رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

37

: امروز در جریان معاملات سایپا شاهد بلوک درون گروهی بین سرمایه گذاری رنا و توسعه اقتصاد رادین بودیم که اگر اثر آن از معاملات کل حذف شود مشخص می گردد که حجم معاملات کماکان زیر میانگین ماهانه (1000 میلیون برگه سهم) می باشد. از طرفی شاخص کل توانست به کمک معاملات نمادهای اخابر، فاراک، شپنا و خساپا خود را از درصدهای منفی به 28 واحد مثبت برسد.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: در بازار فردا ممکن است فضا، به دلیل مثبت آخر وقت شاخص بهتر باشد اما حجم معاملات کم و رشد ضعیف شاخص کل نشان می دهد که شاخص همچنان در موج اصلاح به سر می برد و هنوز نشانه هایی از پایان این موج رویت نشده است.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۶ و ۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

امروز در جریان معاملات سایپا شاهد بلوک درون گروهی بین سرمایه گذاری رنا و توسعه اقتصاد رادین بودیم که اگر اثر آن از معاملات کل حذف شود مشخص می گردد که حجم معاملات کماکان زیر میانگین ماهانه (۱۰۰۰ میلیون برگه سهم) می باشد. از طرفی شاخص کل توانست به کمک معاملات نمادهای اخابر، فاراک، شپنا و خساپا خود را از درصدهای منفی به ۲۸ واحد مثبت برسد. حجم معاملات کم و رشد ضعیف شاخص نشان می دهد که شاخص همچنان در موج اصلاح به سر می برد و نشانه هایی از پایان این موج رویت نشده است.

پنج صنعت و ۲۰ شرکت برتر به لحاظ ارزش معاملات

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

در بازار امروز اکثر صنایع به خصوص معدنی ها پر عرضه ظاهر شدند اما در صنعت خودرو افزایش تقاضا نسبت به روزهای گذشته مشهود بود به طوریکه این صنعت با افزایش ارزش معاملات همراه شد.

با انتشار خبر افزایش سرمایه خپارس فضا در این صنعت تغییر کرد به طوریکه اکثر نمادهای این گروه نوسانات مثبتی را تجربه کردند و برخی از آن ها نیز به صف خرید رسیدند.گفته می شود خاور و خکاوه نیز در انتظار چنین خبری می باشند البته لازم به ذکر است که بلوک ۴۰۰ میلیونی سایپا در افزایش تقاضا این نماد و در نهایت کل گروه بی تاثیر نبوده است.

صنعت فلزات اساسی صنعت دیگری می باشد که با افزایش ارزش معاملات همراه بوده است اما این افزایش بیشتر تحت تاثیر معاملات بلوکی در نمادهای فملی و فولاد می باشد. اما در کل نمادهایی مانند ذوب و فباهنر و هرمز در این گروه مورد استقبال سهامداران قرار گرفته و بعضاً با نوسانات مثبت همراه شدند.

رشد قیمت نفت باعث بازگشت توجهات به سمت گروه پالایشی گردید و به این ترتیب برخی از نمادهای این گروه در واکنش به حمایت های پیش رو با نوسانات مثبت همراه شدند.اما حجم معاملات سهم های مذکور به اندازه ای نبود که موجبات رشد ارزش معاملات کل گروه را نسبت به روزهای گذشته فراهم آورد که نشان می دهد هنوز نقدینگی لازم برای رشد قیمت ها و عبور از مقاومت های پیش رو به این گروه وارد نشده است!

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است ارزش معاملات اوراق تامین مالی همچنان رو به افزایش است.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه معامله شده اند و چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: امروز در جریان معاملات سایپا شاهد بلوک درون گروهی بین سرمایه گذاری رنا و توسعه اقتصاد رادین بودیم که اگر اثر آن از معاملات کل حذف شود مشخص می گردد که حجم معاملات کماکان زیر میانگین ماهانه (1000 میلیون برگه سهم) می باشد. از طرفی شاخص کل توانست به کمک معاملات نمادهای اخابر، فاراک، شپنا و خساپا خود را از درصدهای منفی به 28 واحد مثبت برسد.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: در بازار فردا ممکن است فضا، به دلیل مثبت آخر وقت شاخص بهتر باشد اما حجم معاملات کم و رشد ضعیف شاخص کل نشان می دهد که شاخص همچنان در موج اصلاح به سر می برد و هنوز نشانه هایی از پایان این موج رویت نشده است.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۶ و ۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

امروز در جریان معاملات سایپا شاهد بلوک درون گروهی بین سرمایه گذاری رنا و توسعه اقتصاد رادین بودیم که اگر اثر آن از معاملات کل حذف شود مشخص می گردد که حجم معاملات کماکان زیر میانگین ماهانه (۱۰۰۰ میلیون برگه سهم) می باشد. از طرفی شاخص کل توانست به کمک معاملات نمادهای اخابر، فاراک، شپنا و خساپا خود را از درصدهای منفی به ۲۸ واحد مثبت برسد. حجم معاملات کم و رشد ضعیف شاخص نشان می دهد که شاخص همچنان در موج اصلاح به سر می برد و نشانه هایی از پایان این موج رویت نشده است.

پنج صنعت و ۲۰ شرکت برتر به لحاظ ارزش معاملات

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

در بازار امروز اکثر صنایع به خصوص معدنی ها پر عرضه ظاهر شدند اما در صنعت خودرو افزایش تقاضا نسبت به روزهای گذشته مشهود بود به طوریکه این صنعت با افزایش ارزش معاملات همراه شد.

با انتشار خبر افزایش سرمایه خپارس فضا در این صنعت تغییر کرد به طوریکه اکثر نمادهای این گروه نوسانات مثبتی را تجربه کردند و برخی از آن ها نیز به صف خرید رسیدند.گفته می شود خاور و خکاوه نیز در انتظار چنین خبری می باشند البته لازم به ذکر است که بلوک ۴۰۰ میلیونی سایپا در افزایش تقاضا این نماد و در نهایت کل گروه بی تاثیر نبوده است.

صنعت فلزات اساسی صنعت دیگری می باشد که با افزایش ارزش معاملات همراه بوده است اما این افزایش بیشتر تحت تاثیر معاملات بلوکی در نمادهای فملی و فولاد می باشد. اما در کل نمادهایی مانند ذوب و فباهنر و هرمز در این گروه مورد استقبال سهامداران قرار گرفته و بعضاً با نوسانات مثبت همراه شدند.

رشد قیمت نفت باعث بازگشت توجهات به سمت گروه پالایشی گردید و به این ترتیب برخی از نمادهای این گروه در واکنش به حمایت های پیش رو با نوسانات مثبت همراه شدند.اما حجم معاملات سهم های مذکور به اندازه ای نبود که موجبات رشد ارزش معاملات کل گروه را نسبت به روزهای گذشته فراهم آورد که نشان می دهد هنوز نقدینگی لازم برای رشد قیمت ها و عبور از مقاومت های پیش رو به این گروه وارد نشده است!

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است ارزش معاملات اوراق تامین مالی همچنان رو به افزایش است.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه معامله شده اند و چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 23 مرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/05/24
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333