچه شاخص کل - 19 شهریور 95

جمع بندی مطالب فوق اینکه در هفته پیش رو با توجه به رشد یکپارچه حجم و ارزش معاملات و شاخص کل در روزهای انتهایی هفته، انتظار داریم آخرین فشارهای فروش ناشی از تسویه اعتباری ها نیز جذب شود و علیرغم اینکه با توجه به تعطیلی روز دوشنبه، به نظر می رسد با نزدیک شدن به سطوح مقاومتی کوتاه مدت انتظار افزایش عرضه ها می رود، پیش بینی می کنیم که این عرضه ها جذب شده و رشد حجم و ارزش معاملات، به بسته شدن کف های قیمتی، امیدوارترمان کند.

آدنا طروسیان – مصطفی پازوکی


1395/06/19
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333