رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
وپارس (ممنوع-متوقف)
بانک پارسیان
بورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
24

تحلیل تکنیکال بانک پارسیان، آیا شایعات در وپارس به حقیقت خواهد پیوست؟
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

345

: در نماد وپارس، مضاف بر اینکه پتانسیل‌هایی چون افزایش سرمایه و وصول مطالبات می‌تواند موجبات رشد ارزش سهم را فراهم آورد، شرایط تکنیکی خوبی را نیز شاهد هستیم که انتظارات ما را مبنی بر بازدهی مناسب در میان مدت، دو چندان می‌نماید.
علت تحلیل: رسیدن به محدوده حمایتی
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن پتانسیل‌های ذکر شده و با توجه به اینکه بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در شرکت‌های مورد معامله در روز گذشته در کل بورس در نماد وپارس رقم خورده است، انتظار داریم به زودی شاهد آغاز حرکت رو به رشد در این نماد باشیم.

در غیبت بزرگان صنعت بانکداری در این روزهای بازار سرمایه، نمادهای کوچکتر بانکی در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی جذابی هستند که انتظار داریم رفته رفته موجبات افزایش تقاضا برای خرید با ریسک محدود را فراهم آورند. از جمله نمادهای این گروه که هم اکنون وضعیت تکنیکی مناسبی دارند می توان به وپاسار، حکمت، وانصار و وپارس اشاره نمود. در روز جاری اما به تحلیل نماد وپارس پرداخته ایم.

در نماد وپارس، مضاف بر اینکه پتانسیل هایی چون افزایش سرمایه و وصول مطالبات می تواند موجبات رشد ارزش سهم را فراهم آورد، شرایط تکنیکی خوبی را نیز شاهد هستیم که انتظارات ما را مبنی بر بازدهی مناسب در میان مدت، دو چندان می نماید. همان گونه که در نمودار قیمت نشان داده شده است، وپارس پس از آنکه در کانال ۱۰۰ تومان به خط روند صعودی رسید، با واکنش مناسبی در ماه های گذشته همراه شد و بازدهی بیش از ۲۰ درصدی را از خود به جای گذاشت و پس از آن در مسیر افت و اصلاح قرار گرفت. اما با توجه به آرایش صعودی اخیر که به امواج پیشرو شبیه است، انتظار داریم افت فعلی، اصلاح موج مذکور بوده و در ادامه شاهد رشد ارزش سهم باشیم. محدوده فعلی به لحاظ زمانی و قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه به آن ها اشاره می نماییم:

  • از منظر ایچیموکو قیمت موفق شده است با عبور از کیجن سن متناظر کف اولین سیگنال صعود را صادر نماید و به دنبال آن شاهد عبور چیکو اسپن از کندل های قیمت در موج نزولی بودیم. در حال حاضر چیکو به کندل های قیمت رسیده است و با واکنش حمایتی مناسبی همراه شده است (محدوده نارنجی رنگ). انتظار داریم به دنبال این حمایت و با توجه به سوییچ ابر کومو از نزولی به صعودی، شاهد رشد قیمت باشیم.
  • از منظر ایچیموکو اما به لحاظ زمانی شاهد این هستیم که روزهای جاری به تعداد ۱۷ روز قبل از سوییچ کومو قرار دارند. با توجه به اینکه عدد ۱۷ از مجموعه اعداد زمانی ایچیموکو بوده و در گذشته نیز فاصله ۱۷ تایی از سوییچ کومو با کف سازی قیمت همراه بوده است باید بگوییم که به لحاظ زمانی نیز در مقطع کنونی پتانسیل تشکیل کف وجود دارد.
  • به لحاظ گام های حرکتی قیمت نیز شاهد تایید تشکیل سقف با بسته شدن قیمت در تراز ۱۱۶ تومان هستیم. اگر محدوده بسته شدن کندلی که سقف را تایید نموده است اندازه گرفته و بر روی بالاترین قیمت بسته شدن بازار قرار دهیم، به باند حمایتی ۱۱۱ الی ۱۱۶ تومان می رسیم که منطبق بر خط روند صعودی نیز بوده و پتانسیل بالایی برای حمایت از قیمت دارد. این محدوده که بر کف ابر کومو نیز منطبق است، در گذشته نیز بارها واکنش قیمت را به همراه داشته است و اکنون با تدیل سطح، در نقش حمایت ایفای نقش می کند.
  • قیمت در یک کانال نزولی بلند مدت در حرکت بوده است که بارها پس از برخورد به کف کانال در رسیدن به سقف کانال ناکام مانده بوده است و در آخرین موج صعودی این مهم به وقوع پیوسته و انتظار داریم در میان مدت با توجه به آرایش این موج، قیمت موفق به خروج از این کانال نیز گردد که در صورت وقوع این امر، بازدهی مناسبی را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن پتانسیل های ذکر شده و با توجه به اینکه بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در شرکت های مورد معامله در روز گذشته در کل بورس در نماد وپارس رقم خورده است، انتظار داریم به زودی شاهد آغاز حرکت رو به رشد در این نماد باشیم. لذا با رعایت حد ضرر محدوده ۱۰۰ تومان (برای میان مدت) و محدوده ۱۰۷ تومان (برای کوتاه مدت)، خرید در باند حمایتی ۱۱۱ الی ۱۱۸ تومان کم ریسک ارزیابی می شود.

