رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

38

: در روز سه شنبه قیمت سکه سررسید اسفند 95 با افت قیمتی 9500 تومانی در ساعات ابتدایی بازار همراه بود، در ادامه بازار شاهد نوسان جزیی در قیمت بودیم. در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت‌های قیمت در ترازهای 1141000و 1154000 تومان می‌باشند.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در قیمت سکه سررسید اسفند 95 در صورتیکه تراز 1141000 تومان شکسته شود سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. نزدیک‌ترین حمایت قیمت در تراز 1116500 تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده 1104500-1099000 تومان می‌باشد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

3) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی سه شنبه ۸ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

4) تحلیل اونس:

پس از هیجانات معاملاتی روز جمعه، در روز گذشته قیمت اونس با افت ۲۱ دلاری همراه بود که در قیمت ۱۳۰۵ دلار مورد حمایت قرار گرفت. همچنان در تایم فریم یکساعته در صورت شکست سقف قبلی در تراز ۱۳۵۸ دلار، مهمترین مقاومت قیمت در تراز ۱۳۷۰.۳ دلار قرار دارد که با شکست این سطح سیگنال خرید جدید صادر خواهد شد. از طرفی در صورت بسته شدن کندل در پایین تراز ۱۲۹۶ دلار مهمترین حمایت ۱۲۷۲ دلار خواهد بود که با شکست آن قیمت در مسیر نزول قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که در صورت شکست تراز ۱۳۰۴ دلار، انتظار می رود تا تراز ۱۲۹۶ دلار افت قیمتی را شاهد باشیم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

5) تحلیل آتی:

روز سه شنبه قیمت سکه سررسید اسفند ۹۵ با افت قیمتی ۹۵۰۰ تومانی در ساعات ابتدایی بازار همراه بود، در ادامه بازار شاهد نوسان جزیی در قیمت بودیم. در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت های قیمت در ترازهای ۱۱۴۱۰۰۰و ۱۱۵۴۰۰۰ تومان می باشند. در صورتیکه تراز ۱۱۴۱۰۰۰ تومان شکسته شود سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۱۱۶۵۰۰ تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده ۱۱۰۴۵۰۰-۱۰۹۹۰۰۰ تومان می باشد. در صورتیکه حمایت ۱۱۱۶۵۰۰ تومان در تایم یکساعته شکسته شود انتظار افت قیمتی تا تراز ۱۱۰۴۵۰۰ تومان را داریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

6) تحلیل دلار:

در روز گذشته در تحلیل دلار امریکا در برابر ریال به تمایلات خرید در بازار اشاره کردیم و با توجه به کاهش قدرت خریداران، خرید بر روی محدوده های حمایتی را فرصت مناسبی دانستیم. این مهم در روز گذشته به وقوع پیوست به گونه ای که قیمت دلار توانست سقف های جدیدی را فتح نموده و به کانال ۳۵۰۰ تومان وارد شود. شکسته شدن ۳۵۰۶ تومان در تایم ۱۵ دقیقه ای، کماکان به منزله صدور سیگنال خرید جدید خواهد بود اما تراز حمایتی ما در ۳۴۸۸ تومان واقع است که شکسته شدن، آن خاتمه ای بر سیگنال خرید روزهای قبل و ورود دلار به فاز نزولی خواهد بود. در بازار امروز اما شاهد کاهش قدرت خریدار بیش از روز گذشته هستیم و شاید بهتر است بگوییم بازار در یک فاز بدون تصمیم به سر می برد. لذا توصیه می کنیم برای ورود به معامله خرید، تا شکسته شدن مقاومت ۳۵۰۶ تومان صبور باشید و در صورت ناتوانی قیمت در عبور از این تراز، با پذیرش ریسک، اقدام به فروش نمایید.

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در روز سه شنبه قیمت سکه سررسید اسفند 95 با افت قیمتی 9500 تومانی در ساعات ابتدایی بازار همراه بود، در ادامه بازار شاهد نوسان جزیی در قیمت بودیم. در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت‌های قیمت در ترازهای 1141000و 1154000 تومان می‌باشند.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در قیمت سکه سررسید اسفند 95 در صورتیکه تراز 1141000 تومان شکسته شود سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. نزدیک‌ترین حمایت قیمت در تراز 1116500 تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده 1104500-1099000 تومان می‌باشد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

3) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی سه شنبه ۸ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

4) تحلیل اونس:

پس از هیجانات معاملاتی روز جمعه، در روز گذشته قیمت اونس با افت ۲۱ دلاری همراه بود که در قیمت ۱۳۰۵ دلار مورد حمایت قرار گرفت. همچنان در تایم فریم یکساعته در صورت شکست سقف قبلی در تراز ۱۳۵۸ دلار، مهمترین مقاومت قیمت در تراز ۱۳۷۰.۳ دلار قرار دارد که با شکست این سطح سیگنال خرید جدید صادر خواهد شد. از طرفی در صورت بسته شدن کندل در پایین تراز ۱۲۹۶ دلار مهمترین حمایت ۱۲۷۲ دلار خواهد بود که با شکست آن قیمت در مسیر نزول قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که در صورت شکست تراز ۱۳۰۴ دلار، انتظار می رود تا تراز ۱۲۹۶ دلار افت قیمتی را شاهد باشیم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

5) تحلیل آتی:

روز سه شنبه قیمت سکه سررسید اسفند ۹۵ با افت قیمتی ۹۵۰۰ تومانی در ساعات ابتدایی بازار همراه بود، در ادامه بازار شاهد نوسان جزیی در قیمت بودیم. در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت های قیمت در ترازهای ۱۱۴۱۰۰۰و ۱۱۵۴۰۰۰ تومان می باشند. در صورتیکه تراز ۱۱۴۱۰۰۰ تومان شکسته شود سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۱۱۶۵۰۰ تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده ۱۱۰۴۵۰۰-۱۰۹۹۰۰۰ تومان می باشد. در صورتیکه حمایت ۱۱۱۶۵۰۰ تومان در تایم یکساعته شکسته شود انتظار افت قیمتی تا تراز ۱۱۰۴۵۰۰ تومان را داریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

6) تحلیل دلار:

در روز گذشته در تحلیل دلار امریکا در برابر ریال به تمایلات خرید در بازار اشاره کردیم و با توجه به کاهش قدرت خریداران، خرید بر روی محدوده های حمایتی را فرصت مناسبی دانستیم. این مهم در روز گذشته به وقوع پیوست به گونه ای که قیمت دلار توانست سقف های جدیدی را فتح نموده و به کانال ۳۵۰۰ تومان وارد شود. شکسته شدن ۳۵۰۶ تومان در تایم ۱۵ دقیقه ای، کماکان به منزله صدور سیگنال خرید جدید خواهد بود اما تراز حمایتی ما در ۳۴۸۸ تومان واقع است که شکسته شدن، آن خاتمه ای بر سیگنال خرید روزهای قبل و ورود دلار به فاز نزولی خواهد بود. در بازار امروز اما شاهد کاهش قدرت خریدار بیش از روز گذشته هستیم و شاید بهتر است بگوییم بازار در یک فاز بدون تصمیم به سر می برد. لذا توصیه می کنیم برای ورود به معامله خرید، تا شکسته شدن مقاومت ۳۵۰۶ تومان صبور باشید و در صورت ناتوانی قیمت در عبور از این تراز، با پذیرش ریسک، اقدام به فروش نمایید.

تحلیل بازار طلا و ارز - 9 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/04/09
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333