رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
2

بررسی تکنیکال آخرین وضعیت گروه پالایشی
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

132

: یکی از گروه هایی که در طی افت چهار ماهه اخیر، این روزها به سطوح حمایتی معتبری رسیده است، گروه پالایشی است. پالایشی هایی که با پتانسیل هایی چون رشد قیمت نفت، افزایش نرخ خرید محصولات و تک نرخی شدن نرخ ارز رو به رو بوده و هر کدام از اتفاقات فوق می تواند تاثیر مثبت محسوسی بر وضعیت سود سازی آن ها بگذارد. در تحلیل امروز، نگاهی ساده به نمودار شاخص این صنعت و دو شرکت مورد توجه از این گروه خواهیم داشت.
علت تحلیل: بررسی آخرین وضعیت تکنیکی در گروه پالایشی
نتیجه‌گیری: در مقطع فعلی با سطح حمایتی معتبری رو به رو هستیم که پتانسیل خاتمه دادن به روند اصلاحی اخیر را دارد.

یکی از گروه هایی که در طی افت چهار ماهه اخیر، این روزها به سطوح حمایتی معتبری رسیده است، گروه پالایشی است. پالایشی هایی که با پتانسیل هایی چون رشد قیمت نفت، افزایش نرخ خرید محصولات و تک نرخی شدن نرخ ارز رو به رو بوده و هر کدام از اتفاقات فوق می تواند تاثیر مثبت محسوسی بر وضعیت سود سازی آن ها بگذارد. در تحلیل امروز، نگاهی ساده به نمودار شاخص این صنعت و دو شرکت مورد توجه از این گروه خواهیم داشت.

نمودار شاخص گروه فراورده های نفتی:

در بررسی آخرین وضعیت نمودار شاخص این گروه در چارچوب زمانی هفتگی شاهد این هستیم که پس از آنکه قیمت به خط بالای کانال رسم شده به وسیله خط سقف به سقف رسید، در مسیر اصلاح قرار گرفت. در وضعیت فعلی، به محدوده حمایتی منطبق بر خط وسط کانال رسیده ایم. این خط که تطابق خوبی با کیجن سن متناظر سقف شکل گرفته در تایم هفتگی دارد، از اهمیت حمایتی بالایی برخوردار بوده و می تواند با واکنش مثبت همراه شود. لذا توصیه می شود واکنش شاخص به این محدوده را جهت ورود به معاملات خرید، زیر نظر بگیرید.

اما نزدیکترین سطح حمایتی بعدی در تراز ۱۶۵۰۰۰ واحد قرار دارد. چنانچه این سطح که منطبق بر کیجن سن متناظر کف نشان داده شده در نمودار است، شکسته شود، عملاٌ سیگنال فروش میان مدتی جدیدی در نمودار صادر خواهد شد. با توجه به فاکتورهای دوره جاری، انتظار نداریم که در مقطع فعلی شاهد از دست رفتن این حمایت باشیم. لذا رشد شاخص این گروه از این محدوده، موضوع دور از انتظاری در روزهای پیش رو، نخواهد بود.

بررسی تکنیکال آخرین وضعیت گروه پالایشی

نمودار پالایش نفت بندر عباس (شبندر):

