رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
فرآور (مجاز)
فرآوری موادمعدنی ایران
بورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
47

رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی
نوع تحلیل : بنیادی   |   نظر کارشناس : نزولی

303

: شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با ظرفیت اسمی تولید 18هزار تن شمش روی در سال، از زیر مجموعه های هلدینگ توسعه معادن روی است. این شرکت به دلیل کمبود خاک کافی و مشکلات در معدن انگوران در سطح ظرفیت 30 تا 50 درصد فعالیت می کند. تحولات جهانی منجر به افزایش نرخ های فروش این شرکت شده و فرآور را در آستانه تعدیل مثبت قرار داده است.
علت تحلیل: تحولات جهانی و رشد نرخ های فروش
نتیجه‌گیری: فرآور با اعلام زیان سنگین در ابتدای سال مالی مواجه بوده است اما با رشد نرخ های فروش به دلیل تحولات جهانی، امکان رسیدن به سودآوری مناسب را دارد با این حال به دلیل عدم امکان رسیدن به سطح تولید ظرفیت اسمی، ریسک بالایی در سرمایه گذاری دارد.

معرفی:

شرکت فراوری مواد معدنی ایران در تاریخ سی مهرماه سال ۱۳۷۰ تاسیس و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ اول دی ماه سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تبدیل شد و همچنین در تاریخ دوم بهمن ماه سال ۱۳۸۱ در گروه ساخت فلزات اساسی به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در آمد.

آخرین ترکیب سهامداران این شرکت با نماد "فرآور" به شکل زیر است :

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

صورت های مالی اساسی:

شرکت فرآوری مواد معدنی با سرمایه اسمی ۱۲۰میلیارد ریال در بازار اول بورس حضور دارد. این شرکت در تابلو فرعی بازار اول است و طبق قوانین باید ۵۰۰میلیارد ریال سرمایه اسمی داشته باشد بنابراین "فرآور" ملزم به افزایش سرمایه تا مبلغ مورد اشاره است با این حال به دلیل عدم وجود سود انباشته و همچنین عدم وجود توجیه اقتصادی جهت انجام افزایش سرمایه از آورده نقدی، شرکت اقدامی در این راستا انجام نداده است. سال مالی این شرکت منتهی به اسفند ماه است.

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

الف) ترازنامه: شرکت فرآوری مواد معدنی ۳۵۸میلیارد ریال دارایی جاری و ۲۸۱میلیارد ریال بدهی جاری دارد. موجودی مواد ۴۷درصد از دارایی های جاری را تشکیل داده همچنین ۶۵درصد از بدهی های جاری شرکت را حساب های پرداختنی تشکیل داده است.

حساب های دریافتنی شرکت عمدتا از بازرگانی توسعه صنعت روی بوده که وصول گردیده و بخش دیگر مربوط به مالیات ارزش افزوده است. موجودی مواد شرکت نیز در مقایسه با بهای تمام شده به میزان ۵۶۱میلیارد ریال(بودجه سال ۹۵) منطقی به نظر می رسد و بخش اعظم آنرا مواد اولیه تشکیل داده است.

حساب های پرداختنی شرکت عمدتا، بدهی فرآور به شرکت توسعه معادن روی است همچنین شرکت هایی همچون اسیدسازان زنجان و زنگان به عنوان عضو گروه، سایر بستانکاران را تشکیل داده اند و این بدهی بابت مواد اولیه خریدار شده است. در مجموع ترازنامه شرکت به نحو شفافی وضعیت شرکت را گزارش کرده است.

ب) صورت جریان وجوه نقد: در سه ماه نخست سال جاری ۱۳میلیارد ورود وجه نقد عملیاتی ثبت گردیده در حالی که سود عملیاتی شرکت نیز ۸میلیارد ریال است و این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹۱درصد رشد داشته است. شرکت هیچگونه تامین مالی یا بازپرداختی انجام نداده است. در مجموع شرایط به نحوی نیست که فرآور به دلیل نیاز به سرمایه در گردش یا طرح توسعه اقدام به استقراض کند همچنین سرمایه گذاری های شرکت نیز به نحوی نیست که شرکت از محل آنها سود با اهمیتی دریافت کند.

ج) صورت سود و زیان: فرآور در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۳۱۱ریال سود و ۲۳۹ریال زیان برای هر سهم خود کسب کرده است. این شرکت برای سال جاری پیشبینی زیان ۱۹ریالی دارد اما در سه ماه نخست به ۵۲ریال سود برای هر سهم رسیده است. لازم به ذکر است که در گزارش های قبلی رقم پیشبینی شده برای زیان بسیار بیشتر بوده و در دو مرحله شرکت زیان پیشبینی شده خود را کاهش داده است.

فرآور برای سال جاری در نظر دارد تا ۹هزار تن محصول به فروش برساند که ۳۴درصد بیشتر از سال قبل است همچنین در سه ماهه اول ۱۹درصد از تولید و فروش مقداری محقق شده است. نرخ های فروش شرکت در داخل و خارج بر اساس نرخ جهانی تعیین می گردد و مبنای تبدیل آن، ارز بازار آزد است.

