رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : صعودی

20

: همانگونه که انتظار می‌رفت امروز نیز بازار منفی بود، اما تفاوت منفی امروز با روز قبل در این است که حجم کل 10 درصد کاهش یافت و با این وجود ارزش معاملات 10 درصد افزایش یافت. این بدان معناست که از فشار فروش بازار کاسته شده است و معاملات بازار از نیمه دوم در جهت صعود قیمت‌ها بوده که ارزش معاملات را افزایش داده و از شدت کاهش شاخص کاسته است. البته معاملات بلوکی در این امر بی تأثیر نبودند اما در کل انتظار می‌رود فردا بازار مثبت یا حداقل متعادل باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به تحرکات حجم٬ ارزش معاملات و شاخص کل انتظار می‌رود فردا بازار مثبت یا حداقل متعادل باشد.

۱)گزاش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۰درصدی و کاهش ۱۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که انتظار می رفت امروز نیز بازار منفی بود، اما تفاوت منفی امروز با روز قبل در این است که حجم کل ۱۰ درصد کاهش یافت و با این وجود ارزش معاملات ۱۰ درصد افزایش یافت. این بدان معناست که از فشار فروش بازار کاسته شده است و معاملات بازار در نیمه دوم در جهت صعود قیمت ها بوده است که ارزش معاملات را افزایش داده و از شدت کاهش شاخص کاسته است. البته معاملات بلوکی در این امر بی تاثیر نبودند اما در کل انتظار می رود فردا بازار مثبت یا حداقل متعادل باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۹ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده است

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. بر خلاف روز گذشته فشار عرضه در این صنعت کاهش یافت.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نماد جدید الورود خشرق بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز صنایع بزرگی که ارزش معاملاتشان نسبت به روز قبل افزایش یافت شامل صنایع شیمیایی، بانک ها وفلزات اساسی می باشد. در صنعت خودرو کاهش ارزش معاملات به دلیل افزایش عرضه در این صنعت نمی باشد بلکه حجم معاملات این صنعت نسبت به روز قبل کاهش یافته که در بازار منفی چندان هم بد نیست. لازم به ذکر است ارزش معاملات اوراق تامین مالی نسبت به روز قبل کاهش یافته است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان: همانگونه که انتظار می‌رفت امروز نیز بازار منفی بود، اما تفاوت منفی امروز با روز قبل در این است که حجم کل 10 درصد کاهش یافت و با این وجود ارزش معاملات 10 درصد افزایش یافت. این بدان معناست که از فشار فروش بازار کاسته شده است و معاملات بازار از نیمه دوم در جهت صعود قیمت‌ها بوده که ارزش معاملات را افزایش داده و از شدت کاهش شاخص کاسته است. البته معاملات بلوکی در این امر بی تأثیر نبودند اما در کل انتظار می‌رود فردا بازار مثبت یا حداقل متعادل باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به تحرکات حجم٬ ارزش معاملات و شاخص کل انتظار می‌رود فردا بازار مثبت یا حداقل متعادل باشد.

۱)گزاش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۰درصدی و کاهش ۱۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که انتظار می رفت امروز نیز بازار منفی بود، اما تفاوت منفی امروز با روز قبل در این است که حجم کل ۱۰ درصد کاهش یافت و با این وجود ارزش معاملات ۱۰ درصد افزایش یافت. این بدان معناست که از فشار فروش بازار کاسته شده است و معاملات بازار در نیمه دوم در جهت صعود قیمت ها بوده است که ارزش معاملات را افزایش داده و از شدت کاهش شاخص کاسته است. البته معاملات بلوکی در این امر بی تاثیر نبودند اما در کل انتظار می رود فردا بازار مثبت یا حداقل متعادل باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۹ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده است

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. بر خلاف روز گذشته فشار عرضه در این صنعت کاهش یافت.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نماد جدید الورود خشرق بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز صنایع بزرگی که ارزش معاملاتشان نسبت به روز قبل افزایش یافت شامل صنایع شیمیایی، بانک ها وفلزات اساسی می باشد. در صنعت خودرو کاهش ارزش معاملات به دلیل افزایش عرضه در این صنعت نمی باشد بلکه حجم معاملات این صنعت نسبت به روز قبل کاهش یافته که در بازار منفی چندان هم بد نیست. لازم به ذکر است ارزش معاملات اوراق تامین مالی نسبت به روز قبل کاهش یافته است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه23 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


1395/03/24
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333