رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

35

: در چند روز اخیر حجم با کاهش شاخص افت کرده است اما طی معاملات دیروز حجم و ارزش معاملات افزایش یافته است که نشان می‌دهد نسبت به روزهای گذشته تمایل به خرید در بازار افزایش یافته است اما شدت عرضه در بازار بعد از نیمه دوم، افزایش یافت و سبب کاهش 400 واحدی شاخص کل شد.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: در کل به دلیل افزایش همزمان حجم و ارزش معاملات انتظار می‌رود فردا نیز تمایل به فروش در بازار کم باشد. افزایش تمایل به خرید با افزایش ارزش معاملات به معنای تغییر روند نزولی نمی‌باشد بلکه می‌توان آن را اصلاحی برای کاهش شاخص تلقی کرد.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۸ و ۱۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

همانگونه که از نمودار ۱-۱ مشخص است حجم معاملات پس از پایان سال ۹۴ نتوانست از ۲۰۰۰ میلیون سهم فراتر رود و در محدوه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون سهم در حال نوسان است اما بیشتر در حال تراکم در محدوده ۱۰۰۰ میلیون سهم بوده که چندین بار به زیر این سطح نفوذ کرده اما با دست کاری مهندسی شده و رسیدن قیمت ها به سطوح حمایتی قوی برگشته است. اما اگر تراکم در این محدوده ادامه یابد امکان شکست این سطح بالاتر خواهد رفت.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق تحرکات حجم و شاخص با هم مقایسه شده است. همانگونه که در نمودار مشخص است در چند روز اخیر حجم با کاهش شاخص افت کرده است اما طی معاملات دیروز حجم و ارزش معاملات افزایش یافته است که نشان می دهد نسبت به روزهای گذشته تمایل به خرید در بازار افزایش یافته است اما شدت عرضه در بازار بعد از نیمه دوم، افزایش یافت و سبب کاهش ۴۰۰ واحدی شاخص کل شد. در کل به دلیل افزایش حجم و ارزش معاملات انتظار می رود فردا نیز تمایل به فروش در بازار کم باشد.

افزایش تمایل به خرید به معنای تغییر روند نزولی نمی باشد بلکه می توان آن را اصلاحی برای کاهش شاخص تلقی کرد اما همانگونه که بارها اشاره شده است بازار هیچ محرکی برای رشد ندارد.

پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز حجم اوراق تامین مالی به شدت افزایش یافت که عمده خریداران این اوراق سهامداران حقوقی بودند که نمی توان سیگنال مثبتی برای آینده بازار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق سهم های دارویی به چشم می خورند که شرایط خوبی دارند و واقعاً بازار از آن ها غافل شده است.در نمودار فوق نماد اخابر به چشم می خورد که خبر افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت موجب توجه بازار به این سهم شد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق سهام فاذر به چشم می خورد که در گزارش تلفیقی ۴۰۵ ریال سود محقق کرده در حالیکه در ۹ ماهه ۳۰۸ ریال پیشبینی کرده بود که می تواند دلیل توجه بازار به این سهم باشد. لغو معامله بلوکی نماد ذوب باعث شد که فشار فروش در این سهم افزایش یافته و در لیست فوق قرار گیرد. نماد گوهران در عرضه اولیه نتوانست حتی ۵% بازدهی به سهامداران خود بدهد و دلیل این امر را می توان به سهامدار عمده این سهم یعنی وامید نسبت داد که سهامدار یک عرضه اولیه ناکام دیگر بود. در نمودار فوق گروه بانکی به چشم می خورند که در جریان معاملات امروز شاهد نوسانات منفی در این گروه بودیم البته تحقق سود ۴۶۱ ریال از پیش بینی ۴۷۵ ریالی بانک ملت در گزارش ۱۲ ماهه بر نوسانات منفی این سهم بی تاثیر نبود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق نماد فسرب با آمده فعالیت شدن کوره های سرب در کارخانه زنجان مورد توجه بازار قرار گرفته است. در ۲۰ نماد فوق نماد کگاز به چشم می خورد که امروز بازار این سهم را خوب می خرید در این سهم تعدیل اندک ۲۳۲ به ۲۳۸ تومان را داریم.