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

در جدول فوق مقدار فروش بر اساس مقدار تولید سه ماه نخست بعلاوه موجودی اول دوره اصلاح شده همچنین نرخ فروش بر اساس میانگین شمش ۲۲۰۰دلاری و برابری دلار ۳۵۰۰۰ریالی تعدیل شده است.

در بخش مواد اولیه، اسیدسولفوریک مصرفی با عیار خاک مورد استفاده رابطه معکوس دارد و قیمت پودر روی و خاک خریداری شده ضریبی از نرخ شمش روی است که همه این موارد در محاسبات تحلیلی لحاظ شده است.

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

بخش دستمزد در سرفصل های مختلف با ۱۴درصد افزایش و سایر هزینه ها با افزایش ۱۰درصد نسبت به سال ۹۴ فرض شده اند. همچنین هزینه های متغیر در کلیه فصول مورد تحلیل بر اساس ضریبی از مقدار فروش تعدیل شده است. هزینه مالی نیز بر اساس مانده تسهیلات در ترازنامه و نرخ متوسط ۱۸درصد برای یکسال تعدیل شده است.

نتیجه تعدیلات مورد اشاره به شرح صورت سود و زیان زیر گزارش شده است:

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

با توجه به تغییرات گسترده در نرخ جهانی و همچنین ظرفیت اسمی ۱۸هزار تنی شمش در این شرکت، جدول تحلیل حساسیت جهت استفاده های آتی به شرح زیر است:

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

در واقع فرآور در صورتی که بتواند خاک به میزان کافی تامین کند و ظرفیت تولید و فروش را به ظرفیت اسمی نزدیک کند، می تواند قیمت های فعلی خود را توجیه کند اما در غیر این صورت شرکت پتانسیل کافی جهت توجیه p.e فعلی خود نخواهد داشت با این حال در یک نگاه چند ساله با فرض استفاده و خرید خاک از معدن مهدی آباد می توان به این شرکت امیدوار شد هرچند تا رسیدن به آن روز حدود ۵ سال زمان لازم است. در صورتی که نرخ جهانی روی روند افزایشی خود را دنبال کند و از ۲۵۰۰ دلار عبور کند، فرآور به دلیل اهرمی بودن و سرمایه اسمی ۱۲۰میلیون سهمی، بسیار تحت تاثیر قرار میگیرد و سود آن به شدت رشد می کند بنابراین تحولات آتی می تواند شرایط غیر قابل پیشبینی ایجاد کند.

تحلیلگر: ولید هلالات: شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با ظرفیت اسمی تولید 18هزار تن شمش روی در سال، از زیر مجموعه های هلدینگ توسعه معادن روی است. این شرکت به دلیل کمبود خاک کافی و مشکلات در معدن انگوران در سطح ظرفیت 30 تا 50 درصد فعالیت می کند. تحولات جهانی منجر به افزایش نرخ های فروش این شرکت شده و فرآور را در آستانه تعدیل مثبت قرار داده است.
علت تحلیل: تحولات جهانی و رشد نرخ های فروش
نتیجه‌گیری: فرآور با اعلام زیان سنگین در ابتدای سال مالی مواجه بوده است اما با رشد نرخ های فروش به دلیل تحولات جهانی، امکان رسیدن به سودآوری مناسب را دارد با این حال به دلیل عدم امکان رسیدن به سطح تولید ظرفیت اسمی، ریسک بالایی در سرمایه گذاری دارد.

معرفی:

شرکت فراوری مواد معدنی ایران در تاریخ سی مهرماه سال ۱۳۷۰ تاسیس و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ اول دی ماه سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تبدیل شد و همچنین در تاریخ دوم بهمن ماه سال ۱۳۸۱ در گروه ساخت فلزات اساسی به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در آمد.

آخرین ترکیب سهامداران این شرکت با نماد "فرآور" به شکل زیر است :

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

صورت های مالی اساسی:

شرکت فرآوری مواد معدنی با سرمایه اسمی ۱۲۰میلیارد ریال در بازار اول بورس حضور دارد. این شرکت در تابلو فرعی بازار اول است و طبق قوانین باید ۵۰۰میلیارد ریال سرمایه اسمی داشته باشد بنابراین "فرآور" ملزم به افزایش سرمایه تا مبلغ مورد اشاره است با این حال به دلیل عدم وجود سود انباشته و همچنین عدم وجود توجیه اقتصادی جهت انجام افزایش سرمایه از آورده نقدی، شرکت اقدامی در این راستا انجام نداده است. سال مالی این شرکت منتهی به اسفند ماه است.

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

الف) ترازنامه: شرکت فرآوری مواد معدنی ۳۵۸میلیارد ریال دارایی جاری و ۲۸۱میلیارد ریال بدهی جاری دارد. موجودی مواد ۴۷درصد از دارایی های جاری را تشکیل داده همچنین ۶۵درصد از بدهی های جاری شرکت را حساب های پرداختنی تشکیل داده است.

