رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - ۱۲ مرداد ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

49

: در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۲۵۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۶۵۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۳۵۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۱۹۵۰۰۰ تومان قرار دارد.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۴) تحلیل اونس:

در گزارشات قبل در بررسی نمودار قیمت اونس در چارچوب زمانی روزانه عنوان شد که نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳ دلار می باشد که شاهد رشد 42 دلاری از این سطح بودیم. با توجه به اخبار اقتصادی مهم آمریکا در روز جمعه انتظار نوسانات زیادی در این روزها نداریم. در حال حاضر در این چارچوب زمانی مهمترین حمایت در محدوده ۱۳۱۹-۱۳۱۰ دلار قرار دارد. مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۸۴ دلار واقع شده است که قبل از آن نیز می توان از محدوده ۱۳۶۵-۱۳۶۱ دلار نیز به عنوان محدوده مقاومتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

در چارچوب زمانی چهار ساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۸۴ دلار واقع شده است که همپوشانی این تراز در چارچوب های زمانی بالا، نشان از اهمیت این تراز دارد. در صورت رشد، قیمت با مقاومت ۱۳۷۰ دلاری نیز رو به روست. از طرفی مهمترین حمایت در تراز ۱۳۳۴ دلار قرار دارد. از محدوده ۱۳۲۴-۱۳۲۰ دلار نیز می توان به عنوان محدوده حمایتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

در حال حاضر در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۷۰ دلار واقع شده است. در صورت رشد قیمت با مقاومت ۱۳۶۲ دلار نیز مواجه است که در صورت شکسته شدن آن انتظار صعود تا مقاومت بعدی را داریم. این تراز تا زمانی که سطح ۱۳۴۶ دلار شکسته نشده باشد برای گرفتن سیگنال خرید معتبر خواهد بود. از طرفی مهمترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۳۷ دلار قرار دارد که می توان از تراز ۱۳۴۱ نیز به عنوان تراز حمایتی قبل از آن نام ببریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۵) تحلیل آتی:

در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۲۵۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۶۵۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۳۵۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۱۹۵۰۰۰ تومان قرار دارد. از طرفی مهمترین سطح حمایتی در تراز ۱۱۶۶۰۰۰ تومان می باشد که قبل از آن از تراز ۱۱۷۳۰۰۰ تومان نیز می توان به عنوان سطح حمایتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۲۵۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۶۵۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۳۵۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۱۹۵۰۰۰ تومان قرار دارد.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۴) تحلیل اونس:

در گزارشات قبل در بررسی نمودار قیمت اونس در چارچوب زمانی روزانه عنوان شد که نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳ دلار می باشد که شاهد رشد 42 دلاری از این سطح بودیم. با توجه به اخبار اقتصادی مهم آمریکا در روز جمعه انتظار نوسانات زیادی در این روزها نداریم. در حال حاضر در این چارچوب زمانی مهمترین حمایت در محدوده ۱۳۱۹-۱۳۱۰ دلار قرار دارد. مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۸۴ دلار واقع شده است که قبل از آن نیز می توان از محدوده ۱۳۶۵-۱۳۶۱ دلار نیز به عنوان محدوده مقاومتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

در چارچوب زمانی چهار ساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۸۴ دلار واقع شده است که همپوشانی این تراز در چارچوب های زمانی بالا، نشان از اهمیت این تراز دارد. در صورت رشد، قیمت با مقاومت ۱۳۷۰ دلاری نیز رو به روست. از طرفی مهمترین حمایت در تراز ۱۳۳۴ دلار قرار دارد. از محدوده ۱۳۲۴-۱۳۲۰ دلار نیز می توان به عنوان محدوده حمایتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

در حال حاضر در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۷۰ دلار واقع شده است. در صورت رشد قیمت با مقاومت ۱۳۶۲ دلار نیز مواجه است که در صورت شکسته شدن آن انتظار صعود تا مقاومت بعدی را داریم. این تراز تا زمانی که سطح ۱۳۴۶ دلار شکسته نشده باشد برای گرفتن سیگنال خرید معتبر خواهد بود. از طرفی مهمترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۳۷ دلار قرار دارد که می توان از تراز ۱۳۴۱ نیز به عنوان تراز حمایتی قبل از آن نام ببریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

۵) تحلیل آتی:

در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۲۵۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۶۵۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۳۵۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۱۹۵۰۰۰ تومان قرار دارد. از طرفی مهمترین سطح حمایتی در تراز ۱۱۶۶۰۰۰ تومان می باشد که قبل از آن از تراز ۱۱۷۳۰۰۰ تومان نیز می توان به عنوان سطح حمایتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 12 مرداد 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/05/12
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333