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در چند روز اخیر حجم با کاهش شاخص افت کرده است اما طی معاملات دیروز حجم و ارزش معاملات افزایش یافته است که نشان می‌دهد نسبت به روزهای گذشته تمایل به خرید در بازار افزایش یافته است اما شدت عرضه در بازار بعد از نیمه دوم، افزایش یافت و سبب کاهش 400 واحدی شاخص کل شد.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: در کل به دلیل افزایش همزمان حجم و ارزش معاملات انتظار می‌رود فردا نیز تمایل به فروش در بازار کم باشد. افزایش تمایل به خرید با افزایش ارزش معاملات به معنای تغییر روند نزولی نمی‌باشد بلکه می‌توان آن را اصلاحی برای کاهش شاخص تلقی کرد.

تحرکات حجم و ارزش

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۸ و ۱۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

همانگونه که از نمودار ۱-۱ مشخص است حجم معاملات پس از پایان سال ۹۴ نتوانست از ۲۰۰۰ میلیون سهم فراتر رود و در محدوه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون سهم در حال نوسان است اما بیشتر در حال تراکم در محدوده ۱۰۰۰ میلیون سهم بوده که چندین بار به زیر این سطح نفوذ کرده اما با دست کاری مهندسی شده و رسیدن قیمت ها به سطوح حمایتی قوی برگشته است. اما اگر تراکم در این محدوده ادامه یابد امکان شکست این سطح بالاتر خواهد رفت.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

تحرکات حجم و شاخص

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق تحرکات حجم و شاخص با هم مقایسه شده است. همانگونه که در نمودار مشخص است در چند روز اخیر حجم با کاهش شاخص افت کرده است اما طی معاملات دیروز حجم و ارزش معاملات افزایش یافته است که نشان می دهد نسبت به روزهای گذشته تمایل به خرید در بازار افزایش یافته است اما شدت عرضه در بازار بعد از نیمه دوم، افزایش یافت و سبب کاهش ۴۰۰ واحدی شاخص کل شد. در کل به دلیل افزایش حجم و ارزش معاملات انتظار می رود فردا نیز تمایل به فروش در بازار کم باشد.

افزایش تمایل به خرید به معنای تغییر روند نزولی نمی باشد بلکه می توان آن را اصلاحی برای کاهش شاخص تلقی کرد اما همانگونه که بارها اشاره شده است بازار هیچ محرکی برای رشد ندارد.

پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز حجم اوراق تامین مالی به شدت افزایش یافت که عمده خریداران این اوراق سهامداران حقوقی بودند که نمی توان سیگنال مثبتی برای آینده بازار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق سهم های دارویی به چشم می خورند که شرایط خوبی دارند و واقعاً بازار از آن ها غافل شده است.در نمودار فوق نماد اخابر به چشم می خورد که خبر افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت موجب توجه بازار به این سهم شد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق سهام فاذر به چشم می خورد که در گزارش تلفیقی ۴۰۵ ریال سود محقق کرده در حالیکه در ۹ ماهه ۳۰۸ ریال پیشبینی کرده بود که می تواند دلیل توجه بازار به این سهم باشد. لغو معامله بلوکی نماد ذوب باعث شد که فشار فروش در این سهم افزایش یافته و در لیست فوق قرار گیرد. نماد گوهران در عرضه اولیه نتوانست حتی ۵% بازدهی به سهامداران خود بدهد و دلیل این امر را می توان به سهامدار عمده این سهم یعنی وامید نسبت داد که سهامدار یک عرضه اولیه ناکام دیگر بود. در نمودار فوق گروه بانکی به چشم می خورند که در جریان معاملات امروز شاهد نوسانات منفی در این گروه بودیم البته تحقق سود ۴۶۱ ریال از پیش بینی ۴۷۵ ریالی بانک ملت در گزارش ۱۲ ماهه بر نوسانات منفی این سهم بی تاثیر نبود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 31 خرداد 95

در نمودار فوق نماد فسرب با آمده فعالیت شدن کوره های سرب در کارخانه زنجان مورد توجه بازار قرار گرفته است. در ۲۰ نماد فوق نماد کگاز به چشم می خورد که امروز بازار این سهم را خوب می خرید در این سهم تعدیل اندک ۲۳۲ به ۲۳۸ تومان را داریم.

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/04/01
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333