رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - ۲۹ تیر۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

51

: در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۵۴۰۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان۸۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۵۲۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. همان طور که انتظار داشتیم با شکست تراز حمایتی ۱۱۵۳۰۰۰ تومان سیگنال فروش صادر شد که تا تراز ۱۱۴۶۰۰۰ تومان افت قیمت داشت.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در حال حاضر در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۱۳۹۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال فروش مجدد صادر خواهد شد. در صورت رشد قیمت با مقاومت ۱۱۵۸۰۰۰ تومان رو به روست که شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد کرد.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی دوشنبه ۲۸ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۴) تحلیل اونس:

در نمودار اونس در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳.۲ دلار واقع شده است. مهمترین محدوده حمایتی در این چارچوب زمانی در بازه ی ۱۲۸۱-۱۲۷۱ دلار قرار گرفته است که در صورت شکست محدوده حمایتی، قیمت پتانسیل ریزش تا محدوده ۱۲۵۱-۱۲۴۶ دلار را دارد. در صورت رشد، قیمت با مقاومت های ۱۳۵۷.۵ دلار و سقف ۱۳۷۵ دلار مواجه می باشد. مقاومت بلند مدتی در تراز ۱۴۵۸ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

در چارچوب زمانی چهار ساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۳۰۴ دلار قرار دارد. در صورتیکه قیمت موفق به شکست تراز ۱۳۲۰ دلار شود انتظار داریم تا تراز حمایتی ۱۳۰۴ دلار افت قیمت داشته باشد. چنانچه قیمت موفق به شکست تراز حمایتی ۱۳۰۴ دلار شود پتانسیل ریزش تا سطوح ۱۲۸۹ و ۱۲70 دلار را دارد. از طرفی قیمت برای رشد باید از محدوده مقاومتی ۱۳۴۷-۱۳۴۴ دلار در این چارچوب زمانی عبور کند. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۳۵۶ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

در چارچوب زمانی یکساعته حمایت کف ۱۳۲۰ دلار را داریم که در صورت بسته شدن کندل در پایین این تراز انتظار افت تا تراز ۱۳۱۳ دلار را داریم. حمایت ۱۳۱۳ دلار با توجه به همپوشانی ای که با تراز روزانه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است که در صورت شکست این حمایت انتظار افت قیمت تا تراز ۱۳۰۴ دلار می رود. حمایت بعدی در تراز ۱۲۹۶ دلار واقع شده است. از طرفی قیمت برای رشد باید از تراز ۱۳۳۵ دلار عبور کند. مهمترین مقاومت در این چارچوب زمانی ۱۳۵۵ دلار می باشد که قبل از آن مقاومت ۱۳۴۷ دلار نیز بر سر راه قیمت می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۵) تحلیل آتی:

در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۵۴۰۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان۸۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۵۲۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. همان طور که انتظار داشتیم با شکست تراز حمایتی ۱۱۵۳۰۰۰ تومان سیگنال فروش صادر شد که تا تراز ۱۱۴۶۰۰۰ تومان افت قیمت داشت. در حال حاضر در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۱۳۹۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال فروش مجدد صادر خواهد شد. در صورت رشد قیمت با مقاومت ۱۱۵۸۰۰۰ تومان رو به روست که شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد کرد. همچنین قیمت در صورت رشد با محدوده مقاومتی ۱۱۶۵۰۰۰-۱۱۶۳۰۰۰ تومان رو به روست.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۶) تحلیل دلار:

در تحلیل قیمت دلار امریکا در برابر ریال ایران در روز جاری به سراغ چارچوب زمانی ۳۰ دقیقه ای رفته ایم. همان گونه که در نمودار مشهود است، قیمت پس از ناکام ماندن در عبور از ۳۵۲۸ تومان در قالب یک کانال نزولی در مسیر افت قرار گرفت و با شکست کف قبلی و خط روند کوتاه مدت صعودی، عملاً تمایلات نزولی بر بازار غالب شده است. در آخرین تحلیل وضعیت جاری باید این طور بیان نماییم که چنانچه قیمت موفق به شکست کف قبلی در ۳۴۹۴ تومان شود، سیگنال فروش جدید صادر خواهد شد اما در طرف مقابل رشد قیمت در صورتی که با شکست ۳۵۱۲ تومان همراه باشد، سیگنال خرید جدید خواهیم داشت. شکسته شدن کف قبلی با شکسته شدن خط روند صعودی سبز رنگ همراه خواهد بود.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۵۴۰۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان۸۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۵۲۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. همان طور که انتظار داشتیم با شکست تراز حمایتی ۱۱۵۳۰۰۰ تومان سیگنال فروش صادر شد که تا تراز ۱۱۴۶۰۰۰ تومان افت قیمت داشت.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در حال حاضر در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۱۳۹۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال فروش مجدد صادر خواهد شد. در صورت رشد قیمت با مقاومت ۱۱۵۸۰۰۰ تومان رو به روست که شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد کرد.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی دوشنبه ۲۸ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۴) تحلیل اونس:

در نمودار اونس در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳.۲ دلار واقع شده است. مهمترین محدوده حمایتی در این چارچوب زمانی در بازه ی ۱۲۸۱-۱۲۷۱ دلار قرار گرفته است که در صورت شکست محدوده حمایتی، قیمت پتانسیل ریزش تا محدوده ۱۲۵۱-۱۲۴۶ دلار را دارد. در صورت رشد، قیمت با مقاومت های ۱۳۵۷.۵ دلار و سقف ۱۳۷۵ دلار مواجه می باشد. مقاومت بلند مدتی در تراز ۱۴۵۸ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

در چارچوب زمانی چهار ساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۳۰۴ دلار قرار دارد. در صورتیکه قیمت موفق به شکست تراز ۱۳۲۰ دلار شود انتظار داریم تا تراز حمایتی ۱۳۰۴ دلار افت قیمت داشته باشد. چنانچه قیمت موفق به شکست تراز حمایتی ۱۳۰۴ دلار شود پتانسیل ریزش تا سطوح ۱۲۸۹ و ۱۲70 دلار را دارد. از طرفی قیمت برای رشد باید از محدوده مقاومتی ۱۳۴۷-۱۳۴۴ دلار در این چارچوب زمانی عبور کند. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۳۵۶ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

در چارچوب زمانی یکساعته حمایت کف ۱۳۲۰ دلار را داریم که در صورت بسته شدن کندل در پایین این تراز انتظار افت تا تراز ۱۳۱۳ دلار را داریم. حمایت ۱۳۱۳ دلار با توجه به همپوشانی ای که با تراز روزانه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است که در صورت شکست این حمایت انتظار افت قیمت تا تراز ۱۳۰۴ دلار می رود. حمایت بعدی در تراز ۱۲۹۶ دلار واقع شده است. از طرفی قیمت برای رشد باید از تراز ۱۳۳۵ دلار عبور کند. مهمترین مقاومت در این چارچوب زمانی ۱۳۵۵ دلار می باشد که قبل از آن مقاومت ۱۳۴۷ دلار نیز بر سر راه قیمت می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۵) تحلیل آتی:

در روز دوشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۵۴۰۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان۸۰۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۵۲۰۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. همان طور که انتظار داشتیم با شکست تراز حمایتی ۱۱۵۳۰۰۰ تومان سیگنال فروش صادر شد که تا تراز ۱۱۴۶۰۰۰ تومان افت قیمت داشت. در حال حاضر در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۱۳۹۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال فروش مجدد صادر خواهد شد. در صورت رشد قیمت با مقاومت ۱۱۵۸۰۰۰ تومان رو به روست که شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد کرد. همچنین قیمت در صورت رشد با محدوده مقاومتی ۱۱۶۵۰۰۰-۱۱۶۳۰۰۰ تومان رو به روست.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

۶) تحلیل دلار:

در تحلیل قیمت دلار امریکا در برابر ریال ایران در روز جاری به سراغ چارچوب زمانی ۳۰ دقیقه ای رفته ایم. همان گونه که در نمودار مشهود است، قیمت پس از ناکام ماندن در عبور از ۳۵۲۸ تومان در قالب یک کانال نزولی در مسیر افت قرار گرفت و با شکست کف قبلی و خط روند کوتاه مدت صعودی، عملاً تمایلات نزولی بر بازار غالب شده است. در آخرین تحلیل وضعیت جاری باید این طور بیان نماییم که چنانچه قیمت موفق به شکست کف قبلی در ۳۴۹۴ تومان شود، سیگنال فروش جدید صادر خواهد شد اما در طرف مقابل رشد قیمت در صورتی که با شکست ۳۵۱۲ تومان همراه باشد، سیگنال خرید جدید خواهیم داشت. شکسته شدن کف قبلی با شکسته شدن خط روند صعودی سبز رنگ همراه خواهد بود.

تحلیل بازار طلا و ارز - 29 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/04/29
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333