در نمودار قیمت شبندر، پس از آنکه قیمت در نیمه دوم سال گذشته به کف کانال های نشان داده شده در تصویر رسید، با واکنش مثبت و رشد قیمت همراه شد. در ادامه این رشد، شاهد شکسته شدن سقف کانال های نزولی بودیم اما قیمت پس از شکسته و بعد از پر شدن گپ ایجاد شده در نمودار در سال ما قبل، از رشد بیشتر باز ماند و مسیر اصلاح را در پیش گرفت. افت قیمت در مقطع فعلی، پولبک به سقف کانال های شکسته شده و سطوح تبدیل شده به نظر می رسد. لذا در این وضعیت انتظار داریم رفته رفته شاهد خاتمه اصلاح و قرار گیری مجدد قیمت در مسیر رشد باشیم. مهم ترین سطوح حمایتی که پتانسیل خاتمه دادن به این اصلاح را دارند به ترتیب در باند های ۴۰۰ الی ۴۲۰ و ۳۴۰ الی ۳۶۰ واقع شده اند. با توجه به آنکه محدوده ۴۰۰ الی ۴۲۰ نزدیک به قیمت های فعلی بوده و انرژی مناسبی برای قرار دادن قیمت در مسیر رشد را دارد، توصیه می شود که جهت ورود به معاملات خرید، واکنش قیمت به این محدوده را تحت نظر قرار دهید. قابل ذکر است که قیمت زمانی در مسیر رشد پایدار قرار خواهد گرفت که از آخرین سقف مینوری و خط روند نزولی کوتاه مدت عبور نماید.

در صورت افت بیشتر، حمایت بعدی در سقف کانال آبی رنگ و در باند ۳۴۰ الی ۳۶۰ واقع شده و در مقطع فعلی، رسیدن قیمت به این محدوده، بعید به نظر می رسد.

بررسی تکنیکال آخرین وضعیت گروه پالایشی

نمودار پالایش نفت اصفهان (شپنا):

در نمودار قیمت شپنا اما شاهد حرکت ریتمیک قیمت در داخل یک کانال صعودی هستیم که در وضعیت فعلی، قیمت در حال نزدیک شدن به کف کانال و البته محدوده تبدیل سطح غیر افقی می باشد. لذا انتظار داریم که بار دیگر در محدوده کف کانال و در باند حمایتی 245 الی 250 تومان، شاهد کف سازی و قرار گیری در مسیر رشد باشیم. توصیه می شود که جهت ورود به معاملات خرید، واکنش قیمت به این محدوده را زیر نظر بگیرید.

بررسی تکنیکال آخرین وضعیت گروه پالایشی

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: یکی از گروه هایی که در طی افت چهار ماهه اخیر، این روزها به سطوح حمایتی معتبری رسیده است، گروه پالایشی است. پالایشی هایی که با پتانسیل هایی چون رشد قیمت نفت، افزایش نرخ خرید محصولات و تک نرخی شدن نرخ ارز رو به رو بوده و هر کدام از اتفاقات فوق می تواند تاثیر مثبت محسوسی بر وضعیت سود سازی آن ها بگذارد. در تحلیل امروز، نگاهی ساده به نمودار شاخص این صنعت و دو شرکت مورد توجه از این گروه خواهیم داشت.
علت تحلیل: بررسی آخرین وضعیت تکنیکی در گروه پالایشی
نتیجه‌گیری: در مقطع فعلی با سطح حمایتی معتبری رو به رو هستیم که پتانسیل خاتمه دادن به روند اصلاحی اخیر را دارد.

یکی از گروه هایی که در طی افت چهار ماهه اخیر، این روزها به سطوح حمایتی معتبری رسیده است، گروه پالایشی است. پالایشی هایی که با پتانسیل هایی چون رشد قیمت نفت، افزایش نرخ خرید محصولات و تک نرخی شدن نرخ ارز رو به رو بوده و هر کدام از اتفاقات فوق می تواند تاثیر مثبت محسوسی بر وضعیت سود سازی آن ها بگذارد. در تحلیل امروز، نگاهی ساده به نمودار شاخص این صنعت و دو شرکت مورد توجه از این گروه خواهیم داشت.

