رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95
نوع تحلیل : بنیادی   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

75

: در جریان معاملات امروز حجم کل نتوانست از سقف سه ماهه خود یعنی 1500 میلیون برگه سهم عبور کند. با بررسی روند حجم و شاخص در روزهای گذشته به این نتیجه می رسیم که حجم وارد شده در بازار قادر است شاخص را تا محدوده 80000 رشد دهد اما با توجه به مقاومت های پیش رو در گروه های پالایشی، فلزی و معدنی و افزایش عرضه در آخر وقت امروز، انتظار می رود شاخص پس از استراحت تا سطح مذکور صعود کند و اما برای دستیابی به اهداف بالاتر نیاز است حجم معاملات از سقف سه ماهه فراتر رود.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: با وجود رشد شاخص، حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافت که نشان می دهد بازار امروز محتاطانه سهم می خرید تا جایی که در اواخر بازار با فشار فروش همراه شد. از این رو انتظار می رود در بازار فردا شدت عرضه ها بیشتر باشد.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۸ و ۱۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم کل نتوانست از سقف سه ماهه خود یعنی ۱۵۰۰ میلیون برگه سهم عبور کند. با بررسی روند حجم و شاخص در روزهای گذشته به این نتیجه می رسیم که حجم وارد شده در بازار قادر است شاخص را تا محدوده ۸۰۰۰۰ رشد دهد اما با توجه به مقاومت های پیش رو در گروه های پالایشی، فلزی و معدنی و افزایش عرضه در آخر وقت امروز، انتظار می رود شاخص پس از استراحت تا سطح مذکور صعود کند و اما برای دستیابی به اهداف بالاتر نیاز است حجم معاملات از سقف سه ماهه فراتر رود.

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

پارسان و تاپیکو که نسبت به سهام پالایشی رشد کمتری داشتند، مورد توجه بازار قرار گرفته و بخشی از رشد شاخص کل را مهیا نمودند. با وجود رشد شاخص، حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافت که نشان می دهد بازار امروز محتاطانه سهم می خرید تا جایی که در اواخر بازار با فشار فروش همراه شد. از این رو انتظار می رود در بازار فردا شدت عرضه ها بیشتر باشد.

پنج صنعت و ۲۰ شرکت برتر به لحاظ ارزش معاملات

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

با کاهش ارزش معاملات گروه های پالایشی، فلزات و معدنی ارزش کل بازار کاهش یافت. گروه خودرویی با افزایش تقاضا برای خرید سهم های کوچک نظیر خاذین و خمحور با رشد ارزش معاملات همراه شدند.

امروز گروه پالایشی با فشار فروش همراه شدند. انتظار می رود پس از اصلاح به روند مثبت خود ادامه دهند.

در گروه بانکی ارزش معاملات افت چندانی را تجربه نکرد که نشان می دهد سهام این گروه کماکان مورد اقبال بازار می باشند.

فولادی ها به دلیل رشد قیمت های جهانی با نوسانات مثبت همراه بودند اما با این وجود ارزش معاملاتگروه فلزات اساسی نتوانست از روزهای گذشته فراتر رود.

در بازاری که نسبت به روزهای قبل پر عرضه ظاهر شد ، ارزش معاملات اوراق تامین مالی افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه معامله شده اند و چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان: در جریان معاملات امروز حجم کل نتوانست از سقف سه ماهه خود یعنی 1500 میلیون برگه سهم عبور کند. با بررسی روند حجم و شاخص در روزهای گذشته به این نتیجه می رسیم که حجم وارد شده در بازار قادر است شاخص را تا محدوده 80000 رشد دهد اما با توجه به مقاومت های پیش رو در گروه های پالایشی، فلزی و معدنی و افزایش عرضه در آخر وقت امروز، انتظار می رود شاخص پس از استراحت تا سطح مذکور صعود کند و اما برای دستیابی به اهداف بالاتر نیاز است حجم معاملات از سقف سه ماهه فراتر رود.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: با وجود رشد شاخص، حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافت که نشان می دهد بازار امروز محتاطانه سهم می خرید تا جایی که در اواخر بازار با فشار فروش همراه شد. از این رو انتظار می رود در بازار فردا شدت عرضه ها بیشتر باشد.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۸ و ۱۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم کل نتوانست از سقف سه ماهه خود یعنی ۱۵۰۰ میلیون برگه سهم عبور کند. با بررسی روند حجم و شاخص در روزهای گذشته به این نتیجه می رسیم که حجم وارد شده در بازار قادر است شاخص را تا محدوده ۸۰۰۰۰ رشد دهد اما با توجه به مقاومت های پیش رو در گروه های پالایشی، فلزی و معدنی و افزایش عرضه در آخر وقت امروز، انتظار می رود شاخص پس از استراحت تا سطح مذکور صعود کند و اما برای دستیابی به اهداف بالاتر نیاز است حجم معاملات از سقف سه ماهه فراتر رود.

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

پارسان و تاپیکو که نسبت به سهام پالایشی رشد کمتری داشتند، مورد توجه بازار قرار گرفته و بخشی از رشد شاخص کل را مهیا نمودند. با وجود رشد شاخص، حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافت که نشان می دهد بازار امروز محتاطانه سهم می خرید تا جایی که در اواخر بازار با فشار فروش همراه شد. از این رو انتظار می رود در بازار فردا شدت عرضه ها بیشتر باشد.

پنج صنعت و ۲۰ شرکت برتر به لحاظ ارزش معاملات

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

با کاهش ارزش معاملات گروه های پالایشی، فلزات و معدنی ارزش کل بازار کاهش یافت. گروه خودرویی با افزایش تقاضا برای خرید سهم های کوچک نظیر خاذین و خمحور با رشد ارزش معاملات همراه شدند.

امروز گروه پالایشی با فشار فروش همراه شدند. انتظار می رود پس از اصلاح به روند مثبت خود ادامه دهند.

در گروه بانکی ارزش معاملات افت چندانی را تجربه نکرد که نشان می دهد سهام این گروه کماکان مورد اقبال بازار می باشند.

فولادی ها به دلیل رشد قیمت های جهانی با نوسانات مثبت همراه بودند اما با این وجود ارزش معاملاتگروه فلزات اساسی نتوانست از روزهای گذشته فراتر رود.

در بازاری که نسبت به روزهای قبل پر عرضه ظاهر شد ، ارزش معاملات اوراق تامین مالی افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه معامله شده اند و چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 17 مرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


1395/05/18
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333