رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شاخص اکسیر کل
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
2

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

36

: در این گزارش به بررسی تحرکات شاخص کل، حجم و ارزش معاملات طی هفته اخیر می‌پردازیم. سپس نمادهایی که بیشترین حجم و ارزش معاملات را طی این هفته به خود اختصاص داه اند را از پنجره تحرکات سهامداران حقوقی و قدرت خریدار و فروشنده حقیقی بررسی می‌کنیم.
علت تحلیل: بررسی تحرکات هفتگی بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: مشکل اصلی بازار کمبود نقدینگی می‌باشد ‌و تا زمانیکه این مشکل برطرف نگردد وضعیت بازار به صورت نوسانی و کم حجم خواهد بود. البته انتظار می‌رود پس از اتمام فصل مجامع روند معاملات بهبود یابد.

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

همان گونه که در نمودار فوق مشخص است، در ابتدای هفته گذشته یعنی روز یکشنبه با افزایش شاخص کل و ارزش معاملات همراه بودیم اما حجم معاملات به همراه این دو رشد نکرد و لذا انتظار می رفت رشد شاخص پایدار نباشد چرا که این رشد با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است. در ادامه هفته در روز دوشنبه شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم اما شاخص کل کاهش یافت و بر انتظارمان از افت شاخص صحه گذاشت. این افزایش حجم در روز منفی بازار با شکسته شدن سطوح حمایتی همراه بود و انتظار افت بیشتر در شاخص کل را تقویت نمود.

در ادامه هفته در روز چهارشنبه شاهد شکسته شدن آخرین کف مینوری در شاخص کل بودیم و انتظار داریم در ادامه این موضوع افت بیشتری در شاخص کل را در روزهای پیش رو شاهد باشیم. نزدیکترین سطح حمایتی شاخص کل در ۷۴۶۷۰ واحد قرار گرفته است اما به نظر می رسد رشد از این سطح حمایتی یک رشد موقت بوده و انتظار افت بیشتر تا سطوح ۷۳۱۵۰ و ۷۱۵۰۰ واحد از منظر نمودارهای تکنیکی دور از ذهن نیست.

به نظر می رسد در مقطع فعلی، مشکل اصلی بازار کمبود نقدینگی باشد و تا زمانیکه شاهد کاهش نرخ سود سپرده بانکی و انتشار خبرهایی نظیر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ها از محل تجدید ارزیابی و انعقاد قراردادهای همکاری با اقتصاد جهانی که در دوران پسابرجام انتظار آن می رفت، نباشیم، وضعیت بازار به صورت نوسانی و کم حجم خواهد بود. البته انتظار می رود پس از اتمام فصل مجامع روند معاملات بهبود یابد.

اطلاعات نمادهای برتر از لحاظ حجم و ارزش معاملات در طول هفته اخیر

شرکت هایی که بیشترین ارزش و حجم معاملات را طی هفته اخیر به خود اختصاص داده اند عبارت اند از:

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

تغییر مالکیت سهامداران درصدی

در این قسمت مقدار تغییر مالکیت سهامدارران درصدی سهام فوق را در هفته اخیر مورد بررسی قرار داده ایم:

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، در نماد فاذر طی هفته اخیر علیرغم جابه جایی های بلوکی، سهامداران درصدی فعال نبوده اند. یکی از خصوصیات حقوقی های فاذر همین است که دارایی تحت تملک شان را به درصد نمی رسانند تا در فهرست سهام داران قرار نگیرند! اما در خساپا در هفته اخیر شاهد فروش نیوان ابتکار در قیمت های مثبت در ابتدای هفته بودیم. در ورنا نیز شرکت اقتصادی آرین از فروشنده های یک روزه سهم بوده است و تحرک مهمی را در این دو نماد شاهد نبودیم. اما در فاراک پس از حضور کمرنگ سامان و تدبیر فرهنگیان در سمت خریدار با رشد سهم کار را ادامه دادیم. در فاراک خبر از رو نمایی از قراردادهای جدید می رسد و سهم کماکان پر حاشیه و با تمایلات صعود کار خود را دنبال می کند. اما در نماد خودرو شرکت آرسام پلاست در لیست خریداران هر روزه است و با توجه به ابهام در افزایش سرمایه و فروش شرکت های زیر مجموعه خودرو، حضور آرسام پلاست در طرف خریدار را باید در روزهای آینده رمز گشایی کنیم که آیا خبری در راه بوده است یا ...؟ تحرکات حقوقی وبصادر نیز چندان جذاب ارزیابی نشده و صرفاً تکرار روزهای تکراری گذشته برای این نماد بانکی است. در خزامیا نیز سهام داران درصدی بدون معامله هفته را به پایان رسانده اند.

نسبت های معاملاتی

در این بخش به محاسبه و مقایسه نسبت های معاملاتی بین خریداران و فروشندگان حقیقی نمادهای فوق پرداخته ایم. به عبارت ساده تر برای هر روز در هر نماد تعداد خریداران را به تعداد فروشندگان تقسیم نموده و حاصل را در چارت زیر نمایش داده ایم. واضح است که نسبت های کوچکتر به معنای تعداد خریداران کمتر در مقابل فروشندگان بیشتر است و این به معنای حضور خریداران قوی تر است. همان گونه که شاهد هستید، در خزامیا و خساپا شاهد اوج گیری طرف فروشنده و در فاراک شاهد حضور برتری نسبت خریداران هستیم! به نظر می رسد روند ایجاد شده در روزهای فعلی با این نسبت ها بی ارتباط نبوده اند.

