رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

به روز رسانی آنالیز رفتار شاخص کل بورس تهران
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

80

: افت شاخص کل در هفته اخیر بازار سرمایه را به شوک دیگری دچار کرد. افتی که کمتر کسی در بازار انتظار آن را داشت و عملاً آب سردی بر نگاه خوش‌بینانه‌ی فعالان ماه‌های اخیر بورس تهران جاری کرد تا همه‌ی کام‌روایی‌های چند ماهه‌شان را با خود ببرد. اما در این تحلیل به بررسی نموداری این رفتار به روش ایچیموکو پرداخته‌ایم و با نگاهی به جریانات اخیر، سعی در آنالیز رفتار آینده شاخص کل داریم.
علت تحلیل: به روز رسانی آخرین وضعیت دماسنج بازار سرمایه
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در مقطع فعلی باید از کانال ۷۳۰۰۰ واحد به عنوان مهم‌ترین باند حمایتی نام ببریم اما حمایت اصلی شاخص کل در ترازهای پایین‌تری واقع شده است.

در نمودار هفتگی شاخص کل پس از رشد قیمت از محدوده ۶۱۰۰۰ شاهد صعود به بالای ابر کومو بودیم. دره متناظر چیکواسپن به ابر صعودی برخورد می کرده است که در این حالت باید اکسترمم ابر یا اکسترمم کیجن سن (هر کدام که بالاتر باشد) را به عنوان سطح مقاومتی پیش روی چیکو بدانیم. این سطح در تراز ۸۱۷۰۰ واحد واقع شده بود و با رسیدن چیکو اسپن به این سطح شاهد تشکیل سقف قیمتی در بازار و افت شاخص کل بودیم. در مقطع فعلی اما شاخص با شکستن تنکن سن متناظر سقف عملاً باید تا اولین تراز حمایتی بر روی تراز متناظرش در کیجن سن یعنی سطح ۷۱۵۰۰ واحد افت کند اما سطح حمایتی مهم بعدی در برخورد قله چیکواسپن با کیجن سن پلاس در تراز ۶۹۲۰۰ واقع شده است. لذا باید در مقطع فعلی از باند ۶۹۲۰۰ الی ۷۱۴۰۰ واحد به عنوان مهم ترین باند حمایتی پیش روی افت شاخص نام ببریم و انتظار داریم با رسیدن چیکواسپن به این محدوده و البته شاخص متناظر آن، شاهد کف سازی و ورود به فاز رشد باشیم اما باید توجه نمود که صرفاً بر اساس این تحلیل نمی توان وارد بازار شد و آرایش قیمت در برخورد با این تراز باید ملاک عمل قرار گرفته و در صورت واکنش به این محدوده، اقدام به ورود به معاملات در سمت خرید نمود. اما چنانچه به هر دلیلی شاهد از دست رفتن این باند حمایتی در چارچوب زمانی هفتگی باشیم، افت بیشتر در شاخص رقم خواهد خورد.

به روز رسانی آنالیز رفتار شاخص کل بورس تهران

اما در نمودار روزانه نیز با شکسته شدن کف قبلی در ۷۷۴۴۶ واحد شاهد افت بیشتر هستیم. به نظر می رسد طول گام های حرکتی در این موج اصلاحی با مدلسازی فعلی مطابقت مناسبی داشته و در حال حاضر باید از تراز ۷۳۱۴۶ واحد به عنوان نزدیکترین تراز حمایتی در تایم روزانه نام ببریم. با شکسته شدن این تراز در همین چارچوب زمانی، سیگنال فروش جدیدی در نمودار صادر خواهد شد.

از سوی دیگر اما اگر به رفتار چیکواسپن دقت نماییم، در حال حاضر وارد ابر کوموی صعودی شده است و در حال نزدیک شدن به اسپن B می باشد. اسپن B می تواند در مقطع فعلی، نقش حمایتی مهمی را پیش روی چیکو اسپن فراهم نماید. لذا تراز حمایتی ۷۳۱۴۶ واحد تراز کم اهمیتی نبوده و توانایی ایفای نقش حمایتی مناسب در کوتاه مدت را دارد. اما چنانچه به هر دلیلی شاهد شکسته شدن این تراز باشیم، به نظر می رسد یک گام افت دیگر در شاخص را شاهد باشیم و این گام در اسپن B متناظر سقف در ۶۹۹۰۰ واحد با حمایت رو به رو خواهد شد. ۶۹۹۰۰ واحد در نمای هفتگی نیز از اهمیت حمایتی بالایی برخوردار است و این موضوع تأیید دیگری بر انتظار ما بر رشد از این تراز است.

