رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

27

: حجم معاملات نسبت به روز قبل تغییر چندانی را تجربه نکرد و کماکان زیر میانگین ماهانه خود یعنی 1000 میلیون برگه سهم می‌باشد. در مقابل سکون در قیمت های جهانی باعث عدم اقبال به سهام های بزرگ و شاخص ساز گردید و به این ترتیب شاخص کل 177 واحد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرد. با وجود ثبات حجم و کاهش شاخص، ارزش معاملات کل تحت تاثیر معاملات صنایع خودرو، استخراج کانه های فلزی و بانک افزایش یافت.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: عدم افزایش حجم در کنار شاخص منفی و در مقابل افزایش ارزش معاملات نشان می دهد وضعیت بازار چندان هم بحرانی نمی باشد و افت شاخص را می توان اصلاحی برای رشد اخیر آن تلقی کرد.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، ثابت و با افزایش ۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

حجم معاملات نسبت به روز قبل تغییر چندانی را تجربه نکرد و کماکان زیر میانگین ماهانه خود یعنی ۱۰۰۰ میلیون برگه سهم می باشد. در مقابل سکون در قیمت های جهانی باعث عدم اقبال به سهام های بزرگ و شاخص ساز گردید و به این ترتیب شاخص کل ۱۷۷ واحد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرد. عدم افزایش حجم در کنار شاخص منفی و در مقابل افزایش ارزش معاملات نشان می دهد وضعیت بازار چندان هم بحرانی نمی باشد و افت شاخص را می توان اصلاحی برای رشد اخیر آن تلقی کرد.

پنج صنعت و ۲۰ شرکت برتر به لحاظ ارزش معاملات

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

در جریان معاملات روز چهارشنبه حجم کل نسبت به روز قبل ثابت ماند و در مقابل ارزش معاملات، ۷ درصد رشد را نسبت به روز سه شنبه تجربه کرد. رشد ارزش معاملات را می توان به افزایش ارزش معاملات صنعت خودرو، بانک، شیمیایی، سرمایه گذاری و استخراج کانه های فلزی نسبت داد.

در گروه خودرو اقبال به خرید سایپا و زامیاد باعث افزایش ارزش معاملات این گروه گردید.

در گروه فلزات اساسی ثبات در قیمت های جهانی باعث عدم استقبال از این گروه گردید.

در صنعت بانکی همانگوه که بارها اشاره کردیم قیمت های مناسب (نزدیک شدن به قیمت اسمی) و همچنین چشم انداز مثبت این صنعت باعث شده است که سهام گروه بانکی برای برخی از فعالان بازار جذاب شوند.

صنعت شیمیایی تحت تاثیر معامله بلوکی نماد جم با افزایش ارزش معاملات همراه شد.

در بازار روز چهارشنبه بیشترین حجم منفی به گروه پالایشی اختصاص داشت. عدم رشد قیمت نفت به دلیل گمانه زنی ها نسبت به عدم توافق در مورد طرح جدید فریز نفتی و واکنش به مقاومت های پیش رو، باعث شد تا سهام این گروه با نوسانات منفی همراه شوند تا جایی که برخی از نمادها نظیر شبریز، شراز و شاوان به صف فروش برسند.

در بازارهای جهانی با وجود اینکه اکثر قیمت های تغییرات چندانی نداشت، اما فلز روی با افرایش قیمت به ۲۳۰۰ دلار رسید (که البته مقاومت جدی برای این فلز می باشد) و به این ترتیب با نوسانات مثبت در گروه روی موجبات افزایش ارزش معاملات گروه کانه های فلزی را فراهم آورد.

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است مادامی که شاخص کل در موج اصلاحی قرار دارد، ارزش معاملات اوراق تامین مالی رو به افزایش است.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه معامله شده اند و چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: حجم معاملات نسبت به روز قبل تغییر چندانی را تجربه نکرد و کماکان زیر میانگین ماهانه خود یعنی 1000 میلیون برگه سهم می‌باشد. در مقابل سکون در قیمت های جهانی باعث عدم اقبال به سهام های بزرگ و شاخص ساز گردید و به این ترتیب شاخص کل 177 واحد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرد. با وجود ثبات حجم و کاهش شاخص، ارزش معاملات کل تحت تاثیر معاملات صنایع خودرو، استخراج کانه های فلزی و بانک افزایش یافت.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: عدم افزایش حجم در کنار شاخص منفی و در مقابل افزایش ارزش معاملات نشان می دهد وضعیت بازار چندان هم بحرانی نمی باشد و افت شاخص را می توان اصلاحی برای رشد اخیر آن تلقی کرد.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، ثابت و با افزایش ۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

حجم معاملات نسبت به روز قبل تغییر چندانی را تجربه نکرد و کماکان زیر میانگین ماهانه خود یعنی ۱۰۰۰ میلیون برگه سهم می باشد. در مقابل سکون در قیمت های جهانی باعث عدم اقبال به سهام های بزرگ و شاخص ساز گردید و به این ترتیب شاخص کل ۱۷۷ واحد کاهش را نسبت به روز قبل تجربه کرد. عدم افزایش حجم در کنار شاخص منفی و در مقابل افزایش ارزش معاملات نشان می دهد وضعیت بازار چندان هم بحرانی نمی باشد و افت شاخص را می توان اصلاحی برای رشد اخیر آن تلقی کرد.

پنج صنعت و ۲۰ شرکت برتر به لحاظ ارزش معاملات

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

در جریان معاملات روز چهارشنبه حجم کل نسبت به روز قبل ثابت ماند و در مقابل ارزش معاملات، ۷ درصد رشد را نسبت به روز سه شنبه تجربه کرد. رشد ارزش معاملات را می توان به افزایش ارزش معاملات صنعت خودرو، بانک، شیمیایی، سرمایه گذاری و استخراج کانه های فلزی نسبت داد.

در گروه خودرو اقبال به خرید سایپا و زامیاد باعث افزایش ارزش معاملات این گروه گردید.

در گروه فلزات اساسی ثبات در قیمت های جهانی باعث عدم استقبال از این گروه گردید.

در صنعت بانکی همانگوه که بارها اشاره کردیم قیمت های مناسب (نزدیک شدن به قیمت اسمی) و همچنین چشم انداز مثبت این صنعت باعث شده است که سهام گروه بانکی برای برخی از فعالان بازار جذاب شوند.

صنعت شیمیایی تحت تاثیر معامله بلوکی نماد جم با افزایش ارزش معاملات همراه شد.

در بازار روز چهارشنبه بیشترین حجم منفی به گروه پالایشی اختصاص داشت. عدم رشد قیمت نفت به دلیل گمانه زنی ها نسبت به عدم توافق در مورد طرح جدید فریز نفتی و واکنش به مقاومت های پیش رو، باعث شد تا سهام این گروه با نوسانات منفی همراه شوند تا جایی که برخی از نمادها نظیر شبریز، شراز و شاوان به صف فروش برسند.

در بازارهای جهانی با وجود اینکه اکثر قیمت های تغییرات چندانی نداشت، اما فلز روی با افرایش قیمت به ۲۳۰۰ دلار رسید (که البته مقاومت جدی برای این فلز می باشد) و به این ترتیب با نوسانات مثبت در گروه روی موجبات افزایش ارزش معاملات گروه کانه های فلزی را فراهم آورد.

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است مادامی که شاخص کل در موج اصلاحی قرار دارد، ارزش معاملات اوراق تامین مالی رو به افزایش است.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه معامله شده اند و چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 20 مرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/05/23
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333