رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
کرماشا (مجاز)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
بورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
39

پتانسیل‌های تکنیکی و فاندامنتالی کرماشا برای رشد
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

250

: در بررسی نمودار تعدیل شده قیمت، شاهد رسیدن قیمت به باند حمایتی مهمی هستیم. همان طور که مشاهده می‌کنیم، محدوده ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان، همواره نقش حمایتی مهمی برای قیمت داشته است و همواره در این تراز شاهد شکل گیری کف‌های تاریخی بوده‌ایم. در مقطع فعلی نیز انتظار داریم با رسیدن قیمت به این محدوده شاهد حضور خریداران و کف سازی قیمت و شروع به رشد در هفته‌های آینده باشیم.
علت تحلیل: پتانسیل رشد در قیمت اوره و وضعیت تکنیکی مناسب
نتیجه‌گیری: جمع بندی مطالب فوق اینکه محدوده فعلی با توجه به وضعیت سود آوری شرکت، قیمت جهانی اوره و وضعیت تکنیکی مناسب می‌تواند برای ورود به معاملات خرید جذاب باشد اما ورود کم ریسک تر باید پس از تشکیل کف و رشد قیمت از تراز حمایتی صورت پذیرد.

مجتمع تولید آمونیاک و اوره کرمانشاه به منظور تأمین کود شیمیایی موردنیاز استان کرمانشاه و استان های همجوار در سال ۱۳۷۵ به صورت سهامی ثبت و در سال ۱۳۷۹ به صورت سهامی عام درآمد. این شرکت از گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک مجتمع استفاده می برد و ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزار تن اوره را دارد که البته در عالم واقع می تواند حدود ۷۰۰ هزار تن تولید اوره نیز داشته باشد.

این شرکت در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۸۱۱ ریال و ۶۰۸ ریال سود ساخته است. برای سال جاری نیز پیشبینی سود هر سهم را ۵۱۳ ریال اعلام نموده است که در سه ماه نخست ۱۱۴ ریال از این مقدار یعنی معادل ۲۲ درصد از آن را پوشش داده است. مفروضات تهیه بودجه شرکت به نرخ های جهانی نزدیک است و از این بابت شرکت با احتمال کاهش سود به شکل با اهمیت مواجه نیست اما از طرف دیگر به دلیل رشد نرخ زغالسنگ جهانی و گاز طبیعی می توان امیدوار بود که به دلیل رشد هزینه تولید اوره در سطح جهانی، قیمت این محصول افزایش یابد. اوره در سال های اخیر افت قیمتی بسیار سنگینی داشته است و در هفته های اخیر تا سطح ۱۷۰ دلار در هر تن کاهش پیدا کرد و هم اکنون در محدوده ۱۹۵ دلار معامله می شود.

پتانسیل رشد نرخ اوره و پی به ای جذاب سهم ما را بر آن داشت تا نگاهی تکنیکی به نمودار قیمت این سهم داشته باشیم.

در بررسی نمودار تعدیل شده قیمت، شاهد رسیدن قیمت به باند حمایتی مهمی هستیم. همان طور که مشاهده می کنیم، محدوده ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان، همواره نقش حمایتی مهمی برای قیمت داشته است و همواره در این تراز شاهد شکل گیری کف های تاریخی بوده ایم. در مقطع فعلی نیز انتظار داریم با رسیدن قیمت به این محدوده شاهد حضور خریداران و کف سازی قیمت و شروع به رشد در هفته های آینده باشیم.

پتانسیل های تکنیکی و فاندامنتالی کرماشا برای رشد

اما در بررسی گام های قیمت در نمودار ماهیانه شاهد این هستیم که انرژی ورودی قیمت به سقف شکل گرفته در نمودار را چنانچه به عنوان قدرت ورود در نظر بگیریم، در تراز فعلی قدرت خروج با این ورود برابر شده است و به سطح تعادل رسیده ایم. در سطح تعادل یا همان برابری قدرت خریدار و فروشنده عموماً شاهد تشکیل پیوت های ماژور هستیم و انتظار داریم در مقطع فعلی نیز این مهم به وقوع بپیوندد.

پتانسیل های تکنیکی و فاندامنتالی کرماشا برای رشد

اما در نمودار هفتگی شاهد رسیدن قیمت به کف کانال نزولی به همراه واگرایی مثبت هستیم. انتظار می رود در صورت افزایش حجم معاملات در کف کانال نزولی و در باند قیمتی ۲۳۰ الی ۲۵۰، شاهد کف سازی و رشد قیمت باشیم.

جمع بندی مطالب فوق اینکه محدوده فعلی با توجه به وضعیت سود آوری شرکت، قیمت جهانی اوره و وضعیت تکنیکی مناسب می تواند برای ورود به معاملات خرید جذاب باشد اما ورود کم ریسک تر باید پس از تشکیل کف و رشد قیمت از تراز حمایتی صورت پذیرد.

