رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ -شنبه 29 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

29

: بعد از صنعت خودرو و اوراق تأمین مالی که به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند صنعت بانکی در رتبه سوم قرار دارد. دلیل افزایش ارزش معاملات این صنعت نسبت به روز گذشته را می‌توان به افت قیمت سهام بانکی و رسیدن به سطوح حمایتی نسبت داد. البته افزایش ارزش معاملات بانک دی به دلیل سود تقسیمی 800 تومانی دماوند و شایعات تعدیل مثبت این بانک در افزایش ارزش معاملات این صنعت بی تاثیر نبود. صنعت بعدی صنعت قند و شکر می‌باشد که با رشد قیمت جهانی شکر مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفت.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: در جریان معاملات امروز حجم بار دیگر به زیر 1000 میلیون سهم نفوذ کرد. اگرچه بازار امروز متعادل بود و شاخص با 29 واحد مثبت بسته شد، اما حجم کم معاملات و شدت عرضه در آخر وقت، تداوم مثبت در روز آتی را سخت‌تر می‌کند.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۶ و ۴ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم بار دیگر به زیر ۱۰۰۰ میلیون سهم نفوذ کرد. اگرچه بازار امروز متعادل بود و شاخص با ۲۹ واحد مثبت بسته شد، اما حجم کم معاملات و شدت عرضه در آخر وقت، تداوم مثبت در روز آتی را سخت تر می کند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است به دلیل پراکندگی ۲۰ سهم نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

طبق روال گذشته صنعت خودرو بیشترین سهم را از لحاظ ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است سهم های صنعت خودرو نسبت به سایر صنایع با درصد بالاتری نسبت به ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۱-۲ علاوه بر صنعت خودرو و اوراق تامین مالی که به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. صنعت بانکی در رتبه سوم قرار دارد و دلیل افزایش ارزش معاملات این صنعت نسبت به روز گذشته را می توان به افت قیمت سهام بانکی و رسیدن به سطوح حمایتی نسبت داد. البته افزایش ارزش معاملات بانک دی به دلیل سود تقسیمی ۸۰۰ تومانی دماوند و شایعات تعدیل مثبت این بانک در افزایش ارزش معاملات این صنعت بی تأثیر نبود. صنعت بعدی صنعت قند و شکر می باشد که با رشد قیمت جهانی شکر مورد استقبال معامله گران قرار گرفت.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: بعد از صنعت خودرو و اوراق تأمین مالی که به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند صنعت بانکی در رتبه سوم قرار دارد. دلیل افزایش ارزش معاملات این صنعت نسبت به روز گذشته را می‌توان به افت قیمت سهام بانکی و رسیدن به سطوح حمایتی نسبت داد. البته افزایش ارزش معاملات بانک دی به دلیل سود تقسیمی 800 تومانی دماوند و شایعات تعدیل مثبت این بانک در افزایش ارزش معاملات این صنعت بی تاثیر نبود. صنعت بعدی صنعت قند و شکر می‌باشد که با رشد قیمت جهانی شکر مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفت.
علت تحلیل: بررسی تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش
نتیجه‌گیری: در جریان معاملات امروز حجم بار دیگر به زیر 1000 میلیون سهم نفوذ کرد. اگرچه بازار امروز متعادل بود و شاخص با 29 واحد مثبت بسته شد، اما حجم کم معاملات و شدت عرضه در آخر وقت، تداوم مثبت در روز آتی را سخت‌تر می‌کند.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۶ و ۴ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم بار دیگر به زیر ۱۰۰۰ میلیون سهم نفوذ کرد. اگرچه بازار امروز متعادل بود و شاخص با ۲۹ واحد مثبت بسته شد، اما حجم کم معاملات و شدت عرضه در آخر وقت، تداوم مثبت در روز آتی را سخت تر می کند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است به دلیل پراکندگی ۲۰ سهم نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

طبق روال گذشته صنعت خودرو بیشترین سهم را از لحاظ ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است سهم های صنعت خودرو نسبت به سایر صنایع با درصد بالاتری نسبت به ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۱-۲ علاوه بر صنعت خودرو و اوراق تامین مالی که به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. صنعت بانکی در رتبه سوم قرار دارد و دلیل افزایش ارزش معاملات این صنعت نسبت به روز گذشته را می توان به افت قیمت سهام بانکی و رسیدن به سطوح حمایتی نسبت داد. البته افزایش ارزش معاملات بانک دی به دلیل سود تقسیمی ۸۰۰ تومانی دماوند و شایعات تعدیل مثبت این بانک در افزایش ارزش معاملات این صنعت بی تأثیر نبود. صنعت بعدی صنعت قند و شکر می باشد که با رشد قیمت جهانی شکر مورد استقبال معامله گران قرار گرفت.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -شنبه 29 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/30
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333