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

تحلیلگر: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در این گزارش به بررسی تحرکات شاخص کل، حجم و ارزش معاملات طی هفته اخیر می‌پردازیم. سپس نمادهایی که بیشترین حجم و ارزش معاملات را طی این هفته به خود اختصاص داه اند را از پنجره تحرکات سهامداران حقوقی و قدرت خریدار و فروشنده حقیقی بررسی می‌کنیم.
علت تحلیل: بررسی تحرکات هفتگی بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: مشکل اصلی بازار کمبود نقدینگی می‌باشد ‌و تا زمانیکه این مشکل برطرف نگردد وضعیت بازار به صورت نوسانی و کم حجم خواهد بود. البته انتظار می‌رود پس از اتمام فصل مجامع روند معاملات بهبود یابد.

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

همان گونه که در نمودار فوق مشخص است، در ابتدای هفته گذشته یعنی روز یکشنبه با افزایش شاخص کل و ارزش معاملات همراه بودیم اما حجم معاملات به همراه این دو رشد نکرد و لذا انتظار می رفت رشد شاخص پایدار نباشد چرا که این رشد با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است. در ادامه هفته در روز دوشنبه شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم اما شاخص کل کاهش یافت و بر انتظارمان از افت شاخص صحه گذاشت. این افزایش حجم در روز منفی بازار با شکسته شدن سطوح حمایتی همراه بود و انتظار افت بیشتر در شاخص کل را تقویت نمود.

در ادامه هفته در روز چهارشنبه شاهد شکسته شدن آخرین کف مینوری در شاخص کل بودیم و انتظار داریم در ادامه این موضوع افت بیشتری در شاخص کل را در روزهای پیش رو شاهد باشیم. نزدیکترین سطح حمایتی شاخص کل در ۷۴۶۷۰ واحد قرار گرفته است اما به نظر می رسد رشد از این سطح حمایتی یک رشد موقت بوده و انتظار افت بیشتر تا سطوح ۷۳۱۵۰ و ۷۱۵۰۰ واحد از منظر نمودارهای تکنیکی دور از ذهن نیست.

به نظر می رسد در مقطع فعلی، مشکل اصلی بازار کمبود نقدینگی باشد و تا زمانیکه شاهد کاهش نرخ سود سپرده بانکی و انتشار خبرهایی نظیر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ها از محل تجدید ارزیابی و انعقاد قراردادهای همکاری با اقتصاد جهانی که در دوران پسابرجام انتظار آن می رفت، نباشیم، وضعیت بازار به صورت نوسانی و کم حجم خواهد بود. البته انتظار می رود پس از اتمام فصل مجامع روند معاملات بهبود یابد.

اطلاعات نمادهای برتر از لحاظ حجم و ارزش معاملات در طول هفته اخیر

شرکت هایی که بیشترین ارزش و حجم معاملات را طی هفته اخیر به خود اختصاص داده اند عبارت اند از:

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

تغییر مالکیت سهامداران درصدی

در این قسمت مقدار تغییر مالکیت سهامدارران درصدی سهام فوق را در هفته اخیر مورد بررسی قرار داده ایم:

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، در نماد فاذر طی هفته اخیر علیرغم جابه جایی های بلوکی، سهامداران درصدی فعال نبوده اند. یکی از خصوصیات حقوقی های فاذر همین است که دارایی تحت تملک شان را به درصد نمی رسانند تا در فهرست سهام داران قرار نگیرند! اما در خساپا در هفته اخیر شاهد فروش نیوان ابتکار در قیمت های مثبت در ابتدای هفته بودیم. در ورنا نیز شرکت اقتصادی آرین از فروشنده های یک روزه سهم بوده است و تحرک مهمی را در این دو نماد شاهد نبودیم. اما در فاراک پس از حضور کمرنگ سامان و تدبیر فرهنگیان در سمت خریدار با رشد سهم کار را ادامه دادیم. در فاراک خبر از رو نمایی از قراردادهای جدید می رسد و سهم کماکان پر حاشیه و با تمایلات صعود کار خود را دنبال می کند. اما در نماد خودرو شرکت آرسام پلاست در لیست خریداران هر روزه است و با توجه به ابهام در افزایش سرمایه و فروش شرکت های زیر مجموعه خودرو، حضور آرسام پلاست در طرف خریدار را باید در روزهای آینده رمز گشایی کنیم که آیا خبری در راه بوده است یا ...؟ تحرکات حقوقی وبصادر نیز چندان جذاب ارزیابی نشده و صرفاً تکرار روزهای تکراری گذشته برای این نماد بانکی است. در خزامیا نیز سهام داران درصدی بدون معامله هفته را به پایان رسانده اند.

نسبت های معاملاتی

در این بخش به محاسبه و مقایسه نسبت های معاملاتی بین خریداران و فروشندگان حقیقی نمادهای فوق پرداخته ایم. به عبارت ساده تر برای هر روز در هر نماد تعداد خریداران را به تعداد فروشندگان تقسیم نموده و حاصل را در چارت زیر نمایش داده ایم. واضح است که نسبت های کوچکتر به معنای تعداد خریداران کمتر در مقابل فروشندگان بیشتر است و این به معنای حضور خریداران قوی تر است. همان گونه که شاهد هستید، در خزامیا و خساپا شاهد اوج گیری طرف فروشنده و در فاراک شاهد حضور برتری نسبت خریداران هستیم! به نظر می رسد روند ایجاد شده در روزهای فعلی با این نسبت ها بی ارتباط نبوده اند.

روند بازار طی هفته منتهی به 19 خرداد 95

تحلیلگر: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/23
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333