تحلیل تکنیکال بانک پارسیان، آیا شایعات در وپارس به حقیقت خواهد پیوست؟

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: در نماد وپارس، مضاف بر اینکه پتانسیل‌هایی چون افزایش سرمایه و وصول مطالبات می‌تواند موجبات رشد ارزش سهم را فراهم آورد، شرایط تکنیکی خوبی را نیز شاهد هستیم که انتظارات ما را مبنی بر بازدهی مناسب در میان مدت، دو چندان می‌نماید.
علت تحلیل: رسیدن به محدوده حمایتی
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن پتانسیل‌های ذکر شده و با توجه به اینکه بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در شرکت‌های مورد معامله در روز گذشته در کل بورس در نماد وپارس رقم خورده است، انتظار داریم به زودی شاهد آغاز حرکت رو به رشد در این نماد باشیم.

در غیبت بزرگان صنعت بانکداری در این روزهای بازار سرمایه، نمادهای کوچکتر بانکی در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی جذابی هستند که انتظار داریم رفته رفته موجبات افزایش تقاضا برای خرید با ریسک محدود را فراهم آورند. از جمله نمادهای این گروه که هم اکنون وضعیت تکنیکی مناسبی دارند می توان به وپاسار، حکمت، وانصار و وپارس اشاره نمود. در روز جاری اما به تحلیل نماد وپارس پرداخته ایم.

در نماد وپارس، مضاف بر اینکه پتانسیل هایی چون افزایش سرمایه و وصول مطالبات می تواند موجبات رشد ارزش سهم را فراهم آورد، شرایط تکنیکی خوبی را نیز شاهد هستیم که انتظارات ما را مبنی بر بازدهی مناسب در میان مدت، دو چندان می نماید. همان گونه که در نمودار قیمت نشان داده شده است، وپارس پس از آنکه در کانال ۱۰۰ تومان به خط روند صعودی رسید، با واکنش مناسبی در ماه های گذشته همراه شد و بازدهی بیش از ۲۰ درصدی را از خود به جای گذاشت و پس از آن در مسیر افت و اصلاح قرار گرفت. اما با توجه به آرایش صعودی اخیر که به امواج پیشرو شبیه است، انتظار داریم افت فعلی، اصلاح موج مذکور بوده و در ادامه شاهد رشد ارزش سهم باشیم. محدوده فعلی به لحاظ زمانی و قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه به آن ها اشاره می نماییم:

  • از منظر ایچیموکو قیمت موفق شده است با عبور از کیجن سن متناظر کف اولین سیگنال صعود را صادر نماید و به دنبال آن شاهد عبور چیکو اسپن از کندل های قیمت در موج نزولی بودیم. در حال حاضر چیکو به کندل های قیمت رسیده است و با واکنش حمایتی مناسبی همراه شده است (محدوده نارنجی رنگ). انتظار داریم به دنبال این حمایت و با توجه به سوییچ ابر کومو از نزولی به صعودی، شاهد رشد قیمت باشیم.
  • از منظر ایچیموکو اما به لحاظ زمانی شاهد این هستیم که روزهای جاری به تعداد ۱۷ روز قبل از سوییچ کومو قرار دارند. با توجه به اینکه عدد ۱۷ از مجموعه اعداد زمانی ایچیموکو بوده و در گذشته نیز فاصله ۱۷ تایی از سوییچ کومو با کف سازی قیمت همراه بوده است باید بگوییم که به لحاظ زمانی نیز در مقطع کنونی پتانسیل تشکیل کف وجود دارد.
  • به لحاظ گام های حرکتی قیمت نیز شاهد تایید تشکیل سقف با بسته شدن قیمت در تراز ۱۱۶ تومان هستیم. اگر محدوده بسته شدن کندلی که سقف را تایید نموده است اندازه گرفته و بر روی بالاترین قیمت بسته شدن بازار قرار دهیم، به باند حمایتی ۱۱۱ الی ۱۱۶ تومان می رسیم که منطبق بر خط روند صعودی نیز بوده و پتانسیل بالایی برای حمایت از قیمت دارد. این محدوده که بر کف ابر کومو نیز منطبق است، در گذشته نیز بارها واکنش قیمت را به همراه داشته است و اکنون با تدیل سطح، در نقش حمایت ایفای نقش می کند.
  • قیمت در یک کانال نزولی بلند مدت در حرکت بوده است که بارها پس از برخورد به کف کانال در رسیدن به سقف کانال ناکام مانده بوده است و در آخرین موج صعودی این مهم به وقوع پیوسته و انتظار داریم در میان مدت با توجه به آرایش این موج، قیمت موفق به خروج از این کانال نیز گردد که در صورت وقوع این امر، بازدهی مناسبی را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن پتانسیل های ذکر شده و با توجه به اینکه بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در شرکت های مورد معامله در روز گذشته در کل بورس در نماد وپارس رقم خورده است، انتظار داریم به زودی شاهد آغاز حرکت رو به رشد در این نماد باشیم. لذا با رعایت حد ضرر محدوده ۱۰۰ تومان (برای میان مدت) و محدوده ۱۰۷ تومان (برای کوتاه مدت)، خرید در باند حمایتی ۱۱۱ الی ۱۱۸ تومان کم ریسک ارزیابی می شود.

تحلیل تکنیکال بانک پارسیان، آیا شایعات در وپارس به حقیقت خواهد پیوست؟

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/06/09
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333