رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

43

: همانند روز قبل حجم و ارزش معاملات افزایشی اما شاخص کل کاهشی بود. در ابتدای بازار تقاضای زیاد برای خرید (البته به جز صنعت خودرو) باعث شد که با افزایش حجم، ارزش معاملات و به تبع آن شاخص کل نیز افزایش یابد. اما از نیمه‌های بازار شدت عرضه فزونی گرفت و از شدت رشد ارزش معاملات کاست به طوریکه شاخص کل منفی شد. در میان صنایع فقط محصولات فلزی، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی نسبت به روز قبل افزایش ارزش معاملات را تجربه کردند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: تا زمانیکه نقدینگی به بازار بر نگردد وضعیت بازار نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۵ و ۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانند روز قبل حجم و ارزش معاملات افزایشی اما شاخص کل کاهشی بود. در ابتدای بازار تقاضا زیاد برای خرید (البته به جز صنعت خودرو) باعث شد که با افزایش حجم، ارزش معاملات و به تبع آن شاخص کل نیز افزایش یابد. اما از نیمه های بازار شدت عرضه فزونی گرفت و از شدت رشد ارزش معاملات کاست به طوریکه شاخص کل منفی شد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است به دلیل پراکندگی ۲۰ سهم نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است، صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در نمودار فوق به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۲صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت قند و شکر با داشتن نمادهای جدید الورود قنیشا بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

معاملات پر حجم فاراک به دلیل معامله شدن در محدوده سقف تاریخی قیمتی باعث شد محصولات فلزی رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد. معاملات صنعت خودرو در قیمت های منفی از ارزش معاملات این صنعت نسبت به روزهای گذشته کاست و ارزش معاملات اوراق تامین مالی نیز به دلیل شرایط بازار افزایش یافت. از نکات قابل توجه دیگر افزایش ارزش معاملات صنعت انبوه سازی می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: همانند روز قبل حجم و ارزش معاملات افزایشی اما شاخص کل کاهشی بود. در ابتدای بازار تقاضای زیاد برای خرید (البته به جز صنعت خودرو) باعث شد که با افزایش حجم، ارزش معاملات و به تبع آن شاخص کل نیز افزایش یابد. اما از نیمه‌های بازار شدت عرضه فزونی گرفت و از شدت رشد ارزش معاملات کاست به طوریکه شاخص کل منفی شد. در میان صنایع فقط محصولات فلزی، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی نسبت به روز قبل افزایش ارزش معاملات را تجربه کردند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: تا زمانیکه نقدینگی به بازار بر نگردد وضعیت بازار نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۵ و ۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانند روز قبل حجم و ارزش معاملات افزایشی اما شاخص کل کاهشی بود. در ابتدای بازار تقاضا زیاد برای خرید (البته به جز صنعت خودرو) باعث شد که با افزایش حجم، ارزش معاملات و به تبع آن شاخص کل نیز افزایش یابد. اما از نیمه های بازار شدت عرضه فزونی گرفت و از شدت رشد ارزش معاملات کاست به طوریکه شاخص کل منفی شد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

بیست شرکت فوق ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است به دلیل پراکندگی ۲۰ سهم نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است، صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در نمودار فوق به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۲صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت قند و شکر با داشتن نمادهای جدید الورود قنیشا بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

معاملات پر حجم فاراک به دلیل معامله شدن در محدوده سقف تاریخی قیمتی باعث شد محصولات فلزی رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد. معاملات صنعت خودرو در قیمت های منفی از ارزش معاملات این صنعت نسبت به روزهای گذشته کاست و ارزش معاملات اوراق تامین مالی نیز به دلیل شرایط بازار افزایش یافت. از نکات قابل توجه دیگر افزایش ارزش معاملات صنعت انبوه سازی می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 18 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/19
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333