پتانسیل های تکنیکی و فاندامنتالی کرماشا برای رشد

ولید هلالات - مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: در بررسی نمودار تعدیل شده قیمت، شاهد رسیدن قیمت به باند حمایتی مهمی هستیم. همان طور که مشاهده می‌کنیم، محدوده ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان، همواره نقش حمایتی مهمی برای قیمت داشته است و همواره در این تراز شاهد شکل گیری کف‌های تاریخی بوده‌ایم. در مقطع فعلی نیز انتظار داریم با رسیدن قیمت به این محدوده شاهد حضور خریداران و کف سازی قیمت و شروع به رشد در هفته‌های آینده باشیم.
علت تحلیل: پتانسیل رشد در قیمت اوره و وضعیت تکنیکی مناسب
نتیجه‌گیری: جمع بندی مطالب فوق اینکه محدوده فعلی با توجه به وضعیت سود آوری شرکت، قیمت جهانی اوره و وضعیت تکنیکی مناسب می‌تواند برای ورود به معاملات خرید جذاب باشد اما ورود کم ریسک تر باید پس از تشکیل کف و رشد قیمت از تراز حمایتی صورت پذیرد.

مجتمع تولید آمونیاک و اوره کرمانشاه به منظور تأمین کود شیمیایی موردنیاز استان کرمانشاه و استان های همجوار در سال ۱۳۷۵ به صورت سهامی ثبت و در سال ۱۳۷۹ به صورت سهامی عام درآمد. این شرکت از گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک مجتمع استفاده می برد و ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزار تن اوره را دارد که البته در عالم واقع می تواند حدود ۷۰۰ هزار تن تولید اوره نیز داشته باشد.

این شرکت در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۸۱۱ ریال و ۶۰۸ ریال سود ساخته است. برای سال جاری نیز پیشبینی سود هر سهم را ۵۱۳ ریال اعلام نموده است که در سه ماه نخست ۱۱۴ ریال از این مقدار یعنی معادل ۲۲ درصد از آن را پوشش داده است. مفروضات تهیه بودجه شرکت به نرخ های جهانی نزدیک است و از این بابت شرکت با احتمال کاهش سود به شکل با اهمیت مواجه نیست اما از طرف دیگر به دلیل رشد نرخ زغالسنگ جهانی و گاز طبیعی می توان امیدوار بود که به دلیل رشد هزینه تولید اوره در سطح جهانی، قیمت این محصول افزایش یابد. اوره در سال های اخیر افت قیمتی بسیار سنگینی داشته است و در هفته های اخیر تا سطح ۱۷۰ دلار در هر تن کاهش پیدا کرد و هم اکنون در محدوده ۱۹۵ دلار معامله می شود.

پتانسیل رشد نرخ اوره و پی به ای جذاب سهم ما را بر آن داشت تا نگاهی تکنیکی به نمودار قیمت این سهم داشته باشیم.

در بررسی نمودار تعدیل شده قیمت، شاهد رسیدن قیمت به باند حمایتی مهمی هستیم. همان طور که مشاهده می کنیم، محدوده ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان، همواره نقش حمایتی مهمی برای قیمت داشته است و همواره در این تراز شاهد شکل گیری کف های تاریخی بوده ایم. در مقطع فعلی نیز انتظار داریم با رسیدن قیمت به این محدوده شاهد حضور خریداران و کف سازی قیمت و شروع به رشد در هفته های آینده باشیم.

پتانسیل های تکنیکی و فاندامنتالی کرماشا برای رشد

اما در بررسی گام های قیمت در نمودار ماهیانه شاهد این هستیم که انرژی ورودی قیمت به سقف شکل گرفته در نمودار را چنانچه به عنوان قدرت ورود در نظر بگیریم، در تراز فعلی قدرت خروج با این ورود برابر شده است و به سطح تعادل رسیده ایم. در سطح تعادل یا همان برابری قدرت خریدار و فروشنده عموماً شاهد تشکیل پیوت های ماژور هستیم و انتظار داریم در مقطع فعلی نیز این مهم به وقوع بپیوندد.

پتانسیل های تکنیکی و فاندامنتالی کرماشا برای رشد

اما در نمودار هفتگی شاهد رسیدن قیمت به کف کانال نزولی به همراه واگرایی مثبت هستیم. انتظار می رود در صورت افزایش حجم معاملات در کف کانال نزولی و در باند قیمتی ۲۳۰ الی ۲۵۰، شاهد کف سازی و رشد قیمت باشیم.

جمع بندی مطالب فوق اینکه محدوده فعلی با توجه به وضعیت سود آوری شرکت، قیمت جهانی اوره و وضعیت تکنیکی مناسب می تواند برای ورود به معاملات خرید جذاب باشد اما ورود کم ریسک تر باید پس از تشکیل کف و رشد قیمت از تراز حمایتی صورت پذیرد.

پتانسیل های تکنیکی و فاندامنتالی کرماشا برای رشد

ولید هلالات - مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/06/16
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333