رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - ۱۱ مرداد ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

54

: در روز یکشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۷۰۰۰ تومان با گپ مثبت ۸۵۰۰ تومانی شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۵۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۴۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. قیمت در همان ساعت ابتدایی معاملات تا نزدیکی مقاومت ذکر شده در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان صعود کرد و قیمت ۱۱۸۸۵۰۰ تومان را ثبت کرد اما موفق به شکست آن نشد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مهمترین سطح حمایتی در تراز ۱۱۶۶۰۰۰ تومان می‌باشد که قبل از آن از تراز ۱۱۷۳۰۰۰ تومان نیز می توان به عنوان سطح حمایتی نام برد.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی یکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۴) تحلیل اونس:

اونس در اولین روز معاملاتی خود در قیمت ۱۳۴۹.۵۷ دلار شروع به کار کرد. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۶۲.۳ دلار واقع شده است که در صورت شکسته شدن آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. این تراز تا زمانی که سطح ۱۳۴۶ دلار شکسته نشده باشد برای گرفتن سیگنال خربد معتبر خواهد بود. مقاومت های بعدی قیمت در محدوده ۱۳۶۸-۱۳۷۰ دلار واقع شده است. از طرفی مهمترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۳۲ دلار قرار دارد که می توان از تراز ۱۳۴۱.۵ نیز به عنوان تراز حمایتی قبل از آن نام ببریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۵) تحلیل آتی:

در روز یکشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۷۰۰۰ تومان با گپ مثبت ۸۵۰۰ تومانی شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۵۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۴۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. قیمت در همان ساعت ابتدایی معاملات تا نزدیکی مقاومت ذکر شده در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان صعود کرد و قیمت ۱۱۸۸۵۰۰ تومان را ثبت کرد اما موفق به شکست آن نشد. همچنان در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۱۹۵۰۰۰ تومان قرار دارد. از طرفی مهمترین سطح حمایتی در تراز ۱۱۶۶۰۰۰ تومان می باشد که قبل از آن از تراز ۱۱۷۳۰۰۰ تومان نیز می توان به عنوان سطح حمایتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۶) تحلیل دلار:

در روز گذشته در تحلیل دلار به ریال به سطح مقاومتی ۳۵۴۱ و سطح حمایتی ۳۵۳۳ اشاره کرده بودیم و گفته شده بود که با شکسته شدن یکی از این سطوح، سیگنال صادر خواهد شد. محدوده نوسان روز گذشته موفق به شکست این سطح نشد و در روز جاری نیز کماکان سطوح مذکور معتبر می باشد. توصیه می شود برای کاهش ریسک، از مقاومت ۳۵۴۲ و حمایت ۳۵۳۲ تومان برای گرفتن سیگنال استفاده شود.

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در روز یکشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۷۰۰۰ تومان با گپ مثبت ۸۵۰۰ تومانی شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۵۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۴۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. قیمت در همان ساعت ابتدایی معاملات تا نزدیکی مقاومت ذکر شده در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان صعود کرد و قیمت ۱۱۸۸۵۰۰ تومان را ثبت کرد اما موفق به شکست آن نشد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مهمترین سطح حمایتی در تراز ۱۱۶۶۰۰۰ تومان می‌باشد که قبل از آن از تراز ۱۱۷۳۰۰۰ تومان نیز می توان به عنوان سطح حمایتی نام برد.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی یکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۴) تحلیل اونس:

اونس در اولین روز معاملاتی خود در قیمت ۱۳۴۹.۵۷ دلار شروع به کار کرد. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۳۶۲.۳ دلار واقع شده است که در صورت شکسته شدن آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. این تراز تا زمانی که سطح ۱۳۴۶ دلار شکسته نشده باشد برای گرفتن سیگنال خربد معتبر خواهد بود. مقاومت های بعدی قیمت در محدوده ۱۳۶۸-۱۳۷۰ دلار واقع شده است. از طرفی مهمترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۳۲ دلار قرار دارد که می توان از تراز ۱۳۴۱.۵ نیز به عنوان تراز حمایتی قبل از آن نام ببریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۵) تحلیل آتی:

در روز یکشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۸۷۰۰۰ تومان با گپ مثبت ۸۵۰۰ تومانی شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان ۵۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۸۴۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. قیمت در همان ساعت ابتدایی معاملات تا نزدیکی مقاومت ذکر شده در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان صعود کرد و قیمت ۱۱۸۸۵۰۰ تومان را ثبت کرد اما موفق به شکست آن نشد. همچنان در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۸۹۵۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۱۹۵۰۰۰ تومان قرار دارد. از طرفی مهمترین سطح حمایتی در تراز ۱۱۶۶۰۰۰ تومان می باشد که قبل از آن از تراز ۱۱۷۳۰۰۰ تومان نیز می توان به عنوان سطح حمایتی نام برد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 مرداد 95

۶) تحلیل دلار:

در روز گذشته در تحلیل دلار به ریال به سطح مقاومتی ۳۵۴۱ و سطح حمایتی ۳۵۳۳ اشاره کرده بودیم و گفته شده بود که با شکسته شدن یکی از این سطوح، سیگنال صادر خواهد شد. محدوده نوسان روز گذشته موفق به شکست این سطح نشد و در روز جاری نیز کماکان سطوح مذکور معتبر می باشد. توصیه می شود برای کاهش ریسک، از مقاومت ۳۵۴۲ و حمایت ۳۵۳۲ تومان برای گرفتن سیگنال استفاده شود.

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/05/11
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333