حساب های دریافتنی شرکت عمدتا از بازرگانی توسعه صنعت روی بوده که وصول گردیده و بخش دیگر مربوط به مالیات ارزش افزوده است. موجودی مواد شرکت نیز در مقایسه با بهای تمام شده به میزان ۵۶۱میلیارد ریال(بودجه سال ۹۵) منطقی به نظر می رسد و بخش اعظم آنرا مواد اولیه تشکیل داده است.

حساب های پرداختنی شرکت عمدتا، بدهی فرآور به شرکت توسعه معادن روی است همچنین شرکت هایی همچون اسیدسازان زنجان و زنگان به عنوان عضو گروه، سایر بستانکاران را تشکیل داده اند و این بدهی بابت مواد اولیه خریدار شده است. در مجموع ترازنامه شرکت به نحو شفافی وضعیت شرکت را گزارش کرده است.

ب) صورت جریان وجوه نقد: در سه ماه نخست سال جاری ۱۳میلیارد ورود وجه نقد عملیاتی ثبت گردیده در حالی که سود عملیاتی شرکت نیز ۸میلیارد ریال است و این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹۱درصد رشد داشته است. شرکت هیچگونه تامین مالی یا بازپرداختی انجام نداده است. در مجموع شرایط به نحوی نیست که فرآور به دلیل نیاز به سرمایه در گردش یا طرح توسعه اقدام به استقراض کند همچنین سرمایه گذاری های شرکت نیز به نحوی نیست که شرکت از محل آنها سود با اهمیتی دریافت کند.

ج) صورت سود و زیان: فرآور در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۳۱۱ریال سود و ۲۳۹ریال زیان برای هر سهم خود کسب کرده است. این شرکت برای سال جاری پیشبینی زیان ۱۹ریالی دارد اما در سه ماه نخست به ۵۲ریال سود برای هر سهم رسیده است. لازم به ذکر است که در گزارش های قبلی رقم پیشبینی شده برای زیان بسیار بیشتر بوده و در دو مرحله شرکت زیان پیشبینی شده خود را کاهش داده است.

فرآور برای سال جاری در نظر دارد تا ۹هزار تن محصول به فروش برساند که ۳۴درصد بیشتر از سال قبل است همچنین در سه ماهه اول ۱۹درصد از تولید و فروش مقداری محقق شده است. نرخ های فروش شرکت در داخل و خارج بر اساس نرخ جهانی تعیین می گردد و مبنای تبدیل آن، ارز بازار آزد است.

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

در جدول فوق مقدار فروش بر اساس مقدار تولید سه ماه نخست بعلاوه موجودی اول دوره اصلاح شده همچنین نرخ فروش بر اساس میانگین شمش ۲۲۰۰دلاری و برابری دلار ۳۵۰۰۰ریالی تعدیل شده است.

در بخش مواد اولیه، اسیدسولفوریک مصرفی با عیار خاک مورد استفاده رابطه معکوس دارد و قیمت پودر روی و خاک خریداری شده ضریبی از نرخ شمش روی است که همه این موارد در محاسبات تحلیلی لحاظ شده است.

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

بخش دستمزد در سرفصل های مختلف با ۱۴درصد افزایش و سایر هزینه ها با افزایش ۱۰درصد نسبت به سال ۹۴ فرض شده اند. همچنین هزینه های متغیر در کلیه فصول مورد تحلیل بر اساس ضریبی از مقدار فروش تعدیل شده است. هزینه مالی نیز بر اساس مانده تسهیلات در ترازنامه و نرخ متوسط ۱۸درصد برای یکسال تعدیل شده است.

نتیجه تعدیلات مورد اشاره به شرح صورت سود و زیان زیر گزارش شده است:

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

با توجه به تغییرات گسترده در نرخ جهانی و همچنین ظرفیت اسمی ۱۸هزار تنی شمش در این شرکت، جدول تحلیل حساسیت جهت استفاده های آتی به شرح زیر است:

 رشد سودآوری فرآور در پی تحولات جهانی

در واقع فرآور در صورتی که بتواند خاک به میزان کافی تامین کند و ظرفیت تولید و فروش را به ظرفیت اسمی نزدیک کند، می تواند قیمت های فعلی خود را توجیه کند اما در غیر این صورت شرکت پتانسیل کافی جهت توجیه p.e فعلی خود نخواهد داشت با این حال در یک نگاه چند ساله با فرض استفاده و خرید خاک از معدن مهدی آباد می توان به این شرکت امیدوار شد هرچند تا رسیدن به آن روز حدود ۵ سال زمان لازم است. در صورتی که نرخ جهانی روی روند افزایشی خود را دنبال کند و از ۲۵۰۰ دلار عبور کند، فرآور به دلیل اهرمی بودن و سرمایه اسمی ۱۲۰میلیون سهمی، بسیار تحت تاثیر قرار میگیرد و سود آن به شدت رشد می کند بنابراین تحولات آتی می تواند شرایط غیر قابل پیشبینی ایجاد کند.

تحلیلگر: ولید هلالات


1395/06/09
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333