رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

49

: همانگونه که از معاملات کم حجم دیروز انتظار می‌رفت، مثبت شاخص پایدار نبوده و شاخص کل در انتها منفی شد اما در مقایسه با روز قبل حجم معاملات افزایش یافته و به تبع آن ارزش معاملات نیز افزایش یافت که نشان می‌دهد نسبت به دیروز طرف خرید پرحجم تر بوده است اما در اواخر بازار شدت عرضه مخصوصاً در نمادهای خودرویی فزونی یافته و باعث شد ارزش معاملات رشد کمتری نسبت به حجم تجربه کند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: همانطور که قبلاً نیز اشاره شد تا آخر فصل مجامع و تا زمانیکه که کاهش نرخ سود سپرده بانکی و اخبار مثبت خودرویی تأیید شود بازار به دلیل کمبود نقدینگی، نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۷ و ۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که از معاملات کم حجم دیروز انتظار می رفت، امروز شاخص منفی بود. اما در مقایسه با روز قبل حجم معاملات افزایش یافته و به تبع آن ارزش معاملات رشد کرده است. دلیل اینکه رشد ارزش معاملات کمتر از حجم بوده است را می توان به افزایش عرضه مخصوصاً در نمادهای خودرویی نسبت داد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

بیست شرکت فوق ۹ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است حجم معاملات صنعت قند و شکر با افزایش قیمت شکر جهانی افزایش یافته و بیشترین سهم را در نمودار فوق به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است به دلیل پراکندگی سهام، نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۲صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نماد جدید الورود خفناور و صنعت قند و شکر با داشتن نمادهای جدید الورود قزوین و قشرین بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۲-۲ ارزش معاملات صنعت خودرو نسبت به روز قبل کاهش یافته است. دلیل این کاهش را چنین می توان توضیح داد که نمادهای خودرویی در چند روز اخیر به سطح حمایتی خود نزدیک شده بودند از این رو با به گوش رسیدن اخبار مثبت از این صنعت به این سطوح واکنش نشان داده و برگشتند اما از آنجا که این برگشت قیمت با حجم بالا همراه نبود، امروز عرضه در این نمادها شدت گرفته و منجر به کاهش ارزش معاملات این صنعت گردید. اما کماکان حجم عمده پول در این صنعت در جریان بوده و در انتظار تحقق اخبار مثبت می باشد.

شایان ذکر است با کاهش شاخص کل، ارزش معاملات اوراق تامین مالی نیز افزایش یافته است. نکته آخر افزایش ارزش معاملات صنعت بانک نسبت به روز گذشته می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: همانگونه که از معاملات کم حجم دیروز انتظار می‌رفت، مثبت شاخص پایدار نبوده و شاخص کل در انتها منفی شد اما در مقایسه با روز قبل حجم معاملات افزایش یافته و به تبع آن ارزش معاملات نیز افزایش یافت که نشان می‌دهد نسبت به دیروز طرف خرید پرحجم تر بوده است اما در اواخر بازار شدت عرضه مخصوصاً در نمادهای خودرویی فزونی یافته و باعث شد ارزش معاملات رشد کمتری نسبت به حجم تجربه کند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: همانطور که قبلاً نیز اشاره شد تا آخر فصل مجامع و تا زمانیکه که کاهش نرخ سود سپرده بانکی و اخبار مثبت خودرویی تأیید شود بازار به دلیل کمبود نقدینگی، نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۷ و ۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که از معاملات کم حجم دیروز انتظار می رفت، امروز شاخص منفی بود. اما در مقایسه با روز قبل حجم معاملات افزایش یافته و به تبع آن ارزش معاملات رشد کرده است. دلیل اینکه رشد ارزش معاملات کمتر از حجم بوده است را می توان به افزایش عرضه مخصوصاً در نمادهای خودرویی نسبت داد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

بیست شرکت فوق ۹ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است حجم معاملات صنعت قند و شکر با افزایش قیمت شکر جهانی افزایش یافته و بیشترین سهم را در نمودار فوق به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است به دلیل پراکندگی سهام، نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

در نمودار فوق نمادهای جدید الوروود با رنگ سبز مشخص شده اند.

بیست شرکت فوق در ۱۲صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نماد جدید الورود خفناور و صنعت قند و شکر با داشتن نمادهای جدید الورود قزوین و قشرین بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۲-۲ ارزش معاملات صنعت خودرو نسبت به روز قبل کاهش یافته است. دلیل این کاهش را چنین می توان توضیح داد که نمادهای خودرویی در چند روز اخیر به سطح حمایتی خود نزدیک شده بودند از این رو با به گوش رسیدن اخبار مثبت از این صنعت به این سطوح واکنش نشان داده و برگشتند اما از آنجا که این برگشت قیمت با حجم بالا همراه نبود، امروز عرضه در این نمادها شدت گرفته و منجر به کاهش ارزش معاملات این صنعت گردید. اما کماکان حجم عمده پول در این صنعت در جریان بوده و در انتظار تحقق اخبار مثبت می باشد.

شایان ذکر است با کاهش شاخص کل، ارزش معاملات اوراق تامین مالی نیز افزایش یافته است. نکته آخر افزایش ارزش معاملات صنعت بانک نسبت به روز گذشته می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ -دوشنبه 17خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/18
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333