به روز رسانی آنالیز رفتار شاخص کل بورس تهران

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: افت شاخص کل در هفته اخیر بازار سرمایه را به شوک دیگری دچار کرد. افتی که کمتر کسی در بازار انتظار آن را داشت و عملاً آب سردی بر نگاه خوش‌بینانه‌ی فعالان ماه‌های اخیر بورس تهران جاری کرد تا همه‌ی کام‌روایی‌های چند ماهه‌شان را با خود ببرد. اما در این تحلیل به بررسی نموداری این رفتار به روش ایچیموکو پرداخته‌ایم و با نگاهی به جریانات اخیر، سعی در آنالیز رفتار آینده شاخص کل داریم.
علت تحلیل: به روز رسانی آخرین وضعیت دماسنج بازار سرمایه
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در مقطع فعلی باید از کانال ۷۳۰۰۰ واحد به عنوان مهم‌ترین باند حمایتی نام ببریم اما حمایت اصلی شاخص کل در ترازهای پایین‌تری واقع شده است.

در نمودار هفتگی شاخص کل پس از رشد قیمت از محدوده ۶۱۰۰۰ شاهد صعود به بالای ابر کومو بودیم. دره متناظر چیکواسپن به ابر صعودی برخورد می کرده است که در این حالت باید اکسترمم ابر یا اکسترمم کیجن سن (هر کدام که بالاتر باشد) را به عنوان سطح مقاومتی پیش روی چیکو بدانیم. این سطح در تراز ۸۱۷۰۰ واحد واقع شده بود و با رسیدن چیکو اسپن به این سطح شاهد تشکیل سقف قیمتی در بازار و افت شاخص کل بودیم. در مقطع فعلی اما شاخص با شکستن تنکن سن متناظر سقف عملاً باید تا اولین تراز حمایتی بر روی تراز متناظرش در کیجن سن یعنی سطح ۷۱۵۰۰ واحد افت کند اما سطح حمایتی مهم بعدی در برخورد قله چیکواسپن با کیجن سن پلاس در تراز ۶۹۲۰۰ واقع شده است. لذا باید در مقطع فعلی از باند ۶۹۲۰۰ الی ۷۱۴۰۰ واحد به عنوان مهم ترین باند حمایتی پیش روی افت شاخص نام ببریم و انتظار داریم با رسیدن چیکواسپن به این محدوده و البته شاخص متناظر آن، شاهد کف سازی و ورود به فاز رشد باشیم اما باید توجه نمود که صرفاً بر اساس این تحلیل نمی توان وارد بازار شد و آرایش قیمت در برخورد با این تراز باید ملاک عمل قرار گرفته و در صورت واکنش به این محدوده، اقدام به ورود به معاملات در سمت خرید نمود. اما چنانچه به هر دلیلی شاهد از دست رفتن این باند حمایتی در چارچوب زمانی هفتگی باشیم، افت بیشتر در شاخص رقم خواهد خورد.

به روز رسانی آنالیز رفتار شاخص کل بورس تهران

اما در نمودار روزانه نیز با شکسته شدن کف قبلی در ۷۷۴۴۶ واحد شاهد افت بیشتر هستیم. به نظر می رسد طول گام های حرکتی در این موج اصلاحی با مدلسازی فعلی مطابقت مناسبی داشته و در حال حاضر باید از تراز ۷۳۱۴۶ واحد به عنوان نزدیکترین تراز حمایتی در تایم روزانه نام ببریم. با شکسته شدن این تراز در همین چارچوب زمانی، سیگنال فروش جدیدی در نمودار صادر خواهد شد.

از سوی دیگر اما اگر به رفتار چیکواسپن دقت نماییم، در حال حاضر وارد ابر کوموی صعودی شده است و در حال نزدیک شدن به اسپن B می باشد. اسپن B می تواند در مقطع فعلی، نقش حمایتی مهمی را پیش روی چیکو اسپن فراهم نماید. لذا تراز حمایتی ۷۳۱۴۶ واحد تراز کم اهمیتی نبوده و توانایی ایفای نقش حمایتی مناسب در کوتاه مدت را دارد. اما چنانچه به هر دلیلی شاهد شکسته شدن این تراز باشیم، به نظر می رسد یک گام افت دیگر در شاخص را شاهد باشیم و این گام در اسپن B متناظر سقف در ۶۹۹۰۰ واحد با حمایت رو به رو خواهد شد. ۶۹۹۰۰ واحد در نمای هفتگی نیز از اهمیت حمایتی بالایی برخوردار است و این موضوع تأیید دیگری بر انتظار ما بر رشد از این تراز است.

به روز رسانی آنالیز رفتار شاخص کل بورس تهران

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/03/30
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333