رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بررسی اجمالی تاثیر بندر شهید رجائی در شرکت های فعال
نوع تحلیل : بنیادی   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

107

: از مهمترین بنادر ایران به شمار می‌رود، با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد. همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور در این مجتمع انجام می‌گیرد. هم اکنون این بندر با اپراتوری شرکت های سینا و تایدواتر اداره می گردد.
علت تحلیل: انجام مزایده ترمینال 1 و 2 بندر شهید رجائی و اعلام نتیجه تا پایان شهریور ماه

شرکتهای بورسی فعال در حوزه خدمات بندری

  • توسعه خدمات دریایی و بندر سینا (حسینا) - زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
  • تاید واتر خاور میانه (حتاید)- زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سپاه پاسداران)
  • کشتیرانی جنوب خط ایران (حجنوب) – زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (دولت)

بررسی اجمالی تاثیر بندر شهید رجائی در شرکت های فعال

بندر شهید رجائی

از مهمترین بنادر ایران به شمار می رود، با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد. همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور در این مجتمع انجام می گیرد. هم اکنون این بندر با اپراتوری شرکت های سینا و تایدواتر اداره می گردد. در سال ۹۳ ، شرکت تاید واتر قرارداد ترمینال ۲ بندر شهید رجایی را از دست داد و فعالیت آن در شهید رجائی به ترمینال یک محدود شد . ترمینال ۲ از لحاظ گستره فعالیت و امکانات، شرایط بهتری نسبت به ترمینال یک دارد و در سنوات اخیر حجم فعالیت در ترمینال ۲ بیشتر از یک بوده ، نهایتا” ترمینال ۲ شهید رجائی به شرکت سینا واگذار شده است .

درحال حاضر مجموع کل تخلیه و بارگیری کانتینر در سال ۹۴ در کلیه بنادر کشور ۲،۱۰۲،۲۴۷TEU می باشد که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است که سهم سینا ۱،۱۲۱،۴۵۲ TEU می باشد که در مجموع ۵۳ درصد کل خدمات ارائه شده و رتبه اول در کشور را شامل می گردد.

بررسی اجمالی تاثیر بندر شهید رجائی در شرکت های فعال

علت افزایش چشم گیر سهم بازار شرکت در سال ۹۲ افزایش ورود کشتی های کانتینری در بندر بوشهر و ورود به بندر شهید رجائی می باشد.

وضعیت سودآوری این دو شرکت پس از تحریم شرکت تاید واتر و تغییر اپراتوری در بندر شهید رجائی به این صورت بوده است.

بررسی اجمالی تاثیر بندر شهید رجائی در شرکت های فعال

یکی از مهمترین علل کاهش سودآوری شرکت تاید واتر در سال ۹۳ از دست دادن قرارداد ترمینال ۲ بندر شهید رجایی بوده است. این اتفاق منجر به وسعت نوع فعالیت این شرکت و در نهایت باعث رشد سودآوری در سال۹۴ گردید .چند ماه پس از وضع تحریم علیه تایدواتر، سپاه پاسداران تصمیم به فروش تایدواتر به بخش خصوصی گرفتند که منجر به برداشتن تحریم های آمریکا علیه این شرکت و ازسرگیری مجدد فعالیت های اقتصادی آن می شد. اما پس از گذشت چندسال از درج آگهی مزایده فروش ۶۳ درصد از سهام تایدواتر، تاکنون کسی تمایلی به خرید این بنگاه اقتصادی تحریم شده بین المللی نداشته است.

شاید جالب به نظر برسد که با توجه به اینکه خدمات کانتینری حاشیه سود بالایی برای شرکت ها دارد و شرکت سینا ۵۳% خدمات کانتینری کشور را برعهده داشته است، در سال ۹۴ به دلیل کاهش کل تخلیه و بارگیری کانتیری کشور و افزایش هزینه ها ، کاهش سودآوری نسبت به سال ۹۳ را داشته است و در همین زمان برای شرکت تاید واتر با وجود خروج از بندر شهید رجائی و عدم اجرای خدمات کانتینری شرایط متفاوت بوده است.

هم اکنون شرکت تاید واتر در مناقصه ترمینال غلات بندر شهید رجایی برنده شده(شرکت تاید واتر با برنده شدن مناقصه ترمینال غلات بندر شهید رجایی با شرکت آریا دیزل وارد قراردادی جدید شده است)، اما نتیجه مزایده ترمینال کانتینری شماره یک و دو این بندر هنوز مشخص نشده است. با توجه به اقدامات سازمان بنادر در خصوص تهیه اسناد اولیه ترمینال ۱ و ترمینال ۲ تا پایان شهریور ماه نتیجه این مزایده تا پایان سال جاری مشخص گردد.

