رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

61

: به دنبال دامنه نوسان زیاد قیمت اونس در روز جمعه، در بازگشایی روز دوشنبه شاهد نوسان محدود قیمتی در اونس بودیم. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته در صورت شکست سقف قبلی در تراز 1358 دلار، مهمترین مقاومت قیمت در تراز 1370.3 دلار قرار دارد که با شکست این سطح سیگنال خرید جدید صادر خواهد شد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در قیمت سکه سررسید اسفند 95 در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت‌های قیمت در ترازهای 1141000و 1154000 تومان می‌باشند. نزدیک‌ترین حمایت قیمت در تراز 1116500 تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده 1104500-1099000 تومان می‌باشد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

3) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی یکشنبه ۶ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

4) تحلیل اونس:

به دنبال دامنه نوسان زیاد قیمت اونس در روز جمعه، در بازگشایی روز دوشنبه شاهد نوسان محدود قیمتی در اونس بودیم. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته در صورت شکست سقف قبلی در تراز ۱۳۵۸ دلار، مهمترین مقاومت قیمت در تراز ۱۳۷۰.۳ دلار قرار دارد که با شکست این سطح سیگنال خرید جدید صادر خواهد شد. از طرفی در صورت بسته شدن کندل در پایین تراز ۱۲۹۶ دلار مهمترین حمایت ۱۲۷۲ دلار خواهد بود که با شکست آن قیمت در مسیر نزول قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که در صورت شکست تراز ۱۳۰۴ دلار، انتظار می رود تا تراز ۱۲۹۶ دلار افت قیمتی را شاهد باشیم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

5) تحلیل آتی:

بازگشایی قیمت سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز شنبه با گپ مثبت ۴۲۰۰۰ تومانی همراه بود که تا ساعات پایانی با رشد ۵۱۰۰۰ تومانی نسبت به قیمت پایانی روز پنجشنبه به کار خود پایان داد. در روز یکشنبه نیز شاهد نوسان ۸۵۰۰ تومانی در قیمت بودیم. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت های قیمت در ترازهای ۱۱۴۱۰۰۰و ۱۱۵۴۰۰۰ تومان می باشند. در صورتیکه تراز ۱۱۴۱۰۰۰ تومان شکسته شود سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۱۱۶۵۰۰ تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده ۱۱۰۴۵۰۰-۱۰۹۹۰۰۰ تومان می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

6) تحلیل دلار:

در آخرین تحلیل ارائه شده برای دلار امریکا در برابر ریال در روز یکشنبه به وجود تمایلات خرید در بازار و سطح مقاومتی ۳۴۸۱ تومان اشاره کرده بودیم و انتظار داشتیم که با شکسته شدن این سطح شاهد موج جدیدی از رشد قیمت باشیم که این مهم به وقوع پیوست و رشد قیمت تا میانه کانال ۹۰ را شاهد بودیم. اما برای روز جاری کماکان تمایلات خرید در بازار وجود دارد اما باید توجه کرد که از قدرت آن کاسته شده است لذا در چنین حالتی برای ورود به معاملات خرید باید از سطوح حمایتی بهره برد. مهم ترین سطح مقاومتی در تراز ۳۵۰۶ تومان واقع است که با شکسته شدن این سطح، سیگنال خرید جدیدی در نمودار صادر خواهد شد و بار دیگر قدرت خریداران بر فروشندگان برتری خواهد یافت. از سوی دیگر، مهم ترین سطح حمایتی در ۳۴۸۳ تومان واقع است که با شکسته شدن این تراز، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

*کلیه تحلیل ها و شکست ها در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای مورد بررسی هستند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: به دنبال دامنه نوسان زیاد قیمت اونس در روز جمعه، در بازگشایی روز دوشنبه شاهد نوسان محدود قیمتی در اونس بودیم. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته در صورت شکست سقف قبلی در تراز 1358 دلار، مهمترین مقاومت قیمت در تراز 1370.3 دلار قرار دارد که با شکست این سطح سیگنال خرید جدید صادر خواهد شد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی روزانه
نتیجه‌گیری: در قیمت سکه سررسید اسفند 95 در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت‌های قیمت در ترازهای 1141000و 1154000 تومان می‌باشند. نزدیک‌ترین حمایت قیمت در تراز 1116500 تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده 1104500-1099000 تومان می‌باشد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

3) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی یکشنبه ۶ تیر ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

4) تحلیل اونس:

به دنبال دامنه نوسان زیاد قیمت اونس در روز جمعه، در بازگشایی روز دوشنبه شاهد نوسان محدود قیمتی در اونس بودیم. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته در صورت شکست سقف قبلی در تراز ۱۳۵۸ دلار، مهمترین مقاومت قیمت در تراز ۱۳۷۰.۳ دلار قرار دارد که با شکست این سطح سیگنال خرید جدید صادر خواهد شد. از طرفی در صورت بسته شدن کندل در پایین تراز ۱۲۹۶ دلار مهمترین حمایت ۱۲۷۲ دلار خواهد بود که با شکست آن قیمت در مسیر نزول قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که در صورت شکست تراز ۱۳۰۴ دلار، انتظار می رود تا تراز ۱۲۹۶ دلار افت قیمتی را شاهد باشیم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

5) تحلیل آتی:

بازگشایی قیمت سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز شنبه با گپ مثبت ۴۲۰۰۰ تومانی همراه بود که تا ساعات پایانی با رشد ۵۱۰۰۰ تومانی نسبت به قیمت پایانی روز پنجشنبه به کار خود پایان داد. در روز یکشنبه نیز شاهد نوسان ۸۵۰۰ تومانی در قیمت بودیم. در حال حاضر در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت های قیمت در ترازهای ۱۱۴۱۰۰۰و ۱۱۵۴۰۰۰ تومان می باشند. در صورتیکه تراز ۱۱۴۱۰۰۰ تومان شکسته شود سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۱۱۶۵۰۰ تومان و مهمترین باند حمایتی قیمت در محدوده ۱۱۰۴۵۰۰-۱۰۹۹۰۰۰ تومان می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

6) تحلیل دلار:

در آخرین تحلیل ارائه شده برای دلار امریکا در برابر ریال در روز یکشنبه به وجود تمایلات خرید در بازار و سطح مقاومتی ۳۴۸۱ تومان اشاره کرده بودیم و انتظار داشتیم که با شکسته شدن این سطح شاهد موج جدیدی از رشد قیمت باشیم که این مهم به وقوع پیوست و رشد قیمت تا میانه کانال ۹۰ را شاهد بودیم. اما برای روز جاری کماکان تمایلات خرید در بازار وجود دارد اما باید توجه کرد که از قدرت آن کاسته شده است لذا در چنین حالتی برای ورود به معاملات خرید باید از سطوح حمایتی بهره برد. مهم ترین سطح مقاومتی در تراز ۳۵۰۶ تومان واقع است که با شکسته شدن این سطح، سیگنال خرید جدیدی در نمودار صادر خواهد شد و بار دیگر قدرت خریداران بر فروشندگان برتری خواهد یافت. از سوی دیگر، مهم ترین سطح حمایتی در ۳۴۸۳ تومان واقع است که با شکسته شدن این تراز، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

*کلیه تحلیل ها و شکست ها در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای مورد بررسی هستند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 8 تیر95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/04/08
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333