نمودار شاخص گروه فراورده های نفتی:

در بررسی آخرین وضعیت نمودار شاخص این گروه در چارچوب زمانی هفتگی شاهد این هستیم که پس از آنکه قیمت به خط بالای کانال رسم شده به وسیله خط سقف به سقف رسید، در مسیر اصلاح قرار گرفت. در وضعیت فعلی، به محدوده حمایتی منطبق بر خط وسط کانال رسیده ایم. این خط که تطابق خوبی با کیجن سن متناظر سقف شکل گرفته در تایم هفتگی دارد، از اهمیت حمایتی بالایی برخوردار بوده و می تواند با واکنش مثبت همراه شود. لذا توصیه می شود واکنش شاخص به این محدوده را جهت ورود به معاملات خرید، زیر نظر بگیرید.

اما نزدیکترین سطح حمایتی بعدی در تراز ۱۶۵۰۰۰ واحد قرار دارد. چنانچه این سطح که منطبق بر کیجن سن متناظر کف نشان داده شده در نمودار است، شکسته شود، عملاٌ سیگنال فروش میان مدتی جدیدی در نمودار صادر خواهد شد. با توجه به فاکتورهای دوره جاری، انتظار نداریم که در مقطع فعلی شاهد از دست رفتن این حمایت باشیم. لذا رشد شاخص این گروه از این محدوده، موضوع دور از انتظاری در روزهای پیش رو، نخواهد بود.

بررسی تکنیکال آخرین وضعیت گروه پالایشی

نمودار پالایش نفت بندر عباس (شبندر):

در نمودار قیمت شبندر، پس از آنکه قیمت در نیمه دوم سال گذشته به کف کانال های نشان داده شده در تصویر رسید، با واکنش مثبت و رشد قیمت همراه شد. در ادامه این رشد، شاهد شکسته شدن سقف کانال های نزولی بودیم اما قیمت پس از شکسته و بعد از پر شدن گپ ایجاد شده در نمودار در سال ما قبل، از رشد بیشتر باز ماند و مسیر اصلاح را در پیش گرفت. افت قیمت در مقطع فعلی، پولبک به سقف کانال های شکسته شده و سطوح تبدیل شده به نظر می رسد. لذا در این وضعیت انتظار داریم رفته رفته شاهد خاتمه اصلاح و قرار گیری مجدد قیمت در مسیر رشد باشیم. مهم ترین سطوح حمایتی که پتانسیل خاتمه دادن به این اصلاح را دارند به ترتیب در باند های ۴۰۰ الی ۴۲۰ و ۳۴۰ الی ۳۶۰ واقع شده اند. با توجه به آنکه محدوده ۴۰۰ الی ۴۲۰ نزدیک به قیمت های فعلی بوده و انرژی مناسبی برای قرار دادن قیمت در مسیر رشد را دارد، توصیه می شود که جهت ورود به معاملات خرید، واکنش قیمت به این محدوده را تحت نظر قرار دهید. قابل ذکر است که قیمت زمانی در مسیر رشد پایدار قرار خواهد گرفت که از آخرین سقف مینوری و خط روند نزولی کوتاه مدت عبور نماید.

در صورت افت بیشتر، حمایت بعدی در سقف کانال آبی رنگ و در باند ۳۴۰ الی ۳۶۰ واقع شده و در مقطع فعلی، رسیدن قیمت به این محدوده، بعید به نظر می رسد.

بررسی تکنیکال آخرین وضعیت گروه پالایشی

نمودار پالایش نفت اصفهان (شپنا):

در نمودار قیمت شپنا اما شاهد حرکت ریتمیک قیمت در داخل یک کانال صعودی هستیم که در وضعیت فعلی، قیمت در حال نزدیک شدن به کف کانال و البته محدوده تبدیل سطح غیر افقی می باشد. لذا انتظار داریم که بار دیگر در محدوده کف کانال و در باند حمایتی 245 الی 250 تومان، شاهد کف سازی و قرار گیری در مسیر رشد باشیم. توصیه می شود که جهت ورود به معاملات خرید، واکنش قیمت به این محدوده را زیر نظر بگیرید.

بررسی تکنیکال آخرین وضعیت گروه پالایشی

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/04/20
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333