تحلیلگر: مریم نصر: از مهمترین بنادر ایران به شمار می‌رود، با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد. همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور در این مجتمع انجام می‌گیرد. هم اکنون این بندر با اپراتوری شرکت های سینا و تایدواتر اداره می گردد.
علت تحلیل: انجام مزایده ترمینال 1 و 2 بندر شهید رجائی و اعلام نتیجه تا پایان شهریور ماه

شرکتهای بورسی فعال در حوزه خدمات بندری

  • توسعه خدمات دریایی و بندر سینا (حسینا) - زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
  • تاید واتر خاور میانه (حتاید)- زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سپاه پاسداران)
  • کشتیرانی جنوب خط ایران (حجنوب) – زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (دولت)

بررسی اجمالی تاثیر بندر شهید رجائی در شرکت های فعال

بندر شهید رجائی

از مهمترین بنادر ایران به شمار می رود، با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد. همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور در این مجتمع انجام می گیرد. هم اکنون این بندر با اپراتوری شرکت های سینا و تایدواتر اداره می گردد. در سال ۹۳ ، شرکت تاید واتر قرارداد ترمینال ۲ بندر شهید رجایی را از دست داد و فعالیت آن در شهید رجائی به ترمینال یک محدود شد . ترمینال ۲ از لحاظ گستره فعالیت و امکانات، شرایط بهتری نسبت به ترمینال یک دارد و در سنوات اخیر حجم فعالیت در ترمینال ۲ بیشتر از یک بوده ، نهایتا” ترمینال ۲ شهید رجائی به شرکت سینا واگذار شده است .

درحال حاضر مجموع کل تخلیه و بارگیری کانتینر در سال ۹۴ در کلیه بنادر کشور ۲،۱۰۲،۲۴۷TEU می باشد که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است که سهم سینا ۱،۱۲۱،۴۵۲ TEU می باشد که در مجموع ۵۳ درصد کل خدمات ارائه شده و رتبه اول در کشور را شامل می گردد.

بررسی اجمالی تاثیر بندر شهید رجائی در شرکت های فعال

علت افزایش چشم گیر سهم بازار شرکت در سال ۹۲ افزایش ورود کشتی های کانتینری در بندر بوشهر و ورود به بندر شهید رجائی می باشد.

وضعیت سودآوری این دو شرکت پس از تحریم شرکت تاید واتر و تغییر اپراتوری در بندر شهید رجائی به این صورت بوده است.

بررسی اجمالی تاثیر بندر شهید رجائی در شرکت های فعال

یکی از مهمترین علل کاهش سودآوری شرکت تاید واتر در سال ۹۳ از دست دادن قرارداد ترمینال ۲ بندر شهید رجایی بوده است. این اتفاق منجر به وسعت نوع فعالیت این شرکت و در نهایت باعث رشد سودآوری در سال۹۴ گردید .چند ماه پس از وضع تحریم علیه تایدواتر، سپاه پاسداران تصمیم به فروش تایدواتر به بخش خصوصی گرفتند که منجر به برداشتن تحریم های آمریکا علیه این شرکت و ازسرگیری مجدد فعالیت های اقتصادی آن می شد. اما پس از گذشت چندسال از درج آگهی مزایده فروش ۶۳ درصد از سهام تایدواتر، تاکنون کسی تمایلی به خرید این بنگاه اقتصادی تحریم شده بین المللی نداشته است.

شاید جالب به نظر برسد که با توجه به اینکه خدمات کانتینری حاشیه سود بالایی برای شرکت ها دارد و شرکت سینا ۵۳% خدمات کانتینری کشور را برعهده داشته است، در سال ۹۴ به دلیل کاهش کل تخلیه و بارگیری کانتیری کشور و افزایش هزینه ها ، کاهش سودآوری نسبت به سال ۹۳ را داشته است و در همین زمان برای شرکت تاید واتر با وجود خروج از بندر شهید رجائی و عدم اجرای خدمات کانتینری شرایط متفاوت بوده است.

هم اکنون شرکت تاید واتر در مناقصه ترمینال غلات بندر شهید رجایی برنده شده(شرکت تاید واتر با برنده شدن مناقصه ترمینال غلات بندر شهید رجایی با شرکت آریا دیزل وارد قراردادی جدید شده است)، اما نتیجه مزایده ترمینال کانتینری شماره یک و دو این بندر هنوز مشخص نشده است. با توجه به اقدامات سازمان بنادر در خصوص تهیه اسناد اولیه ترمینال ۱ و ترمینال ۲ تا پایان شهریور ماه نتیجه این مزایده تا پایان سال جاری مشخص گردد.

تحلیلگر: مریم نصر


1395/06/16
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333