رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

40

: صنعت خودرو با در برداشتن حدود 25 درصد از ارزش معاملات کل کماکان لیدر بازار است. با کاهش حجم معاملات کل به نظر می‌رسد پول هوشمند از بازار خارج شده است و حجم باقی مانده تحت تاثیر صنعت خودرو می‌باشد و به سایر صنایع توجه نمی‌کند به طوریکه با عدم برآورده شدن انتظارات در گروه خودرویی، کلیت بازار روند کاهشی به خود گرفته است.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: با کاهش حجم به زیر 900 میلیون سهم پس از چند روز کاهش شاخص، انتظار می‌رود فردا بازار متعدل و حتی مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۸ و ۱۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

حجم معاملات برای نخستین بار به زیر ۹۰۰ میلیون سهم نفوذ کرد، کاهش حجم معاملات در بازار منفی به معنای انتظار جهت اصلاح و کاهش فشار فروش می باشد. از این رو انتظار می رود فردا بار دیگر بازار مثبت باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

طبق روال گذشته صنعت خودرو بیشترین سهم را از لحاظ ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۲صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است سهم های صنعت خودرو نسبت به سایر صنایع با درصد بالاتری نسبت به ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که در نمودار ۲-۱ مشخص است صنعت خودرو حدود ۲۵ درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است و کماکان لیدر بازار است. با کاهش حجم معاملات کل به نظر می رسد پول هوشمند از بازار خارج شده است و حجم باقی مانده تحت تاثیر صنعت خودرو می باشد و به سایر صنایع توجه نمی کند به طوریکه با عدم برآورده شدن انتظارات خودرویی کلیت بازار روند کاهشی به خود گرفته است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: صنعت خودرو با در برداشتن حدود 25 درصد از ارزش معاملات کل کماکان لیدر بازار است. با کاهش حجم معاملات کل به نظر می‌رسد پول هوشمند از بازار خارج شده است و حجم باقی مانده تحت تاثیر صنعت خودرو می‌باشد و به سایر صنایع توجه نمی‌کند به طوریکه با عدم برآورده شدن انتظارات در گروه خودرویی، کلیت بازار روند کاهشی به خود گرفته است.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: با کاهش حجم به زیر 900 میلیون سهم پس از چند روز کاهش شاخص، انتظار می‌رود فردا بازار متعدل و حتی مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات سهام و حق تقدم در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۸ و ۱۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

حجم معاملات برای نخستین بار به زیر ۹۰۰ میلیون سهم نفوذ کرد، کاهش حجم معاملات در بازار منفی به معنای انتظار جهت اصلاح و کاهش فشار فروش می باشد. از این رو انتظار می رود فردا بار دیگر بازار مثبت باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

طبق روال گذشته صنعت خودرو بیشترین سهم را از لحاظ ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۲صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است سهم های صنعت خودرو نسبت به سایر صنایع با درصد بالاتری نسبت به ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که در نمودار ۲-۱ مشخص است صنعت خودرو حدود ۲۵ درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است و کماکان لیدر بازار است. با کاهش حجم معاملات کل به نظر می رسد پول هوشمند از بازار خارج شده است و حجم باقی مانده تحت تاثیر صنعت خودرو می باشد و به سایر صنایع توجه نمی کند به طوریکه با عدم برآورده شدن انتظارات خودرویی کلیت بازار روند کاهشی به خود گرفته است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 30 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/31
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333