رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - ۱۵ شهریور ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

44

: در روز جمعه در پی انتشار خبر شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change) شاهد نوسانات صعودی و نزولی در اونس بودیم. در ابتدا قیمت اونس با انتشار اخبار با افت ۱۰ دلاری مواجه شد که تراز حمایتی ذکر شده در گزارش قبل در قیمت ۱۳۰۴ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شد و پس از آن با رشد ۲۶ دلاری همراه شد
علت تحلیل: گزارش تحلیلی هفتگی

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

  • شاخص مدیران خرید در بخش غیر کارخانه ای (ISM)

تعریف: نشان دهنده سطح پراکندگی شاخص مدیران خرید در بخش غیر کارخانه ای می باشد.( بر اساس نظر سنجی)

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 شهریور (6 سپتامبر)

نتیجه: از آنجایی که این شاخص از نشانه های سنجش سلامت اقتصادی کشور می باشد، ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدیران خرید در بخش غیر کارخانه ای به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 15 شهریور 95

  • شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 18 شهریور ماه ۱۳۹۵(8 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 15 شهریور 95

۲) تحلیل اونس:

در روز جمعه در پی انتشار خبر شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی(Non-Farm Employment Change) شاهد نوسانات صعودی و نزولی در اونس بودیم. در ابتدا قیمت اونس با انتشار اخبار با افت ۱۰ دلاری مواجه شد که تراز حمایتی ذکر شده در گزارش قبل در قیمت ۱۳۰۴ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شد و پس از آن با رشد ۲۶ دلاری همراه شد. بعد از فروکش کردن هیجانات خبر شاهد اصلاح ۵۰ درصدی در صعود اخیر قیمت بودیم.

در حال حاضر در چارچوب زمانی چهار ساعته نزدیکترین حمایت قیمتی در تراز ۱۳۱۴ دلار واقع شده است. همچنان تراز ۱۳۰۴ دلار به عنوان سطح حمایتی مورد نظر می باشد. در صورت شکست تراز ۱۳۰۴ دلار مهمترین حمایت قیمت در تراز ۱۲۸۸ دلار قرار دارد. مقاومت های پیش روی قیمت در تراز ۱۳۳۰ و ۱۳۴۵ دلار واقع شده است. در صورتیکه مقاومت ۱۳۳۰ شکسته شود انتظار رشد قیمت تا مقاومت بعدی را داریم.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 15 شهریور 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:

: در روز جمعه در پی انتشار خبر شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change) شاهد نوسانات صعودی و نزولی در اونس بودیم. در ابتدا قیمت اونس با انتشار اخبار با افت ۱۰ دلاری مواجه شد که تراز حمایتی ذکر شده در گزارش قبل در قیمت ۱۳۰۴ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شد و پس از آن با رشد ۲۶ دلاری همراه شد
علت تحلیل: گزارش تحلیلی هفتگی

مقدمه:

تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی ارائه می شود. در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتیکه با انتشار اخبار نوسانات قابل ملاحظه ای در قیمت داشته باشیم عنوان خواهد شد. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

  • شاخص مدیران خرید در بخش غیر کارخانه ای (ISM)

تعریف: نشان دهنده سطح پراکندگی شاخص مدیران خرید در بخش غیر کارخانه ای می باشد.( بر اساس نظر سنجی)

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 شهریور (6 سپتامبر)

نتیجه: از آنجایی که این شاخص از نشانه های سنجش سلامت اقتصادی کشور می باشد، ارقام واقعی بیشتر از مقدار پیش بینی شده، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدیران خرید در بخش غیر کارخانه ای به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 15 شهریور 95

  • شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 18 شهریور ماه ۱۳۹۵(8 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 15 شهریور 95

۲) تحلیل اونس:

در روز جمعه در پی انتشار خبر شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی(Non-Farm Employment Change) شاهد نوسانات صعودی و نزولی در اونس بودیم. در ابتدا قیمت اونس با انتشار اخبار با افت ۱۰ دلاری مواجه شد که تراز حمایتی ذکر شده در گزارش قبل در قیمت ۱۳۰۴ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شد و پس از آن با رشد ۲۶ دلاری همراه شد. بعد از فروکش کردن هیجانات خبر شاهد اصلاح ۵۰ درصدی در صعود اخیر قیمت بودیم.

در حال حاضر در چارچوب زمانی چهار ساعته نزدیکترین حمایت قیمتی در تراز ۱۳۱۴ دلار واقع شده است. همچنان تراز ۱۳۰۴ دلار به عنوان سطح حمایتی مورد نظر می باشد. در صورت شکست تراز ۱۳۰۴ دلار مهمترین حمایت قیمت در تراز ۱۲۸۸ دلار قرار دارد. مقاومت های پیش روی قیمت در تراز ۱۳۳۰ و ۱۳۴۵ دلار واقع شده است. در صورتیکه مقاومت ۱۳۳۰ شکسته شود انتظار رشد قیمت تا مقاومت بعدی را داریم.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 15 شهریور 95

شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:
1395/06/15
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333