رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مروری بر وضعیت صنعت بیمه ایران
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : صعودی

35

: صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

همچنین این صنعت جز صنایع تخصصی و البته پر ریسک بوده که شیوه مدیریتی آن بر پایه مدیریت ریسک می باشد . در دنیا مدیران ، کارشناسان و حتی دادگاه های خاصی برای این صنعت وجود دارد. بنابراین از آنجا که اساس فعالیت بیمه گری مبتنی بر آمار و احتمالات بوده و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد، شرکت بیمه ای موفق تر و ماندگارتر است که از یک سو بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه نیروی انسانی خود برآورد مطمئن تری از ریسک های فعالیت خود داشته، حق بیمه ها را دقیق تر محاسبه و دریافت کند و از سوی دیگر، با نگرش و روش های بهینه، بیمه گذار را مجذوب و وفادار به شرکت نگه دارد.

عمده مشکلات صنعت بیمه در کشور ما عبارتند از:

 1. شرکت های بیمه طبق قانون باید به صورت سهامی عام تاسیس گردند و سهام قابل توجهی از آنها در بورس معامله گردد که هم اکنون در کشور ما تعدادی از این شرکت ها در بورس معامله نمی گردند و مابقی که در حال معامله می باشند دارای درصد سهام شناوری پایینی می باشند.
 2. با توجه به اینکه شرکت های بیمه ای عمدتا متعلق به سازمان یا ارگان خاصی می باشند،
  • مدیریت شرکت و اعضای هیئت مدیره از تخصص کافی برای اداره صنعت بیمه برخوردار نمی باشند.
  • مدیریت شرکت بر پایه تکمیل زنجیره ارگان یا سازمان مالک می باشد نه سودآوری خاص شرکت بیمه
  • مدیریت این شرکت ها بر پایه افزایش میزان پرتفوی می باشد نه افزایش سودآوری. لازم به ذکر است که در دنیا شرکت های بیمه با توجه به مدیریت ریسک سعی بر افزایش سودآوری دارند.
 3. عدم بازبینی و تضاد بین استاندارد های حسابداری و مصوبات شورای عالی بورس
 4. عدم نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه ای که منجر به عوامل زیر گردیده است :
  • افزایش میزان پرتفوی و بالا رفتن ریسک شرکت ها
  • عدم افزایش سرمایه از محل آورده و ورود نقدینگی به شرکت ها
  • صدور بیمه نامه به صورت اقساطی و پرداخت جرائم به صورت نقدی که این موضوع منجر به کمبود نقدینگی( افزایش میزن مطالبات، هم اکنون شرکت های سایپا، ایران خودرو، فرهنگیان و بنیاد شهید از بزرگترین بدهکاران به این صنعت می باشند) و عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع دیگر شده است.شرکت های بیمه ای زیر مجموعه بانک کمتر از این ضعف برخوردار می باشند.
 5. افزایش تعداد شرکت های بیمه از سال 80

هم اکنون در کشور ما بالغ بر ۸۰% پرتفوی شرکت ها از بیمه های اشخاص ثالث و درمانی تشکیل می گردد که این نشان از عدم استفاده از سایر بیمه ها در کشور می باشد ، به نظر می رسد باید در این زمینه سرمایه گذاری هایی انجام گردد.

تنها شرکت بیمه ای که مکلف به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشد ، بیمه ایران است. سایر شرکت های بیمه ای ضمن اینکه بیمه نامه شخص ثالث با سود همراه نمی باشد به دلیل افزایش میزان پرتفوی و گردش نقدینگی راغب به صدور این بیمه نامه می باشند.

گفتنی است حدود ۴۱ درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور به بخش دولتی که به صورت اختصاصی در اختیار بیمه ایران است، اختصاص دارد. با لغو انحصار انجام بیمه دستگاه های اجرایی توسط بیمه ایران -که در ماه های اخیر به تصویب مجلس رسید- عرصه فعالیت و سودآوری بر سایر شرکت های بیمه ای فراخ تر شده است. بر اساس آمار بیمه مرکزی، پس از بیمه ایران بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب به بیمه های آسیا (۱۰ درصد)، البرز (۷.۵ درصد)، دانا (۶.۵ درصد)و پارسیان (۶ درصد) تعلق دارد.

