رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - ۲۸ تیر۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

46

: در نمودار قیمت اونس در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳.۲ دلار واقع شده است . مهمترین محدوده حمایتی در این تایم فریم در بازه‌ی ۱۲۸۱-۱۲۷۱ دلار قرار دارد که در صورت شکست این بازه پتانسیل ریزش تا محدوده ۱۲۵۱-۱۲۴۶ دلار را دارد. در صورت رشد قیمت مقاومت های ۱۳۵۷.۵ دلار و سقف ۱۳۷۵ دلار پیش روی قیمت می باشند. مقاومت بلند مدتی در تراز ۱۴۵۸ دلار قرار دارد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در چارچوب زمانی یکساعته حمایت کف ۱۳۲۰ دلار را داریم که در صورت بسته شدن کندل در پایین این تراز انتظار افت تا تراز ۱۳۱۳ دلار داریم. حمایت ۱۳۱۳ دلار با توجه به همپوشانی ای که با تراز روزانه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۴) تحلیل اونس:

در نمودار قیمت اونس در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳.۲ دلار واقع شده است . مهمترین محدوده حمایتی در این تایم فریم در بازه ی ۱۲۸۱-۱۲۷۱ دلار قرار دارد که در صورت شکست این بازه پتانسیل ریزش تا محدوده ۱۲۵۱-۱۲۴۶ دلار را دارد. در صورت رشد قیمت مقاومت های ۱۳۵۷.۵ دلار و سقف ۱۳۷۵ دلار پیش روی قیمت می باشند. مقاومت بلند مدتی در تراز ۱۴۵۸ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

در چارچوب زمانی چهار ساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۳۰۴ دلار قرار دارد. در صورت شکست تراز ۱۳۲۰ دلار انتظار داریم تا تراز حمایتی ۱۳۰۴ دلار افت قیمت داشته باشد. چنانچه موفق به شکست تراز حمایتی شود پتانسیل ریزش تا سطوح ۱۲۸۹ و ۱۲۷۰ دلار را دارد. از طرفی قیمت برای رشد باید از محدوده مقاومتی ۱۳۴۷-۱۳۴۴ دلار در این چارچوب زمانی عبور کند. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۳۵۶ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

در چارچوب زمانی یکساعته حمایت کف ۱۳۲۰ دلار را داریم که در صورت بسته شدن کندل در پایین این تراز انتظار افت تا تراز ۱۳۱۳ دلار داریم. حمایت ۱۳۱۳ دلار با توجه به همپوشانی ای که با تراز روزانه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است که در صورت شکست این حمایت انتظار افت قیمت تا تراز ۱۳۰۴ دلار را داریم. حمایت بعدی در تراز ۱۲۹۶ دلار واقع شده است.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۵) تحلیل آتی:

در روز یکشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۶۱۵۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان۴۵۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۵۷۵۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۷۱۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. در صورت افت قیمت، حمایت ۱۱۵۳۰۰۰ پیش روی قیمت می باشد که در صورت شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد. حمایت های بعدی در تراز ۱۱۴۸۰۰۰ و ۱۱۴۴۵۰۰ تومان قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۶) تحلیل دلار:

در نمودار قیمت دلار در برابر ریال پس از آنکه قیمت موفق به خروج از کانال نزولی نشان داده شده نشد (کانال بر اساس خط واصل بین دو کف که بر روز سقف میانی قرار گرفته است رسم شده است)، با پولبک به خط روند صعودی (رنگ قرمز)، در مسیر افت قرار گرفت و نوسان محدود نزولی را تجربه کرد. در روز جاری انتظار داریم بار دیگر تمایلات نزولی بر بازار غالب باشد اما صدور سیگنال خرید یا فروش، با شکسته شدن مقاومت ۳۵۰۸ تومان از بالا و یا ۳۴۹۴ تومان از پایین صورت خواهد گرفت. در مسیر افت باید از تراز ۳۴۹۸ تومان نیز به عنوان یک حمایت مینوری نام ببریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در نمودار قیمت اونس در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳.۲ دلار واقع شده است . مهمترین محدوده حمایتی در این تایم فریم در بازه‌ی ۱۲۸۱-۱۲۷۱ دلار قرار دارد که در صورت شکست این بازه پتانسیل ریزش تا محدوده ۱۲۵۱-۱۲۴۶ دلار را دارد. در صورت رشد قیمت مقاومت های ۱۳۵۷.۵ دلار و سقف ۱۳۷۵ دلار پیش روی قیمت می باشند. مقاومت بلند مدتی در تراز ۱۴۵۸ دلار قرار دارد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در چارچوب زمانی یکساعته حمایت کف ۱۳۲۰ دلار را داریم که در صورت بسته شدن کندل در پایین این تراز انتظار افت تا تراز ۱۳۱۳ دلار داریم. حمایت ۱۳۱۳ دلار با توجه به همپوشانی ای که با تراز روزانه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۱) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۲) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۳) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در روز معاملاتی یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۴) تحلیل اونس:

در نمودار قیمت اونس در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۱۳.۲ دلار واقع شده است . مهمترین محدوده حمایتی در این تایم فریم در بازه ی ۱۲۸۱-۱۲۷۱ دلار قرار دارد که در صورت شکست این بازه پتانسیل ریزش تا محدوده ۱۲۵۱-۱۲۴۶ دلار را دارد. در صورت رشد قیمت مقاومت های ۱۳۵۷.۵ دلار و سقف ۱۳۷۵ دلار پیش روی قیمت می باشند. مقاومت بلند مدتی در تراز ۱۴۵۸ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

در چارچوب زمانی چهار ساعته مهمترین حمایت در تراز ۱۳۰۴ دلار قرار دارد. در صورت شکست تراز ۱۳۲۰ دلار انتظار داریم تا تراز حمایتی ۱۳۰۴ دلار افت قیمت داشته باشد. چنانچه موفق به شکست تراز حمایتی شود پتانسیل ریزش تا سطوح ۱۲۸۹ و ۱۲۷۰ دلار را دارد. از طرفی قیمت برای رشد باید از محدوده مقاومتی ۱۳۴۷-۱۳۴۴ دلار در این چارچوب زمانی عبور کند. مقاومت مهم بعدی در تراز ۱۳۵۶ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

در چارچوب زمانی یکساعته حمایت کف ۱۳۲۰ دلار را داریم که در صورت بسته شدن کندل در پایین این تراز انتظار افت تا تراز ۱۳۱۳ دلار داریم. حمایت ۱۳۱۳ دلار با توجه به همپوشانی ای که با تراز روزانه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است که در صورت شکست این حمایت انتظار افت قیمت تا تراز ۱۳۰۴ دلار را داریم. حمایت بعدی در تراز ۱۲۹۶ دلار واقع شده است.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۵) تحلیل آتی:

در روز یکشنبه سکه سررسید اردیبهشت ۹۶ در قیمت ۱۱۶۱۵۰۰ تومان شروع به کار کرد و در ادامه با نوسان۴۵۰۰ تومانی در قیمت ۱۱۵۷۵۰۰ تومان به کار خود خاتمه داد. در چارچوب زمانی یکساعته مهمترین مقاومت در تراز ۱۱۷۱۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. در صورت افت قیمت، حمایت ۱۱۵۳۰۰۰ پیش روی قیمت می باشد که در صورت شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد. حمایت های بعدی در تراز ۱۱۴۸۰۰۰ و ۱۱۴۴۵۰۰ تومان قرار دارد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

۶) تحلیل دلار:

در نمودار قیمت دلار در برابر ریال پس از آنکه قیمت موفق به خروج از کانال نزولی نشان داده شده نشد (کانال بر اساس خط واصل بین دو کف که بر روز سقف میانی قرار گرفته است رسم شده است)، با پولبک به خط روند صعودی (رنگ قرمز)، در مسیر افت قرار گرفت و نوسان محدود نزولی را تجربه کرد. در روز جاری انتظار داریم بار دیگر تمایلات نزولی بر بازار غالب باشد اما صدور سیگنال خرید یا فروش، با شکسته شدن مقاومت ۳۵۰۸ تومان از بالا و یا ۳۴۹۴ تومان از پایین صورت خواهد گرفت. در مسیر افت باید از تراز ۳۴۹۸ تومان نیز به عنوان یک حمایت مینوری نام ببریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 28 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/04/28
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333