بدیهی است ورود شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه برای بخش های بیمه عمر ، بیمه صنایع(پروژه های نفتی، حمل و نقل دریایی و ...) می باشد. هم اکنون بیمه کوثر، ملت، کارآفرین و سامان در زمینه بیمه عمر فعالیت های خوبی ارائه کردند.: صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

همچنین این صنعت جز صنایع تخصصی و البته پر ریسک بوده که شیوه مدیریتی آن بر پایه مدیریت ریسک می باشد . در دنیا مدیران ، کارشناسان و حتی دادگاه های خاصی برای این صنعت وجود دارد. بنابراین از آنجا که اساس فعالیت بیمه گری مبتنی بر آمار و احتمالات بوده و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد، شرکت بیمه ای موفق تر و ماندگارتر است که از یک سو بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه نیروی انسانی خود برآورد مطمئن تری از ریسک های فعالیت خود داشته، حق بیمه ها را دقیق تر محاسبه و دریافت کند و از سوی دیگر، با نگرش و روش های بهینه، بیمه گذار را مجذوب و وفادار به شرکت نگه دارد.

عمده مشکلات صنعت بیمه در کشور ما عبارتند از:

 1. شرکت های بیمه طبق قانون باید به صورت سهامی عام تاسیس گردند و سهام قابل توجهی از آنها در بورس معامله گردد که هم اکنون در کشور ما تعدادی از این شرکت ها در بورس معامله نمی گردند و مابقی که در حال معامله می باشند دارای درصد سهام شناوری پایینی می باشند.
 2. با توجه به اینکه شرکت های بیمه ای عمدتا متعلق به سازمان یا ارگان خاصی می باشند،
  • مدیریت شرکت و اعضای هیئت مدیره از تخصص کافی برای اداره صنعت بیمه برخوردار نمی باشند.
  • مدیریت شرکت بر پایه تکمیل زنجیره ارگان یا سازمان مالک می باشد نه سودآوری خاص شرکت بیمه
  • مدیریت این شرکت ها بر پایه افزایش میزان پرتفوی می باشد نه افزایش سودآوری. لازم به ذکر است که در دنیا شرکت های بیمه با توجه به مدیریت ریسک سعی بر افزایش سودآوری دارند.
 3. عدم بازبینی و تضاد بین استاندارد های حسابداری و مصوبات شورای عالی بورس
 4. عدم نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه ای که منجر به عوامل زیر گردیده است :
  • افزایش میزان پرتفوی و بالا رفتن ریسک شرکت ها
  • عدم افزایش سرمایه از محل آورده و ورود نقدینگی به شرکت ها
  • صدور بیمه نامه به صورت اقساطی و پرداخت جرائم به صورت نقدی که این موضوع منجر به کمبود نقدینگی( افزایش میزن مطالبات، هم اکنون شرکت های سایپا، ایران خودرو، فرهنگیان و بنیاد شهید از بزرگترین بدهکاران به این صنعت می باشند) و عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع دیگر شده است.شرکت های بیمه ای زیر مجموعه بانک کمتر از این ضعف برخوردار می باشند.
 5. افزایش تعداد شرکت های بیمه از سال 80

هم اکنون در کشور ما بالغ بر ۸۰% پرتفوی شرکت ها از بیمه های اشخاص ثالث و درمانی تشکیل می گردد که این نشان از عدم استفاده از سایر بیمه ها در کشور می باشد ، به نظر می رسد باید در این زمینه سرمایه گذاری هایی انجام گردد.

تنها شرکت بیمه ای که مکلف به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشد ، بیمه ایران است. سایر شرکت های بیمه ای ضمن اینکه بیمه نامه شخص ثالث با سود همراه نمی باشد به دلیل افزایش میزان پرتفوی و گردش نقدینگی راغب به صدور این بیمه نامه می باشند.

گفتنی است حدود ۴۱ درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور به بخش دولتی که به صورت اختصاصی در اختیار بیمه ایران است، اختصاص دارد. با لغو انحصار انجام بیمه دستگاه های اجرایی توسط بیمه ایران -که در ماه های اخیر به تصویب مجلس رسید- عرصه فعالیت و سودآوری بر سایر شرکت های بیمه ای فراخ تر شده است. بر اساس آمار بیمه مرکزی، پس از بیمه ایران بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب به بیمه های آسیا (۱۰ درصد)، البرز (۷.۵ درصد)، دانا (۶.۵ درصد)و پارسیان (۶ درصد) تعلق دارد.

بدیهی است ورود شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه برای بخش های بیمه عمر ، بیمه صنایع(پروژه های نفتی، حمل و نقل دریایی و ...) می باشد. هم اکنون بیمه کوثر، ملت، کارآفرین و سامان در زمینه بیمه عمر فعالیت های خوبی ارائه کردند.


1395/05/06
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333